Документ z0854-13, попередня редакція — Редакція від 22.04.2016, підстава - z0495-16
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

12. Для торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами, кваліфікаційні вимоги такі: не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по два сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для відокремленого підрозділу, який провадить будь-який з цих видів діяльності.

{Пункт 12 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

13. Для торговця цінними паперами (крім банку) при отриманні ліцензії на провадження одночасно декількох видів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по три сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для відокремленого підрозділу, який провадить ці види діяльності.

14. Для банку при отриманні ліцензії на провадження будь-якого виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами кваліфікаційні вимоги такі: не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадови особи) та по два сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для відокремленого підрозділу, який провадить будь-який з цих видів діяльності.

15. Для банку при отриманні ліцензії на провадження одночасно декількох видів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по три сертифікованих фахівці (у тому числі керівні посадові особи) - для відокремленого підрозділу, який провадить ці види діяльності.

Якщо банк має декілька спеціалізованих структурних підрозділів, що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

{Абзац другий пункту 15 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

16. Керівник торговця цінними паперами (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні діяльності з торгівлі цінними паперами не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

17. Керівник заявника (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

18. Ділова репутація фізичних осіб - власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради юридичних осіб - власників з істотною участю у заявника та всіх фізичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника за останні два роки (крім банку) повинна відповідати таким вимогам:

особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися діяльністю на ринках фінансових послуг;

{Абзац другий пункту 18 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

особа не має судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законодавством порядку;

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника);

{Абзац четвертий пункту 18 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

попередня діяльність особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, особи (осіб), яка (які) здійснювала (здійснювали) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначені головою та членами колегіального виконавчого органу) фінансової установи, не призвела до застосування санкцій за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника, особи (осіб), яка (які) здійснює (здійснюють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або призначені головою та членами колегіального виконавчого органу) заявника);

ункт 18 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо);

ункт 18 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом шостим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

ункт 18 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом сьомим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

особа не була притягнута до адміністративної відповідальності щодо порушення законодавства на ринку цінних паперів більше двох разів протягом року за одне й те ж правопорушення;

{Абзац пункту 18 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

особа з’являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання та відсутності об’єктивних підстав для неявки);

{Абзац пункту 18 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (крім іноземця);

особа не має несплачених штрафних санкцій, які накладались за правопорушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів;

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку (у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством);

{Абзац пункту 18 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

особа відсутня в переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

19. Ділова репутація заявника, юридичної особи - власника з істотною участю у заявника та всіх юридичних осіб, через яких буде здійснюватись опосередкований контроль за заявником (крім банку), за останні два роки повинна відповідати таким вимогам:

у юридичної особи відсутні несплачені штрафні санкції, які накладались за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів;

{Абзац другий пункту 19 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

попередня діяльність (бездіяльність) особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, не призвела до прийняття рішень про банкрутство (примусову ліквідацію) фінансової установи, призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) станом на будь-яку дату протягом одного року, що передує зазначеним подіям (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника);

{Абзац третій пункту 19 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

попередня діяльність особи, що здійснювала контроль у фінансовій установі, не призвела до застосування санкцій за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з цінними паперами та/або розголошення інсайдерської інформації, застосування санкцій у вигляді анулювання (відкликання) відповідних ліцензій на ринку фінансових послуг (крім анулювання ліцензії у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом певного виду професійної діяльності) (вимога застосовується до особи, що здійснює контроль заявника);

{Пункт 19 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

дії особи не призвели до анулювання документів, що надають їй право проваджувати діяльність на ринку фінансових послуг (анулювання сертифікатів тощо);

{Пункт 19 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

до юридичної особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України), міждержавними об’єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;

{Пункт 19 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом шостим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

особа погодила істотну участь у професійному учаснику фондового ринку у разі її набуття та/або збільшення в установленому законодавством порядку;

юридична особа не включена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

20. Сертифіковані фахівці торговця цінними паперами (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших підрозділах заявника (ліцензіата), які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж торгівля цінними паперами, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку в торговця цінними паперами (крім банку), повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією.

{Абзац другий пункту 20 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

У разі організації заявником діяльності з торгівлі цінними паперами у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу (крім випадку провадження тільки дилерської діяльності).

21. Заявник (крім банку) при отриманні ліцензії повинен відповідати вимогам законодавства щодо сплати статутного капіталу.

{Пункт 21 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

22. Заявник та власники з істотною участю у заявника повинні відповідати таким вимогам.

