Документ z0849-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.05.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.07.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.05.2016  № 590


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2016 р.
за № 849/28979

Про внесення змін до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», з метою забезпечення захисту прав інвесторів та дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до Вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 серпня 2013 року № 1412, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1502/24034 (із змінами), такі зміни:

1) доповнити розділ І новими пунктами 9, 10 такого змісту:

«9. Вимога до Договору, визначена абзацом одинадцятим підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ цих Вимог, не є обов’язковою для включення до умов Договору у разі наявності відповідної норми у внутрішньому положенні про депозитарну діяльність депозитарної установи, що визначає порядок надання фінансових послуг.

10. За домовленістю сторін Договір може містити посилання на те, що перелік та вартість послуг депозитарної установи, порядок їх зміни та оплати, порядок розгляду спорів та відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору, порядок розрахунків у разі припинення дії Договору визначаються сторонами з урахуванням вимог законодавства в інших договорах, укладених між ними.

У такому випадку вимоги до Договору, визначені у пунктах 6, 8 розділу ІІ цих Вимог, не застосовуються.»;

2) у пункті 4 розділу ІІ:

у підпункті 1:

абзац дванадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий-шістнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим-п’ятнадцятим;

в абзаці чотирнадцятому слово «трьох» замінити словом «п’яти», слова «повідомити депонента рекомендованим листом» замінити словами «повідомити депонента у спосіб, визначений Договором,»;

абзац другий підпункту 3 виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій-сьомий вважати відповідно абзацами другим-шостим.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєввгору