Документ z0871-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2016, підстава - z0200-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.07.2014  № 1209/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2014 р.
за № 871/25648

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 359/5 від 09.02.2016}

Про внесення змін до Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку подання та обігу електронних документів державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 серпня 2011 року № 2010/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2011 року за № 997/19735 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 1.2 розділу I після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«електронна відмітка державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи - електронний документ, який є невід'ємною частиною засвідчених електронним цифровим підписом державного реєстратора установчих документів та містить інформацію про проведення державної реєстрації юридичної особи, визначену пунктом 1 описів штампів для проставляння державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відміток на установчих документах при проведенні реєстраційних дій, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 20 січня 2012 року № 113/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 січня 2012 року за № 89/20402 (із змінами);».

У зв’язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

2) пункт 3.5 розділу III після слів «установчі документи» доповнити словами «, електронна відмітка державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи».

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Мартиненко С.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Державній реєстраційній службі України (Онищенко Г.В.) забезпечити доопрацювання державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» (Малютін Г.А.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням вимог цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим наказом.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.

Міністр

Павло Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної реєстраційної служби України

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови
Державного агентства з питань науки,
інновацій та інформатизації України
Ганна ОнищенкоО.Ю. ПотімковБ.В. Гриньоввгору