Документ z0822-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.02.2013, підстава - z0238-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 524 від 27.09.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2000 р.
за N 822/5043
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури
N 43 ( z0238-13 ) від 24.01.2013 }
Про затвердження Інструкції про звільнення від
виконання вимог міжнародних конвенцій під час
конвенційної сертифікації суден України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку
N 946 ( z1427-04 ) від 27.10.2004
Наказом Міністерства інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }

На виконання вимог міжнародних конвенцій у галузі
торговельного мореплавства, стороною яких є Україна, з метою
підвищення рівня безпеки мореплавства та визначення механізму
підготовки свідоцтв про вилучення, які видаються класифікаційними
товариствами для суден, зареєстрованих в Україні, на підставі
статей 3 і 10 Кодексу торговельного мореплавства України
( 176/95-ВР ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про звільнення від виконання вимог
міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден
України (додається).
2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
України (Зубков В.О.) в установленому порядку зареєструвати цей
наказ у Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Севрюкова В.В.
Міністр Л.М.Костюченко
Затверджено
Наказ Міністерства
транспорту України
27.09.2000 N 524
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2000 р.
за N 822/5043
Інструкція
про звільнення від виконання вимог міжнародних
конвенцій під час конвенційної сертифікації
суден України

{ У тексті Інструкції слова "Міністерство транспорту та
зв'язку України" у всіх відмінках замінено словами
"Міністерство інфраструктури України" у відповідних
відмінках;
У тексті Інструкції та додатку до неї слова
"Міністерство транспорту України" та слово
"Адміністрація" у всіх відмінках замінено відповідно
словами "Державна інспекція України з безпеки на
морському та річковому транспорті" та
"Укрморрічінспекція" у відповідних відмінках;
У тексті Інструкції слова "Державний департамент
морського і річкового транспорту" та слово "директор"
у всіх відмінках замінено відповідно словами
"Укрморрічінспекція" та "Голова" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Міжнародної
конвенції про охорону людського життя на морі 1974 року
( 995_251 ), Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 року
( 896_007 ), Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню із
суден 1973 року ( 896_009 ), зміненої Протоколом 1978 року
( 995_829 ) до неї (надалі - міжнародні конвенції), та Кодексу
торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ). 1.2. Ця Інструкція встановлює вимоги для судновласника щодо
отримання згоди Державної інспекції України з безпеки на морському
та річковому транспорті (надалі - Укрморрічінспекція) на одержання
дозволу на звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій
під час конвенційної сертифікації суден України. 1.3. Дія цієї Інструкції поширюється на судна, що мають право
плавання під Державним прапором України та зареєстровані в
Державному судновому реєстрі України (надалі - судно). ( Пункт 1.3
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 946 ( z1427-04 ) від 27.10.2004 ) 1.4. Звільнення судна від виконання вимог міжнародних
конвенцій здійснюється тільки у виняткових випадках, коли таке
звільнення є єдиним, передбаченим міжнародними конвенціями засобом
продовжувати експлуатацію судна за призначенням. Зниження рівня безпеки для судна, вантажу, пасажирів,
екіпажу, екологічної безпеки в результаті надання звільнення
від виконання вимог міжнародних конвенцій не допускається. ( Розділ 1 доповнено пунктом 1.4 згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 946 ( z1427-04 ) від 27.10.2004 )
1.5. Звільнення судна від виконання вимог міжнародних
конвенцій здійснюється класифікаційним товариством, під наглядом
якого воно перебуває, відповідно до рішення про надання дозволу на
звільнення, прийнятого Державною інспекцією України
з безпеки на морському та річковому транспорті. Таке
звільнення здійснюється шляхом надання свідоцтва про звільнення
