Документ z0863-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.07.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.08.2014. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

02.07.2014  № 853


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2014 р.
за № 863/25640

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1, 5 частини першої, пункту 37-6 частини другої статті 7, пунктів 13, 15, 16 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини четвертої статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. У заголовку та пункті 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року № 64 «Про затвердження Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж та депозитаріїв і вимоги до таких керівників під час їх перебування на посаді», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за № 269/22801 (зі змінами), слова «та депозитаріїв» виключити.

2. Унести до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж та депозитаріїв і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року № 64, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за № 269/22801 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі ІІІ:

в абзаці четвертому пункту 1 слова «або сертифікат на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - депозитарну діяльність (для кандидата на посаду керівника депозитарію)» виключити;

у пункті 3 слова «та/або депозитаріїв відповідно» виключити;

2) у пункті 3 розділу IV слова та цифру «протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення» замінити словами «не пізніше тридцяти днів від дати надходження заяви на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі та відповідних документів»;

3) в абзаці четвертому пункту 3 розділу V слова «або сертифіката на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - депозитарну діяльність (для керівника депозитарію)» виключити;

4) у заголовку, тексті та додатках до Порядку слова «та депозитарій», «або депозитарій», «або в депозитарії» у всіх відмінках та числах виключити;

5) у тексті Порядку після слів «печаткою заявника» доповнити словами «(за наявності)», після слів «печаткою юридичної особи» доповнити словами «(за наявності)»;

6) у додатку 1 до Порядку після літер «М.П.» доповнити словами «(за наявності)».

3. У пункті 1 глави 1 Положення про порядок призначення тимчасового керівника фондової біржі, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 березня 2008 року № 241, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2008 року за № 449/15140, слова «Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».

4. Унести до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2001 року № 144 «Про здійснення державного контролю за діяльністю фондових бірж та депозитаріїв», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2001 року за № 518/5709 (зі змінами), такі зміни:

у заголовку слова «та депозитаріїв» виключити;

у пункті 1 слова «, у депозитаріях» виключити.

5. Унести до Положення про державних представників на фондових біржах, у депозитаріях, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2001 року № 144, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2001 року за № 518/5709 (зі змінами), такі зміни:

1) у преамбулі Положення слова «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» виключити;

2) у пункті 3:

в абзаці п’ятому підпункту 3.3 слова «, а також зберігаються, обліковуються у депозитарії» виключити;

у підпунктах 3.4, 3.5 слово «зупиняти» замінити словом «припиняти»;

у підпункті 3.6 слово «призупиняти» замінити словом «зупиняти»;

3) у тексті Положення слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у всіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідних відмінках, слово «угод» замінити словами «контрактів (договорів)»;

4) у заголовку та тексті Положення слова «та депозитарій», «у депозитарій» та слово «депозитарій» у всіх відмінках та числах виключити.

6. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (Збаражська О.Є.) забезпечити публікацію цього рішення відповідно до законодавства.

8. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпунктів 5, 6 пункту 2, які набирають чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу».

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Тарасенка О.О.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродськийвгору