Про затвердження Положення про взаємодію Державної екологічної інспекції та Державної інспекції з енергозбереження
Мінекоресурсів України, Держкоменергозбереження; Наказ, Положення від 26.09.2002369/100
Документ z0829-02, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.11.2015, підстава - z1266-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Н А К А З
26.09.2002 N 369/100
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2002 р.
за N 829/7117
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів
N 356/247 ( z1266-15 ) від 01.10.2015 }
Про затвердження Положення про взаємодію
Державної екологічної інспекції та
Державної інспекції з енергозбереження

На виконання п. 2.3 спільного наказу Мінекоресурсів та
Держкоменергозбереження України від 21.06.2002 N 237/77 "Про
виконання рішення спільного засідання колегій Міністерства
екології та природних ресурсів України та Державного комітету
України з енергозбереження", з метою забезпечення взаємодії та
координації зусиль інспекційних підрозділів територіальних органів
Мінекоресурсів і Держкоменергозбереження України з питань
здійснення державного контролю за охороною навколишнього
природного середовища, раціонального використання природних та
паливно-енергетичних ресурсів Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Положення про взаємодію Державної екологічної
інспекції та Державної інспекції з енергозбереження, що додається.
2. Начальникам Державної екологічної інспекції (П.Свирид) та
Державної інспекції з енергозбереження (Л.Гаманюк) довести
Положення до відома територіальних органів Мінекоресурсів України
та територіальних управлінь Державної інспекції з енергозбереження
Держкоменергозбереження України.
3. Територіальним органам Мінекоресурсів України та
територіальним управлінням Державної інспекції з енергозбереження
Держкоменергозбереження України забезпечити виконання вимог цього
Положення.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальників
Державної екологічної інспекції П.Свирида та Державної інспекції
з енергозбереження Л.Гаманюка.
Міністр екології та природних
ресурсів України С.Курикін
Голова Державного комітету
України з енергозбереження Ю.Шульга

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
Державного комітету України
з енергозбереження
26.09.2002 N 369/100
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2002 р.
за N 829/7117

ПОЛОЖЕННЯ
про взаємодію Державної екологічної інспекції
та Державної інспекції з енергозбереження

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене на виконання пункту 2.3
спільного наказу Мінекоресурсів і Держкоменергозбереження України
від 21.06.2002 N 237/77 "Про виконання рішення спільного засідання
колегій Міністерства екології та природних ресурсів України та
Державного комітету України з енергозбереження", відповідно до
Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ) та "Про енергозбереження" ( 74/94-ВР ), постанов
Кабінету Міністрів України від 17.11.2001 N 1520 ( 1520-2001-п )
"Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію" та
від 29.06.2000 N 1039 ( 1039-2000-п ) "Питання Державної інспекції
з енергозбереження", наказів: Мінекоресурсів України від
31.05.2002 N 205 ( z0507-02 ) "Про внесення змін та доповнень до
наказу Мінекоресурсів від 11.08.2000 N 108 "Про затвердження
Положення про державне управління екології та природних ресурсів в
областях, містах Києві та Севастополі", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 11.06.2002 за N 507/6795, та
Держкоменергозбереження України від 04.08.2000 N 64 ( z0653-00 )
"Про затвердження Порядку проведення перевірок ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, в
установах та організаціях та усунення фактів їх неефективного
використання", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2000 за N 653/4874, інших нормативно-правових актів.
1.2. Це Положення встановлює порядок взаємодії Державної
екологічної інспекції, територіальних органів Мінекоресурсів
України і Державної інспекції з енергозбереження Державного
комітету України з енергозбереження та її органів на місцях при
здійсненні державного контролю за охороною навколишнього
природного середовища, раціональним використанням природних та
паливно-енергетичних ресурсів.
2. Принципи взаємодії
2.1. Основними принципами взаємодії є: 2.1.1. Суворе дотримання вимог чинного законодавства,
нормативно-правових актів та Правил з питань здійснення державного
контролю за охороною навколишнього природного середовища,
раціональним використанням природних та паливно-енергетичних
ресурсів. 2.1.2. Комплексне використання сил та засобів, що є в
наявності в Державній екологічній інспекції, територіальних
органів Мінекоресурсів України та територіальних управліннях
Державної інспекції з енергозбереження Держкоменергозбереження
України. 2.1.3. Підвищення оперативності та дієвості при організації
та проведенні перевірок об'єктів з питань раціонального
використання природних та паливно-енергетичних ресурсів,
додержанням при цьому встановлених обсягів впливу на навколишнє
природне середовище. 2.1.4. Контроль за впровадженням відкриттів, винаходів, нової
техніки, імпортного устаткування, що використовують природні та
паливно-енергетичні ресурси.
