Документ z0868-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.11.2010, підстава - z1058-10

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.07.2007 N 96/822
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 серпня 2007 р.
за N 868/14135
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва
N 271/907 ( z1058-10 ) від 25.08.2010 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розроблення, виробництва
та сертифікаційних випробувань голографічних захисних
елементів і Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з розроблення, виробництва та сертифікаційних
випробувань голографічних захисних елементів

Відповідно до статей 8, 9, 20 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 N 895
( 895-2006-п ) "Питання голографічного захисту документів і
товарів", пунктів 3, 4, 24, 49 Положення про порядок
голографічного захисту документів і товарів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2001 N 171
( 171-2001-п ), постанови Кабінету Міністрів України від
14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування" та з метою забезпечення правового
регулювання діяльності у сфері голографічного захисту
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності з розроблення, виробництва та сертифікаційних
випробувань голографічних захисних елементів і Порядок контролю за
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з розроблення, виробництва та сертифікаційних випробувань
голографічних захисних елементів, що додаються ( z0869-07 ).
2. Установити, що ліцензії на право провадження господарської
діяльності з розроблення, виробництва та сертифікаційних
випробувань голографічних захисних елементів, які видані
Департаментом спеціальних телекомунікаційних систем та захисту
інформації Служби безпеки України, є чинними до завершення строку
їх дії та підлягають переоформленню лише у випадках, визначених
законодавством України.
3. Управлінню ліцензування Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О.Б.),
Департаменту по контролю за виробництвом цінних паперів, акцизних
марок, документів суворої звітності та голографічних захисних
елементів (Держзнак) Міністерства фінансів України (Штефан В.В.) у
встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
виконуючого обов'язки Голови Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва Ващенка К.О. та заступника
Міністра фінансів Макацарія С.М.
Виконуючий обов'язки Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва К.О.Ващенко
Перший віце-прем'єр-міністр
України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України О.О.Костусєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва,
Міністерства фінансів
України
13.07.2007 N 96/822
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 серпня 2007 р.
за N 868/14135

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з розроблення,
виробництва та сертифікаційних випробувань
голографічних захисних елементів

