Документ z0818-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.08.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2017  № 494


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 липня 2017 р.
за № 818/30686

Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху Національної гвардії України

Відповідно до Закону України «Про Національну гвардію України», статті 11 Закону України «Про дорожній рух», пункту 2 Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 227, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху та запобігання дорожньо-транспортним пригодам на відомчих транспортних засобах Національної гвардії України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про службу безпеки дорожнього руху Національної гвардії України, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на командувача Національної гвардії України генерал-лейтенанта Аллерова Ю.В.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:


Голова Національної поліції України

С.М. КнязєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
13.06.2017 № 494


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 липня 2017 р.
за № 818/30686

ПОЛОЖЕННЯ
про службу безпеки дорожнього руху Національної гвардії України

I. Загальні положення

1. Служба безпеки дорожнього руху (далі - СБДР) Національної гвардії України призначена для забезпечення безпеки дорожнього руху та запобігання дорожньо-транспортним пригодам (далі - ДТП) за участю відомчих транспортних засобів, яка складається з:

СБДР Головного управління Національної гвардії України;

СБДР територіальних управлінь Національної гвардії України;

СБДР з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів (далі - військові частини) Національної гвардії України.

2. СБДР Національної гвардії України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України та наказами командувача Національної гвардії України і цим Положенням.

3. СБДР Головного управління Національної гвардії України підпорядковується заступникові командувача Національної гвардії України відповідно до функціональних обов’язків, а СБДР територіальних управлінь Національної гвардії України та СБДР військових частин Національної гвардії України - безпосередньо командирам (начальникам) військових частин.

4. СБДР Національної гвардії України має свій кутовий штамп і печатку.

5. СБДР Національної гвардії України у своїй діяльності взаємодіє з уповноваженими підрозділами із забезпечення безпеки дорожнього руху Національної поліції України.

6. Методичне керівництво роботою підрозділів СБДР здійснює СБДР Головного управління Національної гвардії України. Розпорядження і вказівки СБДР Головного управління Національної гвардії України щодо запобігання ДТП та забезпечення безпеки дорожнього руху є обов’язковими для виконання посадовими особами військових частин Національної гвардії України.

II. Основні завдання СБДР Національної гвардії України

1. Проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху за участю транспортних засобів, закріплених за підрозділами Національної гвардії України (далі - відомчі транспортні засоби).

2. Проведення заходів щодо здійснення відомчої реєстрації (перереєстрації), зняття та ведення обліку відомчих транспортних засобів.

3. Проведення обов’язкового технічного контролю відомчих транспортних засобів.

4. Контроль за дотриманням водіями відомчих транспортних засобів вимог  законодавства у сфері дорожнього руху.

5. Забезпечення безпеки дорожнього руху під час здійснення маршу колони відомчих транспортних засобів та здійснення їх супроводження.

6. Проведення аналізу стану аварійності та фактів порушення особовим складом Національної гвардії України, який керує відомчими транспортними засобами, Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (зі змінами) (далі - Правила дорожнього руху), ужиття заходів щодо їх запобігання і контроль за проведенням таких заходів.

7. Облік звітної інформації про ДТП за участю відомчих транспортних засобів та їх наслідки.

III. Функції, що покладені на СБДР Національної гвардії України

1. СБДР Головного управління Національної гвардії України відповідно до покладених завдань:

організовує роботу, спрямовану на забезпечення безпеки дорожнього руху;

здійснює методичне забезпечення діяльності, пов’язаної із запобіганням ДТП, до яких причетні відомчі транспортні засоби;

бере участь у розробленні в межах компетенції державних і галузевих програм у сфері дорожнього руху та здійснює контроль за їх виконанням;

бере участь у проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з безпеки дорожнього руху;

здійснює ведення обліку та розподіл номерних знаків відомчих транспортних засобів між підрозділами Національної гвардії України за серіями та цифровими позначеннями;

організовує та контролює проведення заходів з відомчої реєстрації (перереєстрації), а також обов’язкового технічного контролю відомчих транспортних засобів;

