Документ z0865-00, поточна редакція — Редакція від 28.11.2014, підстава - z1395-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
N 644 від 21.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
24 листопада 2000 р.
за N 865/5086
Затверджено
Наказ Міністерства
транспорту України
21.11.2000 N 644 (z0861-00)

Правила обчислення термінів доставки вантажів
(ст. 41, 116 Статуту)
( 457-98-п )
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінтрансу
N 542 ( z0793-01 ) від 20.08.2001
N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004
Наказами Міністерства інфраструктури
N 138 ( z0763-11 ) від 08.06.2011
N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014 }

1. Терміни доставки вантажів
1.1. Залізниці зобов'язані доставляти вантажі за призначенням
у такі терміни: 1.1.1. У разі перевезення вантажною швидкістю:
маршрутними відправками 1 доба на кожні
повні та неповні 320 км;
вагонними відправками та
відправками у великотоннажних
контейнерах -"- 200 -"-
дрібними відправками та
відправками в середньотоннажних
контейнерах -"- 150 -"-
1.1.2. У разі перевезення великою швидкістю:
швидкопсувних вантажів у
рефрижераторних секціях -"- 320 -"-
швидкопсувних вантажів, які
перевозяться у вагонах-термосах та
вагонах з індивідуальним охолодженням,
а також у критих вагонах маршрутами:
з охолодженням -"- 350 -"-
без охолодження -"- 400 -"-
тварин маршрутами -"- 300 -"-
тварин окремими вагонами
та групами вагонів -"- 230 -"-
інших вантажів вагонними
відправками -"- 250 -"-
вантажів у рефрижераторних
контейнерах -"- 230 -"-
1.2. Термін доставки вантажу визначається, виходячи з
відстані, за яку обчислюється провізна плата. 1.3. Якщо Укрзалізницею встановлюються тимчасові відхилення
від шляхів прямування вантажів, за якими обчислюється провізна
плата, то термін доставки вантажів, які пройшли за відхиленим
напрямком, обчислюється, виходячи з відстані з урахуванням цього
відхилення. Відхилення від визначених напрямів перевезення вантажів
дозволяються першим керівником Укрзалізниці.
2. Правила обчислення термінів доставки вантажів
2.1. Обчислення терміну доставки починається з 24-ї години
дати приймання вантажу до перевезення, зазначеної в перевізних
документах. { Абзац перший пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 138 ( z0763-11 ) від
08.06.2011 } При прийманні від відправника вантажу до перевезення раніше
дня, на який призначено навантаження, термін доставки обчислюється
з 24-ї години того дня, на який призначено навантаження, про що в
накладній робиться відмітка в графі "Навантаження призначено
на __________ число _____________ місяць". 2.2. Терміни доставки для вагонних відправок застосовуються
при перевезенні вантажів, для яких надані окремі вагони та при
перевезенні порожніх власних і орендованих вагонів. ( Пункт 2.2
із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 54 ( z0356-04 )
від 31.01.2004 ) 2.3. У разі перевезення вантажів маршрутами застосовується
такий порядок обчислення термінів доставки: для прямих маршрутів і "ядра" маршрутів, завантажених - одній
станції відправлення на одну станцію призначення, - за добовими
нормами, встановленими для маршрутних відправок на всю відстань
перевезення; для маршрутів і "ядра" маршрутів, призначенням на станції
розформування, - окремо для відстані від станції відправлення до
станції розформування за добовими нормами, встановленими для
маршрутних відправок, і окремо від станції розформування до
станції призначення - за добовими нормами для вагонних відправок. 2.4. Терміни доставки вантажів, які обчислюються згідно з
пунктом 1, збільшуються: на одну добу: на операції, пов'язані з відправленням і прибуттям вантажу; у разі переадресування вантажів; на 2 доби: у разі перевезення вантажів за участю поромної переправи; у разі перевантаження вантажу у вагони іншої ширини колії. 2.5. Терміни доставки вантажів, які перевозяться дрібними
відправками і в середньотоннажних контейнерах, збільшуються на
накопичення і сортування на вантажосортувальних платформах при
відстані перевезення: до 500 км - на 1 добу, більше 500 км - на 2 доби. 2.6. Терміни доставки негабаритних вантажів установлюються в
кожному окремому випадку при наданні дозволу на такі перевезення
відповідно до Інструкції з перевезення негабаритних і
великовагових вантажів залізницями України, затвердженої наказом
Міністерства транспорту та зв’язку України від 23 листопада 2004
року N 1026 ( z1640-04 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 24 грудня 2004 року за N 1640/10239, в межах однієї
залізниці - начальником залізниці, а на перевезення за участю двох
або більше залізниць України - Головним управлінням перевезень
Укрзалізниці, виходячи з норм: 1 доба на кожні 100 км - для вантажів першого й другого
ступенів негабаритності; { Абзац другий пункту 2.6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 542 ( z0793-01 ) від
20.08.2001 } 1 доба на кожні 80 км - для вантажів з більшими ступенями
негабаритності. { Пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 54
( z0356-04 ) від 31.01.2004, Наказом Міністерства інфраструктури
N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014 }
2.7. Терміни доставки для вантажів, які за розмірами
перевищують найбільший ступінь негабаритності, а також вантажів,
які потребують спеціального обмеження швидкості на всьому шляху
перевезення, не встановлюються. 2.8. Терміни доставки негабаритних вантажів усіх ступенів
негабаритності збільшуються на 1 добу: на відправлення, починаючи з моменту отримання станцією
дозволу на пропуск вантажів від управління залізниці або Головного
управління перевезень Укрзалізниці; на кожну передачу вантажу з однієї залізниці на іншу. Термін доставки негабаритного вантажу вказується в телеграмі
про дозвіл на його перевезення. 2.9. У разі затримки вантажу в процесі перевезення термін
доставки збільшується на термін: виконання митних та інших адміністративних правил; тимчасової перерви в перевезенні, яка трапилася не з вини
залізниці; необхідний для ветеринарного огляду та напування тварин; вивантаження зайвої маси, виправлення навантаження або
упаковки, а також на перевантаження, які трапилися з вини
відправника; інших затримок, які трапились з вини відправника чи
одержувача. Про причини затримки вантажу, які дають право залізниці на
збільшення терміну доставки, та тривалість цієї затримки повинна
бути зроблена відмітка в перевізних документах, яка завіряється
підписом працівника станції. { Абзац сьомий пункту 2.9 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 138
( z0763-11 ) від 08.06.2011 } 2.10. Вантаж вважається доставленим вчасно, якщо на станції
призначення він вивантажений засобами залізниці, про що
повідомлено одержувача, або якщо вагон (контейнер) з вантажем
подано під вивантаження засобами одержувача до закінчення
встановленого терміну доставки.
2.11. У разі затримки подачі вагонів (контейнерів) під
вивантаження внаслідок зайнятості вантажного фронту або з інших
причин, залежних від одержувачів, вантаж вважається доставленим
вчасно, якщо він прибув на станцію призначення, до закінчення
встановленого терміну доставки.
Начальник Департаменту
транспортної політики Г.М. Легенькийвгору