1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови, розроблені відповідно до Законів
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ), "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 N 895 ( 895-2006-п )
"Питання голографічного захисту документів і товарів", постанови
Кабінету Міністрів України від 24.02.2001 N 171 ( 171-2001-п )
"Про затвердження Положення про порядок голографічного захисту
документів і товарів", постанови Кабінету Міністрів України від
14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування", визначають організаційні, кваліфікаційні,
технологічні та інші вимоги до суб'єктів господарювання, виконання
яких є обов'язковою умовою провадження господарської діяльності з
розроблення, виробництва та сертифікаційних випробувань
голографічних захисних елементів (далі - ГЗЕ).
1.2. Ліцензія на провадження господарської діяльності з
розроблення, виробництва та сертифікаційних випробувань ГЗЕ
видається із зазначенням окремих робіт, що можуть виконуватися в
межах виду господарської діяльності, а саме: - розроблення голографічних захисних елементів; - виробництво голографічних захисних елементів; - сертифікаційні випробування голографічних захисних
елементів.
1.3. Для одержання ліцензії на діяльність, зазначену в пункті
1.2 цих Ліцензійних умов, у повному обсязі або частково суб'єкт
господарювання подає до Міністерства фінансів України заяву за
встановленою формою (додаток 1). До заяви додаються документи згідно зі статтею 10 Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ).
1.4. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів
господарської діяльності незалежно від форми власності, які
здійснюють діяльність з розроблення, виробництва та
сертифікаційних випробувань ГЗЕ.
1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому
значенні: спеціальні дані - ключові ознаки, що характеризують спосіб
розробки, виготовлення, зчитування та ідентифікації ГЗЕ; спеціальні засоби - оптичні, математичні, хімічні,
технологічні та інші засоби (у т. ч. матеріали, речовини тощо) та
обладнання, що використовуються для розроблення, виробництва,
сертифікаційних випробувань ГЗЕ; спеціальні складові - складові ГЗЕ, які за технологією свого
виготовлення та застосування призначені для унеможливлення повного
відтворення ГЗЕ; проміжні продукти (напівфабрикати) ГЗЕ - продукція
виробництва, яка підлягає подальшій обробці з метою створення ГЗЕ,
у тому числі спеціальне програмне забезпечення, голографічні
транспаранти (графічний та голографічний дизайн), майстер-матриці,
голограми-оригінали ГЗЕ, матриці для тиражування, носії з
відбитками ГЗЕ тощо; розроблення ГЗЕ - діяльність, яка пов'язана зі створенням
дизайну ГЗЕ, графічного та голографічного опису ГЗЕ, виготовленням
дослідного та контрольного зразка ГЗЕ, а також розробленням
спеціальних засобів та відповідної нормативно-технічної, у тому
числі експлуатаційної, документації; виробництво ГЗЕ - діяльність, яка пов'язана з випуском ГЗЕ,
виготовленням спеціальних засобів та відповідної документації, а
також реалізацією продукції власного виробництва; сертифікаційні випробування - діяльність, яка пов'язана з
перевіркою відповідності ГЗЕ вимогам, що визначені нормативними
документами щодо цих елементів.
2. Вимоги до провадження господарської діяльності
з розроблення, виробництва та сертифікаційних
випробувань ГЗЕ
2.1. Провадження діяльності з розроблення, виробництва та
сертифікаційних випробувань ГЗЕ здійснюється суб'єктами
господарської діяльності відповідно до вимог Положення про порядок
голографічного захисту документів і товарів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2001 N 171
( 171-2001-п ).
2.2. Суб'єкт господарської діяльності повинен мати: положення про свою організаційну структуру, яке визначає
перелік структурних підрозділів, які виконують роботи з
розроблення, виробництва та сертифікаційних випробувань ГЗЕ,
завдання та функції цих підрозділів, функціональні обов'язки та
кваліфікаційні вимоги до кожного фахівця зазначених підрозділів,
заходи щодо забезпечення збереження інформації з обмеженим
доступом при виконанні робіт з розроблення, виробництва та
сертифікаційних випробувань ГЗЕ; штатний персонал, який відповідає визначеним у ліцензії видам
робіт за кількісним складом та кваліфікацією відповідно до
внутрішнього положення; комплект нормативно-правових актів, технічних та інших
документів, які регламентують господарську діяльність з
розроблення, виробництва та сертифікаційних випробувань ГЗЕ; окремі приміщення та виробничі площі, необхідні для
провадження визначених у ліцензії робіт з розроблення, виробництва
та сертифікаційних випробувань ГЗЕ (можливе використання приміщень
та виробничих площ інших підприємств, установ, організацій на
умовах оренди), які відповідають вимогам виробництва ГЗЕ; виробниче обладнання (в обсязі, що дає змогу виконувати всі
роботи в межах господарської діяльності з розроблення, виробництва
та сертифікаційних випробувань ГЗЕ), яке відповідає вимогам
законодавства або технічній документації на обладнання (паспорт,
формуляр, технічні умови тощо); технологічні інструкції на кожний процес технологічного циклу
(із зазначенням вимог щодо мікроклімату виробничих приміщень). У
разі відсутності галузевих інструкцій повинні бути розроблені і
затверджені внутрішні інструкції; методики проведення досліджень ГЗЕ (у разі потреби); обладнання та методики для контролю відповідності ГЗЕ вимогам
нормативно-технічних документів, а також прилади для вхідного
контролю матеріалів і проміжних продуктів; захищені згідно з вимогами законодавства у сфері технічного
захисту інформації (відповідно до особливих умов провадження
господарської діяльності з розроблення, виробництва та
сертифікаційних випробувань ГЗЕ) інформаційно-обчислювальні
комплекси та ліцензійне програмне забезпечення, яке необхідне для
здійснення відповідних робіт.