подає відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 164 «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту» інформацію про відомчу реєстрацію транспортних засобів до Головного сервісного центру МВС;

бере участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху під час здійснення руху колон відомчих транспортних засобів та їх супроводження;

перевіряє технічний стан відомчих транспортних засобів;

перевіряє додержання військовими частинами Національної гвардії України законодавства у сфері дорожнього руху;

забезпечує підвищення кваліфікації особового складу СБДР Національної гвардії України, видає інформаційні матеріали з питань безпеки дорожнього руху;

надає підрозділам СБДР доручення з питань безпеки дорожнього руху, отримує інформацію про стан роботи щодо запобігання ДТП;

проводить наради, семінари щодо вдосконалення роботи з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та безаварійної експлуатації відомчих транспортних засобів;

контролює в підрозділах Національної гвардії України дотримання правил, нормативних документів з організації перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів відомчими транспортними засобами;

організовує облік та подає в установленому порядку заступникові командувача Національної гвардії України, який відповідно до функціональних обов’язків контролює діяльність СБДР, інформацію про ДТП за участю водіїв відомчих транспортних засобів та їх наслідки;

за розпорядженням командувача Національної гвардії України або його заступників організовує та бере участь у службовому розслідуванні ДТП з тяжкими наслідками з метою виявлення причин і обставин їх виникнення, подає в установленому порядку відповідні матеріали і пропозиції;

аналізує стан аварійності та випадки порушення водіями відомчих транспортних засобів правил безпеки дорожнього руху, розробляє разом з відповідними структурними підрозділами Головного управління Національної гвардії України заходи щодо запобігання ДТП і контролює їх проведення;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів у сфері дорожнього руху.

2. СБДР територіальних управлінь Національної гвардії України та СБДР військових частин Національної гвардії України відповідно до покладених завдань:

надають практичну та методичну допомогу підрозділам Національної гвардії України з питань безпеки дорожнього руху;

розробляють та погоджують у встановленому порядку документи з питань забезпечення безпеки дорожнього руху;

проводять наради та збори щодо вдосконалення роботи з питань забезпечення безпеки дорожнього руху та безаварійної експлуатації відомчих транспортних засобів;

проводять заходи з відомчої реєстрації (перереєстрації), а також обов’язкового технічного контролю відомчих транспортних засобів;

ведуть облік номерних знаків відомчих транспортних засобів за серіями та цифровими позначеннями;

перевіряють технічний стан відомчих транспортних засобів;

організовують та проводять заняття та інструктажі для водіїв з безпеки дорожнього руху;

контролюють проведення медичного огляду водіїв перед виїздом у рейс;

організовують та здійснюють контроль за використанням відомчих транспортних засобів;

забезпечують заходи з безпеки руху під час здійснення маршу колони відомчих транспортних засобів та їх супроводження;

організовують вивчення водіями та посадовими особами, пов’язаними з експлуатацією відомчих транспортних засобів, вимог актів законодавства з питань безпеки дорожнього руху, а також перевірку їх знань;

надають СБДР військових частин Національної гвардії України обов’язкові для виконання розпорядження з питань безпеки дорожнього руху, одержують звіти, довідки та іншу інформацію про стан роботи щодо запобігання ДТП;

за розпорядженням начальника територіального управління організовують та беруть участь у службовому розслідуванні ДТП з тяжкими наслідками для виявлення причин і обставин їх виникнення, подають у встановленому порядку відповідні матеріали і пропозиції;

здійснюють контроль за виконанням посадовими особами СБДР вимог нормативно-правових актів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху відомчими транспортними засобами;

з дозволу слідчого або прокурора беруть участь у встановленому законом порядку огляду місць ДТП і причетних до них відомчих транспортних засобів;

готують запит до уповноваженого підрозділу із забезпечення безпеки дорожнього руху Національної поліції України, працівниками якого здійснювалося оформлення матеріалів ДТП за участю відомчих транспортних засобів, з метою отримання даних щодо ДТП і потерпілих;

