Документ z0870-01, поточна редакція — Редакція від 20.11.2009, підстава - z1025-09

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 420 від 09.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 жовтня 2001 р.
за N 870/6061

Про визначення національного
координатора навігаційних попереджень
та затвердження Положення про нього
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку
N 1087 ( z1025-09 ) від 19.10.2009 }

З метою організації національної системи навігаційних
попереджень згідно з вимогами резолюцій Міжнародної морської
організації (ІМО) від 06.11.91 А.705 (17) і А.706 (17) стосовно
безпеки мореплавства Н А К А З У Ю:
1. Визначити національним координатором навігаційних
попереджень України та національним координатором системи НАВТЕКС
державну установу "Держгідрографія". { Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 1087 ( z1025-09 ) від 19.10.2009 }
2. Затвердити Положення про національного координатора
навігаційних попереджень України (далі - Положення), що додається.
3. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Зубков В.О.), забезпечити подання зазначеного Положення на
державну реєстрацію.
4. Держгідрографії (Корякін А.В.) довести дане Положення до
відома зацікавлених організацій.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Севрюкова В.В.
Міністр В.Пустовойтенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
09.07.01 р. N 420
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 жовтня 2001 р.
за N 870/6061
Положення
про національного координатора
навігаційних попереджень України
1. Національний координатор навігаційних попереджень України
(далі - національний координатор), яким визначена державна
установа "Держгідрографія", є національним органом, відповідальним
за збір інформації про зміни навігаційної обстановки та режиму
плавання у внутрішніх морських водах, територіальному морі та
виключній (морській) економічній зоні України (далі - морський
регіон України), за складання та оголошення навігаційних
попереджень і прибережних попереджень (далі - ПРИП). Навігаційне попередження - це радіосповіщення, що вміщує
термінову інформацію, яка відноситься до безпеки мореплавства. Прибережне попередження - це навігаційне попередження, що
вміщує інформацію, яка відноситься до регіону і оголошується
національним координатором.
2. Національний координатор у своїй діяльності керується
Законом України "Про міжнародні договори України" ( 3767-12 ),
Керівництвом Всесвітньої Служби навігаційних попереджень та цим
Положенням.
3. Національний координатор зобов'язаний: одержувати інформацію про всі події, що можуть безпосередньо
в значній мірі вплинути на безпеку судноплавства в морському
регіоні України; негайно здійснювати експертну оцінку вказаної інформації з
урахуванням місцевих умов щодо впливу згаданих подій на безпеку
судноплавства в морському регіоні України; аналізувати зазначену інформацію з метою оголошення
мореплавцям; складати тексти ПРИП відповідно до встановлених міжнародних
стандартів; контролювати роботу системи радіопередач ПРИП; організовувати приймання навігаційних попереджень, що
передаються координатором морського географічного району в рамках
Всесвітньої Служби навігаційних попереджень (далі - ВСНП), які
належать до зони відповідальності України; контролювати включення відповідних попереджень до
радіопередач через міжнародну автоматизовану службу передачі на
судна навігаційних та метеорологічних попереджень і термінової
інформації у режимі прямого букводрукування (НАВТЕКС); забезпечувати можливість одержання текстів ПРИП портовими
службами і включати їх до загальнодоступних друкованих видань; інформувати координатора морського географічного району про
будь-які події в регіоні, що потребують оголошення у вигляді
попередження ВСНП; направляти прибережні попередження до сусідніх регіонів для
подальшого оголошення.
4. Національний координатор має право: вирішувати питання з центральними органами виконавчої влади,
морськими організаціями та підприємствами щодо виконання функцій у
межах своєї компетенції; залучати відповідні установи до проведення експертного
аналізу, упорядкування і оформлення навігаційних попереджень; підписувати тексти ПРИП.
5. Національний координатор повинен мати: визначені джерела інформації з безпеки мореплавства, що
стосуються морського регіону України; ефективні лінії зв'язку з координатором морського
географічного району, а також із сусідніми національними
координаторами; доступ до ефективних засобів передачі навігаційних
попереджень у своєму регіоні.
6. Національний координатор НАВТЕКС, яким визначено державну
установу "Держгідрографія", є національним органом, відповідальним
за організацію й функціонування автоматизованої служби передачі на
судна навігаційних і метеорологічних попереджень та термінової
інформації в режимі прямого друкування і радіотелефонії. { Положення доповнено пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 1087 ( z1025-09 ) від 19.10.2009 }
7. Національний координатор НАВТЕКС зобов'язаний: забезпечувати ведення щоденного скоординованого мовлення в
системі НАВТЕКС на міжнародній та національній частоті, а також в
режимі радіотелефонії англійською і російською мовами за
розкладом, погодженим координаційним комітетом Міжнародної
морської організації по НАВТЕКС; вести реєстрацію вихідних даних щодо передачі навігаційних
попереджень у системі НАВТЕКС, а також інформації, що передається
районним координатором NAVAREA, у тому числі інформації із системи
Safety Net (INMARSAT), та іншими каналами зв'язку; здійснювати контроль за передачею інформації з безпеки на
морі в системі НАВТЕКС та сприяти використанню затверджених
міжнародних стандартів, форматів і практик під час розповсюдження
навігаційних попереджень у межах зони відповідальності України на
Чорному та Азовському морях. { Положення доповнено пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 1087 ( z1025-09 ) від 19.10.2009 }
8. Національний координатор НАВТЕКС має право: вирішувати разом з центральними органами виконавчої влади,
підприємствами та організаціями питання щодо виконання функцій у
межах своєї компетенції та отримувати метеорологічну інформацію
від відповідних організацій для складання і розповсюдження
метеорологічних попереджень; залучати підприємства, установи, організації морського і
річкового транспорту та організації, відповідальні за подання
метеорологічної інформації, до вирішення питань, пов'язаних із
функціонуванням служби інформації з безпеки на морі. { Положення доповнено пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 1087 ( z1025-09 ) від 19.10.2009 }
9. Національний координатор НАВТЕКС повинен мати: обладнання НАВТЕКС для передачі інформації з морської безпеки
мореплавства на міжнародній та національній частоті, а також в
радіотелефонії англійською і російською мовами; ефективні засоби для контролю якості та повноти передачі
інформації; обладнання для приймання в системі Safety Net (INMARSAT)
інформації від районного координатора NAVAREA. { Положення доповнено пунктом 9 згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 1087 ( z1025-09 ) від 19.10.2009 }
Начальник Департаменту
безпеки транспорту та
технічної політики О.Петрашевськийвгору