З. Основні напрямки взаємодії
3.1. Здійснення контролю за охороною навколишнього природного
середовища, раціональним використанням природних та
паливно-енергетичних ресурсів, виконанням вимог державної
експертизи у сферах охорони природних ресурсів та
енергозбереження, додержанням при цьому встановлених обсягів
впливу на навколишнє природне середовище.
3.2. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення існуючої
законодавчої та нормативно-правової бази з питань контролю за
охороною навколишнього природного середовища, раціональним
використанням природних та паливно-енергетичних ресурсів.
3.3. Затвердження (погодження) розроблених
нормативно-методичних документів з питань організації та
здійснення контролю за охороною навколишнього природного
середовища, раціональним використанням природних та
паливно-енергетичних ресурсів.
3.4. Участь у розслідуванні випадків надзвичайних ситуацій,
які сталися на об'єктах, що використовують природні та
паливно-енергетичні ресурси, особливо в рекреаційних зонах та
зонах з особливим статусом: 3.4.1. Ініціювання перед центральними органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування питань: - виведення підприємств - забруднювачів навколишнього
природного середовища, які експлуатують неефективне енергосилове
та технологічне обладнання, використовують застарілі технології,
що призводить до підвищених обсягів впливів на навколишнє природне
середовище, за межі таких зон; - заборони надходження та спалювання низькосортних
(неякісних) видів палива; - використання енергетичного потенціалу від спалювання
відходів промисловості та побуту у своєму регіоні, зменшення
забруднення навколишнього природного середовища.
3.5. Ініціювання, з урахуванням вимог щодо охорони
навколишнього природного середовища, питання щодо використання
нетрадиційних та відновлювальних природних та паливно-енергетичних
ресурсів, розробки територіальних програм з переробки в
пакет-брикети хмизу, неякісної деревини, торфу для використання їх
для потреб опалення, особливо в південних регіонах України.
3.6. Інформування центральних органів виконавчої влади та
керівників органів місцевого самоврядування про факти грубих
порушень вимог законодавства у сфері енергоресурсозбереження та
охорони навколишнього природного середовища для розробки та вжиття
заходів щодо їх усунення.
4. Основні форми взаємодії
4.1. Визначення об'єктів, діяльність яких суттєво впливає або
може впливати на стан навколишнього природного середовища в
результаті порушень експлуатації паливовикористовувального
обладнання, режимів роботи технологічного обладнання.
4.2. Планування та проведення комплексних (спільних)
перевірок щодо здійснення державного контролю у сфері охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання
природних та паливно-енергетичних ресурсів.
4.3. Розгляд на спільних засіданнях колегій Мінекоресурсів
України та Держкоменергозбереження України питань щодо здійснення
державного контролю за раціональним використанням природних,
паливно-енергетичних ресурсів та додержання вимог законодавства
про охорону навколишнього природного середовища.
4.4. Організація та проведення спільних нарад та семінарів з
поточних та перспективних питань діяльності Державної екологічної
інспекції та Державної інспекції з енергозбереження.
4.5. Ведення в Державній екологічній інспекції та Державній
інспекції з енергозбереження обліку спеціалізованих
налагоджувальних організацій, налагоджувальних служб підприємств,
які проводять роботи на паливовикористовувальному обладнанні.
4.6. Спільна перевірка спеціалізованих налагоджувальних
організацій, налагоджувальних служб підприємств, які проводять
роботи на паливовикористовувальному обладнанні, з питань якості
виконання цих робіт.
4.7. Організація Державною екологічною інспекцією та
Державною інспекцією з енергозбереження курсів для спеціалістів
спеціалізованих налагоджувальних організацій, налагоджувальних
служб підприємств, які проводять роботи на
паливовикористовувальному обладнанні, з питань дотримання вимог
чинних нормативно-правових актів при виконання цих робіт.
5. Порядок взаємодії
5.1. Державна екологічна інспекція та Державна інспекція з
енергозбереження: 5.1.1. Готують необхідні матеріали для проведення спільних
засідань колегій Мінекоресурсів України та Держкоменергозбереження
України, нарад з питань здійснення контролю за дотриманням вимог
законодавства про охорону навколишнього природного середовища,
раціональним використанням природних та паливно-енергетичних
ресурсів. 5.1.2. Беруть участь у роботі комісій з розслідування
випадків надзвичайних ситуацій, які сталися на
паливовикористовувальному обладнанні із значними обсягами
використання палива, що призвели до підвищення рівня впливу на
навколишнє природне середовище та значно занижених показників
коефіцієнтів корисної дії обладнання та використання палива. 5.1.3. Розглядають пропозиції територіальних органів щодо
складання річного плану спільних перевірок підприємств і
затверджують його. 5.1.4. Розглядають проекти законодавчих та інших
нормативно-правових актів з питань здійснення державного контролю
за охороною навколишнього природного середовища, раціональним
використанням природних та паливно-енергетичних ресурсів, готують
пропозиції та зауваження до них. 5.1.5. Організовують семінари та навчання інспекторського
складу територіальних органів Мінекоресурсів України та
територіальних управлінь Державної інспекції з енергозбереження. 5.1.6. Взаємодіють із засобами масової інформації з питань
висвітлення актуальних проблем здійснення державного контролю у
сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання природних та паливно-енергетичних ресурсів.
