Документ z0874-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.08.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.07.2018   № 2477/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2018 р.
за № 874/32326

Про затвердження Змін до деяких  нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 24 квітня 2018 року № 3-р/2018 у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини шостої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України  НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чернишова Д.В.

Перший заступник Міністра

Н. БернацькаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України 
26 липня 2018 року № 2477/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2018 р.
за № 874/32326

ЗМІНИ 
до деяких нормативно-правових актів  Міністерства юстиції України

1. У Положенні про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497:

1) в абзаці другому пункту 3 слова «здійснення досудового розслідування злочинів, вчинених на території або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби України» виключити;

2) підпункт 4.33 пункту 4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.34-4.76 вважати відповідно підпунктами 4.33–4.75;

3) у пункті 9 слова «, заступника начальника Головного територіального управління юстиції - начальника Слідчого відділу, відділення (сектору)» в усіх відмінках виключити.

2. У тексті та додатку 1 до Порядку прийняття та обліку в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02 лютого 2017 року № 254/5, зареєстрованого в Мініс-терстві юстиції України 02 лютого 2017 року за № 140/30008, слова «слідчий підрозділ органу Державної кримінально-виконавчої служби України» в усіх відмінках та числах замінити словами «орган досудового розслідування» у відповідних відмінках та числах.

Директор
Департаменту публічного права


Л.М. Кравченковгору