Про затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей
Мінсім'ямолодьспорт України; Наказ, Стандарт від 13.08.20092881
Документ z0854-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.08.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.09.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
13.08.2009 N 2881
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2009 р.
за N 854/16870

Про затвердження Державного соціального
стандарту оздоровлення та відпочинку дітей

Відповідно до статті 9 Закону України "Про оздоровлення та
відпочинок дітей" ( 375-17 ) та на виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 843-р ( 843-2009-р )
"Питання затвердження Державного соціального стандарту
оздоровлення та відпочинку дітей", з метою створення нормативної
бази щодо забезпечення реалізації прав дітей на повноцінний
відпочинок та оздоровлення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Державний соціальний стандарт оздоровлення та
відпочинку дітей, що додається.
2. Відділу нормативного забезпечення оздоровлення
(Мельничук Л.М.) департаменту сімейної і гендерної політики та
організації оздоровлення:
2.1. Довести цей наказ до відома структурних підрозділів
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту,
Міністерства у справах молоді, сім'ї та гендерної політики
Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у справах
сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
2.2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Міністерству у справах молоді, сім'ї та гендерної політики
Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам у справах
сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій довести цей наказ до відома керівників
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
4. Керівникам закладів забезпечити роботу дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку відповідно до Державного стандарту
оздоровлення та відпочинку дітей.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра Р.Г.Драпушко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра праці та соціальної
політики України П. В. Розенко
Заступник Міністра
охорони здоров'я України В. В. Лазоришинець
В. о. президента Спілки
підприємців малих,
середніх і приватизованих
підприємств України В. Биковець
Генеральний директор
Федерації роботодавців України В. Надрага
В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В. Биковець
Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовський
Заступник Голови Федерації
профспілок України Ю. М. Кулік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
13.08.2009 N 2881
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2009 р.
за N 854/16870

ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ СТАНДАРТ
оздоровлення та відпочинку дітей