Заявник має статутний капітал та розмір власних коштів, що розраховується згідно з додатком 16 до цих Порядку та умов, не менший, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для певного виду професійної діяльності на фондовому ринку.

Фінансовий стан юридичної особи прямого власника з істотною участю у заявника, юридичної особи (осіб), що здійснює(ють) контроль за заявником, має відповідати вимогам щодо достатності розміру власних коштів, які розраховуються згідно з додатком 16 до цих Порядку та умов.

Для юридичної особи, яка є прямим власником з істотною участю у заявника, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу заявника, та/або при набутті істотної участі у заявника на вторинному ринку більшим, ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Для юридичної особи, що є кінцевим контролером у структурі власності заявника, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він становить величину, пропорційну її частці у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Для юридичної особи, яка не є кінцевим контролером, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим, ніж частка прямої істотної участі такої особи у гривнях у статутному капіталі власника з істотною участю у заявника.

Фінансовий стан та платоспроможність юридичної особи власника з істотною участю у заявника відповідають оптимальним значенням згідно з додатком 17 до цих Порядку та умов.

Фінансовий (майновий) стан фізичної особи прямого власника з істотною участю у заявника має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів у розмірі більшому, ніж розмір коштів, що вносяться до статутного капіталу заявника, та/або при набутті істотної участі у заявника на вторинному ринку більшим, ніж величина, пропорційна його частці, що набувається у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Фінансовий (майновий) стан фізичної особи, яка є кінцевим контролером заявника, має відповідати вимогам щодо наявності власних коштів, розмір яких пропорційний її частці у заявника у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у власному капіталі заявника або у статутному капіталі такого заявника, якщо власний капітал є меншим за статутний.

Заявник - банк, власник з істотною участю у заявника (банк або інша фінансова установа) мають відповідати економічним (пруденційним) нормативам щодо розміру регулятивного капіталу, що встановлені законодавством України або країною місцезнаходження таких власників з істотною участю у заявника, за останній звітний рік (квартал, місяць), що передують наданню документів на видачу ліцензії.

{Пункт 22 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

23. Заявник згідно з документами, що отримуються від власників з істотною участю у заявника щодо їх фінансового (майнового) стану, надав відповідну інформацію про джерела походження коштів, які внесено такими власниками при прямому набутті істотної участі у заявника та за рахунок яких формується його статутний капітал (доходи від основної діяльності, дивіденди, проценти, роялті, дохід від іншої діяльності, прибуток, винагорода, спадщина, дарунок тощо).

24. Усі власні випуски цінних паперів заявника на дату подання заяви про видачу ліцензії повинні бути зареєстровані в установленому порядку.

Заявник, що створений у формі акціонерного товариства, який при збільшенні статутного капіталу на дату подання заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку має тільки тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, може отримати ліцензію у разі, якщо попередній випуск акцій зареєстрований на суму не менше, установленого мінімального розміру статутного капіталу, необхідного для отримання ліцензії за цим видом діяльності.

25. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення, програмне та технічне забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, що відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами, ліцензійним умовам для цього виду діяльності, у тому числі не менше двох комп'ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, а також обов'язково засобів зв'язку (електронна пошта, телефон, факс).

Банк і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації діяльності з торгівлі цінними паперами повинні відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку та цими Порядком та умовами.

{Абзац другий пункту 25 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

26. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства, постанов про накладання санкцій за правопорушення (у тому числі що передбачали сплату відповідних штрафів), що виносились уповноваженими особами Комісії щодо цього заявника, а також відповідних рішень Комісії, що стосуються діяльності цього заявника, які не були оскаржені в судовому порядку, за винятком розпоряджень, постанов та рішень, що були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, яке набрало законної сили, або дію яких зупинено ухвалою суду.

27. Заявник до отримання ліцензії повинен розробити та затвердити відповідні внутрішні документи (правила, положення тощо), які відповідають нормативно-правовим актам Комісії, що регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку за кожним видом діяльності, які заявник має намір провадити.

{Пункт 27 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

28. Відомості щодо структури власності заявника (для юридичної особи) та про юридичних осіб, де фізична особа є керівником або контролером, та її асоційованих осіб є прозорими та такими, що відповідають вимогам цих Порядку та умов, якщо розкривають інформацію щодо системи взаємовідносин юридичних та фізичних осіб в цій юридичній особі, що надає змогу Комісії визначити всіх осіб, які мають істотну участь у заявнику, у тому числі відносини контролю між ними. Заявник запевнив, що зазначені відомості про структуру власності є правдиві, повні, містять інформацію про всіх власників істотної участі юридичної особи і відповідають вимогам цих Порядку та умов.

