Документ z0831-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.08.2018. Подивитися в історії? )

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

06.07.2018  № 1179


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2018 р.
за № 831/32283

Про внесення змін до наказу Центрального управління Служби безпеки України від 10 січня 2018 року № 30

Відповідно до вимог Законів України «Про Службу безпеки України», «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення» та з метою вдосконалення роботи з розгляду звернень громадян в системі Служби безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Центрального управління Служби безпеки України від 10 січня 2018 року № 30 «Про затвердження Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про надання та позбавлення статусу учасника бойових дій у Службі безпеки України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 лютого 2018 року за № 130/31582, такі зміни:

заголовок наказу викласти у такій редакції:

«Про затвердження Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України»;

пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Затвердити Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України, що додається.».

2. Затвердити Зміни до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про надання та позбавлення статусу учасника бойових дій у Службі безпеки України, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 10 січня 2018 року № 30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 лютого 2018 року за № 130/31582, що додаються.

3. Начальникам Управління правового забезпечення та Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал армії України


В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Голова Об’єднаного комітету
профспілки Служби безпеки України

Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Перший заступник Голови
Державної служби України у справах
ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції

Міністр соціальної політики України


Р. Іллічов


В.І. Шатілов


Г.В. Осовий
І.В. Мальцев

А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
06 липня 2018 року № 1179


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2018 р.
за № 831/32283

ЗМІНИ
до Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про надання та позбавлення статусу учасника бойових дій у Службі безпеки України

1. Заголовок викласти у такій редакції:

«Положення про комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Службі безпеки України».

2. У пункті 1:

слова «надання та позбавлення статусу учасника» замінити словами «визнання учасниками»;

після слова «проведення» доповнити словами «чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення».

3. У пункті 6:

1) в абзаці третьому підпункту 1 слово та цифру «додатком 1» замінити словом та цифрами «додатками 1, 4»;

2) у підпункті 9 слово та цифру «додатком 3» замінити словом та цифрами «додатками 3, 5»;

3) у підпункті 10:

абзац другий після слів «антитерористичній операції» доповнити словами «чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях»;

в абзаці третьому слова «операції, у забезпеченні її» замінити словами «операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх».

4. У пункті 7:

абзац другий після слів «антитерористичній операції» доповнити словами «чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях»;

в абзаці третьому слова «операції, у забезпеченні її» замінити словами «операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх».

Начальник Управління
роботи з особовим складом


Б. Баліозвгору