Документ z0816-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.12.2012, підстава - z1995-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
22.06.2006 N 514
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2006 р.
за N 816/12690
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1145 ( z1995-12 ) від 06.11.2012 }
Про затвердження Порядку подання документів,
які підтверджують право суб'єктів підприємницької
діяльності на користування встановленими законодавством
податковими пільгами під час митного оформлення
товарів, що ввозяться на митну територію України
або вивозяться з митної території України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби
N 1195 ( z1114-08 ) від 27.10.2008
N 603 ( z0648-09 ) від 24.06.2009 }

Відповідно до статей 11, 187 Митного кодексу України
( 92-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2006
N 80 ( 80-2006-п ) "Про перелік документів, необхідних для
здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон
України", Положення про Державну митну службу України,
затвердженого Указом Президента України від 24.08.2000 N 1022
( 1022/2000 ) (зі змінами), та з метою уніфікації процедур митного
оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України або
вивозяться з митної території України суб'єктами підприємницької
діяльності, із застосуванням пільг в оподаткуванні Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок подання документів, які підтверджують
право суб'єктів підприємницької діяльності на користування
встановленими законодавством податковими пільгами під час митного
оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України або
вивозяться з митної території України (додається).
2. Уважати такими, що втратили чинність, наказ Держмитслужби
України від 22.12.99 N 845 ( z0210-00 ) "Про затвердження Порядку
подання документів, які підтверджують право суб'єктів
підприємницької діяльності на користування встановленими чинним
законодавством податковими пільгами під час митного оформлення
товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію
України або вивозяться з митної території України", зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 05.04.2000 за N 210/4431 (зі
змінами), наказ Держмитслужби України від 17.05.2000 N 285
( z0374-00, z0375-00 ) "Про затвердження переліків документів,
подання яких потрібне для застосування пільгового режиму
оподаткування при митному оформленні товарів та інших предметів,
що ввозяться на митну територію України (вивозяться за межі митної
території України)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
29.06.2000 за N 374/4595 та N 375/4596 (зі змінами).
3. Департаменту митних платежів (Джигалов С.О.) і Юридичному
департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Начальникам регіональних митниць, митниць довести цей
наказ до відома суб'єктів підприємницької діяльності.
5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 45 днів з
дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державної митної служби України Шейка О.П.
Голова Державної
митної служби України О.Б.Єгоров
ПОГОДЖЕНО:    
Міністр фінансів України  В.Пинзеник
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
22.06.2006 N 514
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2006 р.
за N 816/12690

ПОРЯДОК
подання документів, які підтверджують право
суб'єктів підприємницької діяльності на користування
встановленими законодавством податковими пільгами
під час митного оформлення товарів, що ввозяться
на митну територію України або вивозяться
з митної території України

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 11, 187
Митного кодексу України ( 92-15 ) та постанови Кабінету Міністрів
України від 01.02.2006 N 80 ( 80-2006-п ) "Про перелік документів,
необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України" з метою: уніфікації процедур митного оформлення товарів, що ввозяться
на митну територію України або вивозяться з митної території
України суб'єктами підприємницької діяльності, із застосуванням
пільг в оподаткуванні; забезпечення контролю з боку митних органів за правомірністю
використання пільгового режиму оподаткування товарів.
1.2. Цей Порядок застосовується при митному оформленні
товарів, щодо яких відповідно до законодавства України встановлено
пільги в обкладенні ввізним/вивізним митом, податком на додану
вартість або акцизним збором (далі - податки й збори). Митне оформлення таких товарів здійснюється після подання
всіх документів, необхідних для застосування пільг, або за умови
сплати всіх належних податків і зборів, установлених
законодавством України.
2. Подання та розгляд документів,
необхідних для здійснення митного
оформлення товарів із застосуванням
пільг в оподаткуванні
2.1. Переліки документів, подання яких необхідне для
здійснення митного оформлення товарів із застосуванням пільг в
оподаткуванні відповідно до положень нормативно-правових актів,
визначені в додатках 1 - 2 до цього Порядку. У разі зміни законодавства вищезазначені переліки документів
підлягають приведенню їх у відповідність до вимог
нормативно-правових актів.
2.2. Документи, необхідні для здійснення митного оформлення
товарів із застосуванням пільг в оподаткуванні, подаються митному
органу особою, що здійснює декларування товарів.
2.3. Перевірка та розгляд поданих документів здійснюються
посадовою особою відділу митних платежів або посадовою особою
відповідного підрозділу митного оформлення, до функціональних
обов'язків якої входять функції контролю за нарахуванням і
справлянням податків і зборів, із залученням за потреби
співробітників інших підрозділів митного органу.
2.4. Рішення про здійснення митного оформлення товарів із
застосуванням пільг в оподаткуванні приймається посадовою особою
відділу митних платежів або посадовою особою відповідного
підрозділу митного оформлення, до функціональних обов'язків якої
входять функції контролю за нарахуванням і справлянням податків і
зборів, або в разі, коли подані до митного оформлення документи не
викликають сумнівів, посадовими особами підрозділу митного органу,
які здійснюють контроль за справлянням митних платежів за
вантажною митною декларацією (далі - ВМД), у строки, визначені
законодавством. При виникненні спірних питань (для підтвердження
правомірності застосування відповідної пільги в оподаткуванні)
надсилається запит до відділу митних платежів за формою, наведеною
в додатку 3 до Порядку здійснення митного контролю й митного
оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації,
затвердженого наказом Держмитслужби України від 20.04.2005 N 314
( z0439-05 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
27.04.2005 за N 439/10719 (зі змінами). Розгляд питань щодо
правомірності застосування пільг в оподаткуванні здійснюється
відділом митних платежів митного органу в строк, що не перевищує
15 робочих днів. У виняткових випадках цей термін може бути
продовжений за рішенням керівника митного органу. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цього
Порядку між митними органами та платниками податків пояснення щодо
застосування цих положень дає Держмитслужба України.
3. Особливості заповнення окремих граф ВМД
при здійсненні митного оформлення товарів
із застосуванням пільг в оподаткуванні
3.1. Митне оформлення товарів із застосуванням пільг в
оподаткуванні здійснюється з умовним нарахуванням сум відповідних
податків і зборів у ВМД.
3.2. Порядок заповнення графи 47 ВМД ( 574-97-п ) при
умовному нарахуванні платежів здійснюється відповідно до
Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації,
затвердженої наказом Державної митної служби України від 09.07.97
N 307 ( z0443-97 ) і зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
24.09.97 за N 443/2247 (зі змінами).
4. Контроль за використанням товарів,
в оподаткуванні яких надано пільги
Контроль за використанням товарів, митне оформлення яких було
здійснене із застосуванням пільг в оподаткуванні, проводиться
митними органами в порядку, визначеному постановою Кабінету
Міністрів України від 23.12.2004 N 1730 ( 1730-2004-п ) "Про
затвердження Порядку проведення митними органами на підприємствах
перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України", постановою
Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 619 ( 619-2005-п )
"Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних
перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати
контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів
(обов'язкових платежів)", наказом Держмитслужби України від
30.03.2006 N 254 ( z0653-06 ) "Про затвердження Порядку оформлення
результатів проведення митними органами на підприємствах перевірок
системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України", зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 01.06.2006 за N 653/12527.
