Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Держкомісціннихпаперів; Рішення, Розпорядження, Форма типового документа від 29.08.2008956
Документ z0874-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.06.2013, підстава - z0822-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
29.08.2008 N 956
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2008 р.
за N 874/15565

Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1639 ( z0273-10 ) від 30.12.2009
N 1073 ( z1431-12 ) від 31.07.2012
Рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку
N 737 ( z0822-13 ) від 23.04.2013 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) з метою
приведення нормативно-правових актів у відповідність до Закону
України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) та
удосконалення діючого порядку реєстрації випуску акцій Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 737 ( z0822-13 ) від
23.04.2013 }
{ Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 487 ( z0325-07 ) від 15.03.2007, до якого вносились
зміни } 2. Унести до Положення про порядок реєстрації випуску
акцій під час створення акціонерних товариств, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
15.03.2007 N 487 ( z0325-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 10.04.2007 за N 325/13592 (із змінами), такі
зміни:
2.1. Пункт 1.7 глави 1 доповнити абзацом п'ятим такого
змісту: "У разі, якщо протягом строку розміщення акцій, який вказаний
у рішенні про розміщення акцій, не було розміщено жодної акції,
реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску акцій
та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
відповідно до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та
анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
30.12.98 N 222 ( z0180-99 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24.03.99 за N 180/3473 (у редакції рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
14.07.2005 N 398) ( z1113-05 )".
2.2. Пункт 3.2 глави 3 доповнити підпунктом "ї" такого
змісту: "ї) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску
акцій".
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1073 ( z1431-12 )
від 31.07.2012 }
4. Т.в.о. Керівника апарату Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку М.Бурмаці забезпечити: подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
т.в.о. Керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Бурмаку.
Т.в.о. Голови Комісії С.Бірюк
Протокол засідання Комісії
від 29.08.2008 N 38
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Білоус
{ Додаток 8 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 737 ( z0822-13 ) від
23.04.2013 }

{ Додаток 9 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 737 ( z0822-13 ) від
23.04.2013 }
вгору