5.2. Територіальні органи Мінекоресурсів України та
територіальні управління Державної інспекції з енергозбереження: 5.2.1. До 15 листопада кожного року подають до Державної
екологічної інспекції та Державної інспекції з енергозбереження
узгоджений перелік підприємств для узагальнення та затвердження
річного плану спільних перевірок. 5.2.2. Узгоджують терміни та порядок здійснення спільних
перевірок підприємств, інспекторський склад і за 10 днів до
початку перевірки надають лист-направлення керівництву
підприємства. 5.2.3. Щокварталу подають до Державної екологічної інспекції
та Державної інспекції з енергозбереження узагальнену інформацію
за результатами перевірок та про вжиті заходи впливу на
порушників. 5.2.4. Готують необхідні матеріали для проведення спільних
засідань колегій територіальних органів Мінекоресурсів України та
територіальних управлінь Державної інспекції з енергозбереження,
нарад з питань здійснення контролю за дотриманням вимог
законодавства про охорону навколишнього природного середовища,
раціональне використання природних та паливно-енергетичних
ресурсів. 5.2.5. Беруть участь у роботі комісій з розслідування
випадків надзвичайних ситуацій, які сталися на
паливовикористовувальному обладнанні, що призвели до підвищених
рівнів впливів на навколишнє природне середовище та занижених
показників коефіцієнтів корисної дії обладнання та використання
палива. 5.2.6. Організовують та проводять семінари і навчання
інспекторського складу. 5.2.7. Спільно висвітлюють у засобах масової інформації
результати здійснення державного контролю у сфері охорони
навколишнього природного середовища, енергозбереження, актуальні
проблеми раціонального використання природних та
паливно-енергетичних ресурсів у своєму регіоні.
6. Обмін інформацією
6.1. Державна екологічна інспекція і Державна інспекція з
енергозбереження проводять взаємний обмін такою інформацією: 6.1.1. Нормативно-методичними документами з питань здійснення
державного контролю за охороною навколишнього природного
середовища, раціональним використанням природних та
паливно-енергетичних ресурсів. 6.1.2. Узгодженими переліками спеціалізованих
налагоджувальних організацій, налагоджувальних служб підприємств,
які проводять роботи на паливовикористовувальному обладнанні. 6.1.3. Щодо випадків надзвичайних ситуацій, які сталися на
паливовикористовувальному обладнанні і призвели до підвищених
рівнів впливів на навколишнє природне середовище та занижених
показників коефіцієнтів корисної дії обладнання та використання
палива. 6.1.4. Щодо виявлених порушень на підприємствах з питань
охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання природних та паливно-енергетичних ресурсів, а також
здійснення заходів щодо усунення порушення вимог чинного
законодавства. 6.1.5. З інших питань, що становлять взаємну зацікавленість.
6.2. Територіальні органи Мінекоресурсів України та
територіальні управління Державної інспекції з енергозбереження
Державного комітету України з енергозбереження надають оперативні
дані та обмінюються інформацією щодо: 6.2.1. Виявлених порушень на підприємствах з питань охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання
природних та паливно-енергетичних ресурсів, а також здійснення
заходів щодо їх усунення. 6.2.2. Неякісного виконання спеціалізованими
налагоджувальними організаціями, налагоджувальними службами
підприємств робіт на паливовикористовувальному обладнанні. 6.2.3. Випадків надзвичайних ситуацій, які сталися на
паливовикористовувальному обладнанні і призвели до підвищених
рівнів впливів на навколишнє природне середовище та занижених
показників коефіцієнта корисної дії обладнання, матеріалів їх
розслідування. 6.2.4. Іншою інформацією, що становить взаємну
зацікавленість.
7. Організація та контроль виконання
7.1. Взаємодія організується безпосередньо Головними
державними інспекторами з охорони навколишнього природного
середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, Чорного та Азовського морів та начальниками
територіальних управлінь Державної інспекції з енергозбереження по
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю
і ними контролюється.
7.2. Контроль виконання цього Положення здійснюється
Державною екологічною інспекцією та Державною інспекцією з
енергозбереження.
Начальник Державної
екологічної інспекції П.Свирид
Начальник Державної
інспекції з енергозбереження Л.Гаманюквгору