I. Загальні положення
1.1. Державний соціальний стандарт оздоровлення та відпочинку
дітей (далі - Стандарт) - комплекс соціальних норм і нормативів,
на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних
гарантій щодо забезпечення послугами з оздоровлення та відпочинку
дітей. Соціальні норми і нормативи у сфері оздоровлення та
відпочинку дітей - сукупність показників обов'язкового
забезпечення потреб дітей в організації оздоровлення та
відпочинку, послуг з оздоровлення та відпочинку. Послуги з оздоровлення - комплекс спеціальних заходів
соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного
характеру, що надаються дитячим закладом оздоровлення та
відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і
психічного стану здоров'я дитини. Послуги з відпочинку - заходи, спрямовані на організацію
дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного
відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення
відповідними до вимог законодавства умовами проживання.
1.2. Стандарт встановлює вимоги до показників необхідного
забезпечення потреб дітей в організації оздоровлення та
відпочинку, послуг з оздоровлення та відпочинку.
1.3. Стандарт застосовується з метою реалізації прав дітей на
забезпечення потреб дітей в організації оздоровлення та
відпочинку, отримання послуг з оздоровлення та відпочинку.
1.4. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку усіх типів,
форм власності та підпорядкування повинні дотримуватися Стандарту.
1.5. Об'єктами Стандарту є умови розміщення, перебування
дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку дітей та
надання послуг з оздоровлення та відпочинку.
1.6. Цей Стандарт містить: соціальні норми і нормативи у сфері оздоровлення та
відпочинку дітей; перелік, зміст та обсяги послуг з оздоровлення та відпочинку
дітей; вимоги до надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей.
II. Соціальні норми і нормативи
у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
2.1. Власники (засновники) закладів, що надають послуги з
оздоровлення та відпочинку, обов'язково дотримуються соціальних
норм і нормативів у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.
2.2. Соціальні норми і нормативи у сфері оздоровлення та
відпочинку дітей включають: нормативи матеріально-технічного забезпечення дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку для надання послуг з
оздоровлення та відпочинку, що відповідають вимогам законодавства,
у тому числі санітарного (відповідно до Державних санітарних
правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих
закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я
України від 19.06.96 N 172 ( z0378-96 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 24.07.96 за N 378/1403); нормативи розміщення дітей для оздоровлення та відпочинку на
території, у будинках і приміщеннях дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку (відповідно до Державних санітарних правил і норм
"Улаштування, утримання і організація режиму діяльності дитячих
оздоровчих закладів" ДСанПіН 5.5.5.23-99, затверджених постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 26.04.99 N 23)
( v0023588-99 ); норми забезпечення дітей повноцінним харчуванням у дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку відповідно до фізіологічних
потреб і енерговитрат та порядок організації харчування
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004
N 1591 ( 1591-2004-п ) "Про затвердження норм харчування у
навчальних та оздоровчих закладах" (із змінами), та Порядку
організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України та
Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 N 242/329
( z0661-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.06.2005 за N 661/10941); штатні нормативи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
(відповідно до Типових штатних нормативів дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку, затверджених наказом
Мінсім'ямолодьспорту від 16.04.2009 N 1254 ( z0396-09 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 30.04.2009 за
N 396/16412); вимоги пожежної безпеки (відповідно до Правил пожежної
безпеки в Україні, затверджених наказом МНС від 19.10.2004 N 126
( z1410-04 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
04.11.2004 за N 1410/10009, Типових норм належності вогнегасників,
затверджених наказом МНС від 02.04.2004 N 151 ( z0554-04 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за
N 554/9153, НАПБ Б.03.001 - 2004).
III. Перелік, зміст та обсяги послуг
з оздоровлення та відпочинку дітей
3.1. Базовий перелік послуг з оздоровлення та відпочинку
дітей: розміщення та проживання; організація харчування; організація виховної діяльності та дозвілля; послуги з організації фізкультурно-спортивної діяльності; медичне обслуговування; психологічні послуги (для закладів з кількістю дітей
понад 240 осіб); організація навчального процесу (для Центрів та закладів з
цілорічним функціонуванням); інформаційні послуги.
3.2. Перелік видів послуг з організації виховної діяльності
та дозвілля: організація діяльності гуртків і клубів за інтересами,
дитячих студій, творчих майстерень тощо - не менше одного заняття
на тиждень; проведення олімпіад, конкурсів знань, виставок технічної та
художньої творчості, зустрічей з діячами науки тощо - під час
проведення профільних змін; організація розвивальних та інтелектуальних ігор - відповідно
до плану роботи закладу; організація краєзнавчої та екологічної роботи - під час
проведення профільних змін; проведення дискотек, танцювальних вечорів, концертів
художньої самодіяльності - не рідше одного разу на тиждень; організація дитячих свят (відкриття та закриття зміни,
пам'ятні дати тощо) - відповідно до плану роботи закладу; організація екскурсій - не менше двох разів на зміну; батьківські дні - один раз на зміну; демонстрація художніх і науково-популярних фільмів,
відеофільмів, мультфільмів, які відповідають віку дітей та не
суперечать нормам суспільної моралі (крім закладів
відпочинку), - не рідше одного разу на тиждень; організація перегляду спектаклів театрів юного глядача,
театрів для дітей та інших творчих колективів (крім закладів
відпочинку) - за можливості; організація виступів музичних і музично-танцювальних
колективів (крім закладів відпочинку) - за можливості.
3.3. Перелік видів послуг з організації
фізкультурно-спортивної діяльності: проведення занять з ранкової гігієнічної гімнастики -
щоденно; проведення змагань, занять з фізичної культури та спорту,
організація спортивних свят - відповідно до плану роботи закладу; проведення занять із плавання у відкритих та закритих
водоймах - за можливості; проведення піших туристичних походів - не рідше одного разу
на зміну.
3.4. Перелік видів медичного обслуговування: формування груп здоров'я згідно з медичними довідками дітей -
на початку зміни; спостереження медичними працівниками дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку за станом здоров'я дітей -
систематично; надання відповідними фахівцями невідкладної медичної
допомоги - у випадку хвороби дитини; проведення консультацій або бесід з питань здорового способу
життя, в тому числі щодо профілактики інфекційних і неінфекційних
хвороб, харчових і нехарчових отруєнь, запобігання випадкам
травматизму, попередження шкідливих звичок - відповідно до плану
роботи; забезпечення консультативного прийому лікарями закріплених
територіальних лікувально-профілактичних закладів та надання
медичної допомоги в умовах стаціонару за місцезнаходженням дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку - у разі хвороби дитини; проведення медичних процедур у дитячих закладах оздоровлення
санаторного типу - відповідно до статуту (положення) закладу; огляд дітей на наявність корости і педикульозу - на початку
зміни та за потребою; проведення антропометрії - на початку та наприкінці
оздоровчої зміни; профілактична робота щодо запобігання спалахам інфекційних
захворювань та харчових отруєнь; санація ротової порожнини;
лікувальна фізкультура; масаж; фізіотерапевтичні процедури - на
початку зміни та за потребою; оцінка ефективності оздоровлення - наприкінці оздоровчої
зміни.
3.5. Перелік видів психологічних послуг: проведення профілактичної роботи з дітьми з метою запобігання
або усунення негативних психологічних чинників, що впливають на
міжособистісні стосунки та формування тимчасового дитячого
колективу - за потребою; психологічна корекція поведінки дітей шляхом проведення
індивідуальної або групової роботи - за потребою; психологічні тренінги, спрямовані на вироблення умінь і
навичок соціальної адаптації до існуючих умов, - відповідно до
плану роботи дитячого закладу; психологічне консультування дітей з особистісних та
міжособистісних питань - за потребою; надання психологічної підтримки дітям, які зазнали стресових
ситуацій унаслідок техногенних аварій, катастроф, стихійного лиха
тощо, - за потребою.
3.6. Організація навчального процесу забезпечується згідно з
державними стандартами освіти.
3.7. Зміст та обсяги інформаційних послуг: інформування батьків або інших законних представників дітей
про їх права та обов'язки, правила перебування дитини у закладі,
ознайомлення зі змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм або
програм відпочинку, в яких братиме участь дитина, - на початку
зміни та за потребою; інформування дітей про режим роботи закладу, правила
внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, розміщення на території
дитячого закладу оздоровлення та відпочинку об'єктів
інфраструктури закладу - на початку зміни та за потребою; надання дітям інформації стосовно побуту, харчування,
медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм
відпочинку - систематично.
IV. Вимоги до надання послуг
з оздоровлення та відпочинку дітей
При наданні послуг повинні забезпечуватися: повна безпека для життя і здоров'я дітей, дотримання вимог
санітарного законодавства, правил протипожежної безпеки,
дотримання заходів з профілактики травматизму і попередження
нещасних випадків; захист від будь-яких форм експлуатації, насильства з боку
педагогічних та інших працівників дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку, пропаганди релігійних конфесій; безперешкодне користування дітьми матеріально-технічною,
культурно-спортивною, оздоровчою, навчально-виробничою, науковою
базою дитячого закладу оздоровлення та відпочинку; добровільний вибір дитиною видів діяльності та дозвілля.
Заступник директора
департаменту сімейної
і гендерної політики
та організації оздоровлення Н.О.Чеботарьовавгору