Документ z0870-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.07.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.10.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.07.2010 N 389
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2010 р.
за N 870/18165

Про внесення змін до Інструкції
про порядок тримання осіб у спеціально
відведених місцях для тимчасового тримання
(ізоляторах тимчасового тримання)
Служби безпеки України

Відповідно до статей 10 і 13 Закону України "Про Службу
безпеки України" ( 2229-12 ) та з метою впорядкування деяких
питань тимчасового тримання осіб у спеціально відведених місцях
(ізоляторах тимчасового тримання) Служби безпеки України
Н А К А З У Ю:
1. Внести до Інструкції про порядок тримання осіб у
спеціально відведених місцях для тимчасового тримання (ізоляторах
тимчасового тримання) Служби безпеки України, затвердженої наказом
Служби безпеки України від 26.07.2008 N 589 ( z1013-08 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.10.2008 за
N 1013/15704, такі зміни:
1.1. Доповнити пункт 4.1 новими абзацами такого змісту: "постанова органу дізнання, слідчого, прокурора, судді про
застосування заходу безпеки у вигляді переведення особи, яка
перебуває в установі виконання покарань, слідчому ізоляторі або у
місці зі спеціальним режимом тримання, до спеціально відведеного
місця для тимчасового тримання (ізолятора тимчасового тримання),
винесена відповідно до пункту "а" частини першої статті 19 Закону
України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві" ( 3782-12 ). В окремих випадках, що визначаються потребою в проведенні
слідчих дій, переведення взятих під варту осіб, які тримаються в
установах для попереднього ув'язнення, до спеціально відведених
місць для тимчасового тримання (ізоляторів тимчасового тримання)
здійснюється на підставі постанови слідчого, в провадженні якого
перебуває кримінальна справа, скріпленої гербовою печаткою, та за
наявності документа, що є підставою для тримання під вартою.".
1.2. В абзаці другому пункту 4.2 слова
"кримінально-процесуального законодавства" замінити словами
"абзацу першого цього пункту.".
2. Начальникам Управління правового забезпечення та Відділу
забезпечення досудового слідства Служби безпеки України
забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. З цим наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки
України в частині, що стосується.
Голова Служби В.Хорошковськийвгору