Директор Департаменту
митних платежів С.О.Джигалов

Додаток 1
до Порядку подання
документів,
які підтверджують право
суб'єктів підприємницької
діяльності на користування
встановленими законодавством
податковими пільгами
під час митного оформлення
товарів, що ввозяться
на митну територію України
або вивозяться з митної
території України

ПЕРЕЛІК
документів, подання яких потрібне для застосування
пільгового режиму оподаткування при митному оформленні
товарів, що ввозяться на митну територію України

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Назва товару |Код пільги |Підстава для надання пільги |Назва документа та | |з/п| |-----------------------+-------------------------------------------|нормативно-правовий акт, яким | | | |в обкла-|в обк- |в обк-|в обкладенні |в обкладенні|в обкладенні |передбачено подання цього | | | |денні |ладенні|ладен-|ввізним митом |акцизним |податком на |документа | | | |ввізним |акциз- |ні по-| |збором |додану вартість| | | | |митом |ним |датком| | | | | | | | |збором |на до-| | | | | | | | | |дану | | | | | | | | | |вар- | | | | | | | | | |тість | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Розділ 1. Застосування податкових пільг, наданих у вигляді звільнення від оподаткування | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1 |Транспортні засоби, що | 001 | - | - |Закон України | - | - |Ліцензія на здійснення | | |здійснюють регулярні | | | |"Про Єдиний | | |міжнародних перевезень вантажів,| | |міжнародні перевезення | | | |митний тариф" | | |багажу, пасажирів | | |вантажів, багажу та | | | |( 2097-12 ), | | | | | |пасажирів, а також | | | |стаття 19, | | |Документи (рахунки-фактури), що | | |предмети | | | |пункт "а" | | |підтверджують закупівлю запасів | | |матеріально-технічного | | | | | | | | | |постачання і | | | | | | |Документ, що підтверджує факт | | |спорядження, паливо, | | | | | | |аварії (поломки), що трапилась | | |продовольство та інше | | | | | | |за кордоном | | |майно, необхідні для їх| | | | | | | | | |нормальної експлуатації| | | | | | |(Закон України "Про ліцензування| | |на час перебування в | | | | | | |певних видів господарської | | |дорозі, у пунктах | | | | | | |діяльності" ( 1775-14 ) | | |проміжної зупинки, | | | | | | | | | |або придбані за | | | | | | | | | |кордоном у зв'язку з | | | | | | | | | |ліквідацією аварії | | | | | | | | | |(поломки) цих | | | | | | | | | |транспортних засобів | | | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| |2 |Лікарські засоби (крім | - | - | 002 | - | - |Закон України |Наявність лікарського засобу в | | |підакцизних товарів), | | | | | |"Про податок на|міжвідомчій базі даних | | |зареєстровані та | | | | | |додану |зареєстрованих в Україні | | |допущені до | | | | | |вартість" |лікарських засобів (реєстр | | |застосування в Україні | | | | | |( 168/97-ВР ), |надсилається до митних органів | | |в установленому | | | | | |стаття 5, |Держмитслужбою України) або | | |законодавством порядку,| | | | | |підпункт 5.1.7 |оригінал реєстраційного | | |що ввозяться на митну | | | | | |пункту 5.1, |посвідчення, або його копія, або| | |територію України (за | | | | | |пункти 5.5, 5.6|підтвердження державної | | |переліком, що | | | | | | |реєстрації лікарських засобів, | | |визначається Кабінетом | | | | | | |видане Міністерством охорони | | |Міністрів України) | | | | | | |здоров'я України | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Підтвердження виробника | | | | | | | | | |лікарських засобів згідно з | | | | | | | | | |реєстраційним посвідченням | | | | | | | | | |(згідно з товаросупровідними | | | | | | | | | |документами, маркуванням) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(постанови Кабінету Міністрів | | | | | | | | | |України від 17.12.2003 N 1949 | | | | | | | | | |( 1949-2003-п ) "Про перелік | | | | | | | | | |лікарських засобів та виробів | | | | | | | | | |медичного призначення, операції | | | | | | | | | |з продажу яких звільняються від | | | | | | | | | |обкладення податком на додану | | | | | | | | | |вартість" (зі змінами) та від | | | | | | | | | |31.03.2004 N 411 ( 411-2004-п ) | | | | | | | | | |"Про затвердження Положення про | | | | | | | | | |Державний реєстр лікарських | | | | | | | | | |засобів", наказ Міністерства | | | | | | | | | |охорони здоров'я України, | | | | | | | | | |Державної митної служби України | | | | | | | | | |від 08.06.2001 N 224/387 | | | | | | | | | |( z0557-01 ) "Про затвердження | | | | | | | | | |Порядку ведення та використання | | | | | | | | | |міжвідомчої бази даних | | | | | | | | | |зареєстрованих в Україні | | | | | | | | | |лікарських засобів", | | | | | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | | | | | |України 03.07.2001 за N 557/5748| | | | | | | | | |(зі змінами), наказ Міністерства| | | | | | | | | |охорони здоров'я України від | | | | | | | | | |29.07.2003 N 358 ( z0693-03 ) | | | | | | | | | |"Про затвердження форми та опису| | | | | | | | | |реєстраційного посвідчення на | | | | | | | | | |лікарський засіб", | | | | | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | | | | | |України 07.08.2003 за | | | | | | | | | |N 693/8014) | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| |3 |Вироби медичного | - | - | 202 | - | - |Закон України |Оригінал Свідоцтва про державну | | |призначення (крім | | | | | |"Про податок на|реєстрацію або його нотаріально | | |підакцизних товарів), | | | | | |додану |засвідчена копія, або | | |зареєстровані та | | | | | |вартість" |підтвердження державної | | |допущені до | | | | | |( 168/97-ВР ), |реєстрації виробів медичного | | |застосування в Україні | | | | | |стаття 5, |призначення, видане | | |в установленому | | | | | |підпункт 5.1.7 |Міністерством охорони здоров'я | | |законодавством | | | | | |пункту 5.1, |України, згідно з переліком, | | |порядку, що ввозяться | | | | | |пункти 5.5, 5.6|затвердженим постановою Кабінету| | |на митну територію | | | | | | |Міністрів України від 17.12.2003| | |України (за переліком, | | | | | | |N 1949 ( 1949-2003-п ) "Про | | |що визначається | | | | | | |перелік лікарських засобів та | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | |виробів медичного призначення, | | |України) | | | | | | |операції з продажу яких | | | | | | | | | |звільняються від обкладення | | | | | | | | | |податком на додану вартість" (зі| | | | | | | | | |змінами), при цьому для виробів | | | | | | | | | |медичного призначення, | | | | | | | | | |позначених: | | | | | | | | | |"*" - наявність відповідного | | | | | | | | | |маркування на виробах медичного | | | | | | | | | |призначення (наявність | | | | | | | | | |маркування виробів медичного | | | | | | | | | |призначення відповідно до | | | | | | | | | |національного стандарту | | | | | | | | | |ДСТУ EN 980:2007 "Символи | | | | | | | | | |графічні для маркування медичних| | | | | | | | | |виробів (EN 980:2003, IDT)", які| | | | | | | | | |зареєстровані починаючи з | | | | | | | | | |1 лютого 2008 - дати введення в | | | | | | | | | |дію вищезазначеного стандарту; | | | | | | | | | |"**" - документи, що | | | | | | | | | |підтверджують закупівлю за кошти| | | | | | | | | |державного або місцевого | | | | | | | | | |бюджетів: | | | | | | | | | | - рішення тендерної комісії| | | | | | | | | |(акцепт тендерної пропозиції); | | | | | | | | | | - договір на закупівлю з | | | | | | | | | |державним лікувальним закладом; | | | | | | | | | | - копія платіжного | | | | | | | | | |доручення про перерахування | | | | | | | | | |коштів органами | | | | | | | | | |Держказначейства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |У разі ввезення товарів для | | | | | | | | | |закладів охорони здоров'я за | | | | | | | | | |кодами 6210109100, 8419200000, | | | | | | | | | |8419400000, 9013200000, | | | | | | | | | |9018200000, 9027209000, | | | | | | | | | |9030109000 згідно з УКТЗЕД | | | | | | | | | |( 2371в-14, 2371г-14 ) - договір| | | | | | | | | |на