Документ z0875-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.06.2016, підстава - z0755-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
04.09.2008 N 435
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2008 р.
за N 875/15566

Про затвердження Інструкції щодо здійснення
супроводження колон військових
транспортних засобів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони
N 237 ( z0755-16 ) від 04.05.2016 }

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ),
пункту 21 статті 7 та пункту 14 статті 8 Закону України "Про
Військову службу правопорядку у Збройних Силах України"
( 3099-14 ), Правил дорожнього руху, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306
( 1306-2001-п ), з метою забезпечення безпеки дорожнього руху
колон військових транспортних засобів та транспортних засобів
спеціального призначення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію щодо здійснення супроводження колон
військових транспортних засобів, що додається.
2. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України Ю.І.Єхануров
ПОГОДЖЕНО:
Міністр внутрішніх
справ України Ю.В.Луценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
04.09.2008 N 435
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2008 р.
за N 875/15566

ІНСТРУКЦІЯ
щодо здійснення супроводження колон
військових транспортних засобів

1. Ця Інструкція визначає порядок виконання заходів щодо
здійснення супроводжень колон військових транспортних засобів та
транспортних засобів спеціального призначення (далі - колона)
силами військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України (далі - ВІБДР) у
зонах діяльності ВІБДР.
2. Супроводження колон здійснюється спеціальними автомобілями
ВІБДР, які обладнані проблисковими маячками синього кольору і
спеціальними звуковими сигнальними пристроями.
3. Начальник ВІБДР, отримавши завдання на здійснення
супроводження у зоні діяльності ВІБДР: в залежності від особливостей організації дорожнього руху на
маршруті руху колони, її складу відповідно до вимог Правил
дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 10 жовтня 2001 року N 1306 ( 1306-2001-п ) (далі -
ПДР), призначає для здійснення супроводження один або більше
спеціальних автомобілів ВІБДР та склад їх екіпажів (водіїв і
старших екіпажів автомобілів супроводження); призначає старшого супроводження з числа посадових осіб ВІБДР
для здійснення керівництва екіпажами спеціальних автомобілів ВІБДР
під час супроводження та контролю за виконанням особовим складом
колони вимог ПДР ( 1306-2001-п ) та режиму руху; письмово інформує начальників відповідних уповноважених
підрозділів Національної поліції України про маршрут, дату та час
початку руху колони з метою організації взаємодії щодо
забезпечення безпечного руху колони, що супроводжується
спеціальними автомобілями ВІБДР, на ділянках вулично-шляхової
мережі загального користування маршруту. { Абзац четвертий пункту
3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
N 237 ( z0755-16 ) від 04.05.2016 }
4. Порядок здійснення супроводження трьома спеціальними
автомобілями ВІБДР: автомобіль супроводження (прикриття) рухається безпосередньо
перед колоною, що він супроводжує, на відстані, яка забезпечує
безпеку дорожнього руху транспортних засобів, що супроводжуються.
Водій автомобіля супроводження (прикриття) повинен обирати смугу
руху, яка б забезпечувала безпеку дорожнього руху залежно від
дорожньої обстановки та умов руху; автомобіль супроводження (сигнальний), що рухається попереду
від автомобіля супроводження (прикриття) на відстані
100 - 200 метрів (у міських умовах - 30 - 50 метрів), призначений
для попередження інших учасників дорожнього руху про наближення
колони, уживання заходів щодо недопущення виїзду на смугу руху
колони інших транспортних засобів. Його екіпаж передає інформацію
екіпажу автомобіля супроводження (прикриття) про дорожню
обстановку та дорожні умови; автомобіль супроводження (замикання), що рухається позаду
транспортних засобів, призначений для вживання заходів щодо
недопущення обгону або випередження колони, руху по суміжних
смугах зі швидкістю колони, або зайняття місця для постійного руху
в колоні іншими транспортними засобами. Його екіпаж веде
спостереження за діями учасників дорожнього руху і передає
інформацію старшому супроводження.
5. При супроводженні двома спеціальними автомобілями ВІБДР
один автомобіль супроводження (прикриття) рухається попереду, а
другий автомобіль супроводження (замикання) - позаду колони, яка
супроводжується, так, як зазначено в абзацах другому та четвертому
пункту 3 цієї Інструкції.
6. У разі супроводження одним спеціальним автомобілем ВІБДР
автомобіль супроводження рухається попереду колони, яку він
супроводжує, на відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху.
