Документ z0821-00, поточна редакція — Редакція від 06.01.2008, підстава - z1405-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
П О Р Я Д О К
N 120 від 25.05.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2000 р.
за N 821/5042
Затверджено
наказом Міністерства охорони
здоров'я України
від 25 травня 2000 р. N 120
( z0819-00 ) - { Наказ втратив
чинність в частині надання медичної
допомоги вагітним та дітям на підставі
Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 740/1030/4154/321/614а ( z1405-07 )
від 23.11.2007 }

Порядок
профілактики перинатальної трансмісії ВІЛ та попередження
розповсюдження ВІЛ в акушерських стаціонарах

1. Вагітним ВІЛ-інфікованим жінкам з метою зниження ризику
інфікування плода призначається один з антиретровірусних
препаратів з 36 тижня вагітності до пологів та під час пологів. 2. Планова госпіталізація ВІЛ-інфікованих вагітних, роділь та
породіль здійснюється у визначене наказом по управлінню охорони
здоров'я обсерваційне пологове відділення, з окремою палатою,
оснащеною Рахманівським ліжком та іншим необхідним устаткуванням
для матері та новонародженого. У цій палаті жінка та дитина
перебувають до моменту виписки з пологового відділення. 3. Операцію кесарського розтину ВІЛ-інфікованим роділлям
проводити згідно з акушерською ситуацією. 4. ВІЛ-інфікована породілля попереджається про небезпеку
вигодовування дитини грудним молоком. При згоді породіллі
проводиться термінове медикаментозне припинення лактації. Для
вигодовування дитини використовують молочні адаптовані суміші. 5. У зв'язку з небезпекою внутрішньолікарняного
розповсюдження ВІЛ-інфекції в пологових будинках вигодовування
новонароджених донорським грудним молоком не проводити. 6. Первинний туалет новонародженого від ВІЛ-інфікованої
матері виконують згідно з порядком, установленим наказом МОЗ
України від 05.01.96 N 4 ( v0004282-96 ) "Про організацію та
забезпечення медичної допомоги новонародженим в Україні", з
додержанням вимог профілактики інфікування медичного персоналу. 7. Палату, виділену для приймання пологів у ВІЛ-інфікованої
роділлі, оснастити одноразовим, у разі його відсутності -
багаторазовим інструментарієм, предметами індивідуального догляду
та іншим необхідним устаткуванням, яке підлягає дезінфекції. У
разі потреби відокремлення дитини від матері дитина переводиться в
окрему палату відділення для новонароджених. 8. Пуповинна кров дітей, народжених ВІЛ-інфікованими
матерями, підлягає тестуванню на наявність антигену p24 або
антитіл до ВІЛ. Дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями, з перших 8 - 12
годин після народження призначають антиретровірусний препарат
(сироп) протягом одного тижня життя.
Начальник Управління організації
медичної допомоги дітям і матерям Н.Г.Гойдавгору