Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс - фестиваль дитячої творчості "Усі ми діти твої, Україно!"
МОН України, Мінсім'ямолодьспорт України, Держкомнацрелігій; Наказ, Положення від 02.07.2007559/2367/58
Документ z0845-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.07.2012, підстава - z1020-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
Н А К А З
02.07.2007 N 559/2367/58
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2007 р.
за N 845/14112

Про затвердження Положення про
Міжнародний конкурс - фестиваль
дитячої творчості
"Усі ми діти твої, Україно!"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 658/333/582 ( z1020-12 ) від 05.06.2012 }

На виконання Державної програми співпраці із закордонними
українцями на період до 2010 року, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 N 1034 ( 1034-2006-п ),
з метою державної підтримки обдарованої молоді, розвитку
інтелектуальних і творчих здібностей учнівської молоді України і
молоді українського походження зарубіжних країн Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про Міжнародний конкурс-фестиваль
дитячої творчості "Усі ми діти твої, Україно!", що додається.
2. Фінал першого Міжнародного конкурсу-фестивалю дитячої
творчості "Усі ми діти твої, Україно!" провести з 17 липня до 6
серпня 2007 року в Українському дитячому центрі "Молода гвардія"
(м. Одеса).
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра освіти і науки України Жебровського Б.М.,
заступника Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту
Пекарєва І.М., першого заступника Голови Державного комітету
України у справах національностей та релігій Вороніна В.М.
Міністр освіти і
науки України С.М.Ніколаєнко
Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту В.П.Корж
Голова Державного комітету
України у справах
національностей та релігій Г.Д.Попов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН,
Мінсім'ямолодьспорту,
Держкомнацрелігій
02.07.2007 N 559/2367/58
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 липня 2007 р.
за N 845/14112

ПОЛОЖЕННЯ
про міжнародний конкурс-фестиваль
дітячої творчості
"Усі ми діти твої, Україно!"

1. Загальні положення
1.1. "Усі ми діти твої, Україно!" - міжнародний
конкурс-фестиваль дитячої творчості за участю закордонних
українців (далі - конкурс-фестиваль), який проводиться один раз на
рік як спільний захід Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України, Міністерства соціальної політики України,
Міністерства культури України. { Пункт 1.1 глави 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 658/333/582 ( z1020-12 ) від 05.06.2012 }
1.2. Засновником конкурсу-фестивалю є Міністерство освіти і
науки, молоді та спорту України. Співорганізаторами конкурсу-фестивалю є: Міністерство
соціальної політики України, Міністерство культури України,
Державне підприємство "Український дитячий центр "Молода гвардія".
{ Пункт 1.2 глави 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 658/333/582 ( z1020-12 ) від 05.06.2012 }
1.3. Цим Положенням визначаються мета, завдання, порядок
підготовки та проведення конкурсу-фестивалю, а також засади його
фінансового та інформаційного забезпечення.
2. Мета та завдання конкурсу-фестивалю
2.1. Метою конкурсу-фестивалю є державна підтримка
обдарованих дітей та юнацтва, у тому числі тих, хто має
інвалідність, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей
української молоді та представників національних меншин України,
учнівської молоді з числа закордонних українців, виховання у
молодого покоління любові до Вітчизни, толерантності, шанобливого
ставлення до культурних надбань українців і представників інших
національностей. { Пункт 2.1 глави 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 658/333/582 ( z1020-12 ) від 05.06.2012 }
2.2. Завдання конкурсу-фестивалю: - виявлення і підтримка творчих та інтелектуальних здібностей
у дітей та юнацтва; - сприяння розвитку та реалізації творчих ініціатив молодих
митців; - популяризація народної творчості, кращих зразків
українського фольклору та фольклору національних меншин України; - сприяння розвитку української мови і культури та мови і
культури національних меншин України, виховання поваги,
шанобливого ставлення до української мови та мов національних
меншин; - сприяння обміну досвідом між представниками творчої молоді; - забезпечення засад взаємодії та співпраці між державними
органами виконавчої влади, громадськими організаціями, установами
та навчальними закладами у сфері реалізації молодіжних творчих
проектів; - надання можливості дітям та юнацтву, які мають
інвалідність, використовувати свій творчий та інтелектуальний
потенціал. { Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
N 658/333/582 ( z1020-12 ) від 05.06.2012 }
3. Робочі органи конкурсу-фестивалю
3.1. Підготовка та проведення конкурсу-фестивалю
забезпечується виконавчою дирекцією конкурсу-фестивалю (далі -
Виконавча дирекція).
3.2. Персональний склад Виконавчої дирекції затверджується
спільним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства
культури України. { Пункт 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 658/333/582 ( z1020-12 ) від 05.06.2012 }
3.3. Виконавча дирекція конкурсу-фестивалю: - визначає загальну творчу концепцію конкурсу-фестивалю; - здійснює підготовку, організацію та проведення
конкурсу-фестивалю; - формує склад учасників фіналу конкурсу-фестивалю; - формує і затверджує персональний склад журі
конкурсу-фестивалю; - розробляє положення про нагороди, спеціальні премії та
почесні відзнаки конкурсу-фестивалю; - розробляє програму фіналу конкурсу-фестивалю, організовує
роботу творчих майстерень, виставок дитячої та юнацької творчості,
влаштовує зустрічі з митцями, ученими, відомими громадськими
діячами тощо; - готує проект символіки та атрибутики конкурсу-фестивалю та
може проводити конкурси на кращу розробку символіки та атрибутики
конкурсу-фестивалю.
