Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води
НК держрегулювання компослуг; Постанова, Форма типового документа, Заява [...] від 20.06.2014766
Документ z0828-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.08.2016, підстава - z0992-16

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

20.06.2014  № 766


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2014 р.
за № 828/25605

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 529 від 31.03.2016}

Про затвердження Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що додається.

2. Департаменту регулювання відносин, інвестиційної політики та технічного розвитку у сфері теплопостачання (Магльованний Є.В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови Комісії

Ю. Хіврич

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Я. БарашМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері
комунальних послуг
20.06.2014  № 766


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 липня 2014 р.
за № 828/25605

ПРОЦЕДУРА
встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

І. Загальні положення

1.1. Ця Процедура розроблена відповідно до Законів України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про теплопостачання", "Про житлово-комунальні послуги", пунктів 102, 103 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869.

1.2. Ця Процедура застосовується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі – Комісія), при встановленні тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води та поширюється на суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією та які є виконавцями послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (далі – виконавці послуг) відповідно до Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг".

1.3. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях:

встановлення тарифів – встановлення Комісією для виконавців послуг тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води за визначеною структурою;

заява – письмове звернення виконавця послуг до Комісії щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води з повним комплектом документів, передбачених цією Процедурою;

заявник – виконавець послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, який звернувся до Комісії для встановлення тарифів на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води із заявою та відповідним комплектом документів.

1.4. Розрахунки тарифів виконуються заявником відповідно до вимог Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869, та надаються до Комісії разом із заявою як додатки до заяви.

1.5. Рішення щодо встановлення тарифів приймаються Комісією на відкритих засіданнях шляхом всебічного та повного з’ясування позицій усіх учасників відкритих засідань, які проводяться після розгляду наданих заявником документів та аналізу результатів фінансово-господарської діяльності заявника відповідними структурними підрозділами Комісії і підготовки їх пропозицій, і оформлюється постановою Комісії.

1.6. Рішення Комісії щодо встановлених тарифів оприлюднюються на офіційному сайті Комісії. До рішення про встановлення тарифів додається структура тарифу.

1.7. Рішення Комісії щодо встановлених тарифів доводяться до відома споживачів згідно з вимогами Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2012 року за № 1380/21692.

ІІ. Вимоги до оформлення заяви

2.1. Для встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води заявник подає до Комісії заяву за встановленою формою (додаток 1).

2.2. До заяви щодо встановлення тарифів додаються такі документи у паперовому та електронному вигляді (розрахунки, підтвердні матеріали і документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків):

1) пояснювальна записка щодо необхідності встановлення нових тарифів, що включає обґрунтування планованих витрат виконавця послуг за їх складовими та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період і очікувані зміни у планованому періоді;

2) перелік житлових будинків, надання послуг мешканцям яких здійснює виконавець послуг (додаток 2);

3) розрахунок витрат на оплату праці персоналу, безпосередньо задіяного в наданні послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

4) інформація щодо планованих обсягів теплової енергії на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води для категорії споживачів населення, опалюваної площі та відповідних питомих норм на опалення житлових будинків у розрізі поверхів та кліматологічних показників (додаток 3), інформація щодо планованих обсягів теплової енергії та води на послуги з централізованого постачання гарячої води для категорії споживачів населення (додаток 4) та консолідована інформація щодо планованих обсягів теплової енергії на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води;

5) інформація щодо обсягів теплової енергії на централізоване постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ та інших споживачів (додаток 5);

6) розрахунок одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (додаток 6);

7) розрахунок двоставкових тарифів на послугу з централізованого опалення та одноставкових тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню (додаток 7);

8) розрахунок тарифів на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, бюджетних установ та інших споживачів (додаток 8);

9) інвестиційна програма виконавця послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затверджена і погоджена в установленому законодавством порядку з визначенням обсягів та джерел фінансування;

10) звіти про виконання виконавцем послуг за базовий період та з початку поточного року інвестиційної програми, яка була врахована в діючих тарифах;

11) копії звітності за базовий період та з початку поточного року:

форма № 1 "Баланс (Звіт про фінансовий стан)" (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

форма № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868);

інформація про фінансово-економічні показники діяльності підприємств комунальної теплоенергетики (додаток 6 до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 грудня 2011 року № 350 "Про моніторинг стану реформування житлово-комунального господарства у 2012-2014 роках" (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 травня 2012 року № 265));

форма № 8-НКП-ЖКК (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності" (додаток 8 до Правил організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затверджених постановою Комісії від 11 жовтня 2013 року № 202, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1905/24437);

форма № І-ПВ (квартальна) "Звіт з праці", затверджена наказом Державної служби статистики України від 07 серпня 2013 року № 239;

форма № 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства", затверджена наказом Державної служби статистики України від 01 серпня 2012 року № 321;

форма № 11-ОЗ "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію", затверджена наказом Державної служби статистики України від 24 жовтня 2013 року № 321;

форма № І-теп (річна) "Звіт про постачання теплової енергії", затверджена наказом Державної служби статистики України від 01 серпня 2013 року № 232.

