Документ z0869-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.08.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.05.2018  № 392


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2018 р.
за № 869/32321

Про затвердження Порядку проведення підрозділами органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України процедури здійснення контролю другої лінії іноземців та осіб без громадянства під час в’їзду в Україну

Відповідно до статті 9 Закону України «Про прикордонний контроль», підпункту 6 пункту 4 Плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 року № 626-р, з метою визначення механізму проведення процедури контролю другої лінії іноземців та осіб без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення підрозділами органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України процедури здійснення контролю другої лінії іноземців та осіб без громадянства під час в’їзду в Україну, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Голова Національної поліції України

Перший заступник Голови
Служби безпеки України
генерал-лейтенант

Голова Державної міграційної служби України

Т.в.о. Міністра закордонних справ України

Голова Державної
прикордонної служби України
Л.Л. Денісова

С.М. КнязєвП. Демчина

М.Ю. Соколюк

О.В. Зеркаль


П. ЦигикалЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
14 травня 2018 року № 392


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2018 р.
за № 869/32321

ПОРЯДОК
проведення підрозділами органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України процедури здійснення контролю другої лінії іноземців та осіб без громадянства під час в’їзду в Україну

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення процедури контролю другої лінії іноземців та осіб без громадянства (далі - іноземці) в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон (далі - пункти пропуску) уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України (далі - службові особи).

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, застосовуються у значеннях, визначених Законами України «Про прикордонний контроль», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про оперативно-розшукову діяльність».

ІI. Механізм проведення процедури контролю другої лінії

1. Процедура контролю другої лінії (далі - контроль другої лінії) проводиться за результатами аналізу та оцінки ризиків під час виконання процедури контролю першої лінії, якщо у службової особи виникли сумніви щодо виконання іноземцем або особою без громадянства умов в’їзду в Україну, в разі:

спрацювання визначених індикаторів ризиків відповідно до Інструкції з проведення аналізу ризиків у Державній прикордонній службі України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 грудня 2017 року № 1007, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 91/31543;

наявності сумнівів щодо дійсності паспортного документа іноземця або приналежності відповідній особі;

наявності зовнішніх ознак підроблення в’їзної візи та сумнівів щодо її отримання законним способом;

відсутності належно оформлених документів на право в’їзду в Україну, передбачених частиною першої статті 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

наявності в паспортному документі іноземця скасованих українських віз, відміток «Заборонено в’їзд в Україну терміном на …» або «Відмовлено у в’їзді в Україну»;

наявності письмової інформації уповноважених державних органів - правоохоронних, розвідувальних органів або Державної міграційної служби України про виконання термінового доручення, передбаченого Порядком надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 280;

наявності сумнівів щодо достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави або наявності в нього можливості отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України;

наявності інформації щодо невиконання стороною, що приймає іноземця (запросила іноземця), взятих на себе зобов’язань зі сплати всіх витрат особи, пов’язаних з її перебуванням на території України та виїздом з України (зокрема, якщо подібні випадки з боку цієї приймаючої сторони мали місце раніше).

2. Контроль другої лінії здійснюється у терміни, необхідні для проведення перевірки виконання іноземцем умов в’їзду в Україну, але які не перевищують часу стоянки транспортних засобів закордонного прямування, передбаченого розкладом руху, а в разі прямування особистим транспортом або в пішому порядку - не більше 3 годин з моменту прийняття посадовою особою рішення про проведення контролю другої лінії.

Забороняється застосовувати процедуру контролю другої лінії щодо іноземців, які не досягли вісімнадцятирічного віку.

3. Для проведення контролю другої лінії залучаються службові особи:

підрозділів органу охорони державного кордону - визначені наказом органу охорони державного кордону;

оперативно-розшукових підрозділів - визначені наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України або регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Усі службові особи, які залучаються для проведення контролю другої лінії, проходять додаткову підготовку.

4. Контроль другої лінії здійснюється у складі не менше двох службових осіб.

5. Загальне керівництво проведенням контролю другої лінії здійснюється старшим зміни прикордонних нарядів або старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску (далі - старший прикордонних нарядів).

6. Службова особа, яка здійснює контроль другої лінії, повинна відрекомендуватися та надати іноземцю інформацію про:

мету контролю другої лінії в письмовій формі українською або зрозумілою іноземцю мовою (англійською або мовою держави, що межує з Україною);

прізвища службових осіб, які проводять контроль другої лінії, або номери їх представницьких карток, назву пункту пропуску через державний кордон і дату перетинання державного кордону (на прохання іноземця);

право відмовитися від надання пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів під час проведення співбесіди, крім питань, пов’язаних з дотриманням іноземцем умов перетинання державного кордону України.

У разі якщо іноземець не володіє англійською або мовою держави, що межує з Україною, посадові особи на безоплатній основі залучають фахових перекладачів з Довідково-інформаційного реєстру перекладачів Державної міграційної служби України.

7. Під час здійснення контролю другої лінії службові особи зобов’язані поважати людську гідність та рівність осіб незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Заходи, що застосовуються службовими особами під час здійснення своїх функцій, мають відповідати визначеним цілям, а також загальновизнаним принципам пропорційності (розумного балансу приватних і публічних інтересів) та правової визначеності.

8. Контроль другої лінії щодо іноземців проводиться шляхом:

перевірки наявності належно оформлених документів на право в’їзду в Україну, передбачених частиною першою статті 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

перевірки за базами даних і банками даних правоохоронних органів України;

перевірки наявності інших підстав для заборони в’їзду іноземців в Україну, визначених частиною першою статті 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

встановлення місць відправлення та призначення, підтвердження мети запланованого перебування іноземця на території України;

проведення з іноземцями співбесіди;

перевірки наявності в іноземця достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження чи транзиту до третьої держави або можливості отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України, що передбачено Порядком підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2013 року № 884;

перевірки дотримання іноземцями встановлених законодавством правил і строків перебування в Україні відповідно до вимог, визначених пунктом 3 Порядку обчислення строку тимчасового перебування в Україні іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 20 липня 2015 року № 884, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2015 року за № 944/27389.

9. Установлення місць відправлення та прибуття іноземців проводиться шляхом перевірки:

носіїв інформації, які можуть підтвердити перебування іноземців на території держави, звідки вони прибули;

підтвердних документів, які засвідчують дійсні наміри іноземців щодо в’їзду до країни подальшого прямування або транзиту.

10. Підтвердженням мети запланованого перебування в Україні можуть бути такі документи:

1) для ділових поїздок:

запрошення з боку підприємства або органу державної влади для участі в засіданнях, конференціях чи заходах комерційного, промислового або професійного характеру;

інші документи, які свідчать про наявність комерційних або професійних відносин;

запрошення на ярмарки і для участі у конгресах;

2) для поїздок з метою отримання освіти або інших видів навчання:

довідка про зарахування до закладів освіти для участі у навчальних курсах у рамках основної освіти або підвищення кваліфікації;

студентські квитки або довідки щодо відвідуваних курсів;

3) для поїздок туристичного або приватного характеру:

запрошення з боку особи, яка приймає, в разі розміщення у приватної особи;

документ установи, що надає житлове приміщення, або будь-який інший документ, який вказує на планований характер розміщення;

підтвердження бронювання місця як учасника групової туристичної поїздки або будь-який інший документ про програму запланованої поїздки;

зворотний квиток;

4) для поїздок з метою участі в заходах політичного, наукового, культурного, спортивного чи релігійного характеру або з інших причин:

запрошення, записи про реєстрацію як учасника або програма запланованої поїздки із зазначенням найменування організації, що приймає, і терміну перебування чи інший документ щодо мети відвідування.

11. Співбесіда з іноземцями проводиться з метою:

уточнення правдивості відомостей, які подавалися іноземцем для отримання в’їзної візи України;

отримання інформації про спроби незаконного переміщення через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів.

Співбесіда має на меті отримання відповідей на поставлені іноземцю запитання, вивчення підтвердних документів.

Під час співбесіди перевіряються або уточнюються усі пояснення особи щодо правових підстав перетинання державного кордону.

Проведення співбесіди фіксуються на засоби відео- або аудіодокументування (за згодою).

Під час співбесіди службова особа з урахуванням даних про іноземця, які можуть свідчити про справжні наміри особи, що в’їжджає в Україну, спостерігає за поведінкою опитуваної особи з метою виявлення змін у її поведінці, що можуть давати підстави для додаткової перевірки наданої іноземцем інформації.

Під час співбесіди в рамках процедури контролю другої лінії службові особи опитують родичів та знайомих іноземця, які присутні в пунктах пропуску і висловлюють бажання надати додаткові пояснення щодо в’їзду та перебування іноземця на території України.