Структура власності є такою, що не відповідає вимогам цих Порядку та умов, якщо Комісією встановлений факт контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Структура власності є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі у заявнику через наявність у структурі власності конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні інвестиції) однієї особи над іншою та/або наявність в структурі власності осіб, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами щодо істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників.

{Пункт 28 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

29. Відомості, що надаються заявником у заяві та документах  на видачу ліцензії, повинні відповідати відомостям, які містяться у документах щодо ідентифікації заявника та власників заявника.

30. Торговець цінними паперами може отримати нову ліцензію не раніше ніж через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

31. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.

{Пункт 31 глави 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016 }

2. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку може отримати тільки фондова біржа за умови, що статут (зміни до нього) погоджені Комісією в установленому порядку (крім випадку, якщо фондова біржа створена та діє на підставі модельного статуту), правила фондової біржі (зміни до них) зареєстровані Комісією в установленому порядку та відповідають вимогам законодавства, яке регулює питання провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

При цьому в статуті (рішенні про створення, якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту) фондової біржі повинні бути враховані особливості, установлені статтями 21, 22 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

2. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку може отримати фондова біржа, яка утворена в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.

Якщо фондова біржа створена і діє на підставі модельного статуту, рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками, повинно містити відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та  учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження діяльності на основі модельного статуту.

При цьому фондова біржа утворюється не менше ніж двадцятьма засновниками - торговцями цінними паперами, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.

3. Статутний капітал фондової біржі на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплаченим у розмірі не менш як 15 мільйонів гривень.

4. Частка одного торговця цінними паперами не може бути більшою, ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі.

Частка фондової біржі разом з пов’язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію не може становити більше 5 відсотків.

5. Фондова біржа не може отримати ліцензію, якщо частка середньострокових або довгострокових державних цінних паперів становить більше ніж 30 відсотків від загального розміру її активів.

Фондова біржа не може мати частки у статутних (складених) капіталах юридичних осіб, крім часток у статутних (складених) капіталах учасників депозитарної системи з урахуванням обмежень, передбачених законодавством, компаній з надання допоміжних послуг, товарних, аграрних, валютних бірж.

6. Фондова біржа не може отримати ліцензію, якщо в складі її активів є недержавні цінні папери, крім акцій Центрального депозитарію, клірингової установи, розрахункового центру, компаній з надання допоміжних послуг, товарних, аграрних, валютних бірж.

{Пункт 6 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

7. Керівні посадові особи фондової біржі (її відокремлених підрозділів), визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, та не менше двох працівників кожного структурного підрозділу біржі, які безпосередньо здійснюють діяльність з організації торгівлі, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією «Організація торгівлі на фондовому ринку», але їхня загальна мінімальна кількість для біржі повинна становити не менше чотирьох, а для кожного відокремленого підрозділу - не менше трьох.

Сертифіковані фахівці фондової біржі (її відокремлених підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

{Пункт 7 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

8. Керівник заявника повинен відповідати вимогам Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж та депозитаріїв і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді, затвердженого рішенням Комісії від 22 січня 2013 року № 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за № 269/22801.

9. Ділова репутація власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником, заявника, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата) за останні два роки повинна відповідати вимогам, встановленим пунктами 18, 19 глави 1 цього розділу.

10. Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку у заявника, повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією.

{Пункт 10 глави 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

11. Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів гривень.

12. Заявник повинен мати приміщення для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами.

Програмно-технічний комплекс повинен забезпечувати функціонування електронної торговельної системи та відповідати вимогам, установленим ліцензійними умовами для цього виду діяльності, та нормативно-правового акта, що регулює питання функціонування фондових бірж.

13. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, встановлених пунктами 21-24, 26, 27-29 глави 1 цього розділу.

14. Заявник може отримати нову ліцензію не раніше ніж через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

15. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.

{Пункт 15 глави 2 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

3. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям

1. Ліцензію на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям може отримати небанківська фінансова установа, створена згідно із законодавством України, з урахуванням особливостей, визначених у статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», яка включена до відповідного реєстру фінансових установ.

Ліцензію на провадження діяльності з управління іпотечним покриттям може отримати банк, мінімальний розмір статутного капіталу та фінансовий стан якого відповідають вимогам, встановленим Національним банком України.

