Про затвердження розмірів плати за послуги, що надаються службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, та Порядку їх надання
МВС України, Мінфін України, Мінекономіки, європ.інтеграції; Наказ, Порядок від 26.08.20031029/541/245
Документ z0883-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.11.2007, підстава - z1235-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.08.2003 N 1029/541/245
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2003 р.
за N 883/8204
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 369/1105/336 ( z1235-07 ) від 05.10.2007 }
Про затвердження розмірів плати за послуги,
що надаються службою громадянства, імміграції
та реєстрації фізичних осіб, та Порядку їх надання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
N 1603 ( z0068-05 ) від 21.12.2004 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
7 квітня 2003 року N 478 ( 478-2003-п ) "Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити розміри плати за послуги ( z0884-03 ), що
надаються службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних
осіб, та Порядок їх надання (додаються).
2. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,
м. Києві, Київській області, УМВС України в областях та
м. Севастополі привести свої рішення з питань надання платних
послуг службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних
осіб у відповідність до цього наказу.
3. Вважати такими, що втратили чинність: наказ МВС Української РСР від 8 серпня 1991 року N 350 "Про
введення платних послуг на оформлення органами внутрішніх справ
документів на право виїзду за кордон".

( Абзац третій пункту 3 втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 1603 ( z0068-05 ) від 21.12.2004 )

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Державний
департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України (Перов О.О.).
Міністр внутрішніх справ України
генерал-полковник міліції Ю.О.Смирнов
В. о. Міністра фінансів України Ф.О.Ярошенко
Міністр економіки та з питань
європейскої інтеграції В.І.Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства фінансів
України, Міністерства
економіки та з питань
європейскої інтеграції
України
26.08.2003 N 1029/541/245
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 жовтня 2003 р.
за N 883/8204

ПОРЯДОК
надання платних послуг службою громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
7 квітня 2003 року N 478 ( 478-2003-п ) "Про затвердження переліку
платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб" (далі - постанова Кабінету
Міністрів України від 07.04.2003 N 478) Міністерство внутрішніх
справ України, Міністерство фінансів України та Міністерство
економіки та з питань європейської інтеграції України визначають
розміри плати і порядок надання платних послуг службою
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних
управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим,
м. Києві, областях та м. Севастополі.
2. Служба у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб (далі - Служба) у межах своєї компетенції надає
платні послуги згідно із Переліком платних послуг, які можуть
надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних
осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
07.04.2003 N 478 ( 478-2003-п ) (далі - платні послуги). Платні
послуги надаються виключно за письмовим зверненням юридичних і
фізичних осіб, в якому вказується прізвище, ім'я, по батькові,
місце проживання заявника та вид платної послуги. У разі
відсутності письмового звернення плата за послуги не стягується і
послуги не надаються.
3. Платні послуги надаються державними підприємствами,
підпорядкованими МВС України, які включено до складу Служби. Не допускається нав'язування супутніх платних послуг
громадянам. Громадяни самостійно вирішують питання щодо місця
одержання супутніх платних послуг з питань громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб.
4. У разі письмової вимоги заявника про дострокове (до 10
робочих днів) оформлення документів щодо видачі паспорта
громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку
його дії та видачі документів громадянам України, іноземним
громадянам і особам без громадянства щодо запрошення в Україну
застосовується оплата у двократному розмірі.
5. Надання платних послуг здійснюється на підставі
фінансового документа, що підтверджує оплату через установи
Національного банку України або інші банківські установи. Забороняється приймати плату за послуги готівкою.
6. Вартість платних послуг, що надаються Службою,
визначається на підставі розмірів плати за послуги (з урахуванням
дострокового оформлення), затверджених спільним наказом
Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів, Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України від
26.08.2003 N 1029/541/245 ( z0884-03 ).
7. Повернення коштів за оплачені, але не надані послуги,
здійснюється за письмовою заявою замовника.
8. Кошти, сплачені за надання платних послуг Службою,
зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки МВС України,
ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській
області, УМВС України в областях та м. Севастополі, відкриті в
органах Державного казначейства України.
9. Кошти, отримані за надані платні послуги, спрямовуються до
спеціального фонду Державного бюджету України і зараховуються на
спеціальні реєстраційні рахунки органів внутрішніх справ в органах
Державного казначейства України. Вони використовуються на покриття
витрат, пов'язаних з наданням платних послуг, зміцнення
матеріально-технічної бази відповідних підрозділів, а також на
утримання органів внутрішніх справ згідно з кошторисами,
затвердженими в установленому порядку.
10. Пільгові категорії громадян, які звільняються від оплати
послуг, що надаються Службою, визначені Декретом Кабінету
Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про
Державне мито".
11. Облік та контроль за надходженням і використанням коштів
за платні послуги, що надаються Службою, здійснюють Департамент
фінансових ресурсів і економіки МВС України, управління (відділи)
фінансових ресурсів і економіки ГУМВС України в АР Крим, м. Києві
та Київській області, УМВС України в областях та м. Севастополі,
Державний департамент у справах громадянства, імміграції та
реєстрації фізичних осіб.
В. о. директора ДДГІРФО МВС України С.І.Радутний
Директор Департаменту зведеного
бюджету Мінфіну України С.О.Риба
Директор Департаменту економіки
оборони та безпеки Мінекономіки України В.О.Козубвгору