Документ z0867-05, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.08.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.08.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
01.08.2005 N 396
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2005 р.
за N 867/11147

Про внесення змін до Положення про збір
за реєстрацію суден у Державному судновому
реєстрі України і Судновій книзі України

Відповідно до вимог Кодексу торговельного мореплавства
України ( 176/95-ВР ) та до п. 9 Порядку ведення Державного
суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 року
N 1069 ( 1069-97-п ) (із змінами), та з метою забезпечення
ефективного функціонування в Україні єдиної системи державної
реєстрації суден Н А К А З У Ю :
1. Затвердити зміни до Положення про збір за реєстрацію суден
у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України,
затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 27.03.98
N 93 ( z0233-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 10.04.98 за N 233/2673, що додаються.
2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Горобець І.А.) у встановленому порядку подати зазначені зміни до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації та
забезпечити доведення їх до відома заінтересованих підприємств,
установ та організацій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Рябікіна П.Б.
Міністр Є.Червоненко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
01.08.2005 N 396
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 серпня 2005 р.
за N 867/11147

ЗМІНИ
до Положення про збір за реєстрацію суден
у Державному судновому реєстрі України
і Судновій книзі України
( z0233-98 )

1. В абзаці п'ятому пункту 1 слова "суднових документів"
замінити словами "свідоцтва про право плавання судна під Державним
прапором України (суднового патенту) або суднового білета
(далі - реєстраційні документи) на термін, не більший, ніж
зазначений у суднових документах на придатність судна для
подальшої експлуатації".
2. В абзаці третьому пункту 2 слова "органи реєстрації суден
(капітани морських портів, Українська державна інспекція Регістру
та безпеки судноплавства - Держфлотнагляд України)" замінити
словами "органи державної реєстрації суден, зазначені в Порядку
ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги
України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
26.09.97 N 1069 ( 1069-97-п )".
3. У пунктах 8 і 9 слова "Міністерством транспорту" замінити
словами "Міністерством транспорту та зв'язку".
4. Пункт 14 після цифри "6" доповнити словами "додатка до
п. 11 Положення".
5. У пункті 15 : слова "відомостей про будь-які судна" замінити словами
"будь-яких відомостей"; після слова "адреси" додати слова "або найменування".
Директор Укрморрічфлоту І.Горобецьвгору