поставку ввезених виробів | | | | | | | | | |медичного призначення закладам | | | | | | | | | |охорони здоров'я та належним | | | | | | | | | |чином завірена копія ліцензії на| | | | | | | | | |право здійснення медичної | | | | | | | | | |практики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(постанова Кабінету Міністрів | | | | | | | | | |України від 17.12.2003 N 1949 | | | | | | | | | |( 1949-2003-п ) "Про перелік | | | | | | | | | |лікарських засобів та виробів | | | | | | | | | |медичного призначення, операції | | | | | | | | | |з продажу яких звільняються від | | | | | | | | | |обкладення податком на додану | | | | | | | | | |вартість" (зі змінами), наказ | | | | | | | | | |Міністерства охорони здоров'я | | | | | | | | | |України від 26.09.2000 N 229 | | | | | | | | | |( z0035-01 ) "Про Порядок | | | | | | | | | |державної реєстрації виробів | | | | | | | | | |медичного призначення в | | | | | | | | | |Україні", зареєстрований у | | | | | | | | | |Мін'юсті України 17.01.2001 за | | | | | | | | | |N 35/5226 (зі змінами) | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 4 |Валюта України, |003 |- | - |Закон України | - | - |Копія договору з іноземним | | |іноземна валюта, цінні | | | |"Про Єдиний | | |банком про доставку готівкової | | |папери та банківські | | | |митний тариф" | | |іноземної валюти іноземним | | |метали | | | |( 2097-12 ), | | |банком українському банку або | | | | | | |стаття 19, | | |витяг з договору про | | | | | | |пункт "в" | | |кореспондентські відносини з | | | | | | | | | |іноземним банком, який | | | | | | | | | |передбачає можливість здійснення| | | | | | | | | |зазначеної операції | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Копія договору з іноземним | | | | | | | | | |банком (іноземною афінажною | | | | | | | | | |компанією) про купівлю | | | | | | | | | |банківських металів або виписка | | | | | | | | | |з рахунку іноземного банку про | | | | | | | | | |зняття банківських металів з | | | | | | | | | |власних рахунків, або копія | | | | | | | | | |кредитного договору на отримання| | | | | | | | | |банківських металів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Копія письмового дозволу | | | | | | | | | |Національного банку України на | | | | | | | | | |здійснення операцій з валютними | | | | | | | | | |цінностями при ввезенні бланків | | | | | | | | | |дорожніх чеків міжнародних | | | | | | | | | |платіжних систем. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Копія договору з іноземним | | | | | | | | | |банком-кореспондентом про | | | | | | | | | |купівлю в нього валюти України, | | | | | | | | | |одержаної від здійснення | | | | | | | | | |валютно-обмінних операцій на | | | | | | | | | |території іноземної держави, за | | | | | | | | | |іноземну валюту, перераховану | | | | | | | | | |уповноваженим банком з його | | | | | | | | | |кореспондентського рахунку, | | | | | | | | | |відкритого в іноземному банку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(постанова Правління | | | | | | | | | |Національного банку України від | | | | | | | | | |06.08.2003 N 327 ( z0753-03 ) | | | | | | | | | |"Про внесення змін до деяких | | | | | | | | | |нормативно-правових актів | | | | | | | | | |Національного банку України", | | | | | | | | | |зареєстрована в Мін'юсті України| | | | | | | | | |29.08.2003 за N 753/8074 (зі | | | | | | | | | |змінами), постанова Правління | | | | | | | | | |Національного банку України від | | | | | | | | | |12.07.2000 N 283 ( z0452-00 ) | | | | | | | | | |"Про затвердження Інструкції про| | | | | | | | | |переміщення валюти України, | | | | | | | | | |іноземної валюти, банківських | | | | | | | | | |металів, платіжних документів, | | | | | | | | | |інших банківських документів і | | | | | | | | | |платіжних карток через митний | | | | | | | | | |кордон України", зареєстрована в| | | | | | | | | |Мін'юсті України 28.07.2000 за | | | | | | | | | |N 452/4673 (зі змінами) | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 5 |Товари та інші | 004 | - | - |Закон України | - | - |Рішення суду про конфіскацію | | |предмети, що | | | |"Про Єдиний | | |таких товарів | | |підлягають оберненню у | | | |митний тариф" | | | | | |власність держави у | | | |( 2097-12 ), | | |Дозвіл митного органу на | | |випадках, передбачених | | | |стаття 19, | | |поміщення товарів у митний режим| | |законами України | | | |пункт "г" | | |відмови на користь держави | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(постанова Кабінету Міністрів | | | | | | | | | |України від 17.12.2003 N 1955 | | | | | | | | | |( 1955-2003-п ) "Деякі питання | | | | | | | | | |відмови на користь держави від | | | | | | | | | |товарів, що перебувають під | | | | | | | | | |митним контролем", наказ | | | | | | | | | |Держмитслужби України від | | | | | | | | | |24.12.2003 N 906 ( z1247-03 ) | | | | | | | | | |"Про затвердження Порядку | | | | | | | | | |застосування митного режиму | | | | | | | | | |відмови на користь держави до | | | | | | | | | |товарів, що перебувають під | | | | | | | | | |митним контролем", | | | | | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | | | | | |України 29.12.2003 за | | | | | | | | | |N 1247/8568 (зі змінами) | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 6 |Товари та інші | 005 | - | - |Закон України | - | - |Акт незалежної експертної | | |предмети, що стали в | | | |"Про Єдиний | | |організації про непридатність | | |результаті пошкодження | | | |митний тариф" | | |вантажу для використання як | | |до пропуску їх через | | | |( 2097-12 ), | | |виробу або матеріалу | | |митний кордон України | | | |стаття 19, | | | | | |непридатними для | | | |пункт "д" | | |Письмовий дозвіл начальника | | |використання як вироби | | | | | | |митного органу, оформлений в | | |або матеріали | | | | | | |установленому порядку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(наказ Держмитслужби України від| | | | | | | | | |09.08.2005 N 735 ( z0934-05, | | | | | | | | | | z0935-05 ) "Про запровадження | | | | | | | | | |єдиної форми заяви підприємства,| | | | | | | | | |подання якої митному органу | | | | | | | | | |передує митному оформленню | | | | | | | | | |товарів і транспортних засобів",| | | | | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | | | | | |України 26.08.2005 за | | | | | | | | | |N 934/11214) | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 7 |Товари, що походять з | 006 | - | - |Закон України | - | - |Сертифікат (у т.ч. замінний) про| | |митної території | | | |"Про Єдиний | | |походження товару з України або | | |України (за винятком | | | |митний тариф" | | |його дублікат, або декларація | | |товарів за кодами | | | |( 2097-12 ), | | |про походження товару з України,| | |згідно з Українською | | | |стаття 19, | | |або висновок про походження | | |класифікацією товарів | | | |пункт "є" | | |товару, виданий | | |зовнішньоекономічної | | | | | | |торгово-промисловими палатами в | | |діяльності ( 2371а-14 )| | | | | | |Україні | | |1701, 1702, 1703, 1704,| | | | | | | | | |1806 та 2106 90 20 00, | | | | | | |У випадках, коли в документах, | | | 2106 90 30 00, | | | | | | |які подаються для митного | | |2106 90 51 00, | | | | | | |оформлення, відсутні відомості | | |2106 90 55 00, | | | | | | |про походження товарів або в | | |2106 90 59 00, | | | | | | |митного органу є достатні | | |2106 90 98 90; товарів,| | | | | | |підстави вважати, що | | |що вироблені на | | | | | | |декларуються недостовірні | | |територіях, де | | | | | | |відомості про походження | | |запроваджено митний | | | | | | |товарів, подання сертифіката про| | |режим спеціальної | | | | | | |походження товару з України є | | |митної зони; товарів, | | | | | | |обов'язковим | | |вироблених в митному | | | | | | | | | |режимі переробки на | | | | | | | | | |митній території | | | | | | | | | |України з давальницької| | | | | | | | | |сировини іноземного | | | | | | | | | |замовника) і ввозяться | | | | | | |(Митний кодекс України | | |назад на цю територію в| | | | | | |( 92-15 ), глава 49, постанова | | |митному режимі | | | | | | |Кабінету Міністрів України від | | |реімпорту | | | | | | |12.12.2002 N 1864 | | | | | | | | | |( 1864-2002-п ) "Про | | | | | | | | | |затвердження Порядку | | | | | | | | | |визначення країни походження | | | | | | | | | |товару, що переміщується через | | | | | | | | | |митний кордон України" (зі | | | | | | | | | |змінами) | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 8 |{ Рядок 8 виключено на підставі Наказу Державної митної служби | | N 603 ( z0648-09 ) від 24.06.2009 } |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 8 |Документи та видання, | 010 | - | - |Закон України | - | - |Перелік освітніх, наукових або | | |які надсилаються в | | | |"Про Єдиний | | |культурних закладів, | | |рамках міжнародного | | | |митний тариф" | | |затверджений Кабінетом | | |обміну до освітніх, | | | |( 2097-12 ), | | |Міністрів України | | |наукових або культурних| | | |стаття 19, | | | | | |закладів, у тому числі | | | |пункт "й" | | |(надсилається до митних органів | | |бібліотек. Перелік цих | | | | | | |Держмитслужбою України) | | |закладів визначається | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | |Підтвердження ввезення | | |України | | | | | | |документів у рамках | | | | | | | | | |міжнародного документообігу, | | | | | | | | | |видане відповідними установами | | | | | | | | | |чи організаціями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(постанова Кабінету Міністрів | | | | | | | | | |України від 19.04.2006 N 538 | | | | | | | | | |( 538-2006-п ) "Про затвердження| | | | | | | | | |переліку закладів культури, | | | | | | | | | |навчальних закладів та наукових | | | | | | | | | |установ, до яких надсилаються | | | | | | | | | |документи та видання у рамках | | | | | | | | | |міжнародного обміну, що | | | | | | | | | |звільняються від сплати мита") | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 9 |Товари та інші | 011 | | 011 |Закон України | - |Закон України |Копія угоди про розподіл | | |матеріальні цінності, | | | |"Про Єдиний | |"Про угоди про |продукції, укладеної відповідно | | |включаючи будь-які | | | |митний тариф" | |розподіл |до Закону України "Про угоди | | |предмети, майно, | | | |( 2097-12 ), | |продукції" |про розподіл продукції" | | |продукцію, обладнання, | | | |стаття 19, | |( 1039-14 ), |( 1039-14 ), завірена | | |устаткування, | | | |пункт "л" | |стаття 25, |міжвідомчою комісією, створеною | | |транспортні засоби та | | | | | |частина 7 |в порядку, передбаченому | | |інші речі майнового | | | | | | |Законом України "Про угоди про | | |характеру, що ввозяться| | | | | | |розподіл продукції". | | |на митну територію | | | | | | | | | |України й призначені | | | | | | |Копія договору (контракту) з | | |для виконання угоди про| | | | | | |інвестором, предметом якого є | | |розподіл продукції | | | | | | |виконання окремих видів робіт, | | | | | | | | | |зазначених в угоді про розподіл | | | | | | | | | |продукції (для юридичних осіб, | | | | | | | | | |що беруть участь у виконанні | | | | | | | | | |робіт, передбачених угодою про | | | | | | | | | |розподіл продукції) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(постанова Кабінету Міністрів | | | | | | | | | |України від 29.11.2000 N 1756 | | | | | | | | | |( 1756-2000-п ) "Про | | | | | | | | | |затвердження Порядку реєстрації | | | | | | | | | |проектів угоди про розподіл | | | | | | | | | |продукції та державної | | | | | | | | | |реєстрації угоди про розподіл | | | | | | | | | |продукції") | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 10|У період з 1 січня 2004| 014 | - | 014 |Закон України | - |Закон України |Свідоцтво про внесення суб'єкта | | |року до 1 січня 2015 | | | |"Про Єдиний | |"Про податок на|видавничої справи до Державного | | |року товари, які не | | | |митний тариф" | |додану |реєстру видавців, виготівників | | |виробляються в Україні | | | |( 2097-12 ), | |вартість" |і розповсюджувачів видавничої | | |і ввозяться на митну | | | |стаття 19, | |( 168/97-ВР ), |продукції | | |територію України для | | | |пункт "о" | |стаття 11, | | | |використання у | | | | | |пункт 11.37 |Висновок Міністерства | | |видавничій діяльності | | | | | | |промислової політики України, | | |та діяльності з | | | | | | |який містить інформацію про те, | | |виготовлення книжкової | | | | | | |що імпортований товар не | | |продукції, яка | | | | | | |виробляється в Україні | | |виробляється в Україні,| | | | | | | | | |та мають згідно з | | | | | | |(постанова Кабінету Міністрів | | |Українською | | | | | | |України від 28.09.98 N 1540 | | |класифікацією товарів | | | | | | |( 1540-98-п ) "Про Державний | | |зовнішньоекономічної | | | | | | |реєстр видавців, виготівників і | | |діяльності (УКТ ЗЕД | | | | | | |розповсюджувачів видавничої | | |( 2371а-14, 2371б-14, | | | | | | |продукції" (зі змінами) | | | 2371в-14, 2371г-14 ) | | | | | | | | | |такі коди: | | | | | | | | | |3211 00 00 | | | | | | | | | |Готові сикативи | | | | | | | | | |3212 90 31 00, | | | | | | | | | |3212 90 38 00 | | | | | | | | | |Тільки пігменти | | | | | | | | | |(включаючи металеві | | | | | | | | | |порошки та | | | | | | | | | |пластівці | | | | | | | | | |диспергованих у | | | | | | | | | |неводному середовищі у | | | | | | | | | |вигляді рідини, пасти | | | | | | | | | |або густої маси, | | | | | | | | | |видів, які | | | | | | | | | |використовують для | | | | | | | | | |виробництва друкарських| | | | | | | | | |фарб (включаючи емалі),| | | | | | | | | |крім тих, що на | | | | | | | | | |основі алюмінієвого | | | | | | | | | |порошку) | | | | | | | | | |3215 11 00 00 | | | | | | | | | |Фарба друкарська чорна | | | | | | | | | |3215 19 00 00 | | | | | | | | | |Фарба друкарська, крім | | | | | | | | | |чорної | | | | | | | | | |3505 10 50 00, | | | | | | | | | |3505 10 90 00 | | | | | | | | | |Модифіковані крохмалі, | | | | | | | | | |які використовуються в | | | | | | | | | |паперовій промисловості| | | | | | | | | |3701 30 00 00 | | | | | | | | | |Тільки пластини | | | | | | | | | |(алюмінієві) із | | | | | | | | | |нанесеним на них | | | | | | | | | |сенсибілізованим | | | | | | | | | |(світлочутливим) шаром | | | | | | | | | |та пластини, | | | | | | | | | |фотополімеризаційно | | | | | | | | | |придатні для | | | | | | | | | |виготовлення | | | | | | | | | |друкарських форм у | | | | | | | | | |поліграфії, довжина | | | | | | | | | |будь-якого боку яких | | | | | | | | | |перевищує 255 мм; | | | | | | | | | |пластини (магнієві) із | | | | | | | | | |нанесеним на них | | | | | | | | | |сенсибілізованим | | | | | | | | | |(світлочутливим) шаром | | | | | | | | | |для виготовлення | | | | | | | | | |штампів для тиснення в | | | | | | | | | |поліграфії, довжина | | | | | | | | | |будь-якого боку яких | | | | | | | | | |перевищує 255 мм; | | | | | | | | | |фотоплівки плоскі | | | | | | | | | |(листові) для | | | | | | | | | |виготовлення фотоформ у| | | | | | | | | |поліграфії, довжина | | | | | | | | | |будь-якого боку яких | | | | | | | | | |перевищує 255 мм | | | | | | | | | |3702 42 00 00 | | | | | | | | | |Фотоплівки рулонні для | | | | | | | | | |виготовлення фотоформ у| | | | | | | | | |поліграфії завширшки | | | | | | | | | |понад 610 мм і | | | | | | | | | |завдовжки понад 200 м | | | | | | | | | |3702 43 00 10 | | | | | | | | | |Фотоплівки рулонні для | | | | | | | | | |виготовлення фотоформ у| | | | | | | | | |поліграфії завширшки | | | | | | | | | |понад 610 мм і | | | | | | | | | |завдовжки не більш як | | | | | | | | | |200 м | | | | | | | | | |3702 44 00 90 | | | | | | | | | |Фотоплівки рулонні для | | | | | | | | | |виготовлення фотоформ у| | | | | | | | | |поліграфії завширшки | | | | | | | | | |більш як 105 мм, але не| | | | | | | | | |більш як 610 мм і | | | | | | | | | |завдовжки