Відмова іноземця давати пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів під час проведення співбесіди не може розглядатись як підстава для прийняття рішення про його обмеження у праві в’їзду в Україну. Рішення щодо пропуску зазначеного іноземця через державний кордон приймається відповідно до законодавства України на підставі вивчення документів, поданих для прикордонного контролю, та іншої наявної інформації.

12. Під час проведення контролю другої лінії службовим особам забороняється:

звертатися до іноземця з особистими проханнями чи розмовляти на теми, що не стосуються встановлення обставин прибуття в Україну;

відволікатись під час проведення контролю другої лінії на інші дії, що не стосуються заходів перевірки;

залишати іноземця в службовому приміщенні без нагляду;

вимикати прилади аудіо- або відеофіксації проведення контролю другої лінії;

перешкоджати здійсненню аудіо- або відеофіксації контролю другої лінії.

Забороняється втручатись у процес проведення контролю другої лінії особам, не призначеним для його проведення у порядку, зазначеному в пункті 3 цього розділу.

Забороняється здійснювати фіксацію проведення контролю другої лінії на автоматизованих робочих місцях, що не входять до складу інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю «Гарт-1» (далі - ІТС ПК «Гарт-1»).

13. За результатами контролю другої лінії посадові особи, які його проводили, приймають рішення щодо наявності чи відсутності законних підстав для перетинання державного кордону України іноземцями.

ІІІ. Перевірка, звітність та документування проведення контролю другої лінії

1. Процедура контролю другої лінії фіксується за допомогою автоматизованого робочого місця «Старший зміни» з функцією фіксації біометричних даних підсистеми «Контроль другої лінії» (далі - «Гарт-1/КДЛ») ІТС ПК «Гарт-1» шляхом:

зберігання персональних даних (у тому числі біометричних) іноземців, стосовно яких проводиться контроль другої лінії;

виявлення іноземців, стосовно яких вже проводився контроль другої лінії.

Інформація щодо іноземців, стосовно яких проводився контроль другої лінії, зберігається в підсистемі «Гарт-1/КДЛ» протягом 5 років.

2. У пунктах пропуску, в яких відсутні технічні засоби підсистеми «Гарт-1/КДЛ», проведення контролю другої лінії фіксується на засоби відео- або аудіодокументування, складається довідка про результати процедури здійснення контролю другої лінії, наведена в додатку 1 до цього Порядку, і за результатами проведення контролю другої лінії робиться запис до книги обліку результатів процедури здійснення контролю другої лінії щодо іноземців та осіб без громадянства, наведеної в додатку 2 до цього Порядку.

Довідка про результати процедури здійснення контролю другої лінії та книга обліку результатів процедури здійснення контролю другої лінії щодо іноземців та осіб без громадянства зберігаються в пункті пропуску протягом 5 років.

3. За наявності в діях іноземця ознак адміністративних, кримінальних правопорушень, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, службові особи діють відповідно до вимог чинного законодавства України.

У разі звернення особи із наміром бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту, службові особи діють відповідно до вимог статті 5 та частини першої статті 29 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» та Інструкції про порядок дій посадових осіб Державної прикордонної служби України та взаємодії з територіальними органами Державної міграційної служби України під час звернення іноземців чи осіб без громадянства із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2016 року № 772, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2016 року за № 1212/29342.

Якщо під час узяття пояснень іноземець висловлює побоювання щодо його можливого переслідування у разі повернення до країни походження або третьої країни, службові особи роз’яснюють йому можливість звернення за додатковим або тимчасовим захистом на території України відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».

4. Перевірка організації та проведення службовими особами Державної прикордонної служби України контролю другої лінії здійснюється:

начальником підрозділу охорони державного кордону - не рідше одного разу на тиждень;

відділом прикордонного контролю штабу органу охорони державного кордону - не рідше одного разу на місяць;

відділом прикордонного контролю штабу регіонального управління Державної прикордонної служби України - не рідше одного разу на квартал;

управлінням прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України - не рідше одного разу на півроку.

Результати контролю за організацією та проведенням контролю другої лінії відображаються у звіті про результати роботи в підрозділах або органах охорони державного кордону.

