Про затвердження Переліку протитуберкульозних закладів
МОЗ України; Наказ, Перелік від 16.07.2009514
Документ z0842-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.12.2012, підстава - z2036-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
16.07.2009 N 514
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2009 р.
за N 842/16858

Про затвердження Переліку протитуберкульозних
закладів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
N 172 ( z0219-10 ) від 26.02.2010
N 433 ( z0949-11 ) від 25.07.2011
N 814 ( z2036-12 ) від 17.10.2012 }

Відповідно до статті 1 Закону України "Про боротьбу із
захворюванням на туберкульоз" ( 2586-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік протитуберкульозних закладів
(додається). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 814 ( z2036-12 ) від 17.10.2012 }
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам головних управлінь, управлінь охорони здоров'я
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій привести у відповідність до цього наказу назви
протитуберкульозних закладів. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 814 ( z2036-12 ) від 17.10.2012 }
3. Голові Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції\СНІДу та
іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України Черенько С.О.
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Бідного В.Г.
Міністр В.М.Князевич

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
16.07.2009 N 514
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2009 р.
за N 842/16858

ПЕРЕЛІК
протитуберкульозних закладів
{ Заголовок Переліку із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 814 ( z2036-12 ) від 17.10.2012 }
1. Лікувально-профілактичні заклади:
1.1. Лікарняні: Медичний центр (фтизіатричний, фтизіопульмонологічний); Територіальне медичне об'єднання (протитуберкульозне,
фтизіатричне); Протитуберкульозний диспансер; Туберкульозна лікарня ( у т.ч. дитяча); Лікарня "Хоспіс" для хворих на туберкульоз. { Підпункт 1.1
пункту 1 доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 433 ( z0949-11 ) від 25.07.2011 }
1.2. Санаторно-курортні заклади: Санаторій (протитуберкульозний, туберкульозний,
спеціалізований, спеціальний, у т.ч. дитячий).
2. Структурні підрозділи лікарняних,
амбулаторно-поліклінічних та санаторно-курортних
лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я: { Абзац
перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 433 ( z0949-11 ) від 25.07.2011 } Туберкульозне (протитуберкульозне, фтизіатричне) відділення; Туберкульозний (протитуберкульозний, фтизіатричний,
у т.ч. дитячий) кабінет; Кабінет контрольованого лікування хворих на
туберкульоз - ДОТ (Directly Observed Treatment - лікування під
безпосереднім наглядом) кабінет.
3. Науково-дослідні установи фтизіопульмонологічного профілю.
{ Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 172
( z0219-10 ) від 26.02.2010 }
4. Кафедри фтизіопульмонологічного профілю вищих медичних
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів
післядипломної освіти.
5. Клініки (поліклініки, відділи, відділення)
фтизіопульмонологічного профілю науково-дослідних установ. { Перелік доповнено пунктом 5 згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 172 ( z0219-10 ) від 26.02.2010 }
6. Фтизіатричні (фтизіопульмонологічні) медико-соціальні
експертні комісії обласних центрів (бюро) медико-соціальної
експертизи. { Перелік доповнено новим пунктом 6 згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 814 ( z2036-12 ) від 17.10.2012 }
Голова Комітету з питань
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
та іншим соціально
небезпечним хворобам С.О.Черенько
Директор Департаменту
материнства, дитинства
та санаторного забезпечення Р.О.Моісеєнковгору