Документ z0871-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.06.2012. Подивитися в історії? )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.05.2012  № 670


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2012 р.
за № 871/21183

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Фонду державного майна України

Відповідно до Указів Президента України від 18.11.1996 № 1094 «Про відомчі заохочувальні відзнаки», від 13.02.1997 № 134 «Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки», службової записки Управління кадрової роботи від 25.04.2012 № 9-4-148с та погодження Комісії державних нагород та геральдики (рішення від 10 квітня 2012 року) НАКАЗУЮ:

1. Встановити відомчу символіку Фонду державного майна України згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Фонду державного майна України, що додається.

3. Управлінню кадрової роботи подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у п’ятиденний строк після затвердження.

4. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення розмістити цей наказ на веб-сайті Фонду.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

О. Рябченко
Додаток
до наказу Фонду державного
майна України
15.05.2012  № 670

ВІДОМЧА СИМВОЛІКА
Фонду державного майна України

Начальник Управління
кадрової роботи


В. Мельник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
15.05.2012  № 670


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 травня 2012 р.
за № 871/21183

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Фонду державного майна України

І. Загальні положення

1.1. Фонд державного майна України має такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відзнаки):

Подяка Фонду державного майна України (додатки 1, 2);

Грамота Фонду державного майна України (додатки 3, 4);

Почесна грамота Фонду державного майна України (додатки 5, 6);

Нагрудний знак «Знак пошани Фонду державного майна України» (додатки 7, 8).

До нагрудного знака «Знак пошани Фонду державного майна України» нагородженому видається посвідчення про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою «Знак пошани Фонду державного майна України» (додатки 9, 10).

1.2. Відзнаками можуть нагороджуватися працівники апарату, регіональних відділень, представництв Фонду державного майна України, працівники підприємств, що належать до сфери управління Фонду державного майна України (далі - Фонд), та працівники господарських товариств, державна частка корпоративних прав держави в яких перевищує 50%, що досягли високих показників у праці, забезпечили виконання завдань з приватизації державного майна, управління державною власністю, корпоративними правами держави, підвищення професійного рівня працівників, а також реалізацію інших завдань державних органів приватизації.

1.3. Подякою Фонду нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.2 цього розділу, які відпрацювали не менш як 1 рік.

1.4. Грамотою Фонду нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.2 цього розділу, які відпрацювали не менш як 2 роки та вже були нагороджені Подякою Фонду.

1.5. Почесною грамотою Фонду нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.2 цього розділу, які відпрацювали не менш як 3 роки та вже були нагороджені Подякою Фонду та Грамотою Фонду.

1.6. Знаком пошани Фонду нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.2 цього розділу, які відпрацювали не менш як 5 років та вже були нагороджені Подякою Фонду, Грамотою Фонду, Почесною грамотою Фонду. Повторно нагрудним знаком «Знак пошани Фонду державного майна України» та Почесною грамотою Фонду державного майна України працівники не нагороджуються.

ІІ. Порядок представлення до нагородження відомчими відзнаками

2.1. Висунення кандидатур, які представляються до нагороди відзнаками, здійснюється гласно у трудовому колективі, де працює особа, і оформлюється відповідним поданням.

2.2. Подання про нагородження відзнаками вносять на ім’я Голови Фонду керівники структурних підрозділів апарату, керівники регіональних відділень Фонду спільно з представниками профспілкових організацій відповідного рівня з урахуванням календарного плану проведення засідань колегії Фонду. У поданні зазначаються заслуги працівника, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження.

2.3. Рішення про нагородження відзнаками приймається колегією Фонду на підставі подання про нагородження.

2.4. Про нагородження відзнаками працівників апарату та регіональних відділень Фонду видається наказ з особового складу Фонду державного майна України.

ІІІ. Порядок вручення відзнак

3.1. Відзнаки вручаються в урочистій обстановці Головою Фонду або за його дорученням - першим заступником, чи заступником Голови Фонду, чи членом колегії. Вручення відзнак проводиться до загальнодержавних свят, чергової річниці утворення Фонду, підприємств.

3.2. Особі, нагородженій нагрудним знаком, видається посвідчення за підписом Голови Фонду. Облік нагороджень відзнаками забезпечує кадрова служба Фонду.

3.3. В особовій справі та трудовій книжці нагородженого робиться відповідний запис із зазначенням дати та номера наказу про нагородження відзнаками.

