Документ z0838-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.10.2007, підстава - z1107-07

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
30.04.2004 N 257
( z0837-04 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 липня 2004 р.
за N 838/9437
{ Інструкція втратила чинність зі звіту за січень 2008 року
на підставі Наказу Державного комітету статистики
N 335 ( z1107-07 ) від 07.09.2007 }

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)
"Про оплату населенням житлово-комунальних
послуг та електроенергії"
( v0346202-03 )

1. Загальні положення Звітним періодом для форми державного статистичного
спостереження N 1-заборгованість (ЖКГ) є кожний місяць поточного
року за станом на 10-е число наступного за ним місяця.
2. Порядок складання звіту Звіт за формою державного статистичного спостереження
N 1-заборгованість (ЖКГ) заповнюють відповідальні особи
організацій, установ та підприємств усіх форм власності, які: 1)
обліковують оплату за надані ними житлово-комунальні послуги; 2)
обліковують оплату житлово-комунальних послуг, наданих іншими
підприємствами, а саме: - житлово-експлуатаційні організації, житлово-будівельні та
житлові кооперативи, організації, установи та підприємства, які
мають на балансі та експлуатують житловий фонд і надають населенню
житлово-комунальні послуги; - електропостачальні підприємства, підприємства теплових та
електричних мереж, організації, установи та підприємства, які
мають котельні та теплові мережі й безпосередньо забезпечують
населення електроенергією, теплом та гарячим водопостачанням; - газопостачальні організації, установи та підприємства, які
безпосередньо забезпечують населення газом; - організації, установи та підприємства водопостачання та
водовідведення, в тому числі ті, що перебувають на балансі (у
власності) інших, які подають воду населенню та здійснюють
відведення каналізаційних вод з житлових будинків. Інформація щодо нарахування, оплати та заборгованості за
житлово-комунальні послуги подається окремо за кожним видом
послуг. Не припускається одночасне надходження даних за окремим
підприємством, що надає певні види послуг, від нього та з іншого,
яке нараховує плату за ці послуги. Інформація щодо нарахування, оплати та заборгованості
населення подається за винятком сум субсидій та всіх пільг,
відображаючи нараховані до оплати та сплачені суми безпосередньо
населенням.
3. Заповнення форми Усі показники звіту необхідно заповнювати за даними первинної
облікової документації: інвентарних книг, реєстрових книг,
відомостей нарахувань, оборотних відомостей, розрахункових
рахунків власників особових рахунків, виписок установ банків,
погоджень про взаємозаліки, договорів про реструктуризацію
заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, журналів
обходу власників особових рахунків (електроенергія) та інших
документів. Дані повинні бути показані в одиницях виміру, зазначених у
формі.
3.1. Заповнення розділу I "Житлово-комунальні платежі" Підприємства, організації та установи вказують дані окремо за
кожним видом послуг у відповідному рядку, крім того, за
електроенергію: - у графі 1 рядках 01 - 09 показуються суми заборгованості
населення на 10-е число звітного місяця, за період, що передує
звітному (без сум заборгованості бюджетів за субсидіями та
пільгами); - у графі 2 рядках 01 - 08 показуються суми, нараховані
населенню за звітний місяць (без сум призначених субсидій та
пільг); - у графі 3 рядках 01 - 09 показуються суми, сплачені
населенням у звітному місяці (без сум, перерахованих з бюджетів
субсидій та пільг); - у графі 4 рядках 01 - 08 показуються суми заборгованості на
10-е число місяця, наступного за звітним (без сум заборгованості
бюджетів за субсидіями та пільгами), при цьому показник графи 4 =
графа 1 + графа 2 - графа 3; - у графі 5 рядках 02 - 09 показується кількість особових
рахунків на 10-е число звітного місяця; - у графі 6 рядках 02 - 09 показується кількість особових
рахунків, на яких є заборгованість; - у графі 7 рядках 02 - 09 показується кількість особових
рахунків, на яких є заборгованість за період 3 та більше місяців; - дані рядка 01 графи 1 - графи 4 повинні дорівнювати сумі
даних рядків 02 - 08 графи 1 - графи 4. У разі здійснення перерахунків за сумами, нарахованими до
сплати населенню за попередні періоди, такі перерахунки
відображаються у графі 1 форми поточного періоду.
3.2. Заповнення розділу II "Стан погашення реструктуризованої
заборгованості" На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
27.06.2003 N 976 ( 976-2003-п ) "Про затвердження порядку
погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних
платежів за житлово-комунальні послуги" було введено розділ II. У рядку 10 графи 1 вказується кількість укладених договорів
щодо погашення реструктуризованої заборгованості з початку року, у
графі 2 - за звітний місяць. У рядку 11 графи 1 - сума, на яку укладені договори, в
частині платежів із погашення реструктуризованої заборгованості з
початку року, у графі 2 - за звітний місяць. У рядку 12 графи 1 - сума внесених платежів із погашення
реструктуризованої заборгованості з початку року, у графі 2 - за
звітний місяць.
Начальник управління статистики
послуг та соціальних програм
Державного комітету статистики
України І.В.Калачовавгору