систематично проводять вивчення та аналіз причин ДТП за участю відомчих транспортних засобів, ведуть їх облік, розробляють плани попередження ДТП і вживають необхідних заходів щодо запобігання ДТП;

щомісяця звіряють у відповідних територіальних підрозділах Національної поліції відомості про ДТП за участю відомчих транспортних засобів та порушення Правил дорожнього руху водіями військових частин Національної гвардії України;

готують і подають до СБДР Головного управління Національної гвардії України інформацію про ДТП за участю відомчих транспортних засобів, їх наслідки та про стан роботи щодо запобігання ДТП;

здійснюють контроль за організацією підготовки водіїв на право їх допуску до керування транспортними засобами відповідних категорій, проведенням допідготовки та перепідготовки водіїв, за станом навчально-матеріальної бази у військових частинах у порядку, установленому чинним законодавством;

здійснюють контроль за облаштуванням територій військових частин Національної гвардії України засобами регулювання дорожнього руху, дорожніми знаками, дорожньою розміткою та інше;

ведуть облік водіїв, контролюють їх стажування на відомчих транспортних засобах та додержання ними вимог Правил дорожнього руху, режиму праці та відпочинку;

забезпечують постійне функціонування класу (приміщення) з безпеки дорожнього руху, інформують посадових осіб, відповідальних за експлуатацію відомчих транспортних засобів, і водіїв про стан аварійності, причини та обставини виникнення ДТП, порушення Правил дорожнього руху.

3. СБДР військових частин Національної гвардії України відповідно до покладених завдань:

організовують вивчення водіями та посадовими особами, пов’язаними з експлуатацією відомчих транспортних засобів, вимог законодавства у сфері дорожнього руху;

проводять обов’язковий технічний контроль відомчих транспортних засобів;

перевіряють технічний стан відомчих транспортних засобів;

проводять інструктажі для водіїв з безпеки дорожнього руху;

здійснюють контроль за проведенням передрейсового, післярейсового та позачергового медичного огляду водіїв відповідно до чинного законодавства;

забезпечують постійне функціонування класу (приміщення) з безпеки дорожнього руху, інформують посадових осіб, відповідальних за експлуатацію відомчих транспортних засобів, і водіїв про стан аварійності, причини та обставини виникнення ДТП, порушення Правил дорожнього руху;

забезпечують заходи з безпеки руху під час здійснення руху колони відомчих транспортних засобів та їх супроводження;

перевіряють роботу всіх структурних підрозділів військових частин Національної гвардії України, діяльність яких пов’язана з експлуатацією відомчих транспортних засобів, щодо виконання ними вимог законодавства у сфері дорожнього руху;

готують і подають до СБДР Головного управління Національної гвардії України інформацію про ДТП за участю відомчих транспортних засобів, їх наслідки та про стан роботи щодо запобігання ДТП.

4. Покладати на посадових осіб СБДР Національної гвардії України обов’язки, які не належать до їх компетенції, забороняється.

IV. Права посадових осіб СБДР Національної гвардії України

1. Посадові особи СБДР Національної гвардії України під час виконання службових обов’язків мають право:

вимагати від водіїв, посадових осіб, пов’язаних з експлуатацією відомчих транспортних засобів, письмові пояснення та інші матеріали щодо порушення законодавства у сфері дорожнього руху;

здійснювати перевірку військових частин Національної гвардії України з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, порядку планування та експлуатації відомчих транспортних засобів;

з дозволу керівника відповідного структурного підрозділу залучати посадових осіб до проведення службового розслідування ДТП, пов’язаних з безпекою дорожнього руху;

у межах компетенції представляти інтереси Національної гвардії України в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади (для СБДР Головного управління Національної гвардії України), органах місцевого самоврядування (для СБДР територіальних управлінь Національної гвардії України) з питань безпеки дорожнього руху;

оглядати відомчі транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право керування, дорожні листи, вимагати усунення виявлених порушень;

уносити пропозиції щодо заохочення та притягнення до відповідальності посадових осіб;

здійснювати контроль за організацією підготовки водіїв на право їх допуску до керування транспортними засобами відповідних категорій, проведенням перепідготовки та допідготовки водіїв, за станом навчально-матеріальної бази у військових частинах відповідно до чинного законодавства;

організовувати взаємодію з уповноваженими підрозділами із забезпечення безпеки дорожнього руху Національної поліції України.