IV. Звітність за результатами контролю другої лінії

1. Інформація про проведення контролю другої лінії підрозділами охорони державного кордону щомісяця засобами відомчого електронного зв’язку надсилається до органів охорони державного кордону, які її узагальнюють. Форма надання інформації та її обсяги визначаються Адміністрацією Державної прикордонної служби України.

2. Регіональні управління Державної прикордонної служби України інформацію про проведення контролю другої лінії щокварталу засобами відомчого електронного зв’язку надсилають до управління прикордонного контролю Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Державної прикордонної служби України.

3. Адміністрація Державної прикордонної служби України двічі на рік опрацьовує огляд стану застосування процедури контролю другої лінії.

V. Місця проведення контролю другої лінії в пунктах пропуску

1. Контроль другої лінії в пунктах пропуску для повітряного сполучення проводиться в окремих службових приміщеннях (місцях) підрозділів органу охорони державного кордону, облаштованих для проведення контролю другої лінії, які знаходяться в режимній зоні аеропорту (аеродрому).

2. Контроль другої лінії в пунктах пропуску для автомобільного сполучення проводиться в окремих службових приміщеннях (місцях) підрозділів органу охорони державного кордону, облаштованих для проведення контролю другої лінії.

3. Контроль другої лінії в пунктах пропуску для залізничного сполучення проводиться під час:

технологічної стоянки поїзда в пункті пропуску, де не проводиться заміна колісних пар,- у пасажирському купе, в якому їде іноземець, або в окремих службових приміщеннях (місцях) підрозділів органу охорони державного кордону, облаштованих для проведення контролю другої лінії;

технологічної стоянки поїзда в пункті пропуску, де проводиться заміна колісних пар,- в окремих службових приміщеннях (місцях) підрозділів органу охорони державного кордону, облаштованих для проведення процедури контролю другої лінії під час технічної стоянки поїзда;

висадки осіб із пасажирського поїзда на прикордонній залізничній станції - в окремих службових приміщеннях (місцях) підрозділів органу охорони державного кордону, облаштованих для проведення контролю другої лінії;

руху поїзда - у пасажирському купе, в якому їде іноземець.

4. Контроль другої лінії в пунктах пропуску для морського сполучення проводиться:

в окремих службових приміщеннях (місцях) підрозділів органу охорони державного кордону, облаштованих для проведення контролю другої лінії, а в разі перебування морського судна на рейді - в окремому приміщенні, визначеному капітаном судна.

5. Приміщення (місця) для проведення процедури здійснення контролю другої лінії обладнуються:

засобами відео-, аудіодокументування, ксерокопіювання, технічними засобами поглибленого вивчення документів;

автоматизованим робочим місцем «Старший зміни» з функцією фіксації біометричних даних підсистеми «Гарт-1/КДЛ»;

зразками печаток територіальних органів та територіальних підрозділів Державної міграційної служби України;

зразками паспортних документів, віз і печаток дипломатичних та консульських установ України за кордоном;

витягами з чинного законодавства України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, щодо взаємних поїздок громадян та порядку в’їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду через територію України іноземців;

бланками довідок про результати процедури здійснення контролю другої лінії та книгами обліку результатів процедури здійснення контролю другої лінії щодо іноземців та осіб без громадянства (у пунктах пропуску, в яких відсутня підсистема «Гарт-1/КДЛ»).

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. БоднарДодаток 1
до Порядку проведення підрозділами
органів охорони державного
кордону Державної прикордонної
служби України процедури
здійснення контролю другої лінії
іноземців та осіб без громадянства
під час в’їзду в Україну
(пункт 2 розділу ІІІ)

ДОВІДКА
про результати процедури здійснення контролю другої лініїДодаток 2
до Порядку проведення підрозділами
органів охорони державного
кордону Державної прикордонної
служби України процедури
здійснення контролю другої лінії
іноземців та осіб без громадянства
під час в’їзду в Україну
(пункт 2 розділу ІІІ)

КНИГА
обліку результатів процедури здійснення контролю другої лінії щодо іноземців та осіб без громадянства

№ з/п

Дата, час

Громадянство, прізвище, ім’я іноземця або особи без громадянства, номер паспортного документа, номер і тип візи, термін дії, ким видана

Підстава здійснення контролю другої лінії

Результати контролю другої лінії, підстава відмови в перетинанні державного кордону (у разі прийняття такого рішення)

Прізвище, ім’я, по батькові, посада посадової особи, яка проводила контроль другої лінії


вгору