2.3. Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити: дотримання вимог, зазначених у пункті 2.2 Ліцензійних умов, а
також виконання інших вимог законодавства, що регламентують
порядок проведення робіт з розроблення, виробництва та
сертифікаційних випробувань ГЗЕ; функціонування системи режиму безпеки, обліку, зберігання і
транспортування матеріалів, проміжних продуктів та готової
продукції на всіх стадіях виробничого циклу, у тому числі
наявність складів, сховищ, які забезпечують унеможливлення
несанкціонованого доступу до них сторонніх осіб; наявність розробленої суб'єктом господарської діяльності
режимної та облікової документації відповідно до умов виробництва,
зокрема: інструкції щодо організації пропускного та
внутрішньооб'єктового режиму на виробництві (дільниці); інструкції про порядок одержання, витрачання, обліку та
зберігання у структурних підрозділах окремих видів матеріалів, які
застосовуються при виготовленні ГЗЕ, проміжних продуктів; план виробничих приміщень з позначенням місць розташування
обладнання, постів охорони та сигналізації; документи, що регламентують порядок оформлення замовлень з
розроблення, виробництва та проведення сертифікаційних випробувань
ГЗЕ та контроль за проходженням цих замовлень; документи, що регламентують вимоги до виготовлення ГЗЕ на
кожній стадії виробничого циклу, вимоги та порядок обліку і
знищення браку й відходів виробництва при виконанні робіт з
розроблення, виробництва та сертифікаційних випробувань ГЗЕ; документи, що визначають осіб, які здійснюють контроль за
якістю ГЗЕ на всіх стадіях виробничого циклу і відповідають за
дотримання вимог режиму; документи, що визначають фахівців, які відповідають за
розроблення та виконання системи захисту ГЗЕ від підроблення та
несанкціонованого копіювання (відтворення) і ознайомлені з повною
схемою захисту ГЗЕ; облік об'єктів ГЗЕ виконується відповідно до Положення про
порядок ведення обліку голографічних захисних елементів, надання
звітності з їх розроблення та виготовлення, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 20.06.2007 N 748 ( z0775-07 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.2007 за
N 775/14042.
2.4. Сертифікаційні випробування ГЗЕ на відповідність
обов'язковим вимогам законодавства у сфері голографічного захисту
можуть проводити тільки випробувальні лабораторії, які
акредитовані згідно з вимогами законодавства України у сфері
акредитації.
3. Особливі умови провадження господарської
діяльності з розроблення, виробництва
та сертифікаційних випробувань ГЗЕ
3.1. Залежно від призначення об'єктів, які підлягають захисту
з використанням ГЗЕ, установлюються такі особливості провадження
господарської діяльності з розроблення, виробництва та
сертифікаційних випробувань ГЗЕ: з наданням права провадження господарської діяльності з
розроблення, виробництва та сертифікаційних випробувань ГЗЕ, які
використовуються для державних потреб та (або) створені на
замовлення державних органів; без надання права провадження господарської діяльності з
розроблення, виробництва та сертифікаційних випробувань ГЗЕ, які
використовуються для державних потреб та (або) створені на
замовлення державних органів.
3.2. Особливості провадження господарської діяльності з
розроблення, виробництва та сертифікаційних випробувань ГЗЕ
відображаються у ліцензії, яка видається суб'єкту господарської
діяльності. 3.3. Для державних потреб та (або) на замовлення державних
органів створюються ГЗЕ, які призначені для захисту документів і
товарів відповідно до Переліку документів, які підлягають захисту
голографічними елементами, та їх державних замовників,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2002
N 932 ( 932-2002-п ).
3.4. При провадженні господарської діяльності з розроблення,
виробництва та сертифікаційних випробувань ГЗЕ, які призначені для
державних потреб та (або) створені на замовлення державних
органів, суб'єкт господарювання повинен виконати вимоги згідно з
главою 2 цих Ліцензійних умов, а також: мати дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною
таємницею (якщо відомості, які використовуються при провадженні
діяльності або окремих робіт з розроблення, виробництва та
сертифікаційних випробувань ГЗЕ, належать до державної таємниці); забезпечити виконання вимог режиму секретності згідно з
законодавством у сфері захисту державної таємниці; забезпечити виконання вимог Інструкції про порядок обліку,
зберігання і використання документів, справ, видань та інших
матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну
інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893 ( 1893-98-п ); мати закінчений виробничий цикл ГЗЕ (розміщений в межах
однієї споруди або за схемою промислової кооперації).
3.5. Особи, безпосередньо залучені до виконання робіт з
розроблення, виробництва та сертифікаційних випробувань ГЗЕ,
пов'язаних з державною таємницею, повинні бути допущені за
встановленим порядком до зазначених робіт та мати відповідну форму
допуску до державної таємниці.
3.6. У разі залучення до робіт з розроблення, виробництва та
сертифікаційних випробувань ГЗЕ, які пов'язані з державною
таємницею та (або) конфіденційною інформацією, що є власністю
держави, фахівців сторонніх підприємств, установ, організацій
суб'єкт господарювання повинен мати (щодо таких фахівців): договір
про проведення робіт з визначенням строків (термінів), умов та
обсягів (складу, змісту) робіт; документи, що підтверджують
можливість виконання робіт (допуск до державної таємниці,
документи, що підтверджують рівень кваліфікації за фахом).
Начальник Управління
ліцензування Державного
комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва О.Б.Іванченко
Заступник директора
Департаменту по контролю
за виробництвом цінних
паперів, акцизних марок,
документів суворої
звітності та голографічних
захисних елементів
(Держзнак) В.В.Штефан

Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з розроблення,
виробництва
та сертифікаційних
випробувань голографічних
захисних елементів
Міністерство фінансів
України

ЗАЯВА
про видачу ліцензії

Заявник __________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи,
а також філій, інших відокремлених підрозділів,
__________________________________________________________________
які провадитимуть господарську діяльність з розроблення,
виробництва та сертифікаційних випробувань
__________________________________________________________________
голографічних захисних елементів на підставі отриманої
ліцензії; номери телефонів, факсу, адреса електронної пошти)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія
і номер паспорта, ким і коли виданий,
__________________________________________________________________
місце проживання, номери телефонів, факсу,
адреса електронної пошти)
Організаційно-правова форма ______________________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів (за наявності) _____________________________
Поточний рахунок ______________________ у ________________________
__________________________________________________________________
(найменування банку)
Реєстраційний номер, дата видачі, термін дії відповідного дозволу
на здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею __________________________________________________________________
Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності
з розроблення, виробництва, сертифікаційних випробувань
голографічних захисних елементів (зазначити роботи згідно з
пунктом 1.2 Ліцензійних умов):
1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________
3) __________________________________________________________
З наданням (без надання) права провадження господарської
діяльності __________________________________________________________________
(особливі умови провадження господарської діяльності згідно
з пунктом 3.1 Ліцензійних умов)
З порядком отримання ліцензії та умовами провадження
господарської діяльності з розроблення, виробництва та
сертифікаційних випробувань голографічних захисних елементів
ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати.
Підпис заявника _____________________________________________
(посада, прізвище керівника або особи,
яка має на це повноваження)
"____" ____________ 20__ року
М.П.
Начальник Управління
ліцензування Державного
комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва О.Б.Іванченко
Заступник директора
Департаменту по контролю
за виробництвом цінних
паперів, акцизних марок,
документів суворої
звітності та голографічних
захисних елементів
(Держзнак) В.В.Штефанвгору