2.3. Виконавець послуг забезпечує достовірність наданої ним інформації.

ІІІ. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява щодо встановлення тарифів та зазначені в розділі ІІ цієї Процедури документи подаються до Комісії.

3.2. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам, встановленим у розділі II цієї Процедури, Комісія розглядає їх протягом 30 календарних днів з дня надходження до Комісії.

3.3. У разі якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам розділу ІІ цієї Процедури, заява залишається без розгляду, про що Комісія письмово повідомляє виконавця послуг протягом десяти робочих днів з дня надходження заяви.

3.4. Комісія може ініціювати проведення експертизи розрахунків і обґрунтовувальних матеріалів виконавця послуг із залученням відповідних фахівців, про що Комісія письмово повідомляє виконавця послуг.

3.5. Комісія може звернутися до виконавця послуг з метою отримання у визначений Комісією строк додаткових письмових обґрунтувань та пояснень щодо наданих матеріалів, які необхідні для підтвердження розрахунків тарифів та вирішення спірних питань, що виникли під час розгляду заяви про встановлення тарифів.

Розгляд заяви призупиняється на строк проведення експертизи розрахунків та обґрунтовувальних матеріалів виконавця послуг, передбаченої пунктом 3.4 цього розділу, а також на строк, передбачений абзацом першим цього пункту, про що Комісія письмово повідомляє виконавця послуг.

Якщо виконавець послуг не надав додаткових пояснень та обґрунтувань на звернення Комісії у визначений строк, розгляд заяви призупиняється до дня надходження зазначених пояснень та обґрунтувань.

3.6. Рішення щодо встановлення тарифів, їх структури приймаються на відкритих засіданнях Комісії.

3.7. Копія постанови Комісії про встановлення тарифів, їх структури надсилається виконавцю послуг листом протягом п’яти робочих днів після прийняття відповідного рішення Комісії.

IV. Умови зміни тарифів

4.1. Зміна тарифів може бути ініційована виконавцем послуг шляхом надання до Комісії відповідної заяви щодо встановлення тарифів та доданих до неї документів, зазначених у розділі ІІ цієї Процедури.

4.2. Підставою для звернення виконавця послуг щодо зміни тарифів можуть бути обставини, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності виконавця послуг у період регулювання, а саме:

1) зміна обсягів надання послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, урахованих при встановленні діючих тарифів, більше ніж на 15%, зміна у структурі опалювального житлового фонду більше ніж на 15%;

2) зміна в установленому порядку інвестиційної програми виконавця послуг, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 2 % від установленого рівня;

3) зміна протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов’язаних із наданням послуг централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, з причин, які не залежать від виконавця послуг, зокрема збільшення або зменшення ставок податків і зборів, розмірів мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, якщо це в сукупності призводить до зміни тарифів більше ніж на 2% від установленого рівня.

4.3. Підставою для зміни тарифів за ініціативою Комісії можуть бути такі обставини:

1) обставини, які зазначені в підпунктах 1, 3 пункту 4.2 цього розділу;

2) невиконання виконавцем послуг інвестиційної програми, яка була врахована в діючих тарифах, що є підставою для вилучення із структури тарифів невикористаних коштів, які були передбачені на реалізацію інвестиційної програми, або врахування цих коштів як джерела фінансування інвестиційної програми на планований період;

3) наявність у діяльності з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води перехресного субсидіювання між нею та іншими видами господарської діяльності виконавця послуг;

4) недотримання виконавцем послуг умов проведення закупівель товарів, робіт і послуг, визначених чинними нормативно-правовими актами;

5) надання виконавцем послуг до Комісії недостовірної інформації при обґрунтуванні і розрахунках тарифів.

4.4. Установлення факту нецільового або необґрунтованого використання виконавцем послуг коштів, передбачених структурою тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, може бути підставою для прийняття Комісією рішення про коригування відповідних тарифів або окремої складової частини структури відповідних тарифів.

4.5. Установлення факту незастосування виконавцем послуг тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, встановлених відповідною постановою Комісії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності такою постановою є підставою для прийняття Комісією рішення про визнання зазначеної постанови такою, що втратила чинність.

Директор Департаменту
регулювання відносин,
інвестиційної політики
та технічного розвитку
у сфері теплопостачання

Є. Магльованний
Додаток 1
до Процедури встановлення тарифів
на послуги з централізованого опалення
та централізованого постачання
гарячої води
(пункт 2.1)

ЗАЯВА
щодо встановлення тарифів


Додаток 2
до Процедури встановлення тарифів
на послуги з централізованого опалення
та централізованого постачання
гарячої води
(пункт 2.2)

ПЕРЕЛІК
житлових будинківДодаток 3
до Процедури встановлення тарифів
на послуги з централізованого опалення
та централізованого постачання
гарячої води
(пункт 2.2)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо планованих обсягів теплової енергії на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води для категорії споживачів населення, опалюваної площі та відповідних питомих норм на опалення житлових будинків у розрізі поверхів та кліматологічних показників

