Документ z0831-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.08.2019, підстава - z0631-19


8. Довідник «Види ринку»

Код показника

Зміст показника

01

Первинний

02

Вторинний

9. Довідник «Види ринку за характером проведення операцій»

Код показника

Зміст показника

001

Ринок РЕПО

002

Строковий ринок

003

Спотовий ринок

004

Маржинальна торгівля

005

Ринок приватизації

006

Ринок цінних паперів, на які звернено стягнення

007

Інший (зазначити)

10. Довідник «Способи припинення юридичної особи»

Код показника

Зміст показника

110

Злиття

111

Злиття у справі про банкрутство

120

Приєднання

121

Приєднання у справі про банкрутство

130

Поділ

131

Поділ у справі про банкрутство

140

Перетворення

141

Перетворення у справі про банкрутство

200

Ліквідація

201

Ліквідація у зв’язку з визнанням банкрутом

11. Довідник «Види посад»

Код показника

Зміст показника

01

Керівник

02

Заступник керівника

03

Головний бухгалтер

04

Бухгалтер

05

Керівник спеціалізованого підрозділу

06

Заступник керівника спеціалізованого підрозділу

07

Керівник відокремленого підрозділу

08

Заступник керівника відокремленого підрозділу

09

Фахівець

10

Голова Наглядової ради

11

Член Наглядової ради

12

Голова Правління

13

Т.в.о. Голови Правління

14

Перший заступник Голови Правління

15

Заступник Голови Правління

16

Член Правління

17

Директор

18

Генеральний директор

19

Т.в.о. директора

20

Голова Ревізійної комісії

21

Член Ревізійної комісії

22

Ревізор

23

Фінансовий директор

24

Інше

12. Довідник «Види професійної діяльності на фондовому ринку»

Код показника

Зміст показника

01

Діяльність з торгівлі цінними паперами

02

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів

03

Депозитарна діяльність

04

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

05

Діяльність з управління іпотечним покриттям

06

Клірингова діяльність

13. Довідник «Види професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами»

Код показника

Зміст показника

01

Брокерська діяльність

02

Дилерська діяльність

03

Андеррайтинг

04

Діяльність з управління цінними паперами

14. Довідник «Види депозитарної діяльності»

Код показника

Зміст показника

06

Депозитарна діяльність депозитарної установи

07

Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів

08

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

09

Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування

10

Депозитарна діяльність Національного банку України

15. Довідник «Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами»

Код показника

Зміст показника

0001

Договір купівлі/продажу (продаж)

0002

Договір купівлі/продажу (купівля)

0003

Договір купівлі/продажу (міна-продаж)

0004

Договір купівлі/продажу (міна-купівля)

0007

Договір позики (надання)

0008

Договір позики (отримання)

1001

Договір комісії (продаж)

1002

Договір комісії (купівля)

1003

Договір комісії (міна-продаж)

1004

Договір комісії (міна-купівля)

1005

Договір субкомісії (продаж)

1006

Договір субкомісії (купівля)

1007

Договір комісії (позика/надання)

1008

Договір комісії (позика/отримання)

1009

Договір субкомісії (позика/надання)

1010

Договір субкомісії (позика/отримання)

1011

Договір на виконання договору комісії (продаж)

1012

Договір на виконання договору комісії (купівля)

1013

Договір на виконання договору комісії (міна-продаж)

1014

Договір на виконання договору комісії (міна-купівля)

1015

Договір на виконання договору субкомісії (продаж)

1016

Договір на виконання договору субкомісії (купівля)

1017

Договір на виконання договору комісії (позика/надання)

1018

Договір на виконання договору комісії (позика/отримання)

1019

Договір на виконання договору субкомісії (позика/надання)

1020

Договір на виконання договору субкомісії (позика/отримання)

1021

Договір на виконання (укладений іншим торговцем)

2001

Договір доручення (продаж)

2002

Договір доручення (купівля)

2003

Договір доручення (міна-продаж)

2004

Договір доручення (міна-купівля)

2007

Договір доручення (позика/надання)

2008

Договір доручення (позика/отримання)

2011

Договір на виконання договору доручення (продаж)

2012

Договір на виконання договору доручення (купівля)

