Документ z0840-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.04.2003, підстава - z0314-03

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1322 від 11.10.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
6 грудня 1999 р.
vd991011 vn1322 за N 840/4133
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови НКРЕ
N 38 ( z0314-03 ) від 15.01.2003 )

Про затвердження Тимчасового положення про
порядок розрахунків за надання населенню
послуг з газопостачання в умовах
використання лічильників природного газу
(будинкових або на групу будинків)

Згідно з Указом Президента України від 21 квітня 1998 року
N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" та на виконання п.2 протоколу засідання
Державної міжвідомчої комісії з виробництва і впровадження
приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів від
12.08.99 N 17, Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Тимчасове положення про порядок розрахунків за
надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання
лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)
(додається). 2. Встановити, що дія Тимчасового положення про порядок
розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах
використання лічильників природного газу (будинкових або на групу
будинків) поширюється лише на споживачів, які дали згоду на участь
у проведенні експерименту з встановлення, експлуатації та
розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах
використання лічильників природного газу (будинкових або на групу
будинків). 3. Встановити, що вибірковий експеримент з встановлення,
експлуатації та розрахунків за надання населенню послуг з
газопостачання в умовах використання лічильників природного газу
(будинкових або на групу будинків) проводитиметься на території
Полтавської, Харківської, Івано-Франківської областей та у
м.Києві.
Голова Комісії О.Светелік
Затверджено
Постанова Національної комісії
регулювання електроенергетики
України 11.10.99 N 1322
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 грудня 1999 р.
за N 840/4133
Тимчасове положення
про порядок розрахунків за надання населенню послуг
з газопостачання в умовах використання лічильників
природного газу (будинкових або на групу будинків)
1. Тимчасове положення про порядок розрахунків за надання
населенню послуг з газопостачання в умовах використання
лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)
(далі - Положення) визначає порядок розрахунків між
газопостачальниками і газотранспортними організаціями та
споживачами у разі використання лічильників природного газу
(далі - лічильники газу) (будинкових або на групу будинків). 2. Виконання вимог цього Положення поширюється на
газопостачальників та газотранспортні організації (незалежно від
форм власності) і споживачів, які погодилися на участь у
проведенні експерименту. 3. Терміни та визначення: Споживач газу - фізична особа або юридична особа. Газопостачальник - підприємство (організація), що належить
дочірній компанії "Торговий дім "Газ України" Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України". Газотранспортна організація - підприємство (організація), що
належить дочірній компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України", або державне комунальне підприємство
"Київгаз", яке транспортує газ газопостачальника до споживача та
надає споживачеві послуги з технічного обслуговування лічильників
газу. Лічильники газу (будинкові або на групу будинків) -
лічильники газу, які встановлюються на ввідних газопроводах у
багатоквартирний будинок (або на групу будинків). Лічильники газу квартирні - лічильники газу, які
встановлюються на внутрішніх газопроводах у квартирі або на
відводах до газових приладів споживача.
4. Обсяги газу, що використані споживачем, визначаються: 4.1. У разі обліку (будинкового або на групу будинків) без
обладнання окремих квартир лічильниками газу - за показаннями
лічильників газу, встановлених на ввідних газопроводах у будинок
(або на групу будинків), з подальшим пропорційним розподілом
обсягів спожитого газу між фізичними особами. 4.2. У разі обліку (будинкового або на групу будинків) з
обладнанням окремих квартир лічильниками газу: - для споживачів газу, квартири яких обладнані лічильниками
газу - за показаннями цих лічильників; - для фізичних осіб, квартири яких не обладнані лічильниками
газу - за показаннями лічильників газу (будинкових або на групу
будинків), з яких вилучаються сумарні показання квартирних
лічильників газу, з подальшим пропорційним розподілом цієї різниці
між фізичними особами, квартири яких не обладнані лічильниками
газу. За наявності у будинку (будинках) юридичних осіб обсяг
спожитого ними газу, облікований установленими у них в
обов'язковому порядку лічильниками газу, вилучається із сукупного
обсягу споживання газу, який визначається за показаннями
лічильників газу (будинкових або на групу будинків).
5. Зняття показань лічильників газу (будинкових або на групу
будинків) здійснюється представниками власника будинку,
газопостачальника та газотранспортної організації станом на
останній робочий день звітного місяця. Показання лічильника газу
фіксуються у акті прийняття-передання газу, який складається у
трьох примірниках та зберігається протягом трьох років. 6. Показання квартирних лічильників газу знімаються
споживачем разом з представниками власника будинку станом на
останній робочий день звітного місяця (у день зняття показань
будинкових лічильників газу). Показання лічильників газу
фіксуються ними в окремому журналі поквартирного обліку споживання
газу, який зберігається у власника будинку. У разі неможливості зняття показань квартирних лічильників
газу в останній робочий день місяця розрахунковий обсяг споживання
газу визначається у відповідності із середньомісячним споживанням
газу. Під час проведення подальших розрахунків різниця між
нарахованими обсягами споживання газу та фактичними обсягами
споживання газу (на підставі показань квартирних лічильників газу)
розподіляється між фізичними особами, у яких не встановлені
лічильники газу. 7. У разі отримання фізичною особою адресної субсидії або
іншого виду державної соціальної допомоги плата за надані послуги
з газопостачання визначається в установленому законодавством
порядку. 8. У разі виявлення представниками газотранспортної
організації порушень, пов'язаних з виходом з ладу лічильників газу
(будинкових або на групу будинків), споживання газу фізичними
особами в квартирах, де не встановлені лічильники газу,
визначається у відповідності із затвердженими нормами споживання
газу з моменту виявлення виходу з ладу будинкового лічильника
газу. 9. У разі відмови фізичних осіб, у яких не встановлено
лічильники газу, у ході експерименту розраховуватися за спожитий
газ за показаннями будинкових лічильників газу складається акт, у
якому зазначається причина відмови від сплати за показаннями
будинкового лічильника. Подальша плата здійснюється фізичними
особами у відповідності із затвердженими нормами споживання газу. 10. Споживачі, квартири яких обладнані лічильниками газу,
самостійно заповнюють платіжні документи згідно з чинними цінами
для відповідних груп споживачів та показаннями лічильників газу і
оплачують їх не пізніше 10-го числа наступного після
розрахункового місяця. 11. Нарахування суми платежів за спожитий газ та виписування
платіжних документів фізичним особам, квартири яких не обладнані
лічильниками газу, здійснюється газопостачальником на підставі
розрахунків, виконаних згідно з пунктами 4-6, 8-9 цього Положення,
не пізніше 5-го числа наступного після розрахункового місяця.
Оплата за спожитий газ здійснюється фізичними особами не пізніше
10-го числа наступного після розрахункового місяця. 12. Спірні питання з оплати спожитого газу між споживачами та
газопостачальниками і газотранспортними організаціями вирішуються
згідно з чинним законодавством України.
Начальник управління
технічної політики Л.Симоненковгору