Документ z0844-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.07.2019, підстава - z0761-19

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.09.2010 N 669
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2010 р.
за N 844/18139
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури
N 415 ( z0761-19 ) від 04.06.2019 }
Про встановлення Ставок плати за послуги
з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден
у повітряному просторі України
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду
міста Києва
N 2а-421/11/2670 ( v-421805-11 ) від 14.03.2011 }

Відповідно до статті 11 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96
N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів
виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Ставки плати за послуги з аеронавігаційного
обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України, що
додаються.
2. Державному підприємству обслуговування повітряного руху
України забезпечити опублікування Ставок плати за послуги з
аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному
просторі України у збірнику аеронавігаційної інформації (AIP)
України.
3. Державіаадміністрації у встановленому порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
транспорту та зв'язку України від 24.07.2008 N 926 ( z0707-08 )
"Про встановлення Ставок плати за послуги з аеронавігаційного
обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.08.2008 за
N 707/15398.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - голову Державної авіаційної адміністрації
Колісника А.А.
Міністр К.Єфименко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України В.Цушко
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
15.09.2010 N 669
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2010 р.
за N 844/18139

СТАВКИ
плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування
повітряних суден у повітряному просторі України

1. За аеронавігаційне обслуговування повітряних суден у
повітряному просторі України (далі - ПП України), пов'язане із
забезпеченням організації повітряного руху (далі - ОрПР) на
маршруті, а також на підході та в районі аеродрому стягується
плата за встановленими ставками.
2. Ставки плати встановлюються незалежно від національної
належності повітряного судна (далі - ПС) та форми власності
авіакомпанії.
3. Розмір плати за послуги з ОрПР на маршруті для польоту
у ПП України обчислюється за формулою
r = t х N,
де: r - розмір плати за послуги з ОрПР на маршруті; t - одинична ставка плати за послуги з ОрПР на маршруті; N - кількість одиниць обслуговування для такого польоту. Для кожного конкретного польоту кількість одиниць
обслуговування (N) визначається за формулою
N = d x p,
де: d - коефіцієнт відстані для ПП України; p - ваговий коефіцієнт для відповідного ПС. Коефіцієнт відстані (d) визначається діленням на сто (100)
ортодромічної відстані в кілометрах між аеродромом вильоту в межах
ПП України або точкою входження в ПП України та аеродромом першої
посадки в межах ПП України або точкою виходу з ПП України. Ортодромічна відстань, яка береться до розрахунку,
зменшується на двадцять (20) кілометрів для кожного зльоту і для
кожної посадки на території України. Ваговий коефіцієнт (p), виражений числом із двома десятковими
знаками після коми, визначається як квадратний корінь із частки
від ділення на п'ятдесят (50) максимальної злітної маси ПС (в
метричних тоннах, з одним десятковим знаком після коми), вказаної
у сертифікаті експлуатанта, свідоцтві льотної придатності,
інструкції з льотної експлуатації чи іншому рівноцінному
офіційному документі, за формулою
W
р = Кк (----), 50
де: W - максимальна злітна маса ПС (MTOW) в метричних тоннах. Кк - квадратний корінь. Якщо MTOW даного ПС невідома, для розрахунку вагового
коефіцієнта береться маса найважчого відомого ПС того самого типу. У разі якщо експлуатант використовує два або більше ПС різних
модифікацій одного типу, для обчислення вагового коефіцієнта для
кожного з цих ПС використовується середнє значення MTOW всіх
його ПС цього типу. Одинична ставка плати (t) за послуги з ОрПР на маршруті
встановлюється у розмірі 45,56 євро.
4. Розмір плати за послуги з ОрПР на підході та в районі
аеродрому визначається залежно від MTOW ПС, вказаної у сертифікаті
експлуатанта, свідоцтві льотної придатності, інструкції з льотної
експлуатації чи іншому рівноцінному офіційному документі, та
одиничної ставки плати (T) за формулою
R = T х W,
де: R - розмір плати за послуги з ОрПР на підході та в районі
аеродрому; T - одинична ставка плати за послуги з ОрПР на підході та в
районі аеродрому; W - MTOW ПС у метричних тоннах. Якщо MTOW даного ПС невідома, для розрахунку розміру
плати (R) береться маса найважчого відомого ПС того самого типу. У разі якщо експлуатант використовує два або більше ПС різних
модифікацій одного типу, для розрахунку розміру плати (R) для
кожного з цих ПС використовується середнє значення MTOW всіх
його ПС цього типу. Одинична ставка плати (T) за послуги з ОрПР на підході та в
районі аеродрому встановлюється у розмірі 7,56 євро.
5. Одиничні ставки плати за аеронавігаційне обслуговування ПС
у ПП України встановлені без урахування податку на додану
вартість. Нарахування сум податку на додану вартість проводиться
відповідно до чинного законодавства України.
6. Справляння плати за аеронавігаційне обслуговування ПС у ПП
України здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
7. Звільняються від плати за аеронавігаційне обслуговування
такі категорії польотів: польоти, що здійснюються ПС з максимально дозволеною злітною
масою менше двох метричних тонн; польоти, що здійснюються виключно для перевезення
королівських осіб та безпосередніх членів їх родин, глав держав і
урядів, міністрів з офіційною місією. У всіх випадках це повинно
бути підтверджено статусом польоту у відповідному плані польоту; польоти з метою пошуку та рятування, які виконуються за
завданням компетентних органів; польоти, які починаються і закінчуються на одному й тому
самому аеродромі на випадок повернення ПС (без проміжної посадки); польоти для перевірки та тестування обладнання, яке
використовується як наземний аеронавігаційний засіб; тренувальні польоти, які виконуються виключно для отримання
свідоцтва авіаційного персоналу або підвищення рівня кваліфікації
членів екіпажу, про що вказується в плані польоту. Ці польоти
повинні здійснюватися тільки в межах ПП України та не повинні
використовуватися для перевезення пасажирів, вантажу або
перегону ПС; польоти військових ПС, що внесені до Реєстру державних
повітряних суден України та виконуються з некомерційною метою.
Перший заступник голови
Державної авіаційної
адміністрації О.Гречко



вгору