Документ z0837-03, поточна редакція — Прийняття від 26.08.2003
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 23.09.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
26.08.2003 N 272-р
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 вересня 2003 р.
За N 837/8158

Про внесення змін до розпорядження
Антимонопольного комітету України
від 25 грудня 2001 року N 182-р

Відповідно до Законів України "Про Антимонопольний комітет
України" ( 3659-12 ), "Про захист від недобросовісної конкуренції"
( 236/96-ВР ) та "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ),
з метою подальшого удосконалення порядку проведення перевірок
додержання законодавства про захист економічної конкуренції,
внести до Положення про порядок проведення перевірок додержання
законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25 грудня
2001 року N 182-р ( z0139-02 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13 лютого 2002 року за N 139/6427 (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 7, ст. 323), зі змінами, унесеними
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 6 травня 2003
року N 123-р ( z0406-03 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 27 травня 2003 року за N 406/7727 (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 22, ст. 1008), такі зміни:
1) пункт 8 доповнити підпунктом 8.11 такого змісту: "8.11. У разі наявності документально підтверджених даних
щодо монополізації ринку товару чи антиконкурентних узгоджених
дій, отриманих органами Комітету відповідно до чинного
законодавства під час виконання своїх завдань";
2) пункт 34 доповнити абзацом третім такого змісту: "У разі проведення позапланових перевірок за дорученням
Президента України та Кабінету Міністрів України відповідальний
виконавець доручення у Комітеті забезпечує складання і своєчасне
доведення до всіх виконавців плану (програми) перевірок, яким
(якою) визначаються: мета і період перевірок; основні питання, що
підлягають перевірці; перелік і форма даних, які мають бути
повідомлені Комітету для узагальнення та подання Президенту
України чи Кабінету Міністрів України".
Голова Комітету О.Костусєввгору