IV. Порядок носіння і зберігання нагрудного знака

4.1. Нагрудний знак носять з правого боку грудей і за наявності знаків державних нагород України розміщують нижче них.

4.2. Втрачений нагрудний знак та посвідчення до нього повторно не видаються.

Начальник Управління
кадрової роботи


В. Мельник

ПОГОДЖЕНО:

Голова профспілки працівників
державних установ України

Голова профспілки працівників
інноваційних і малих підприємствТ.В. Нікітіна


В.Г. Бохонський
Додаток 1
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Фонду державного майна УкраїниДодаток 2
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Фонду державного майна України

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Фонду державного майна України - Подяки Фонду державного майна України

1. Відомча заохочувальна відзнака Фонду державного майна України - Подяка Фонду державного майна України (далі - подяка) є бланком формату А4 світло-синього кольору.

2. У верхній частині розміщено напис «Фонд державного майна України». Вище центру розміщено напис «Подяка».

3. Написи виконано світло-жовтим кольором. Нижче напису «Подяка» розміщено стилізовану емблему Фонду державного майна України.

4. Обрамлюють бланк подяки дві стилізовані рамки темно-синього та світло-синього кольорів.Додаток 3
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Фонду державного майна УкраїниДодаток 4
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Фонду державного майна України

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Фонду державного майна України - Грамоти Фонду державного майна України

1. Відомча заохочувальна відзнака Фонду державного майна України - Грамота Фонду державного майна України (далі - грамота) є бланком формату А4 світло-синього кольору.

2. У верхній частині розміщено напис «Фонд державного майна України». Вище центру розміщено напис «Грамота». Написи виконано світло-жовтим кольором.

3. Нижче напису «Грамота» розміщено стилізовану емблему Фонду державного майна України.

4. Обрамлюють бланк грамоти дві стилізовані рамки темно-синього та світло-синього кольорів.Додаток 5
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Фонду державного майна УкраїниДодаток 6
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Фонду державного майна України

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Фонду державного майна України - Почесної грамоти Фонду державного майна України

1. Відомча заохочувальна відзнака Фонду державного майна України - Почесна грамота Фонду державного майна України (далі - грамота) є бланком формату А3, що складається навпіл.

2. Вкладка формату А3 світло-синього кольору. В лівій частині розміщено логотип Фонду державного майна України та напис «Фонд державного майна України». У правій частині розміщено напис «Почесна грамота».

3. Грамота вкладається у папку темно-синього кольору, яка виготовлена зі штучного матеріалу під шкіру.

4. У верхній частині папки розміщено логотип Фонду державного майна України та напис «Фонд державного майна України».

5. В нижній частині розміщено напис «Почесна грамота». Написи виконано тисненням золотистого кольору.Додаток 7
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Фонду державного майна УкраїниДодаток 8
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Фонду державного майна України

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Фонду державного майна України - нагрудного знака «Знак Пошани Фонду державного майна України»

1. Відомча заохочувальна відзнака Фонду державного майна України - нагрудний знак «Знак пошани Фонду державного майна України» (далі - знак) має форму овального медальйона.

2. В центрі відзнаки розташовано емблему Фонду державного майна України кольору блакитної та жовтої емалей.

3. Емблему обрамлює стрічка золотистого кольору з написом «Фонд державного майна України».

4. Композицію обрамлює лавровий вінок сріблястого кольору. У верхній частині вінка над стрічкою розташовано малий Державний Герб України. У середині вінок охоплюють стрічки кольорів Державного Прапору України.

5. Розмір знака 45х40 мм.Додаток 9
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Фонду державного майна УкраїниДодаток 10
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Фонду державного майна України

ОПИС
посвідчення про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою «Знак пошани Фонду державного майна України»

1. Титульний аркуш посвідчення виконано в темно-синьому кольорі. У правій частині розташовано Державний Герб України та нижче напис «Посвідчення».

2. Внутрішня частина виконана у світло-синьо-сірих тонах. Обрамлює внутрішню частину стилізована рамка сірого кольору.

3. У лівій частині виконано напис «Фонд державного майна України», у центрі розміщено малюнок «Знака пошани», нижче якого розміщено напис «Знак пошани».

4. У правій частині є напис «Нагороджено» з урахуванням прізвища, ім’я, по батькові особи, яка нагороджується.

5. У нижній частині виконано напис «Рішення колегії Фонду державного майна України» з зазначенням дати; нижче розміщено для підпису напис «Голова Фонду».вгору