Документ z0854-13, перша редакція — Прийняття від 14.05.2013
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

Заповнюється щодо заявник ів (ліцензіатів), створених у формі акціонерного товариства (у тому числі фондовою біржею, яка отримує ліцензію після закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії), за власниками, які володіють часткою у статутному капіталі заявника (ліцензіата) у розмірі 5 і більше відсотків; щодо заявників, створених у формі товариств з обмеженою відповідальністю, за всіма власниками.

Заповнюється заявником - фондовою біржею, яка вперше отримує ліцензію, за всіма акціонерами такої біржі.

2. Інформація про спільне з іншими особами володіння істотною участю у заявника (ліцензіата):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

У разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є володіння участю у заявника (ліцензіата), із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, та шляхів її придбання. Зазначаються частка прямого та/або опосередкованого володіння участю у заявника (ліцензіата) кожної особи-співвласника, перелік їх пов’язаних осіб та частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у заявника (у разі наявності). Зазначається повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код щодо кожної юридичної особи. Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи.

3. Наявне володіння опосередкованою істотною участю у заявника (ліцензіата) через:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
        (інформація про осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння істотною участю у заявника
            (зазначаються повне найменування, місцезнаходження щодо кожної юридичної особи, частка
             опосередкованого володіння через цю юридичну особу, яка має істотну участь у заявника)).

4. Таблиця 2. Інформація про набуття права голосу:

№ з/п

Особа, яка передала право голосу (повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи)

Набуте право голосу

Спосіб передавання права голосу

відсотки статутного капіталу

кількість голосів

1

2

3

4

5Разом
5. Таблиця 3. Інформація про фізичних осіб, які прямо володіють істотною участю у заявника (ліцензіата)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

Серія та номер паспорта

Коли та ким виданий

Дата народження

Місце проживання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

6

7

8

6. Таблиця 4. Інформація про юридичних осіб, які прямо володіють істотною участю у заявника (ліцензіата)

№ з/п

Повне найменування

Місцезнаходження

Ідентифікаційни йкод юридичної особи

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

57. Таблиця 5. Інформація про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) має частку у статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб

№ з/п

Повне найменування

Символ учасника ринку цінних паперів* (для юридичних осіб)

Місцезнаходження

Ідентифікаційний код юридичної особи

Відсоток участі у статутному (складеному) капіталі (починаючи з 5 відсотків)

1

2

3

4

5

6

Заповнюється щодо юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) володіє часткою у статутному (складеному) капіталі у розмірі 5 і більше відсотків.

8. Таблиця 6. Інформація про взаємозв’язки власників з істотною участю у заявника (ліцензіата)

№ з/п

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника заявника

Відсоток участі у статутному капіталі заявника

Повне найменування юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснює опосередкований контроль заявника (ліцензіата)

Взаємозв’язки власників заявника та осіб, що володіють опосередкованою істотною участю у заявника

1

2

3

4

5


У колонці 2 зазначається інформація щодо прямого власника заявника (ліцензіата).

У колонці 3 зазначаються відсоток у статутному капіталі заявника (ліцензіата) та загальна кількість голосів заявника.

У колонці 4 зазначається інформація щодо опосередкованих власників істотної участі у заявника (ліцензіата) - фізичних осіб, які визнаються кінцевими контролерами такого заявника (ліцензіата), або юридичної особи, щодо якої не існує контролерів. Щодо такої юридичної особи заповнюється інформація про кількість її власників.

У колонці 5 зазначається взаємозв’язок між прямим власником заявника (ліцензіата) та опосередкованим власником, що зазначається у колонці 4. Зазначається частка фізичної особи, що вказана у колонці 4, в юридичній особі, де вона є прямим власником, частка цієї юридичної особи в іншій юридичній особі і так послідовно до юридичної особи, що зазначена у колонці 2. Інформація щодо фізичних осіб (прізвище (у тому числі дівоче - за наявності), ім’я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) або серія та номер паспорта, ким та коли виданий, число, місяць, рік та місце народження), інформація щодо юридичної особи (повне найменування та ідентифікаційний код).

ІІ. Структура власності власників з істотною участю у заявника (ліцензіата)

1. Таблиця 1. Перелік власників з істотною участю у власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) (далі - власник)

№ з/п

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника з істотною участю у власника заявника

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний код платника податків (за наявності) або серія та номер паспорта*)

Вид участі (спільно або одноосібно)

Символ учасника ринку цінних паперів** (для юридичних осіб)

Пряма участь

Опосередкована участь

Набуте право голосу

Загальний відсоток у статутному капіталі

Загальна кількість голосів

відсотки статутного капіталу професійного учасника фондового ринку

грн

кіль-кість голосів

відсотки статутного капіталу професійного учасника фондового ринку

грн

кількість голосів

відсотки статутного капіталу професійного учасника фондового ринку

кіль кість голосів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

152. Інформація про спільне з іншими особами володіння істотною участю у власника

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

У разі наявності спільного володіння зазначається інформація про осіб, спільно з якими є володіння участю у власника, із зазначенням підстав, чому участь вважається спільною, та шляхів її придбання. Зазначаються частка прямого та/або опосередкованого володіння участю у власника кожної особи-співвласника, перелік їх пов’язаних осіб та частка прямого та/або опосередкованого володіння участю цих осіб у власника (у разі наявності). Зазначаються повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи щодо кожної юридичної особи. Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, паспортні дані (номер, серія, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи.