(анг.- exemption) згідно з Міжнародною конвенцією про охорону
людського життя на морі 1974 року ( 995_251 ), Міжнародною
конвенцією про вантажну марку 1966 року ( 896_007 ) та виконання
відповідної позначки у формах конвенційних свідоцтв згідно з
Міжнародною конвенцією про запобігання забрудненню із суден
1973 р., зміненої Протоколом 1978 р. до неї. ( Пункт 1.5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 946 ( z1427-04 ) від 27.10.2004 )
2. Порядок подання судновласником заяв про отримання дозволу на звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден
України (надалі - дозвіл на звільнення)
2.1. Заява про отримання дозволу на звільнення (додаток 1)
подається судновласником до класифікаційного товариства. 2.2. У заяві вказуються: - назва міжнародної конвенції та номер правила, для
звільнення від виконання вимог якого подається заява; - номер правила міжнародної конвенції, на підставі якого може
надаватися дозвіл на звільнення відповідно до норм міжнародних
конвенцій; - обмеження, умови, додаткові заходи організаційного
або технічного характеру, які застосовуватимуться для збереження
рівня безпеки судна, вантажу, пасажирів, екіпажу, екологічної
безпеки в разі надання звільнення. ( Абзац четвертий пункту 2.2 в
редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 946
( z1427-04 ) від 27.10.2004 ) 2.3. До заяви на отримання дозволу на звільнення додаються: - копія ліцензії щодо надання послуг з перевезення пасажирів
і вантажів річковим, морським транспортом; ( Абзац другий пункту
2.3 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 946
( z1427-04 ) від 27.10.2004 ) - нотаріально завірена копія документа, на підставі якого
судновласник експлуатує судно (свідоцтво про право власності,
договір оренди); - копія класифікаційного свідоцтва; - копії суднових документів, передбачених міжнародними
конвенціями; - технічне обгрунтування щодо можливості одержання дозволу на
звільнення. 2.4. Технічне обґрунтування може виконуватися компетентною
особою або спеціалізованою організацією, визнаною класифікаційним
товариством та Укрморрічінспекцією, і повинне підтверджувати
забезпечення безпечної експлуатації судна в передбаченому районі
плавання, включаючи також порти заходу. ( Абзац перший пункту 2.4
в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 946
( z1427-04 ) від 27.10.2004 ) У технічному обгрунтуванні вказуються: - перелік відповідних вимог правил міжнародних конвенцій, від
виконання яких звільняється судно; - посилання на положення та правила міжнародних конвенцій,
які є підставою для надання дозволу на звільнення; - умови, на підставі яких надається дозвіл на звільнення; - обмеження, умови, додаткові заходи організаційного
або технічного характеру, які застосовуватимуться для збереження
рівня безпеки судна, вантажу, пасажирів, екіпажу, екологічної
безпеки в разі надання звільнення; ( Абзац шостий пункту 2.4 в
редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 946
( z1427-04 ) від 27.10.2004 ) - район плавання та порти заходу судна; ( Абзац восьмий пункту 2.4 вилучено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 946 ( z1427-04 ) від
27.10.2004 )
- у разі необхідності наводяться розрахунки і креслення.
( Пункт 2.4 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 946 ( z1427-04 ) від 27.10.2004 )
3. Порядок розгляду заяв щодо отримання рішення про
надання дозволу на звільнення
3.1. Класифікаційне товариство, до якого надійшла заява про
отримання дозволу на звільнення, розглядає надіслані заявником
матеріали і у двотижневий термін готує висновок класифікаційного
товариства. У разі якщо надіслані матеріали не відповідають вимогам
нормативно-правових та нормативно-технічних актів, класифікаційне
товариство повертає їх заявнику з обґрунтованим письмовим
висновком. ( Абзац другий пункту 3.1 в редакції Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 946 ( z1427-04 ) від
27.10.2004 ) 3.2. Висновок класифікаційного товариства про можливість
надання дозволу (або відмови) на звільнення вноситься до заяви
судновласника та підписується його керівником або керівником
підрозділу в Україні (для іноземних класифікаційних товариств).
( Абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 946 ( z1427-04 ) від
27.10.2004 ) У ньому також зазначаються: - характеристика технічного стану судна та тих суднових
конструкцій, механізмів, пристроїв та обладнання,
які безпосередньо пов'язані з вимогами міжнародної конвенції,
від виконання яких судно звільняється; ( Абзац третій пункту 3.2 в
редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 946
( z1427-04 ) від 27.10.2004 ) - пропозиції щодо встановлених додаткових обмежень; район та
сезон плавання, гідрометеорологічні обмеження, характерні
властивості вантажів, склад екіпажу; - обмеження, умови, додаткові заходи організаційного
або технічного характеру, які застосовуватимуться для збереження
рівня безпеки судна, вантажу, пасажирів, екіпажу, екологічної
безпеки в разі надання звільнення. ( Абзац п'ятий пункту 3.2 в
редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 946
( z1427-04 ) від 27.10.2004 ) Класифікаційне товариство в разі непред'явлення йому
необхідних документів, невиконання зазначених ним робіт, які
потрібні для оформлення висновку, відмовляє судновласнику у видачі
документів. 3.3. Протягом 10 днів з дня отримання висновку
класифікаційного товариства судновласник подає заяву
щодо отримання дозволу на звільнення від виконання вимог
міжнародних конвенцій з висновком класифікаційного товариства
до Укрморрічінспекції, додаючи до неї зазначені в пункті 2.3 цієї
Інструкції документи. Укрморрічінспекція у 10-денний термін розглядає заяву та
відповідний пакет документів. Рішення щодо надання дозволу на
звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій приймається
за результатами розгляду заяви і наданих документів та перевірки
судна відповідно до Правил контролю суден з метою забезпечення
безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту
України від 17.07.2003 N 545 ( z0353-04 ) та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 23.03.2004 за N 353/8952. У разі
прийняття позитивного рішення заява візується Головою
Укрморрічінспекції або уповноваженою ним особою. Укрморрічінспекція при потребі направляє заявку з доданими до
неї документами на експертизу до організації, до компетенції якої
входить проведення експертизи документів з питань безпеки
судноплавства в установленому законодавством порядку і яка
віднесена до сфери управління Міністерства інфраструктури України.
( Пункт 3.3 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 946 ( z1427-04 ) від 27.10.2004 ) 3.4. Укрморрічінспекція в 10-денний термін з дня надходження
документів приймає рішення про можливість надання дозволу на
звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій, про що
робиться відповідна позначка на заяві судновласника, і направляє
документи до класифікаційного товариства. Запис про прийняте
рішення робиться на зворотному боці заяви. 3.5. Рішення Міністерства інфраструктури України
про надання дозволу на звільнення від виконання вимог міжнародних
конвенцій підписується заступником Міністра відповідно
до розподілу обов'язків. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.5 згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 946 ( z1427-04 ) від
27.10.2004 )
4. Порядок надання та обліку свідоцтв про звільнення
4.1. На підставі рішення Укрморрічінспекції класифікаційне
товариство у двотижневий термін видає Свідоцтво про звільнення
відповідно до Міжнародної конвенції про охорону людського життя на
морі 1974 року ( 995_251 ) та Міжнародної конвенції про вантажну
марку 1966 року ( 896_007 ) або робить відповідну позначку в
конвенційних документах (доповнення А або В до Міжнародного
свідоцтва про запобігання забрудненню) відповідно до міжнародної
конвенції про запобігання забрудненню із суден 1973 року, зміненої
Протоколом 1978 року ( 995_829 ) до неї. Термін дії Свідоцтва про
звільнення визначається для кожного свідоцтва окремо, відповідно
до міжнародних конвенцій. ( Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 946 ( z1427-04 )
від 27.10.2004 ) 4.2. У місячний термін класифікаційне товариство готує
довідку про надані звільнення від виконання вимог міжнародних
конвенцій і направляє її в Укрморрічінспекцію для подальшого
інформування ІМО згідно із законодавством. ( Пункт 4.2 в редакції
Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 946 ( z1427-04 ) від
27.10.2004 ) 4.3. Класифікаційні товариства, які мають Угоду про
делегування повноважень на надання послуг з конвенційної
сертифікації суден між Укрморрічінспекцією та класифікаційним
товариством, щодо здійснення конвенційного нагляду за суднами, що
плавають під Державним прапором України, у місячний термін
надсилають копію заяви судновласника з рішенням Укрморрічінспекції
(додаток 1) та копії всіх зазначених у заяві документів до
національного класифікаційного товариства для реєстрації. 4.4. Усі видані Свідоцтва про звільнення реєструються в
спеціальному обліковому журналі, що веде Регістр судноплавства
України. 4.5. Облікова справа складається з матеріалів, які стали
підставою для видачі та закінчення терміну дії свідоцтва про
звільнення. Матеріали облікових справ передаються в загальному
порядку на зберігання до фонду діючих документів (формулярів
суден).
