Документ z0834-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.08.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2018  № 386


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2018 р.
за № 834/32286

Про затвердження Порядку дій уповноважених службових осіб органів Державної прикордонної служби України під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду

Відповідно до статей 208-213 Кримінального процесуального кодексу України, статті 2, пунктів 5, 17 частини першої статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», пункту 5 частини першої статті 28 Закону України «Про державний кордон України», пункту 5 частини першої статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок дій уповноважених службових осіб органів Державної прикордонної служби під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 листопада 2012 року № 931 «Про затвердження Інструкції про порядок дій посадових осіб органів (підрозділів) охорони державного кордону під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду та порядок подальшої взаємодії органів (підрозділів) охорони державного кордону з органами досудового розслідування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 грудня 2012 року за № 2033/22345.

3. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України (Рябий С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної прикордонної служби України

Перший заступник Голови Служби
безпеки України
генерал-лейтенантП. ЦигикалП. ДемчинаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
10 травня 2018 року № 386


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2018 р.
за № 834/32286

ПОРЯДОК
дій уповноважених службових осіб органів Державної прикордонної служби України під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 208-213 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), статті 2, пунктів 5, 17 частини першої статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», пункту 5 частини першої статті 28 Закону України «Про державний кордон України», пункту 5 частини першої статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» з метою визначення порядку дій уповноважених службових осіб органів Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба) під час затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду.

2. У цьому Порядку термін «уповноважена службова особа» означає військовослужбовця регіонального управління Держприкордонслужби, загону морської охорони, прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, Департаменту оперативної діяльності та розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, підрозділів спеціального призначення (оперативного документування, оперативно-технічних, забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки), який безпосередньо виконує завдання з оперативно-службової діяльності Держприкордонслужби.

ІІ. Порядок затримання особи

1. Уповноважена службова особа без ухвали слідчого судді або суду має право затримати особу, підозрювану в учиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі, за умови, якщо:

особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення;

безпосередньо після вчинення злочину очевидець, у тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин;

є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

Особливості порядку затримання державних, приватних виконавців, суддів, народних депутатів України та неповнолітніх визначаються статтями 213, 482, 492 КПК України.

Затримання співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових обов’язків і пов’язані з цим особистий обшук та огляд його речей застосовуються тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Момент затримання визначається статтею 209 КПК України.

2. У разі наявності очевидних ознак злочину на тілі, одязі чи місці події уповноважена службова особа зобов’язана вжити заходів щодо їх збереження.

Уповноважена службова особа, яка безпосередньо застала підозрюваного під час вчинення злочину чи замаху на його вчинення, або якій очевидець вказав на цю особу, або яка виявила на тілі, одязі чи місці події очевидні ознаки, що вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин, складає протокол про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду (додаток 1).

3. Протокол про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду відповідно до вимог статті 104 та частини п’ятої статті 208 КПК України складає уповноважена службова особа протягом однієї години з моменту доставлення особи до найближчого підрозділу органу Держприкордонслужби.

Затримана особа має бути негайно доставлена до найближчого підрозділу органу Держприкордонслужби.

Одна із копій протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду негайно після складання під підпис вручається затриманому, а інша - надсилається прокурору.

Якщо затримана особа відмовилася підписати протокол, про це зазначається в протоколі. Такій особі надається право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання, які заносяться до протоколу. Факт відмови особи від підписання протоколу, а також факт надання письмових пояснень особи щодо причин такої відмови засвідчується підписом її захисника (законного представника), а у разі його відсутності - двох понятих.

4. Уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, зобов’язана надати затриманій особі можливість негайно повідомити про своє затримання та місцеперебування близьких родичів, членів сім’ї чи інших осіб на вибір цієї особи.

За наявності підстав для обґрунтованої підозри, що повідомлення про затримання особи може зашкодити досудовому розслідуванню, уповноважена службова особа може здійснити таке повідомлення самостійно, але без порушення вимог щодо його негайності.

5. Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, уповноважена службова особа негайно після фактичного затримання інформує відповідний регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги із зазначенням часу і обставин затримання та згідно з Порядком інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1363 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2015 року № 110) та центр управління службою відповідного органу Держприкордонслужби.

6. Після затримання особи уповноважена службова особа зобов’язана негайно повідомити затриманій особі зрозумілою для неї мовою підстави її затримання та у вчиненні якого злочину її підозрюють, а також роз’яснити права мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри проти неї, вимагати перевірки обґрунтованості затримання, а також інші права, передбачені законодавством.

7. Під час затримання уповноважена службова особа може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 КПК України.

Обшук проводиться в окремому приміщенні особами однієї статі із затриманою особою у присутності не менше двох понятих тієї ж статі.

Забороняється проводити обшук з приниженням людської гідності.

Під час проведення обшуку за затриманою особою здійснюється постійний нагляд з метою недопущення знищення або приховування нею речовин, предметів чи документів, які можуть мати важливе (доказове) значення.

Після виведення затриманої особи з приміщення, де здійснювався обшук, воно підлягає ретельній перевірці на предмет виявлення речовин (предметів, документів), які були відсутні в приміщенні до початку здійснення обшуку.

8. У разі неможливості негайного доставлення затриманої особи до найближчого підрозділу органу досудового розслідування, вона поміщується і утримується в місцях тимчасового тримання затриманих осіб Держприкордонслужби в порядку, визначеному Інструкцією про порядок тримання затриманих осіб в органах (підрозділах) охорони державного кордону, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 березня 2015 року № 352, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 462/26907.

ІІІ. Інформування про затримання

1. Центр управління службою органу Держприкордонслужби України про затримання особи, час, обставини, виявлені ознаки злочину негайно, але не пізніше ніж через 30 хвилин з моменту виявлення особи здійснює реєстрацію інформації та доповідає начальнику органу Держприкордонслужби про факт та обставини затримання особи.

Уповноважена службова особа інформує про затримання за допомогою технічних засобів відповідальних осіб у підрозділі органу досудового розслідування з урахуванням підслідності.

2. Інформування здійснюється за допомогою електронних та інших засобів зв’язку з подальшим надсиланням письмового повідомлення.

3. Уповноважена службова особа зобов’язана негайно після складання протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду доставити затриману особу до найближчого підрозділу органу досудового розслідування, у якому негайно реєструються дата, точний час (година і хвилини) доставлення затриманого та інші відомості, передбачені законодавством.

4. Затримана в установленому КПК України порядку особа, складені протоколи та інші документи щодо неї, речі (документи), вилучені в неї, передаються до підрозділу органу досудового розслідування, про що складається протокол про передавання речей (документів), затриманої особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду (додаток 2).

Начальник Управління
взаємодії з Державною
прикордонною
службою України
С.М. РябийДодаток 1
до Порядку дій уповноважених
службових осіб органів Державної
прикордонної служби України
під час затримання осіб, підозрюваних
у вчиненні злочину, без ухвали слідчого
судді або суду
(пункт 2 розділу ІІ)

ПРОТОКОЛ
про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або суду


Додаток 2
до Порядку дій уповноважених
службових осіб органів Державної
прикордонної служби України
під час затримання осіб, підозрюваних
у вчиненні злочину, без ухвали слідчого
судді або суду
(пункт 4 розділу ІІI)

ПРОТОКОЛ
про передавання речей (документів), затриманої особи, підозрюваної у вчиненні злочину, без ухвали слідчого судді або судувгору