3. Наявне володіння опосередкованою істотною участю у власника через:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
       (інформація про осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння істотною участю у заявника
              (зазначаються повне найменування, місцезнаходження щодо кожної юридичної особи, частка
               опосередкованого володіння через цю юридичну особу, яка має істотну участь  у заявника)).

4. Інформація про набуття права голосу:

№ з/п

Особа, яка передала право голосу (повне офіційне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності) щодо кожної фізичної особи )

Набуте право голосу

Спосіб передавання права голосу

відсотки статутного капіталу

кількість голосів

1

2

3

4

5Разом
5. Інформація про фізичних осіб, які прямо володіють істотною участю у власника:

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

Серія та номер паспорта

Коли та ким виданий

Дата народження

Місце проживання

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності)

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

6

7

8

6. Інформація про юридичних осіб, які прямо володіють істотною участю у власника:

№ з/п

Повне найменування

Місцезнаходження

Ідентифікаційний код юридичної особи

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

57. Інформація про юридичних осіб, у яких прямий власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є власником істотної участі:

з/п

Повне найменування

Символ учасника ринку цінних паперів**

Місцезнаходження

Ідентифікаційний код юридичної особи

Відсоток участі у статутному капіталі

1

2

3

4

5

6

Зазначається інформація про всіх юридичних осіб, у яких юридична особа - власник заявника (ліцензіата) є власником істотної участі, крім заявника (ліцензіата).

У разі будь-яких змін у наданій інформації, що зазначена в цій довідці, які сталися до отримання відповідної ліцензії, зобов'язуюсь негайно повідомити Комісію про ці зміни.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

Стверджую, що надана інформація є правдивою і повною станом на дату її подання, і не заперечую проти перевірки Комісією достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

До вищезазначеної інформації додається схематичне зображення структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому.

У разі неможливості надання інформації із зазначених у цій довідці питань викласти причину.

Керівник юридичної особи

М.П. ____________
           (підпис)

_________________________
(П.І.Б.)

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті.
** Символ учасника ринку цінних паперів: Т - торговці цінними паперами, Р - незалежні реєстратори, І - інвестиційні фонди, Д - депозитарії, Б - біржі, С - саморегулівні організації, З - зберігачі, КУА - компанії з управління активами, О - інші юридичні особи, які не є професійними учасниками фондового ринку, СК - страхова компанія, ПФ - пенсійний фонд, ДУ - депозитарна установа, К - клірингова установа, ЦД - центральний депозитарій, РЦ - розрахунковий центр.
Для заповнення щодо професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям застосовуються такі символи:
Е - емітент іпотечних облігацій, о - особи, які відступили спеціалізованій іпотечній установі права за іпотечними активами в складі іпотечного покриття, п - професійний учасник ринку цінних паперів, а - аудитор (аудиторська фірма), визначений(а) договором про управління іпотечним покриттям, у - обслуговуюча установа, і - інше господарське товариство.

__________
Примітка:


Розмір істотної участі юридичної особи - власника заявника при одночасному прямому та опосередкованому самостійному або спільному володінні акціями (частками) у статутному капіталі заявника визначається шляхом складання розміру прямої та опосередкованої участі.
Розмір істотної участі юридичної особи - власника заявника в статутному капіталі заявника, який має самостійне або спільне з іншими особами опосередковане володіння, розраховується шляхом множення розміру його прямого володіння в статутному капіталі власника істотної участі на розмір прямого володіння цього власника істотної участі в статутному капіталі заявника та ділення цього добутку на 100.
Розмір істотної участі юридичної особи - власника заявника в статутному капіталі цього заявника, який має самостійне або спільно з іншими особами опосередковане володіння через двох або більше прямих власників істотної участі, розраховується шляхом складання розмірів усіх часток такого опосередкованого володіння через цих осіб.
Розмір загальної кількості голосів власника - заявника, який за договором  про управління цінними паперами та/або за дорученням акціонера (учасника) заявника набуває права голосу (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного (складеного) капіталу заявника надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати) на загальних зборах заявника, розраховується з урахуванням його власної прямої участі шляхом додавання кількості голосів, що йому належать, та кількості голосів, які він отримує.
Додаток 10
до Порядку та умов видачі ліцензії
на провадження окремих видів
професійної діяльності на фондовому
ринку (ринку цінних паперів),
переоформлення ліцензії, видачі
дубліката та копії ліцензії
(підпункт 19 пункту 2 розділу IІ)

ДОВІДКА
про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата)

Дата підписання довідки:

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія та номер паспорта*

Посада, яку займає в цій юридичній особі фізична особа

Загальний стаж роботи

Телефони

Назва документа (дата та номер), яким призначена фізична особа на цю посаду

Місце роботи (посада) в іншій юридичній особі (у разі наявності)

Повне найменування іншої юридичної особи

Ідентифікаційний код іншої юридичної особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


вгору