2. Посадові особи СБДР Національної гвардії України мають право забороняти експлуатацію відомчих транспортних засобів у разі:

виявлення підстав для заборони експлуатації транспортних засобів відповідно до статті 37 Закону України “Про дорожній рух”;

відсутності технічного талона транспортного засобу;

відсутності талона про проходження обов’язкового технічного контролю відомчого транспортного засобу;

відсутності дорожнього листа або виявлення порушень в його оформленні;

невідповідності номерних знаків вимогам чинного законодавства;

порушення порядку встановлення і використання на відомчому транспортному засобі спеціальних звукових та світлових сигнальних пристроїв;

відсутності у водія визначених законодавством документів для перевезення великогабаритних, великовагових та небезпечних вантажів.

Командир (начальник) військової частини Національної гвардії України, експлуатація транспортного засобу якого заборонена, невідкладно організовує здійснення відповідних заходів щодо усунення виявлених порушень.

Експлуатація транспортного засобу відновлюється після усунення виявлених недоліків з відповідним оформленням акта та доповіддю СБДР управління озброєння та техніки логістики Головного управління Національної гвардії України.

V. Організація роботи СБДР Національної гвардії України

1. СБДР Національної гвардії України організовує свою роботу у взаємодії з уповноваженими підрозділами із забезпечення безпеки дорожнього руху Національної поліції України з питань:

участі в заходах щодо забезпечення безпеки дорожнього руху відомчими транспортними засобами;

отримання інформації про порушення Правил дорожнього руху та ДТП, які сталися за участю водіїв відомчих транспортних засобів;

проведення профілактичних заходів щодо пропаганди безпеки дорожнього руху у військових частинах Національної гвардії України з водіями відомчих транспортних засобів.

2. Посадові особи СБДР Національної гвардії України ведуть облік ДТП в електронному вигляді.

Відомості про ДТП та про роботу СБДР за звітний квартал подаються до СБДР Головного управління Національної гвардії України щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

3. Посадовими особами СБДР Національної гвардії України проводяться такі основні заходи щодо запобігання ДТП на відомчих транспортних засобах:

систематичне вивчення особовим складом Національної гвардії України, діяльність якого пов’язана з безпекою дорожнього руху, правил безпечної експлуатації та ремонту транспортних засобів;

постійне вдосконалення навичок водіння відомчих транспортних засобів з неухильним дотриманням Правил дорожнього руху;

проведення інструктажу для водіїв транспортних засобів перед виконанням поставлених завдань;

постійний контроль за дотриманням правил експлуатації та ремонту відомчих транспортних засобів;

контроль за використанням відомчих транспортних засобів у святкові та вихідні дні;

проведення зборів, семінарів з особовим складом, що відповідає за безпеку дорожнього руху, з обговоренням методів використання та безпечної експлуатації відомчих транспортних засобів.

VI. Матеріально-технічне забезпечення спеціальних автомобілів СБДР Національної гвардії України

1. Спеціальні автомобілі СБДР обладнуються:

кольорографічним пофарбуванням;

спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями;

засобами радіозв’язку для забезпечення радіозв’язку зі старшими машин, що супроводжуються.

2. Спеціальний автомобіль СБДР укомплектовується:

примірником Правил дорожнього руху;

регулювальним жезлом (електрифікованим);

ліхтарем електричним;

рулеткою завдовжки 20 м;

порошковим вогнегасником із зарядом вогнезахисної речовини не менше 2 кг;

конусами для позначення місця ДТП - 4 шт.;

медичною аптечкою;

необхідним канцелярським приладдям.

3. У військових частинах Національної гвардії України обладнується клас з безпеки дорожнього руху.

Командувач Національної
гвардії України
генерал-лейтенантЮ.В. Аллероввгору