Документ z0880-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.06.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.07.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.06.2015  № 564


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2015 р.
за № 880/27325

Деякі питання формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю

Відповідно до пункту 7 Порядку формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 262, НАКАЗУЮ:

1. Установити, що структурний підрозділ, який здійснює реалізацію державної економічної політики у сфері оборони та безпеки, забезпечує виконання покладених на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України завдань з формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю  (далі - реєстр виробників), та подання інформації про дані реєстру виробників.

2. Структурному підрозділу, який здійснює реалізацію державної економічної політики у сфері оборони та безпеки:

здійснювати включення суб’єктів господарської діяльності до реєстру виробників, оновлення інформації, що міститься в реєстрі виробників, оновлення у справі, зазначеній в абзаці третьому цього пункту, документів, строк дії яких закінчився або зазначена в яких інформація перестала відповідати дійсності, у порядку, встановленому законодавством;

разом з режимно-секретним органом забезпечувати оформлення документів, поданих суб’єктом господарської діяльності для включення його до реєстру виробників, в окрему справу діловодства.

3. Надати право підпису наказів про включення (виключення) суб’єкта господарської діяльності до (з) реєстру виробників та листів про відмову у включенні до реєстру виробників заступнику Міністра, який спрямовує, координує та контролює діяльність окремого структурного підрозділу, на який покладено обов’язки з реалізації державної економічної політики у сфері оборони та безпеки, а в разі його відсутності - керівнику окремого структурного підрозділу, на який покладено обов’язки з реалізації державної економічної політики у сфері оборони та безпеки, а в разі відсутності зазначених осіб - особі, що заміщує керівника структурного підрозділу.

4. Затвердити форми, що додаються:

реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю;

наказу про включення суб’єкта господарської діяльності до реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю;

наказу про виключення суб’єкта господарської діяльності з реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю;

заяви про включення суб’єкта господарської діяльності до реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю (форма № 1р);

інформації про продукцію оборонного призначення, що є предметом виробничої діяльності суб’єкта господарської діяльності (форма № 2р);

даних про роботи (послуги) оборонного призначення, що є предметом виробничої діяльності суб’єкта господарської діяльності (форма № 3р);

довідки про наявність у суб’єкта господарської діяльності виробничих потужностей, технологічного устаткування та кваліфікованого персоналу, необхідних для виробництва заявленої продукції, виконання робіт, надання послуг (форма № 4р);

даних про участь суб’єкта господарської діяльності у виконанні державного оборонного замовлення за останні п’ять років (форма № 5р);

відомостей про суб’єкта господарської діяльності, стосовно якого не проводиться процедура ліквідації та відсутнє рішення суду про визнання його банкрутом (форма № 6р).

5. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  від 13 жовтня 2011 року № 115 “Деякі питання формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2011 року за № 1241/19979;

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  від 04 вересня 2012 року № 968 “Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13 жовтня 2011 р. № 115”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року  за № 1625/21937.

6. Департаменту економіки оборони та безпеки забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом обов’язків.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України


А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

Виконуючий обов'язки
Міністра фінансів України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр оборони України

Голова Державної
прикордонної служби України

В.о. Голови Фонду
державного майна України

Заступник Голови
Служби безпеки України

Начальник Управління
державної охорони України

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Голова Державної
казначейської служби України

Генеральний директор
Державного концерну "Укроборонпром"

Голова Державного
космічного агентства УкраїниІ.І. Уманський

А.Б. Аваков

С.Т. Полторак


В.О. Назаренко


Д.М. Парфененко


В. Циганок


В.В. ГелетейВ.П. Звєрєв


Т.Я. Слюз


Р.А. Романов


О.С. УруськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.06.2015 № 564


____________________
(гриф обмеження доступу)

РЕЄСТР
виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю

Порядковий номер

Найменування суб’єкта господарської діяльності

Місцезнаходження

Код згідно з ЄДРПОУ

Серія, номер бланка ліцензії та термін її дії

Реєстраційний номер та дата спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, та термін його дії

Найменування продукції, робіт (послуг) оборонного призначення, що є предметом виробничої діяльності, інформація про закупівлю яких становить державну таємницю

Дата та номер наказу про включення до реєстру

Дата та номер наказу про виключення з реєстру

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10__________
Примітки:


1. Реєстр виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю (далі - реєстр), формується на підставі подання суб’єктами господарської діяльності, що можуть бути виконавцями оборонного замовлення, документів, визначених у пункті 7 Порядку формування та ведення реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року № 262, для:
включення суб’єктів господарської діяльності до реєстру;
оновлення інформації, що міститься в реєстрі.


2. Реєстр ведеться на паперових та електронних носіях інформації (у вигляді журналу та записів на електронних носіях) з дотриманням вимог режиму секретності та технічного захисту інформації.

Заступник директора
департаменту оборони
та безпекиІ. ІвановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.06.2015 № 564

НАКАЗ

Заступник директора
департаменту оборони
та безпекиІ. Іванова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.06.2015 № 564

НАКАЗ

Заступник директора
департаменту оборони
та безпекиІ. Іванова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.06.2015 № 564

Форма № 1р

ЗАЯВА
про включення суб’єкта господарської діяльності до реєстру виробників продукції, робіт і послуг оборонного призначення, закупівлі яких становлять державну таємницю

Заступник директора
департаменту оборони
та безпекиІ. ІвановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.06.2015 № 564

Форма № 2р


___________________
(гриф обмеження доступу)

ІНФОРМАЦІЯ
про продукцію оборонного призначення, що є предметом виробничої діяльності

________________________________________________
(найменування суб’єкта господарської діяльності)

Порядковий номер

Найменування продукції оборонного призначення

Шифр та/або індекс

Технічні умови

Гриф секретності продукції

Відомості про встановлення грифа секретності

Примітки

1

2

3

4

5

6

7
__________________________________
(підпис керівника або уповноваженої особи)

_____________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

“___”_____________ 20__ року


М.П.


__________
Примітки:


1. Форма № 2р заповнюється згідно із Статутом суб’єкта господарської діяльності та технічними умовами за Єдиною системою конструкторської документації на продукцію оборонного призначення, відомості про яку становлять державну таємницю.


2. У графі 1 проставляється наскрізна нумерація продукції.


3. У графі 2 вказується повне найменування продукції оборонного призначення відповідно до стандартів, технічних умов або іншої документації, що визначають вимоги до неї. У разі якщо предметом виробничої діяльності є комплектувальні вироби, у цій графі додатково вказуються тип і повне найменування зразка, до складу якого вони включаються.


4. У графі 3 вказується присвоєний продукції оборонного призначення шифр та/або індекс відповідно до технічної документації.


5. У графі 4 вказуються дата затвердження, найменування та номер креслення, технічних умов або іншого документа, що визначає вимоги до якості, комплектності та складу технічної документації на продукцію, зазначену в графі 2.


6. У графі 5 указується гриф секретності продукції (“Особливої важливості”, “Цілком таємно”, “Таємно”) відповідно до документації на неї.


7. Графа 6 заповнюється за даними документа (найменування, дата, номер), згідно з яким посадовою особою, що має повноваження на встановлення грифа секретності, надано гриф секретності матеріальному носію інформації.


8. Графа 7 заповнюється в разі, коли є потреба у додатковій інформації щодо продукції оборонного призначення.

Заступник директора
департаменту оборони
та безпекиІ. ІвановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.06.2015 № 564

Форма № 3р


___________________
(гриф обмеження доступу)

ДАНІ
про роботи (послуги) оборонного призначення, що є предметом виробничої діяльності

__________________________________________
(найменування суб’єкта господарської діяльності)

Порядковий номер

Найменування виду робіт (послуг)

Найменування документа, що встановлює вимоги до якості робіт (послуг) оборонного призначення

Гриф секретності виконання (надання) робіт (послуг)

Відомості про встановлення грифа секретності робіт (послуг)

Примітки

1

2

3

4

5

6__________________________________
(підпис керівника або уповноваженої особи)

_____________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

“___”_____________ 20__ року


М.П.


__________
Примітки:


1. Форма № 3р заповнюється згідно із Статутом суб’єкта господарської діяльності та технічними умовами на роботи (послуги) оборонного призначення, відомості про які становлять державну таємницю.


2. У графі 1 проставляється наскрізна нумерація робіт (послуг).


3. У графі 2 вказується повне найменування робіт (послуг) оборонного призначення відповідно до технічної документації, технічних умов або іншого документа, що визначає вимоги до зазначених робіт (послуг).


4. У графі 3 вказуються дата затвердження, найменування та номер технічних умов або іншого документа, що встановлює вимоги до якості робіт (послуг) оборонного призначення.


5. У графі 4 вказується гриф секретності зазначених у графі 3 робіт (послуг) (“Особливої важливості”, “Цілком таємно”, “Таємно”) відповідно до рішення державного експерта з питань таємниць.


6. Графа 5 заповнюється за даними документа (найменування, дата, номер), згідно з яким відомості про роботи (послуги) віднесені до державної таємниці.


7. Графа 6 заповнюється в разі, коли є потреба у додатковій інформації щодо робіт (послуг) оборонного призначення.

Заступник директора
департаменту оборони
та безпекиІ. ІвановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.06.2015 № 564

Форма № 4р

ДОВІДКА
про наявність у виробничих потужностей, технологічного устаткування та кваліфікованого персоналу, необхідних для виробництва  заявленої продукції, виконання робіт, надання послуг

Заступник директора
департаменту оборони
та безпекиІ. ІвановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.06.2015 № 564

Форма № 5р


___________________
(гриф обмеження доступу)

ДАНІ
про участь ______________________________
                                  (найменування суб’єкта господарської діяльності)
у виконанні державного оборонного замовлення за останні п’ять років

Порядковий номер

Державний контракт з оборонного замовлення

Примітки

дата укладення

реєстраційний номер

найменування державного замовника

предмет

1

2

3

4

5

6__________________________________
(підпис керівника або уповноваженої особи)

_____________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

“___”_____________ 20__ року


М.П.


__________
Примітки:


1. Форма № 5р заповнюється суб’єктом господарської діяльності, що був виконавцем державного оборонного замовлення протягом останніх п’яти років.


2. У графі 1 проставляється наскрізна нумерація.


3. У графах 2–5 указується інформація про укладення державних контрактів на виконання державного оборонного замовлення за останні п’ять років, а саме:
у графі 2 - дата укладення державного контракту;
у графі 3 - реєстраційний номер державного контракту;
у графі 4 - найменування державного замовника, з яким суб’єкт господарської діяльності уклав державні контракти;
у графі 5 - предмет державного контракту з оборонного замовлення, тобто продукція, роботи (послуги) оборонного призначення, що включалися до основних показників державного оборонного замовлення.


4. Графа 6 заповнюється в разі, коли є потреба у додатковій інформації щодо участі у виконанні державного оборонного замовлення.

Заступник директора
департаменту оборони
та безпекиІ. ІвановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
03.06.2015 № 564

Форма № 6р

ВІДОМОСТІ
про стосовно якого не проводиться процедура ліквідації, та відсутнє рішення суду про визнання його банкрутом

Заступник директора
департаменту оборони
та безпекиІ. Івановавгору