Документ z0837-09, перша редакція — Прийняття від 14.08.2009
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
14.08.2009 N 948
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2009 р.
за N 837/16853

Про внесення змін до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 39-41 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Закону України "Про
акціонерні товариства" ( 514-17 ) Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Унести до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591
( z0097-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
5 лютого 2007 року за N 97/13364, такі зміни:
1.1. Пункт 2 розділу I викласти в такій редакції: "2. Дія цього Положення поширюється на всіх емітентів цінних
паперів, крім емітентів державних цінних паперів, інвестиційних
сертифікатів. На емітентів облігацій місцевих позик вимоги розділів II, III
та IV цього Положення не поширюються".
1.2. Розділ VI Положення ( z0097-07 ) виключити. У зв'язку з цим розділ VII уважати розділом VI.
1.3. Додаток 44 виключити.
2. Департаменту моніторингу та стратегії розвитку фондового
ринку (О.Табала) забезпечити подання цього рішення на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню організаційного забезпечення роботи Голови
Комісії та міжнародних зв'язків (Н.Піскун) забезпечити
опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства
України.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії М.Бурмаку.
5. Це рішення набирає чинності через 10 днів після його
офіційного опублікування.
Голова Комісії Сергій Петрашко

ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Протокол засідання Комісії
від 14.08.2009 р. N 33вгору