більш як | | | | | | | | | |200 м | | | | | | | | | |3907 50 00 00 | | | | | | | | | |Смоли алкідні | | | | | | | | | |4008 21 90 00 | | | | | | | | | |Офсетні гумові пластини| | | | | | | | | |із непористої гуми, | | | | | | | | | |крім покриття для | | | | | | | | | |підлог і матів | | | | | | | | | |4703 21 00 00 | | | | | | | | | |Целюлоза деревинна, | | | | | | | | | |натронна чи сульфатна, | | | | | | | | | |крім розчинних сортів, | | | | | | | | | |напіввибілена або | | | | | | | | | |вибілена з хвойних | | | | | | | | | |порід | | | | | | | | | |4703 29 00 00 | | | | | | | | | |Целюлоза деревинна, | | | | | | | | | |натронна чи сульфатна, | | | | | | | | | |крім розчинних сортів, | | | | | | | | | |напіввибілена або | | | | | | | | | |вибілена з листяних | | | | | | | | | |порід | | | | | | | | | |4704 21 00 00 | | | | | | | | | |Целюлоза деревинна | | | | | | | | | |сульфітна, крім | | | | | | | | | |розчинних сортів, | | | | | | | | | |напіввибілена або | | | | | | | | | |вибілена з хвойних | | | | | | | | | |порід | | | | | | | | | |4707 90 10 00 | | | | | | | | | |Несортовані відходи | | | | | | | | | |паперу і картону та | | | | | | | | | |макулатура | | | | | | | | | |4707 90 90 00 | | | | | | | | | |Відсортовані відходи | | | | | | | | | |паперу і картону та | | | | | | | | | |макулатура | | | | | | | | | |5901 10 00 00 | | | | | | | | | |Тільки текстильні | | | | | | | | | |матеріали, які | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | |виготовлення книжкових | | | | | | | | | |палітурок | | | | | | | | | |8439 10 00 00, | | | | | | | | | |8439 20 00 00, | | | | | | | | | |8439 30 00 00 | | | | | | | | | |Обладнання для | | | | | | | | | |виробництва паперової | | | | | | | | | |маси з волокнистих | | | | | | | | | |целюлозних матеріалів | | | | | | | | | |або для виробництва чи | | | | | | | | | |обробки паперу або | | | | | | | | | |картону | | | | | | | | | |8440 10 00 00 | | | | | | | | | |Обладнання для | | | | | | | | | |оправлення, включаючи | | | | | | | | | |брошурувальні машини | | | | | | | | | |8441 10 00 00 | | | | | | | | | |Інше обладнання для | | | | | | | | | |виробництва товарів з | | | | | | | | | |паперової маси, паперу | | | | | | | | | |або картону, включаючи | | | | | | | | | |різальні машини | | | | | | | | | |будь-якого типу | | | | | | | | | |8443 11 00 00, | | | | | | | | | |8443 19 10 00, | | | | | | | | | |8443 19 31 00, | | | | | | | | | |8443 19 35 00, | | | | | | | | | |8443 19 39 00, | | | | | | | | | |8443 19 90 00, | | | | | | | | | |8443 60 00 00, | | | | | | | | | |8443 90 10 00, | | | | | | | | | |8443 90 80 00 | | | | | | | | | |Машини для офсетного | | | | | | | | | |друку та обладнання і | | | | | | | | | |частини до них, крім | | | | | | | | | |товарної позиції | | | | | | | | | |8443 90 05 00 | | | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 11|На період виконання | 016 | - | 016 |Декрет | - |Закон України |Довідка Мінекономіки України | | |робіт щодо підготовки | | | |Кабінету | |"Про податок на| | | |до зняття і зняття | | | |Міністрів | |додану |(наказ Мінекономіки України від | | |енергоблоків | | | |України "Про | |вартість" |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |Чорнобильської АЕС з | | | |Єдиний митний | |( 168/97-ВР ), |"Про затвердження Порядку | | |експлуатації та | | | |тариф України"| |стаття 11, |підтвердження пільг з | | |перетворення об'єкта | | | |( 4-93 ), | |пункт 11.23 |оподаткування при митному | | |"Укриття" на екологічно| | | |стаття 2 | | |оформленні товарів, які | | |безпечну систему товари| | | | | | |надходять у рамках міжнародних | | |(сировина, матеріали, | | | | | | |договорів з надання Україні | | |устаткування та | | | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | |обладнання), що | | | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | |надходять у рамках | | | | | | |юстиції України 28.09.2007 за | | |міжнародної технічної | | | | | | |N 1124/14391) | | |допомоги, яка надається| | | | | | | | | |на безоплатній та | | | | | | | | | |безповоротній основі | | | | | | | | | |для подальшої | | | | | | | | | |експлуатації, | | | | | | | | | |підготовки до зняття і | | | | | | | | | |зняття енергоблоків | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС з | | | | | | | | | |експлуатації, | | | | | | | | | |перетворення об'єкта | | | | | | | | | |"Укриття" на екологічно| | | | | | | | | |безпечну систему та | | | | | | | | | |забезпечення | | | | | | | | | |соціального захисту | | | | | | | | | |персоналу | | | | | | | | | |Чорнобильської АЕС. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Пільга у вигляді | | | | | | | | | |звільнення від | | | | | | | | | |обкладення податком на | | | | | | | | | |додану вартість не | | | | | | | | | |застосовується при | | | | | | | | | |ввезенні (пересиланні) | | | | | | | | | |на митну територію | | | | | | | | | |України підакцизних | | | | | | | | | |товарів і товарів 1-24 | | | | | | | | | |груп Української | | | | | | | | | |класифікації товарів | | | | | | | | | |зовнішньоекономічної | | | | | | | | | |діяльності ( 2371а-14 )| | | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 12|Товари (крім | 017 | - | 017 |Угода між | - |Угода між |Номенклатура та кількість | | |підакцизних), що | | | |Кабінетом | |Кабінетом |товарів, перелік організацій і | | |ввозяться на митну | | | |Міністрів | |Міністрів |підприємств, що ввозять ці | | |територію України | | | |України та | |України та |товари, затверджені | | |відповідно до Угоди між| | | |Урядом | |Урядом |Національним космічним | | |Кабінетом Міністрів | | | |Російської | |Російської |агентством України | | |України та Урядом | | | |Федерації про | |Федерації про | | | |Російської Федерації | | | |переміщення | |переміщення |(надсилаються до митних | | |про переміщення товарів| | | |товарів у | |товарів у |органів Держмитслужбою України) | | |у рамках | | | |рамках | |рамках | | | |співробітництва в | | | |співробітниц- | |співробітництва|(лист Національного | | |освоєнні космічного | | | |тва в освоєнні| |в освоєнні |космічного агентства України | | |простору, створенні та | | | |космічного | |космічного |від 01.06.2001 N 9/1820-4, | | |експлуатації | | | |простору, | |простору, |лист Держмитслужби України від | | |ракетно-космічної та | | | |створенні та | |створенні та |04.07.2001 N 3/14-3301-ЕП | | |ракетної техніки | | | |експлуатації | |експлуатації |( v3301342-01 ) | | |( 643_148 ) | | | |ракетно- | |ракетно- | | | | | | | |космічної та | |космічної та | | | | | | | |ракетної | |ракетної | | | | | | | |техніки | |техніки | | | | | | | |( 643_148 ) | |( 643_148 ) від| | | | | | | |від | |11.02.2001, | | | | | | | |11.02.2001, | |статті 3, 5, 7 | | | | | | | |статті 3, 5, 7| | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 13|Товари (інвентар, | 018 | - | - |Декрет | - | - |Перелік товарів | | |обладнання, екіпіровка | | | |Кабінету | | |матеріально-технічного | | |та медико-біологічні | | | |Міністрів | | |забезпечення, затверджений | | |засоби), що ввозяться | | | |України "Про | | |Верховною Радою України | | |на митну територію | | | |Єдиний митний | | |(щорічно) за поданням Кабінету | | |України в порядку, | | | |тариф України"| | |Міністрів України | | |визначеному Законом | | | |( 4-93 ), | | | | | |України "Про підтримку | | | |стаття 2 | | |(надсилається до митних органів | | |олімпійського, | | | | | | |Держмитслужбою України) | | |паралімпійського руху | | | | | | | | | |та спорту вищих | | | | | | | | | |досягнень в Україні" | | | | | | | | | |( 1954-14 ), і | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | |підготовки та участі | | | | | | | | | |членів збірних команд | | | | | | | | | |України в олімпійських | | | | | | | | | |і паралімпійських | | | | | | | | | |іграх. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Перелік зазначених | | | | | | | | | |товарів затверджується | | | | | | | | | |Верховною Радою України| | | | | | | | | |за поданням Кабінету | | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| |14 |Продукція промислу | 019 | - | - |Закон України | - | - |Сертифікат про походження товару| | |українських та | | | |"Про Єдиний | | | | | |орендованих | | | |митний тариф" | | |Первинний документ | | |(зафрахтованих) | | | |( 2097-12 ), | | |(коносамент) | | |українськими | | | |стаття 19, | | | | | |підприємствами і | | | |пункт "б" | | |Копія свідоцтва про право | | |організаціями суден, | | | | | | |плавання під Державним прапором | | |які ведуть морський | | | | | | |України або засвідченої | | |промисел, що ввозиться | | | | | | |капітаном порту довідки про | | |на митну територію | | | | | | |занесення судна в Державний | | |України | | | | | | |судновий реєстр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Копія договору оренди (фрахту) | | | | | | | | | |між українським виробником та | | | | | | | | | |судновласником | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Письмова заява судновласника | | | | | | | | | |про те, що на момент | | | | | | | | | |виробництва рибопродукції, яка | | | | | | | | | |ввозиться, судно не перебувало | | | | | | | | | |у фрахті іншої особи, або | | | | | | | | | |письмова заява виробника про | | | | | | | | | |те, що на момент виробництва | | | | | | | | | |рибопродукції, яка ввозиться | | | | | | | | | |на митну територію України | | | | | | | | | |на орендованому | | | | | | | | | |(зафрахтованому) українському | | | | | | | | | |судні-виробнику, воно не | | | | | | | | | |перебувало в суборенді в іншої | | | | | | | | | |особи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(постанова Кабінету Міністрів | | | | | | | | | |України від 26.09.97 N 1069 | | | | | | | | | |( 1069-97-п ) "Про | | | | | | | | | |затвердження Порядку ведення | | | | | | | | | |Державного суднового реєстру | | | | | | | | | |України і Суднової книги | | | | | | | | | |України" (зі змінами), наказ | | | | | | | | | |Держмитслужби України від | | | | | | | | | |09.08.2005 N 735 ( z0934-05, | | | | | | | | | | z0935-05 ) "Про запровадження | | | | | | | | | |єдиної форми заяви | | | | | | | | | |підприємства, подання якої | | | | | | | | | |митному органу передує митному | | | | | | | | | |оформленню товарів і | | | | | | | | | |транспортних засобів", | | | | | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | | | | | |України 26.08.2005 за | | | | | | | | | |N 934/11214) | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| |15 |Товари морського | - | - | 019 | - | - |Закон України |Сертифікат про походження | | |промислу (риба, ссавці,| | | | | |"Про податок на|товару | | |мушлі, ракоподібні, | | | | | |додану | | | |водні рослини тощо, | | | | | |вартість" |Первинний документ | | |охолоджені, солоні, | | | | | |( 168/97-ВР ), |(коносамент) | | |морожені, консервовані,| | | | | |стаття 5, пункт| | | |перероблені в борошно | | | | | |5.4 |Копія свідоцтва про право | | |або в іншу продукцію), | | | | | | |плавання під Державним | | |видобуті (виловлені, | | | | | | |прапором України або | | |вироблені) суднами, | | | | | | |засвідченої капітаном порту | | |зареєстрованими в | | | | | | |довідки про занесення судна в | | |Державному судновому | | | | | | |Державний судновий реєстр. | | |реєстрі України або | | | | | | |Копія договору оренди (фрахту) | | |Судновій книзі України | | | | | | |між українським виробником та | | | | | | | | | |судновласником. Письмова заява | | | | | | | | | |судновласника про те, що на | | | | | | | | | |момент виробництва | | | | | | | | | |рибопродукції, яка ввозиться, | | | | | | | | | |судно не перебувало у фрахті | | | | | | | | | |іншої особи, або письмова заява | | | | | | | | | |виробника про те, що на момент | | | | | | | | | |виробництва рибопродукції, яка | | | | | | | | | |ввозиться на митну територію | | | | | | | | | |України на орендованому | | | | | | | | | |(зафрахтованому) українському | | | | | | | | | |судні-виробнику, воно не | | | | | | | | | |перебувало в суборенді в іншої | | | | | | | | | |особи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(постанова Кабінету Міністрів | | | | | | | | | |України від 26.09.97 N 1069 | | | | | | | | | |( 1069-97-п ) "Про | | | | | | | | | |затвердження Порядку ведення | | | | | | | | | |Державного суднового реєстру | | | | | | | | | |України і Суднової книги | | | | | | | | | |України" (зі змінами), наказ | | | | | | | | | |Держмитслужби України від | | | | | | | | | |09.08.2005 N 735 ( z0934-05, | | | | | | | | | | z0935-05 ) "Про запровадження | | | | | | | | | |єдиної форми заяви | | | | | | | | | |підприємства, подання якої | | | | | | | | | |митному органу передує митному | | | | | | | | | |оформленню товарів і | | | | | | | | | |транспортних засобів", | | | | | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | | | | | |України 26.08.2005 за | | | | | | | | | |N 934/11214) | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| |16 |Нафтопродукти, | 021 | - | - |Закон України | - | - |У разі потреби - експертний | | |вироблені з | | | |"Про операції | | |висновок про вироблення | | |давальницької нафти, | | | |з | | |готової продукції з | | |увезеної іноземним | | | |давальницькою | | |давальницької сировини | | |замовником, що | | | |сировиною у | | | | | |реалізуються на митній | | | |зовнішньо- | | |(наказ Мінекономіки України від | | |території України | | | |економічних | | |26.11.2003 N 340 ( z1146-03 ) | | | | | | |відносинах" | | |"Про затвердження Положення | | | | | | |( 327/95-ВР ),| | |про порядок надання висновків | | | | | | |стаття 3, | | |щодо визначення операцій як | | | | | | |частина 1 | | |таких, що належать до операцій | | | | | | | | | |з давальницькою сировиною у | | | | | | | | | |зовнішньоекономічних | | | | | | | | | |відносинах", зареєстрований у | | | | | | | | | |Мін'юсті України 11.12.2003 за | | | | | | | | | |N 1146/8467 (зі змінами) | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| |17 |Техніка, устаткування, | 025 | - | - |Закон України |- | - |Довідка відповідного | | |майно й матеріали, що | | | |"Про Єдиний | | |державного органу | | |ввозяться на митну | | | |митний тариф" | | |(надсилається до митних | | |територію України | | | |( 2097-12 ), | | |органів Держмитслужбою | | |розвідувальними | | | |стаття 19, | | |України) | | |органами України та | | | |пункт "ш" | | | | | |призначені для власного| | | | | | | | | |використання цими | | | | | | | | | |органами | | | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 18|Матеріали, устаткування| 026 | - | - |Закон України | - | - |Перелік та обсяг товарів, | | |та комплектуючі вироби | | | |"Про Єдиний | | |затверджені Кабінетом Міністрів | | |(крім підакцизних), що | | | |митний тариф" | | |України відповідно до | | |ввозяться вітчизняними | | | |( 2097-12 ), | | |контрактів (договорів), | | |підприємствами для | | | |стаття 19, | | |укладених підприємствами з | | |переробки, | | | |пункт "у" | | |метою будівництва інвестиційних | | |комплектування на | | | | | | |об'єктів у Туркменістані | | |митній території | | | | | | | | | |України з подальшим | | | | | | |(надсилаються митним органам | | |вивезенням за межі | | | | | | |Держмитслужбою України) | | |України для реалізації | | | | | | | | | |інвестиційних проектів | | | | | | |(постанова Кабінету Міністрів | | |у Туркменістані | | | | | | |України від 09.08.2001 N 967 | | |відповідно до Спільного| | | | | | |( 967-2001-п ) "Про затвердження| | |Розпорядження | | | | | | |переліку вітчизняних суб'єктів | | |Президента України | | | | | | |господарювання, що беруть | | |Л.Кучми і Президента | | | | | | |участь у будівництві | | |Туркменістану С.