Генеральний директор
Регістру судноплавства України В.О.Платонов
Додаток 1
до підпункту 2.1 Інструкції про
звільнення від виконання вимог
міжнародних конвенцій під час
конвенційної сертифікації суден
України
Державна інспекція України
з безпеки на морському та
річковому транспорті
Судновласник ___________________
(назва, адреса, форма власності) ________________________________ ________________________________

Заява
Прошу розглянути питання про можливість надання дозволу на
звільнення від виконання вимог ___________________________________
(назва міжнародної конвенції та номер правила)
на підставі ______________________________________________________
(номер правила міжнародної конвенції, __________________________________________________________________
що дає змогу Укрморрічінспекції надавати дозвіл на звільнення) __________________________________________________________________
при виконанні умов _______________________________________________ __________________________________________________________________
(умови, при яких надається дозвіл на звільнення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
для судна ________________________________________________________
(назва, ідентифікаційний номер ІМО, тип, проект та __________________________________________________________________
валова місткість судна) _________________________________________________________________,
яке експлуатується судновласником ________________________________
(дані фізичної або юридичної особи, яка експлуатує судно від __________________________________________________________________
свого імені, зокрема адреса, номери телефонів, факсу, телекса, та __________________________________________________________________
адреса електронної пошти тощо)
Дані про призначену судновласником особу, відповідальну за
безпеку мореплавства _____________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, N телефону, факсу)
------------------------------------------------------------- |Необхідні документи додаються: |Так/Ні | -----+--------------------------------------------------+--------| | 1 |Технічне обгрунтування (виконавець - ) | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 2 |Копія ліцензії на право здійснення міжнародних | | | |перевезень пасажирів і вантажів | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 3 |Нотаріально завірені копії документів, на підставі| | | |яких судновласник експлуатує судно: | | |----+--------------------------------------------------+--------| |3.1 |Копія свідоцтва про право власності на судно | | |----+--------------------------------------------------+--------| |3.2 |Копія договору оренди | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 4 |Копія класифікаційного свідоцтва | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 5 |Копії суднових документів, передбачених | | | |міжнародними конвенціями | | |----+--------------------------------------------------+--------| | 6 | | | ------------------------------------------------------------------
Підпис судновласника ____________________________________________
"___" ______________ 20__ р.
Висновок класифікаційного товариства: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"___" ______________ 20__ р. __________________________________________________________________

Рішення Державної інспекції України з безпеки на морському та
річковому транспорті про надання дозволу на звільнення __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"___" ______________ 20__ р. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Заява надіслана до класифікаційного товариства __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"___" ______________ 20__ р. __________________________________________________________________

__________________________________________________________________
На підставі рішення Державної інспекції України з безпеки на
морському та річковому транспорті: __________________________________________________________________
Видано відповідно до вимог Міжнародної конвенції про охорону
людського життя на морі 1974 року:
Свідоцтво про звільнення № _______________ до Свідоцтва __________
Свідоцтво про звільнення № _______________ до Свідоцтва __________
Свідоцтво про звільнення № _______________ до Свідоцтва __________
Свідоцтво про звільнення № _______________ до Свідоцтва __________ __________________________________________________________________
Видано відповідно до вимог Міжнародної конвенції про вантажну
марку 1966 року
Свідоцтво про звільнення для вантажної марки № __________________________________________________________________
Внесена позначка відповідно до вимог Міжнародної конвенції про
запобігання забрудненню із суден (1973 р., зміненої Протоколом
1978 р. до неї) до ______________________ __________________________________________________________________
Класифікаційне товариство:
"___" ______________ 20__ р. __________________________________________________________________
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 946 ( z1427-04 ) від 27.10.2004 )вгору