2013

Договір на виконання договору доручення (міна-продаж)

2014

Договір на виконання договору доручення (міна-купівля)

2017

Договір на виконання договору доручення (позика/надання)

2018

Договір на виконання договору доручення (позика/отримання)

3000

Договір на брокерське обслуговування

3101

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/продаж)

3102

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/купівля)

3103

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-продаж)

3104

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-купівля)

3105

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/продаж)

3106

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/купівля)

3107

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/позика надання)

3108

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/позика отримання)

3109

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/позика надання)

3110

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/позика отримання)

3111

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/продаж)

3112

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/купівля)

3113

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-продаж)

3114

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/міна-купівля)

3115

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/продаж)

3116

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/купівля)

3117

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/позика надання)

3118

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (комісія/позика отримання)

3119

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/позика надання)

3120

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (субкомісія/позика отримання)

3201

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж)

3202

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля)

3203

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-продаж)

3204

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-купівля)

3207

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/позика надання)

3208

Разове замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/позика отримання)

3211

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/продаж)

3212

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/купівля)

3213

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-продаж)

3214

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/міна-купівля)

3217

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/позика надання)

3218

Договір на виконання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування (доручення/позика отримання)

4000

Договір андеррайтингу, за яким торговець цінними паперами не бере на себе зобов’язання щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини

4001

Договір андеррайтингу, за яким торговець цінними паперами бере на себе зобов’язання щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини

4002

Договір на придбання цінних паперів

5000

Договір про спільну діяльність

6000

Договір про управління цінними паперами

6011

Договір на виконання договору про управління цінними паперами (продаж)

6012

Договір на виконання договору про управління цінними паперами (купівля)

6013

Договір на виконання договору про управління цінними паперами (міна-продаж)

6014

Договір на виконання договору про управління цінними паперами (міна-купівля)

7000

Договір про управління активами інвестиційного фонду*

7011

Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (продаж)

7012

Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (купівля)

7013

Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (міна-продаж)

7014

Договір на виконання договору про управління активами інвестиційного фонду (міна-купівля)

8000

{Показник виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 280 від 23.05.2019}

8001

{Показник виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 280 від 23.05.2019}

__________
* Договір про управління активами інвестиційного фонду, укладений відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії».

16. Довідник «Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів»

Код показника

Зміст показника

01

Неорганізований ринок

02

Організований ринок (фондова біржа)

17. Довідник «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд»

Код показника

Зміст показника

01

інвестиційний фонд*

02

взаємний фонд інвестиційної компанії*

03

пайовий інвестиційний фонд

04

корпоративний інвестиційний фонд

05

недержавний пенсійний фонд

06

накопичувальний пенсійний фонд

07

страхова компанія

08

фонди банківського управління

09

інші фінансові установи

__________
* Фонд, створений відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії».

18. Довідник «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду»

Код показника

Зміст показника

01

Відкритий*

02

Закритий*

03

Відкритий строковий диверсифікований ІСІ**

04

Відкритий безстроковий диверсифікований ІСІ**

05

Інтервальний строковий диверсифікований ІСІ**

06

Інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ**

07

Закритий строковий диверсифікований ІСІ**

08

Закритий строковий недиверсифікований ІСІ**

09

Закритий строковий недиверсифікований венчурний ІСІ**

10

Відкритий НПФ***

11

Корпоративний НПФ***

12

Професійний НПФ***

13

Відкритий строковий спеціалізований ІСІ**

14

Відкритий безстроковий спеціалізований ІСІ**

15

Відкритий строковий спеціалізований біржовий ІСІ**

16

Відкритий безстроковий спеціалізований біржовий ІСІ**

17

Інтервальний строковий спеціалізований ІСІ**

18

Інтервальний безстроковий спеціалізований ІСІ**

19

Інтервальний строковий кваліфікаційний ІСІ**

20

Інтервальний безстроковий кваліфікаційний ІСІ**

21

Закритий строковий спеціалізований ІСІ**

22

Закритий строковий кваліфікаційний ІСІ**

__________
* Фонд, створений відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії».
** Інститут спільного інвестування.
*** Недержавний пенсійний фонд.вгору