4. Порядок і умови проведення конкурсу-фестивалю
4.1. Дата і місце проведення. Конкурс-фестиваль проводиться щороку в січні-травні. Фінал
конкурсу-фестивалю проводиться в липні-серпні в Українському
дитячому центрі "Молода гвардія" під час відповідної тематичної
зміни.
4.2. Конкурс проводиться у номінаціях: - вокальне мистецтво (народний, академічний, естрадний спів); - фольклорне мистецтво; - гра на народних інструментах; - хореографія (народний танець, український народний танець
та ін.); - декоративно-прикладне мистецтво; - образотворче мистецтво; - фотомистецтво (експозиція на тему "Мальовнича Україна"); - конкурс відеофільмів ("Моя родина і Україна"); - комп'ютерний дизайн (створити імідж "Моя Україна").
4.3. До участі у конкурсі-фестивалі запрошуються талановиті
та обдаровані діти, у тому числі ті, які мають інвалідність, та
діти - представники закордонних українців віком від 9 до 16 років
включно. { Пункт 4.3 глави 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 658/333/582 ( z1020-12 ) від 05.06.2012 }
4.4. Учасниками можуть бути як окремі виконавці, так і творчі
дитячі колективи, які є переможцями республіканських (Автономна
Республіка Крим), обласних, міських (міст Києва і Севастополя),
всеукраїнських та міжнародних мистецьких фестивалів, конкурсів та
виставок, переможці Міжнародного конкурсу з української мови імені
П.Яцика (далі - учасники).
4.5. Учасники подають необхідні матеріали не пізніше 10
травня для участі у відбірковому турі в номінаціях: - вокальне мистецтво: відео-, аудіокасети або CD із записом
не менше 3 пісень (народний, естрадний, академічний спів). Виступи оцінюються журі за критеріями: чистота інтонування,
відповідність репертуару вокально-технічним і віковим особливостям
виконавців, володіння навичками вокального мистецтва, якість
супроводу, емоційність виступу, культура виконавської
майстерності, сценічна культура, естетика зовнішнього вигляду,
реалізація художнього задуму на основі усвідомлення музичної форми
твору; тривалість виступу для солістів до 10 хвилин, ансамблів -
до 25 хвилин; - фольклорне мистецтво: відеокасети із записом не менше 2
народних обрядів (особливості народного одягу, діалекту); гра на
народних інструментах: відео-, аудіокасети або CD із записом не
менше 3 музичних творів. Виступи оцінюються журі за критеріями: творча
індивідуальність, узгодженість тексту твору з мелодикою,
емоційність виконання, сценічна культура, тривалість виступу до 20
хвилин; - хореографія: відеокасети із записом не менше 3 народних
танців (композицій) у відповідних сценічних костюмах. Виступи оцінюються журі за критеріями: оригінальність
постановки номера, дотримання танцювальної лексики, виконавська та
авторська майстерність, музичний і танцювальний матеріал, естетика
костюмів і реквізиту, загальне артистичне враження, якість
музичного оформлення; тривалість виступу до 20 хвилин; - образотворче і декоративно-прикладне мистецтво: відеокасети
або кольорові фотоматеріали з описом не менше 5 робіт. Подані роботи оцінюються журі за критеріями: художній рівень
та індивідуальність виконання, відповідність народним традиціям,
композиційна досконалість роботи, її жанрові різновиди,
відображення місцевого колориту, багатство індивідуальних творчих
прийомів, якість оформлення робіт; - фотомистецтво: фотоматеріали з описом не менше 5 робіт для
експозиції на тему "Мальовнича Україна". Подані роботи оцінюються журі за критеріями: власна творча
неповторність, композиційна досконалість роботи, повнота розкриття
теми, оригінальність образно-художнього мислення, творча фантазія; - конкурс відеофільмів "Моя родина і Україна". Подані роботи оцінюються журі за критеріями: власна творча
неповторність, повнота розкриття теми твору та художніх образів,
оригінальність образно-художнього мислення, творча фантазія,
досконалість мови, тривалість відеофільму до 10 хвилин; - комп'ютерний дизайн (позитивний імідж України). Подані роботи оцінюються журі за критеріями: дизайн графічної
редакції, нестандартне мультимедійне рішення, колористика та
композиція.
4.6. Відбір учасників фіналу конкурсу-фестивалю проводиться у
травні групою фахівців, сформованою Виконавчою дирекцією, на
основі відео-, аудіо-, фотоматеріалів, надісланих учасниками на
адресу Виконавчої дирекції поточного року. Адреса Виконавчої
дирекції щороку повідомляється додатково.