2. Статут заявника (ліцензіата) (рішення про створення, якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту) повинен передбачати такий вид діяльності, як діяльність з управління іпотечним покриттям.

Статут (рішення про створення, якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту) повинен ураховувати особливості, визначені Законами України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» щодо формування статутного капіталу.

Якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, рішення про його створення, яке підписується усіма засновниками, повинно містити відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження діяльності на основі модельного статуту.

3. Розмір статутного капіталу заявника (крім банку) для здійснення  управління  іпотечним покриттям звичайних  іпотечних облігацій не може бути меншим, ніж 25 мільйонів гривень, а для управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій не може бути меншим, ніж 35 мільйонів гривень, за даними  фінансової звітності за останній звітний період, що подається ним згідно з підпунктом 15 пункту 2 розділу ІІ цих Порядку та умов, при цьому статутний капітал повинен бути сплачений виключно грошовими коштами.

4. Управитель, емітент та аудитор (аудиторська фірма) не можуть бути пов’язаними особами. Управитель не може бути пов’язаною особою з обслуговуючою установою.

5. Керівні посадові особи заявника, його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження діяльності з управління іпотечним покриттям, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці заявника, його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією фахівця з управління активами.

{Абзац перший пункту 5 глави 3 розділу III  із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку у заявника, повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією.

{Абзац другий пункту 5 глави 3 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

6. Для заявника, який має намір здійснювати управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій при отриманні ліцензії, кваліфікаційні вимоги такі: не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та не менше двох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) - для кожного відокремленого підрозділу, якому надані повноваження провадити цю діяльність.

Для заявника, який має намір здійснювати управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій при отриманні ліцензії, кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та не  менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) - для кожного відокремленого підрозділу, якому надані повноваження провадити цю діяльність.

{Пункт 6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

7. Сертифіковані фахівці заявника (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших підрозділах заявника, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж діяльність з управління іпотечним покриттям, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

8. Керівник заявника (крім банку), який має намір здійснювати діяльність з управління іпотечним покриттям, повинен мати стаж роботи на керівних посадах у фінансовій установі не менше трьох років.

Керівник заявника (ліцензіата), його відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділів при здійсненні діяльності з управління іпотечним покриттям не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

9. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення, технічне забезпечення (не менше трьох комп’ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення та засоби зв’язку: електронна пошта, телефон, факс), системи захисту інформації, відповідну охорону приміщення (для управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій), що відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами та ліцензійними умовами для забезпечення провадження діяльності з управління іпотечним покриттям.

10. Заявник, який відповідно до законодавства має право поєднувати діяльність з управління іпотечним покриттям з іншими видами діяльності на ринках фінансових послуг, повинен мати структурний підрозділ, який діє на підставі відповідного положення про цей підрозділ та виконує функції виключно з управління іпотечним покриттям.

11. У разі організації заявником діяльності з управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу, а у разі здійснення управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій - не менше трьох.

12. Ділова репутація власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником,  заявника, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (крім банку) за останні два роки повинна відповідати вимогам, встановленим пунктами 18, 19 глави 1 цього розділу.

13. Заявник на дату подання заяви на видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, встановлених пунктами 21 - 24, 26, 27 - 29 глави 1 цього розділу.

14. Заявник може отримати нову ліцензію не раніше ніж через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

4. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи

1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, можуть отримати банки, торговці цінними паперами та інші юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, установчі документи яких передбачають здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи.

Установчі документи заявника (рішення про створення, якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту), подані для отримання ліцензії, повинні враховувати особливості, визначені Законом України «Про депозитарну систему України» щодо формування статутного капіталу.

Якщо заявник створений і діє на підставі модельного статуту, рішення про його створення, яке підписується усіма засновниками, повинно містити відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників,  розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження діяльності на основі модельного статуту.

2. Мінімальний розмір статутного капіталу та фінансовий стан банку для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, повинен відповідати вимогам, встановленим Національним банком України.

3. Статутний капітал заявника (крім банку) на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути сплачений коштами в розмірі не менш як 7 мільйонів гривень.

Збільшення статутного капіталу заявника повинно бути сплачено виключно за рахунок коштів, що повинно підтверджуватись копією відповідного документа банку (крім випадку збільшення статутного  капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

4. У статутному капіталі депозитарної установи частка іншої депозитарної установи, торговця цінними паперами або інституційного інвестора не повинна становити більше 5 відсотків.

