Документ z0830-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.09.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
27.06.2008 N 191
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2008 р.
за N 830/15521

Про затвердження Змін до Правил технічної
експлуатації систем водопостачання
та каналізації населених пунктів України

Відповідно до Законів України "Про житлово-комунальні
послуги" ( 1875-15 ) та "Про питну воду та питне водопостачання"
( 2918-14 ), з метою приведення Правил технічної експлуатації
систем водопостачання та каналізації населених пунктів України у
відповідність до чинного законодавства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Правил технічної експлуатації систем
водопостачання та каналізації населених пунктів України,
затверджених наказом Державного комітету України по
житлово-комунальному господарству від 05.07.95 N 30 ( z0231-95 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.07.95 за
N 231/767, що додаються.
2. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства
(Рудий В.П.) спільно з Юридичним відділом (Крилова І.І.) подати
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О.В.Мазурчака.
Міністр О.Ю.Кучеренко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України О.І.Мельниченко
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.Третьяков
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду Г.М.Суслов
В.о. Першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України А.М.Пономаренко
Голова Державного комітету
України по водному господарству В.А.Сташук
Перший заступник Міністра юстиції
України Євген Корнійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
27.06.2008 N 191
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2008 р.
за N 830/15521

ЗМІНИ
до Правил технічної експлуатації систем
водопостачання та каналізації населених
пунктів України
( z0231-95 )

1. Пункт 2.1.7 після першого абзацу доповнити новим абзацом
такого змісту: "сучасне метрологічне забезпечення вимірювань витрати та
кількості питної води і стічних вод, яка включає до себе
відповідні засоби вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), так і
методики виконання вимірювань (далі - МВВ). У зв'язку з цим абзаци другий - дванадцятий уважати абзацами
третім - тринадцятим.
2. Пункт 2.1.8 після третього абзацу доповнити новим абзацом
такого змісту: "ЗВТ, які використовуються при вимірюванні витрати та
кількості питної води і стічних вод, повинні бути занесені до
Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, або пройти
державну метрологічну атестацію. ЗВТ, що перебувають в
експлуатації, повинні бути повірені, методики виконання вимірювань
повинні бути атестовані відповідно до чинного законодавства". У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий уважати абзацами
п'ятим - дев'ятим.
3. Пункт 2.1.9 доповнити новими абзацами такого змісту: "забезпечення проведення технологічних та енергоаудитів; забезпечення виконання заходів щодо доведення якості питної
води, яка тимчасово подається споживачам з відхиленням від вимог
нормативних документів (постачання питної води на підставі дозволу
на тимчасове відхилення якості питної води від вимог державних
стандартів), до вимог ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические
требования и контроль за качеством"; здійснення перегляду схем водопостачання та розроблення
водогосподарських балансів; зменшення витоків та втрат питної водні; розроблення технологічних регламентів роботи систем
централізованого водопостачання та водовідведення; здійснення технічного переоснащення та заміни зношених
основних фондів, підвищення надійності систем водопостачання
шляхом впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та
обладнання для очистки води".
4. Пункти 9.5.21 - 9.5.22 та пункти 9.5.24 - 9.5.25
виключити. У зв'язку з цим пункт 9.5.23 та 9.5.26 уважати відповідно
пунктами 9.5.21 та 9.5.22.
5. У пункті 9.5.21 слова "дозволу і" виключити.
6. Абзац третій пункту 9.5.21 викласти у такій редакції: "копію дозволу на будівництво об'єкта містобудування".
7. Абзац четвертий пункту 9.5.21 виключити. У зв'язку з цим
абзац п'ятий уважати абзацом четвертим.
8. Пункт 10.3.1 доповнити новим абзацом такого змісту: "Комерційним засобом обліку, за показаннями якого проводяться
розрахунки за воду з виробником, є засіб обліку, встановлений на
межі балансової належності водопровідних мереж".
9. Абзац сьомий пункту 14.3 викласти у такій редакції: "проводити калібрування та своєчасно представляти на повірку
ЗВТ, які входять до складу систем контролю, регулювання і
управління роботою споруд і устаткування".
10. Друге речення пункту 14.7 викласти в такій редакції:
"Контрольно-вимірювальні прилади, що випускаються з ремонту,
підлягають повірці".
11. Абзац другий пункту 14.9 викласти у такій редакції: "еталонними, контрольними приладами і переносними установками
для здійснення калібрування".
12. Абзац третій пункту 14.9 викласти у такій редакції: "стендами, оснащеними контрольними ЗВТ, для здійснення
калібрування контрольно-вимірювальних приладів і настроювання
автоматичних пристроїв, які експлуатуються в системі
водопостачання та каналізації".
13. Додаток 1 до Правил ( z0231-95 ) виключити. У зв'язку з
цим у пункті 2.1.1 слова та цифру "перелік якого наведено у
додатку 1" виключити.
14. У тексті Правил ( z0231-95 ) слова "Держжитлокомунгосп
України" та "Водоканал" в усіх відмінках замінити словами
"Мінжитлокомунгосп" та "виробник" у відповідних відмінках.
Начальник Управління
водопровідно-каналізаційного
господарства В.П.Рудийвгору