Документ z0838-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.07.2006. Подивитися в історії? )


 
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
18.05.2006 N 5793
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2006 р.
за N 838/12712

 
Про затвердження Змін
до Кваліфікаційних вимог до членів рад
недержавних пенсійних фондів та фахівців
з питань адміністрування недержавних
пенсійних фондів

 
     Відповідно до статті 27 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та підпункту 50 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292 ( 292/2003 ), а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
 
     1. Затвердити Зміни до Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.11.2003 N 137 ( z1164-03 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.12.2003 за N 1164/8485, що додаються.
 
     2. Заступнику Голови Левченко В.П. та Юридичному департаменту (Чурсін О.В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
     3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.
 
     4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови згідно з розподілом обов'язків.
 
 Голова                          В.Суслов 
Протокол засідання Комісії
від 18.05.2006 N 228
 
 ПОГОДЖЕНО: 
Голова Державного комітету
Україи з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
18.05.2006 N 5793
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2006 р.
за N 838/12712

 
ЗМІНИ
до Кваліфікаційних вимог до членів рад
недержавних пенсійних фондів та фахівців
з питань адміністрування недержавних
пенсійних фондів
( z1164-03 )

 
     1. У тексті цих Кваліфікаційних вимог слово "вищу" замінити словами "повну вищу".
 
     2. У назві розділу 3 слово "професійного" виключити.
 
     3. Абзац перший пункту 3.1 після слів "професійного адміністратора недержавного пенсійного фонду" доповнити словами "або компанії з управління активами, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів".
 
     4. Розділ 3 доповнити пунктом 3.4 такого змісту:
     "3.4. Особа, яка претендує на обіймання посади керівника структурного підрозділу з адміністрування одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, що прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду, повинна мати:
     повну вищу освіту;
     загальний стаж роботи не менше 5 років;
     кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування недержавних пенсійних фондів"
 
 Заступник Голови                    В.Левченко вгору