Документ z0822-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.11.2014, підстава - z1205-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 615 від 30.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2001 р.
за N 822/6013
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 1060 ( z1205-14 ) від 19.09.2014 }
Про затвердження Порядку замовлення, видачі та
обліку документів про освіту державного зразка
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства освіти і науки
N 811 ( z0201-04 ) від 10.12.2004 )

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.11.97 N 1260 ( 1260-97-п ) "Про документи про освіту та вчені
звання" (із змінами та доповненнями) та Положення про Міністерство
освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України
від 07.06.2000 N 773 ( 773/2000 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок замовлення, видачі та обліку документів
про освіту державного зразка (далі - Порядок), що додається.
2. Документи про освіту державного зразка на основі
фотокомп'ютерних технологій для випускників загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів, атестованих та
акредитованих у встановленому законодавством порядку, державної
форми власності, які навчалися за державним замовленням,
виготовляються за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.
Документи про освіту для випускників загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів державної форми
власності, які навчалися на контрактній основі, виготовляються за
рахунок спеціальних коштів відповідно до чинного законодавства.
Виготовлення документів про освіту для випускників
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних
закладів інших форм власності, атестованих та акредитованих у
встановленому законодавством порядку, здійснюється за рахунок
власних коштів цих навчальних закладів.
3. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, Головному
управлінню освіти і науки Київської міської держадміністрації,
управлінням освіти і науки обласних, Севастопольської міської
держадміністрацій, вищим навчальним закладам, незалежно від їх
підпорядкування і форми власності, та регіональним центрам збору
інформації забезпечити своєчасне і якісне формування і подання
бази даних про випускників до Державного центру прикладних
інформаційних технологій Міністерства освіти і науки України.
4. Державному центру прикладних інформаційних технологій
(Ставрояні С.М.): 4.1. Подати зазначений Порядок на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України. 4.2. Забезпечити своєчасне виготовлення і видачу документів
про освіту.
5. Наказ Міністерства освіти України від 23.03.98 N 113
( z0325-98 ) "Про затвердження Порядку замовлення, видачі та
обліку документів про освіту в Україні", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 18.05.98 за N 325/2765, визнати
таким, що втратив чинність. Накази Міністерства освіти і науки
України від 09.02.2000 N 26 "Про видачу документів про освіту
випускникам 2000 року" та від 07.04.2000 N 71 ( v0071290-00 ) "Про
впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2000
N 562" скасувати.
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на
заступника міністра А.Г. Богомолова.
Міністр В.Г.Кремень
( Порядок втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства освіти і науки N 811 ( z0201-04 )
від 10.12.2004 )
вгору