____________________________________________________________
(найменування виконавця послуг)

№ з/п

Показник

Усього

У тому числі

з будинковими приладами обліку теплової енергії

без будинкових приладів обліку теплової енергії

1

2

3

3.1

3.2

1

Кількість абонентів, яким надається послуга з централізованого опалення

2

Загальна опалювана площа житлових будинків станом на початок планованого періоду без площі квартир з автономним опаленням, м-2, усього, у т.ч.:

2.1

1 - 2-поверхових будинків

2.2

3 - 4-поверхових будинків

2.3

5 і більше поверхів

3

Річний обсяг теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків пункту 2, Гкал, усього, у т.ч.:

3.1

1 - 2-поверхових будинків

3.2

3 - 4-поверхових будинків

3.3

5 і більше поверхів

4

Питоме споживання теплової енергії на централізоване опалення житлових будинків пункту 2, Гкал/м-2 на рік, у т.ч.:

4.1

1 - 2-поверхових будинків

4.2

3 - 4-поверхових будинків

4.3

5 і більше поверхів

5

Обсяг теплової енергії на централізоване постачання гарячої води для населення, Гкал

6

Сума рядків 3 і 5, Гкал

7

Максимальне теплове навантаження житлових будинків пункту 2, Гкал/год

8

Дані, що плануються для розрахунку послуги з централізованого опалення:

Х

8.1

кількість діб опалювального періоду

8.2

розрахункова температура для проектування системи опалення, °С

8.3

середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, °С

9

Дані згідно з додатком 1 до КТМ 204 України 244-94*:

Х

9.1

кількість діб опалювального періоду

9.2

розрахункова температура для проектування системи опалення, °С

9.3

середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, °С

10

Дані згідно з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія":

Х

10.1

кількість діб опалювального періоду

10.2

розрахункова температура для проектування системи опалення, °С

10.3

середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, °С

__________
Примітки:


* Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні.
Х - виконавцем послуг не заповнюється.

Керівник

__________
(підпис)


______________
(П.І.Б.)
М.П.Виконавець

__________
(посада)


______________
(П.І.Б.)

__________________
(контактний телефон)
Додаток 4
до Процедури встановлення тарифів
на послуги з централізованого опалення
та централізованого постачання
гарячої води
(пункт 2.2)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо планованих обсягів теплової енергії та води на послуги з централізованого постачання гарячої води для категорії споживачів населення

____________________________________________________________________
(найменування виконавця послуг)

№ з/п

Показник

Усього

У тому числі

з квартирними засобами обліку гарячої води

без квартирних засобів обліку гарячої води

1

2

3

3.1

3.2

1

Кількість абонентів, яким надається послуга з централізованого постачання гарячої води, у т. ч.:

1.1

за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання

1.2

за відсутності рушникосушильників

2

Відповідна кількість мешканців, яким надається послуга з централізованого постачання гарячої води

3

Планований обсяг використання споживачами категорії населення гарячої води на разрахунковий період, м-3 на рік*

3.1

затверджена норма споживання гарячої води, на одного мешканця м-3 на місяць

Х

Х

3.2

кількість мешканців, які отримують послугу з централізованого постачання гарячої води за нормою цього підпункту

Х

Х

3.3

розрахунковий річний обсяг послуги з централізованого постачання гарячої води за нормою цього підпункту, м-3

Х

Х

4

Планований обсяг використання споживачами категорії населення гарячої води за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання, м-3 на рік

5

Планований обсяг використання споживачами категорії населення гарячої води за відсутності рушникосушильників, м-3 на рік

6

Обсяг закупки холодної води для підігріву, м-3 на рік, у т. ч.:

6.1

для споживачів категорії населення за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання

6.2

для споживачів категорії населення за відсутності рушникосушильників

7

Кількість теплової енергії, необхідна для підігріву обсягу води пункту 6, усього, Гкал на рік, у т. ч.:

7.1

для споживачів категорії населення за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання

7.2

для споживачів категорії населення за відсутності рушникосушильників

8

Нормативна кількість теплової енергії, необхідна для підігріву 1 м-3 холодної води, Гкал/м-3, у т. ч.:

8.1

для споживачів категорії населення за умови підключення рушникосушильників до систем гарячого водопостачання

8.2

для споживачів категорії населення за відсутності рушникосушильників

9

Фактична кількість днів подачі послуги з централізованого постачання гарячої води за базовий період, діб

10

Планована кількість днів подачі послуги з централізованого постачання гарячої води протягом опалювального періоду, діб

11

Планована кількість днів подачі послуги з централізованого постачання гарячої води протягом міжопалювального періоду, діб

12

Планована кількість годин подачі послуги з централізованого постачання гарячої води на добу протягом опалювального періоду, годин

13

Планована кількість годин подачі послуги з централізованого постачання гарячої води на добу протягом міжопалювального періоду, годин

14

Середня температура холодної води протягом опалювального періоду, °С

15

Середня температура холодної води протягом міжопалювального періоду, °Свгору