5. Керівні посадові особи депозитарної установи (у тому числі банку), його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження депозитарної діяльності депозитарної установи, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці депозитарної установи, її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність депозитарної установи, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією «Депозитарна діяльність».

{Абзац перший пункту 5 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

Для заявника (крім банку) при отриманні ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи кваліфікаційні вимоги такі: не менше трьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по два сертифікованих фахівця (у тому числі керівна посадова особа) - для відокремленого підрозділу, який провадить цей вид діяльності.

Для заявника (крім банку) при отриманні ліцензій на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по три сертифікованих фахівців (у тому числі керівна посадова особа) - для відокремленого  підрозділу, який провадить цей вид діяльності.

{Абзац четвертий пункту 5 глави 4 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

Якщо заявник (крім банку) має декілька структурних підрозділів, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, то він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених нормативно-правовим актом Комісії, яким визначені ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності (далі - Ліцензійні умови).

6. Для банку при отриманні ліцензій на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів кваліфікаційні вимоги такі: не менше п’яти сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по три сертифіковані фахівці (у тому числі керівна посадова особа) - для відокремленого структурного підрозділу, який провадить цей вид діяльності.

{Абзац другий пункту 6 глави 4 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

{Пункт 6 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

7. Для банку при отриманні ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи кваліфікаційні вимоги такі: не менше чотирьох сертифікованих фахівців (у тому числі керівні посадові особи) та по два сертифікованих фахівці (у тому числі керівна посадова особа) - для відокремленого структурного підрозділу, який провадить цей вид діяльності.

Якщо банк має декілька структурних підрозділів, які провадять окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, він повинен дотримуватися вимог щодо заборони суміщення роботи спеціалістів таких підрозділів, установлених нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

{Абзац другий пункту 7 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

8. Керівник депозитарної установи (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні депозитарної діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Сертифіковані фахівці депозитарної установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших підрозділах заявника, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж депозитарна діяльність, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку у заявника, повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією.

{Абзац третій пункту 8 глави 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

9. Керівник заявника (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

10. Ділова репутація заявника, особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника (ліцензіата), а також власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради юридичних осіб - власників з істотною участю у заявника і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником, за останні два роки повинна відповідати вимогам, встановленим пунктами 18, 19 глави 1 цього розділу.

11. У разі організації заявником депозитарної діяльності у складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж заявник (у тому числі в іншому регіоні), кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівник цього підрозділу) повинна становити не менше двох по кожному такому підрозділу.

12. Заявник (крім банку) повинен мати приміщення, програмне та технічне забезпечення для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи, що відповідають вимогам, установленим цими Порядком та умовами та Ліцензійними умовами.

Заявник (крім банку) і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації депозитарної діяльності депозитарної установи повинні відповідати вимогам, установленим Ліцензійними умовами.

Банк і його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи при організації депозитарної діяльності депозитарної установи повинні відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

{Абзац третій пункту 12 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

13. Заявник на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен забезпечити виконання вимог, встановлених пунктами 21 - 24, 26, 27 - 29 глави 1 цього розділу.

14. Юридична особа, яка провадила професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність депозитарної установи, може отримати нову ліцензію не раніше ніж через рік після анулювання попередньо виданої ліцензії за відповідною санкцією.

15. Організаційна структура заявника повинна містити всі функціональні структурні підрозділи апарату управління та контролю.

{Пункт 15 глави 4 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 271 від 10.03.2016}

5. Умови видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування

1. Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, можуть отримати депозитарні установи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, установчі документи яких передбачають діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування.

2. Статутний капітал депозитарної установи на дату подання заяви про видачу ліцензії повинен бути повністю сплачений, у тому числі грошовими коштами в розмірі не менш як 25 мільйонів гривень.

3. Керівні посадові особи депозитарної установи (у тому числі банку), його відокремлених підрозділів, яким надані повноваження щодо провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, визначені нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, а також фахівці депозитарної установи, її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо здійснюють діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, повинні бути сертифіковані згідно з таким нормативно-правовим актом Комісії за спеціалізацією «Депозитарна діяльність та діяльність з управління активами» з урахуванням вимог, встановлених пунктами 5 - 7 цього розділу.

{Пункт 3 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1705 від 16.12.2014}

4. Керівник заявника (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні депозитарної діяльності не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.вгору