4.7. Переможці відбіркового туру з числа української молоді
стають учасниками фіналу конкурсу-фестивалю і отримують путівки до
державного підприємства "Український дитячий центр "Молода
гвардія" на відповідну тематичну зміну. Учасників конкурсу-фестивалю можуть супроводжувати керівники
творчих колективів. Діти, які мають інвалідність та не можуть
перебувати у закладі оздоровлення самостійно і потребують
індивідуального догляду, супроводжуються відповідними фахівцями
(сурдоперекладачами, психологами, медичними працівниками,
помічниками тощо). { Пункт 4.7 глави 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 658/333/582 ( z1020-12 ) від 05.06.2012 }
4.8. У фіналі конкурсу-фестивалю також беруть участь
переможці відбіркового туру з числа представників громадських
організацій національних меншин України і закордонних українців на
запрошення Виконавчої дирекції.
4.9. Умови проведення фіналу конкурсу-фестивалю: 4.9.1.Конкурс у номінації вокального мистецтва. Кожен виконавець у номінації вокального мистецтва (народний,
естрадний, академічний спів) виконує по 2 номери. Тривалість
виступу до 10 хвилин. Один з номерів обов'язково виконується
українською мовою. Обов'язкова наявність якісних фонограм "- 1", "+ 1",
записаних у форматі CD, MD. 4.9.2. Конкурс у номінації фольклорного мистецтва. Конкурсанти виконують по 2 номери народного обряду. Один з
номерів - український. Загальний час виконання до 25 хвилин. 4.9.3. Конкурс у номінації гри на народному інструменті. Учасники виконують по три музичні твори на народних
інструментах. Тривалість виконання до 10 хвилин. 4.9.4. Конкурс у номінації хореографічного мистецтва. Учасники виконують 3-5 номерів. Один з номерів - український
народний танець. Тривалість виступу до 30 хвилин. Обов'язкова
наявність якісних фонограм, записаних у форматі CD, MD. 4.9.5. Конкурс у номінації декоративно-прикладного мистецтва. На конкурс подаються вишивки, килими, писанки, предмети
декоративного розпису, вироби з лози, соломи, глини, металу та
скла, фольклорні ляльки тощо (не менше трьох з кожного напрямку). 4.9.6. Конкурс у номінації образотворчого мистецтва. Учасники подають на конкурс не менше трьох робіт одного або
різних видів жанру (живопис, графіка, скульптура). 4.9.7. Конкурс у номінації фотомистецтва. Учасники подають на конкурс не менше п'яти робіт на тему "Мій
рідний край". Розмір роботи не менше 20 х 30 см. 4.9.8. Конкурс у номінації відеофільму. Учасники подають на конкурс одну роботу на тему "Моя родина і
Україна". Тривалість відеофільму до 25 хвилин, записаний у форматі
avi або DVD. 4.9.9. Конкурс у номінації комп'ютерного дизайну. Учасники подають на конкурс дві роботи створеного
комп'ютерного іміджу "Моя Україна". Роботи виконані і записані у
форматі JPEG.
4.10. Підбиття підсумків. Нагородження. 4.10.1. Виступи та конкурсні роботи учасників фіналу
конкурсу-фестивалю оцінює професійне журі, до складу якого входять
видатні діячі культури та мистецтва. 4.10.2. При підбитті підсумків фіналу конкурсу-фестивалю журі
керується критеріями, визначеними у пункті 4.5 цього Положення. 4.10.3. Переможці фіналу Міжнародного конкурсу-фестивалю
нагороджуються дипломами лауреатів із врученням призів та
подарунків. Усі учасники фіналу конкурсу-фестивалю нагороджуються
пам'ятними дипломами.
5. Фінансове та інформаційне забезпечення
конкурсу-фестивалю
5.1. Джерелами фінансування конкурсу-фестивалю можуть бути
бюджетні, спонсорські, благодійні та інші кошти, не заборонені
законодавством
5.2. У випадку необхідності залучення керівників творчих
колективів, супроводжуючих для дітей, які мають інвалідність,
фінансування видатків на такі цілі здійснюється за рахунок
організацій, що відряджають працівників, або інших коштів, не
заборонених законодавством.
5.3. Міністерство соціальної політики України передбачає
відповідну квоту путівок до державного підприємства "Український
дитячий центр "Молода гвардія" для учасників конкурсу-фестивалю із
числа дітей та юнацтва України відповідно до рішення Виконавчої
дирекції та Положення про порядок направлення дітей для
оздоровлення та відпочинку до державного підприємства "Український
дитячий центр "Молода гвардія" за рахунок бюджетних коштів,
затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від
20 березня 2012 року N 153 ( z0553-12 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 року за N 553/20866.
5.4. Фінансова діяльність щодо організації та проведення
конкурсу-фестивалю здійснюється згідно з законодавством України.».
{ Глава 5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту N 658/333/582 ( z1020-12 ) від 05.06.2012 }
Директор департаменту
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції
Міністерства освіти і науки
України О.С.Сухолиткий
Заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді та спорту І.М.Пекарєв
Директор Департаменту у справах
національностей та інформаційного
забезпечення Державного комітету
України у справах національностей
та релігій Т.І.Пилипенковгору