При цьому водій спеціального автомобіля ВІБДР повинен обирати
смугу руху, яка б забезпечувала безпеку дорожнього руху, залежно
від дорожніх умов та швидкості руху та в разі необхідності дати
можливість іншим учасникам дорожнього руху безпечно об'їхати
колону транспортних засобів, що супроводжується.
7. У разі ненадання переваги у проїзді колони, що
супроводжується спеціальними автомобілями ВІБДР, створення
аварійної ситуації або умисного створення перешкод для руху колони
водіями інших транспортних засобів (далі - непередбачена ситуація)
екіпаж автомобіля прикриття (сигнального), використовуючи світлові
та звукові сигнальні пристрої, перекриває можливі напрямки
подальшого руху цього транспортного засобу та за допомогою
гучномовного пристрою і сигналів жезлом подає водієві чітку
команду про звільнення смуги руху колони. У разі невиконання
неодноразових вимог про припинення протиправних дій, як крайній
захід, можливе використання спеціального автомобіля ВІБДР як
перешкоди аж до блокування ним руху транспортного засобу
порушника.
8. У разі зупинки колони старший екіпажу автомобіля
супроводження (замикання) організує регулювально-розпорядчі дії за
допомогою жезла. При цьому веде спостереження за діями учасників
дорожнього руху і підтримує постійний зв'язок із старшим
супроводження, узгоджуючи з ним свої дії.
9. Швидкість руху колони під час її супроводження
спеціальними автомобілями ВІБДР може бути змінена старшим
супроводження з урахуванням вимог ПДР ( 1306-2001-п ) щодо
забезпечення безпеки дорожнього руху в конкретних умовах руху.
10. Якщо швидкість руху колони, що супроводжується, менше
дозволеної ПДР ( 1306-2001-п ), а дорожні умови не дозволяють
іншим учасникам дорожнього руху здійснити її обгін, старший
супроводження вживає заходів для забезпечення проїзду транспортних
засобів, що накопичуються за колоною.
11. У разі, коли збігаються або перетинаються маршрути і час
руху колон, які супроводжуються спеціальними автомобілями ВІБДР, з
кортежами, які супроводжуються патрульними автомобілями
уповноважених підрозділів Національної поліції України, пріоритет
мають останні. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 237 ( z0755-16 ) від 04.05.2016 }
12. Старший супроводження не дозволяє початок руху колони до
усунення недоліків, що створюють загрозу безпеці дорожнього руху
або є порушенням ПДР ( 1306-2001-п ), у разі включення у склад
колони транспортних засобів: які не відповідають вимогам до транспортних засобів, що
призначені для перевезення пасажирів (особового складу) та дітей; технічний стан та обладнання яких не відповідають вимогам ПДР
( 1306-2001-п ) або тих, що не пройшли черговий технічний огляд; водії яких не мають при собі: посвідчення на право керування
транспортним засобом відповідної категорії; талона, що додається
до посвідчення; реєстраційного документа на транспортний засіб
(для транспортних засобів Збройних Сил України - технічного талона
транспортного засобу); оформленого дорожнього листа; при
здійсненні перевезення великогабаритних чи великовагових
вантажів - дозволу на рух, а небезпечних вантажів - технічних умов
на перевезення, свідоцтв про допуск водія і допуск транспортного
засобу до перевезення небезпечного вантажу та дозволу на дорожнє
перевезення. Начальник ВІБДР, отримавши доповідь старшого супроводження
про зміни щодо початку руху колони, інформує начальників
відповідних уповноважених підрозділів Національної поліції України
про зазначені зміни. { Абзац п'ятий пункту 12 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 237 ( z0755-16 )
від 04.05.2016 }
13. Старший супроводження призначається з числа старших
екіпажів супроводження, який безпосередньо підпорядковується
начальнику ВІБДР. Він зобов'язаний: проводити інструктаж екіпажів супроводження щодо порядку
руху, взаємодії екіпажів, організації зв'язку; перевіряти готовність екіпажів супроводження до виконання
поставлених завдань та доповідати про її результати начальнику
ВІБДР; після прибуття до колони організувати та здійснити перевірку
силами екіпажів супроводження її готовності до руху та за умови
відсутності недоліків, що створюють загрозу безпеці дорожнього
руху або є порушенням ПДР ( 1306-2001-п ), зазначених у пункті 12
Інструкції, прийняти колону до супроводження, про це, а також
уточнену інформацію щодо часу виходу, маршруту і умов руху, їх
можливі зміни доповісти начальнику ВІБДР (оперативному черговому
відповідного органу управління Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України (далі - ОЧ ВСП)); брати участь в інструктажі, що проводять перед початком руху
колони після її перевірки силами ВІБДР посадові особи, які
організовують марш (перевезення), з залученням начальника колони,
старших машин і водіїв транспортних засобів, які супроводжуються,
щодо визначення порядку їх взаємодії з екіпажами супроводження; своєчасно і повно передавати інформацію начальнику ВІБДР (ОЧ
ВСП) щодо виходу колони, проходження нею визначених пунктів
(постів), стану оперативної і дорожньої обстановки на маршруті
руху, можливих змін у часі та маршруті руху, виникнення
непередбачених ситуацій; негайно доповідати начальнику ВІБДР (ОЧ ВСП) про всі
недоліки, які мали місце під час проходження по маршруту, про
передачу супроводу колони при перетинанні зон діяльності ВІБДР,
зупинку на нічний відпочинок та закінчення супроводу, а також,
коли є інформація, час і місце прибуття екіпажів супроводження
наступного дня.
14. Старший екіпажу автомобіля супроводження (сигнального,
прикриття, замикання) призначається з числа найбільш професійно
підготовлених посадових осіб структурного підрозділу ВІБДР і
безпосередньо підпорядковується старшому супроводження. Він зобов'язаний: отримувати інструктаж про оперативну обстановку, час і місце
подачі автомобіля супроводження, час виходу, основний і запасні
маршрути руху; перевіряти готовність екіпажу, автомобіля, його спеціального
обладнання та засобів зв'язку до виконання поставлених завдань,
про що доповісти старшому супроводження; вимагати дотримання ПДР ( 1306-2001-п ) учасниками дорожнього
руху в частині створення умов для безпечного руху колони; вести постійний нагляд за обстановкою на маршруті, негайно
інформувати екіпажі супроводження про її зміни; своєчасно і повно передавати інформацію начальнику ВІБДР (ОЧ
ВСП) щодо виходу колони, проходження нею визначених пунктів
(постів), стану оперативної і дорожньої обстановки на маршруті
руху, можливих змін у маршруті руху, виникнення непередбачених
ситуацій; забезпечити безпечний рух колони в разі виникнення
непередбачених ситуацій, запобігати виїзду на смугу руху колони
інших транспортних засобів, які рухаються як у попутному, так і в
зустрічному напрямках; уживати заходів щодо запобігання обгону або випередженню
колони, руху по суміжних смугах зі швидкістю колони або зайняттю
місця для постійного руху в колоні іншими транспортними засобами,
які рухаються в попутному напрямку; інформувати ОЧ ВСП про порушення ПДР ( 1306-2001-п ) іншими
учасниками дорожнього руху, про транспортні засоби, водії яких
своїми діями створюють небезпеку для руху колони або вчиняють дії,
які створюють реальну загрозу для оточуючих, дорожньо-транспортні
пригоди, з метою реагування на них відповідно до вимог чинного
законодавства.
15. Водій автомобіля супроводження призначається з числа
посадових осіб структурного підрозділу ВІБДР і безпосередньо
підпорядковується старшому екіпажу супроводження, виконує всі його
розпорядження. Він зобов'язаний: отримувати інструктаж про оперативну обстановку, час і місце
подачі автомобіля супроводження, час виходу, маршрут руху колони; детально перевіряти технічний стан і зовнішній вигляд
закріпленого спеціального автомобіля ВІБДР, засобів зв'язку та
іншого спеціального обладнання; проходити передрейсовий медичний
огляд, оформляти дорожній лист; після цього доповідати старшому
екіпажу про готовність до виконання службових завдань; вести візуальне спостереження за дорожньою обстановкою і
діями інших учасників дорожнього руху, своєчасно виявляти
передумови до виникнення загрози для безпечного руху колони,
негайно інформувати про них старшого екіпажу супроводження для
оперативного вживання дієвих заходів щодо недопущення їх
негативного впливу на безпеку руху; перебувати в постійній готовності до дій щодо забезпечення
безпечного руху колони в разі виникнення непередбачених ситуацій,
запобігання виїзду на смугу руху колони інших транспортних
засобів, які рухаються як у попутному, так і в зустрічному
напрямках; уживати заходів щодо недопущення обгону або випередження
колони, руху по суміжних смугах зі швидкістю колони, або зайняття
місця для постійного руху в колоні іншими транспортними засобами,
які рухаються в попутному напрямку.
Заступник Міністра
оборони України І.Л.Монтрезорвгору