Документ z0856-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.01.2017, підстава - z0008-17

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.07.2015  № 252


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2015 р.
за № 856/27301

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 544 від 16.12.2016}

Про затвердження Змін до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування

Відповідно до статей 7 та 20 Закону України “Про насіння і садивний матеріал” та на виконання пункту 71 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 357, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 лютого 2013 року № 116, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 березня 2013 року за № 399/22931, що додаються.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Голови Державної інспекції
сільського господарства України
Голова комісії з ліквідації
Державної інспекції
сільського господарства України

Голова Державної
регуляторної служби України

Президент Національної академії
аграрних наук УкраїниЮ.Б. Заставний


К.М. Ляпіна


Я.М. Гадзало


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
01.07.2015 № 252


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2015 р.
за № 856/27301

ЗМІНИ
до Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування

1. У тексті Порядку та додатках до нього слова “Державна інспекція сільського господарства України” та “Держсільгоспінспекція України” у всіх відмінках замінити словами “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі” у відповідних відмінках.

2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Обсяг насіння і садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, ввозиться в кількості, що визначається для забезпечення проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність на поширення в Україні з розрахунку один зразок на один рік на одну точку досліджень. Кількість точок дослідження не може перевищувати тридцяти.”.

3. Абзац третій пункту 7 викласти в такій редакції:

“обсяг насіння та/або садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, перевищує кількість, зазначену у пункті 4 цього Порядку;”.

4. Пункт 8 Порядку доповнити новим абзацом такого змісту:

“Суб'єкт господарювання, що одержав підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, не пізніше 01 лютого року, наступного за роком, у якому було здійснено ввезення, письмово інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання щодо кількості ввезеного насіння та його використання (місце вирощування, обсяги одержаного врожаю, подальше використання).”.

Директор Департаменту
землеробства та технічної
політики в АПКВ.М. Топчійвгору