Ніязова| | | | | | |інвестиційних об'єктів в | | |"Про будівництво і | | | | | | |Туркменистані" (зі змінами) | | |фінансування | | | | | | | | | |інвестиційних об'єктів | | | | | | | | | |загальнодержавного | | | | | | | | | |значення в | | | | | | | | | |Туркменістані" | | | | | | | | | |( 795_700 ) від | | | | | | | | | |04.10.2000, якщо такі | | | | | | | | | |товари не виробляються | | | | | | | | | |в Україні або не | | | | | | | | | |відповідають вимогам | | | | | | | | | |замовників, визначеним | | | | | | | | | |у контрактах | | | | | | | | | |(договорах). Перелік та| | | | | | | | | |обсяг таких товарів | | | | | | | | | |затверджуються | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |України відповідно до | | | | | | | | | |контрактів | | | | | | | | | |(договорів), укладених | | | | | | | | | |підприємствами з метою | | | | | | | | | |будівництва | | | | | | | | | |інвестиційних об'єктів | | | | | | | | | |у Туркменістані | | | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 19|Архівні документи, | 028 | - | - |Закон України | - | - |Підтвердження Державного | | |придбані з метою їх | | | |"Про Єдиний | | |комітету архівів України | | |унесення до | | | |митний тариф" | | | | | |Національного архівного| | | |( 2097-12 ), | | |(постанова Кабінету Міністрів | | |фонду | | | |стаття 19, | | |України від 16.11.2002 N 1739 | | | | | | |пункт "с" | | |( 1739-2002-п ) "Деякі питання | | | | | | | | | |формування і функціонування | | | | | | | | | |Національного архівного фонду") | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 20|Гуманітарна допомога в | 030 | - | 030 |Закон України | - |Закон України |Копія протокольного рішення | | |грошовій або | | | |"Про | |"Про |Комісії з питань гуманітарної | | |натуральній формі (крім| | | |гуманітарну | |гуманітарну |допомоги при Кабінеті Міністрів | | |підакцизних товарів), | | | |допомогу" | |допомогу" |України | | |яка ввозиться, | | | |( 1192-14 ), | |( 1192-14 ), |(надсилається до митних | | |пересилається в Україну| | | |стаття 6 | |стаття 6 |органів Держмитслужбою України) | | | | | | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 21|Гуманітарна допомога | 030 | 030 | 030 |Закон України "Про гуманітарну допомогу" |Копія протокольного рішення | | |(підакцизні товари), | | | |( 1192-14 ), стаття 6 |Комісії з питань гуманітарної | | |визначена Законом | | | | |допомоги при Кабінеті Міністрів | | |України "Про | | | | |України | | |гуманітарну допомогу" | | | | | | | |( 1192-14 ), яка | | | | |(надсилається до митних | | |ввозиться, | | | | |органів Держмитслужбою України) | | |пересилається в Україну| | | | | | | |і яка визнана такою за | | | | | | | |рішенням Комісії з | | | | | | | |питань гуманітарної | | | | | | | |допомоги при Кабінеті | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| |22 |Нове устаткування, | 53 | - | - |Закон України | - | |Нотаріально засвідчена копія | | |обладнання та | | | |"Про | | |свідоцтва про державну | | |комплектуючі, а також | | | |спеціальний | | |реєстрацію проекту | | |матеріали, які не | | | |режим | | |технологічного парку. | | |виробляються в Україні,| | | |інноваційної | | | | | |що ввозяться для | | | |діяльності | | |Копія Проекту технологічного | | |реалізації проектів | | | |технологічних | | |парку. | | |технологічних парків | | | |парків" | | | | | | | | | |( 991-14 ), | | |Номенклатура та обсяги ввезення | | | | | | |стаття 7 | | |в Україну матеріалів, які не | | | | | | | | | |виробляються в Україні, нового | | | | | | | | | |устаткування, обладнання та | | | | | | | | | |комплектувальних виробів, | | | | | | | | | |необхідних для реалізації | | | | | | | | | |проекту | | | | | | | | | |(надсилається Держмитслужбою) | | | | | | | | | |(Закон України "Про спеціальний | | | | | | | | | |режим інноваційної діяльності | | | | | | | | | |технологічних парків" | | | | | | | | | |( 991-14 ), постанова Кабінету | | | | | | | | | |Міністрів України від 17.12.99 | | | | | | | | | |N 2311 ( 2311-99-п ) "Про | | | | | | | | | |нормативно-правові акти щодо | | | | | | | | | |забезпечення реалізації Закону | | | | | | | | | |України "Про спеціальний режим | | | | | | | | | |інноваційної діяльності | | | | | | | | | |технологічних парків") | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 23|Предмети для службового| 061 | 061 | 061 |Угода про привілеї та імунітети Комісії із |Довідка Мінекономіки України | | |користування та | | | |захисту Чорного моря від забруднення | | | |видання, що ввозяться | | | |( 998_148 ) від 28.04.2000, стаття 8, |(наказ Мінекономіки України від | | |для службового | | | |пункт 1 "b" |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |користування Комісією | | | | |"Про затвердження Порядку | | |із захисту Чорного моря| | | | |підтвердження пільг з | | |від забруднення | | | | |оподаткування при митному | | | | | | | |оформленні товарів, які | | | | | | | |надходять у рамках міжнародних | | | | | | | |договорів з надання Україні | | | | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | | | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | | | | | | |юстиції України 28.09.2007 за | | | | | | | |N 1124/14391) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 24|Предмети, що ввозяться | 062 | 062 | 062 |Віденська |Віденська |Віденська |Копія посвідчення про | | |в Україну для | | | |конвенція про |конвенція |конвенція про |акредитацію дипломатичної місії | | |офіційного користування| | | |дипломатичні |про |дипломатичні |в Міністерстві закордонних | | |дипломатичними | | | |зносини |дипломатичні|зносини |справ України або копія | | |представництвами, | | | |( 995_048 ) |зносини |( 995_048 ) від|дипломатичної чи службової | | |консульськими | | | |від |( 995_048 ) |18.04.61, |картки акредитації в | | |установами іноземних | | | |18.04.61, |від |стаття 36 |Міністерстві закордонних справ | | |держав на території | | | |стаття 36 |18.04.61, | |України | | |України | | | | |стаття 36 | | | | | | | | | | | |Заява про мету ввезення | | | | | | |Віденська |Віденська |Віденська | | | | | | | |конвенція про |конвенція |конвенція про |(наказ Міністерства | | | | | | |консульські |про |консульські |закордонних справ України від | | | | | | |зносини |консульські |зносини |13.01.2003 N 11 ( z0062-03 ) | | | | | | |( 995_047 ) |зносини |( 995_047 ) від|"Про затвердження Положення | | | | | | |від |( 995_047 ) |24.04.63, |про акредитацію співробітників | | | | | | |24.04.63, |від |стаття 50 Закон|дипломатичних і консульських | | | | | | |стаття 50 |24.04.63, | |установ іноземних держав, | | | | | | | |стаття 50 | |міжнародних організацій та | | | | | | |Закон України | |Закон України |їхніх представництв, інших | | | | | | |"Про Єдиний | |"Про податок на|іноземних організацій", | | | | | | |митний тариф" | |додану |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | | |( 2097-12 ), | |вартість" |України 28.01.2003 за | | | | | | |стаття 19, | |( 168/97-ВР ), |N 62/7383, наказ Держмитслужби | | | | | | |пункт "е" | |стаття 5, пункт|України від 19.07.2001 N 491 | | | | | | | | |5.3 |( z0723-01 ) "Про затвердження | | | | | | | | | |Правил митного контролю та | | | | | | | | | |митного оформлення предметів | | | | | | | | | |дипломатичних представництв, | | | | | | | | | |консульських установ, | | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | | |організацій, а також їх | | | | | | | | | |персоналу та членів сімей | | | | | | | | | |персоналу, які користуються на | | | | | | | | | |території України митними | | | | | | | | | |пільгами", зареєстрований у | | | | | | | | | |Мін'юсті України 20.08.2001 за | | | | | | | | | |N 723/5914, наказ | | | | | | | | | |Держмитслужби України від | | | | | | | | | |09.08.2005 N 735 ( z0934-05, | | | | | | | | | | z0935-05 ) "Про запровадження | | | | | | | | | |єдиної форми заяви | | | | | | | | | |підприємства, подання якої | | | | | | | | | |митному органу передує митному | | | | | | | | | |оформленню товарів і | | | | | | | | | |транспортних засобів", | | | | | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | | | | | |України 26.08.2005 за | | | | | | | | | |N 934/11214) | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 25|Предмети, що ввозяться | 063 | 063 | 063 |Відповідна |Відповідна |Відповідна |Копія посвідчення про | | |в Україну для | | | |міжнародна |міжнародна |міжнародна |акредитацію дипломатичної місії | | |офіційного користування| | | |угода за |угода за |угода за участю|в Міністерстві закордонних | | |представництвами | | | |участю України|участю |України Закон |справ України або копія | | |міжнародних | | | |Закон України |України |України "Про |дипломатичної чи службової | | |організацій, які | | | |"Про Єдиний | |податок на |картки акредитації в | | |користуються на | | | |митний тариф" | |додану |Міністерстві закордонних справ | | |території України | | | |( 2097-12 ), | |вартість" |України | | |митними пільгами | | | |стаття 19, | |( 168/97-ВР ), | | | |відповідно до | | | |пункт "е" | |стаття 5, пункт|Заява про мету ввезення | | |міжнародних угод | | | | | |5.3 | | | |України | | | | | | |(наказ Міністерства закордонних | | | | | | | | | |справ України від 13.01.2003 | | | | | | | | | |N 11 ( z0062-03 ) "Про | | | | | | | | | |затвердження Положення про | | | | | | | | | |акредитацію співробітників | | | | | | | | | |дипломатичних і консульських | | | | | | | | | |установ іноземних держав, | | | | | | | | | |міжнародних організацій та | | | | | | | | | |їхніх представництв, інших | | | | | | | | | |іноземних організацій", | | | | | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | | | | | |України 28.01.2003 за | | | | | | | | | |N 62/7383, наказ Держмитслужби | | | | | | | | | |України від 19.07.2001 N 491 | | | | | | | | | |( z0723-01 ) "Про затвердження | | | | | | | | | |Правил митного контролю та | | | | | | | | | |митного оформлення предметів | | | | | | | | | |дипломатичних представництв, | | | | | | | | | |консульських установ, | | | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | | | |організацій, а також їх | | | | | | | | | |персоналу та членів сімей | | | | | | | | | |персоналу, які користуються на | | | | | | | | | |території України митними | | | | | | | | | |пільгами", зареєстрований у | | | | | | | | | |Мін'юсті України 20.08.2001 за | | | | | | | | | |N 723/5914, наказ Держмитслужби | | | | | | | | | |України від 09.08.2005 N 735 | | | | | | | | | |( z0934-05, z0935-05 ) "Про | | | | | | | | | |запровадження єдиної форми | | | | | | | | | |заяви підприємства, подання | | | | | | | | | |якої митному органу передує | | | | | | | | | |митному оформленню товарів і | | | | | | | | | |транспортних засобів", | | | | | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | | | | | |України 26.08.2005 за | | | | | | | | | |N 934/11214) | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 26|Предмети, що ввозяться | 064 | 064 | 064 |Відповідна |Відповідна |Відповідна |Документи, що підтверджують | | |в Україну для | | | |міжнародна |міжнародна |міжнародна |виконання умов міжнародної | | |офіційного користування| | | |угода України,|угода |угода України, |угоди України, що набрала | | |представництвами | | | |що набрала |України, що |що набрала |чинність в установленому порядку| | |іноземних підприємств | | | |чинності в |набрала |чинності в | | | |та організацій, які | | | |установлено- |чинності в |установленому |(інформація Держмитслужби | | |користуються на | | | |му порядку |установлено-|порядку |України про чинність угоди та | | |території України | | | | |му порядку | |умови її виконання) | | |митними пільгами | | | |Закон України | | | | | |відповідно до | | | |"Про Єдиний | | |Заява про мету ввезення | | |міжнародних угод | | | |митний тариф" | | | | | |України | | | |( 2097-12 ), | | |(наказ Держмитслужби України від| | | | | | |ст. 19, пункт | | |09.08.2005 N 735 ( z0934-05, | | | | | | |"е" | | | z0935-05 ) "Про запровадження | | | | | | | | | |єдиної форми заяви підприємства,| | | | | | | | | |подання якої митному органу | | | | | | | | | |передує митному оформленню | | | | | | | | | |товарів і транспортних засобів",| | | | | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | | | | | |України 26.08.2005 за | | | | | | | | | |N 934/11214) | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 27|Товари, що ввозяться в | 065 | - | - |Міжурядові | - | - |Сертифікат про походження | | |Україну згідно з | | | |угоди України | | |товару | | |міжурядовими угодами | | | |з країнами | | | | | |України з країнами СНД,| | | |СНД, з | | |Договір (контракт) між | | |з Республікою Македонія| | | |Республікою | | |резидентом України і резидентом | | |про вільну торгівлю | | | |Македонія про | | |однієї з держав - учасниць Угоди| | | | | | |вільну | | |про створення зони вільної | | | | | | |торгівлю | | |торгівлі та документи, що | | | | | | | | | |підтверджують виконання умов | | | | | | | | | |договору | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(Правила визначення країни | | | | | | | | | |походження, затверджені | | | | | | | | | |Рішенням Ради глав урядів | | | | | | | | | |Співдружності Незалежних Держав | | | | | | | | | |( 997_484 ) від 30.11.2000, | | | | | | | | | |Протокол С "Про визначення | | | | | | | | | |правил країни походження | | | | | | | | | |товарів та методи | | | | | | | | | |адміністративного | | | | | | | | | |співробітництва" до Угоди про | | | | | | | | | |вільну торгівлю між Україною та | | | | | | | | | |Республікою Македонія | | | | | | | | | |( 807_200 ) від 18.01.2001) | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 28|Товари, які надходять | 067 | - | 067 |Розпорядження | - |Розпорядження |Підтвердження Міністерства | | |на митну територію | | | |Кабінету | |Кабінету |фінансів України щодо належності| | |України в рамках | | | |Міністрів | |Міністрів |зазначених товарів до названого | | |Проекту "Реабілітація | | | |України від | |України від |Проекту | | |та розширення | | | |21.08.2001 | |21.08.2001 | | | |централізованого | | | |N 379-р | |N 379-р |(надсилається до митних органів | | |теплопостачання м. | | | |( 379-2001-р )| |( 379-2001-р ) |Держмитслужбою України) | | |Києва" ( 996_017 ) | | | |Загальні | |Загальні умови,| | | | | | | |умови, які | |які поширюються| | | | | | | |поширюються на| |на Кредитні та | | | | | | | |Кредитні та | |Гарантійні | | | | | | | |Гарантійні | |угоди для | | | | | | | |угоди для | |Моновалютних | | | | | | | |Моновалютних | |кредитів від | | | | | | | |кредитів від | |30.05.95, | | | | | | | |30.05.95, | |стаття VIII. | | | | | | | |стаття VIII. | |Угода про | | | | | | | |Угода про | |позику | | | | | | | |позику | |( 996_017 ) | | | | | | | |( 996_017 ) | |від 14.10.98 | | | | | | | |від 14.10.98 | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 29|Вантажі, що надходять в| 068 | 068 | 068 |Угода між Україною і Сполученими Штатами |Письмове підтвердження | | |Україну на виконання | | | |Америки щодо надання допомоги Україні в |Держмитслужбою України | | |Угоди між Україною і | | | |ліквідації стратегічної ядерної зброї, а |належності цих вантажів до | | |Сполученими Штатами | | | |також запобігання розповсюдженню зброї |таких, які надходять в Україну в| | |Америки щодо надання | | | |масового знищення ( 840_007 ) від |рамках Угоди | | |допомоги Україні в | | | |25.10.93, стаття VIII | | | |ліквідації стратегічної| | | | |(наказ Держмитслужби України | | |ядерної зброї, а також | | | | |від 28.10.98 N 665 ( z0719-98 ) | | |запобігання | | | | |"Про затвердження Порядку | | |розповсюдженню зброї | | | | |пільгового митного оформлення | | |масового знищення | | | | |вантажів, що надходять в Україну| | |( 840_007 ) | | | | |в рамках Угоди між Україною і | | | | | | | |США "Щодо надання допомоги | | | | | | | |Україні в ліквідації | | | | | | | |стратегічної ядерної зброї, а | | | | | | | |також запобігання | | | | | | | |розповсюдженню зброї масового | | | | | | | |знищення" від 25 жовтня 1993 | | | | | | | |року, зареєстрований у | | | | | | | |Мін'юсті України 11.11.98 за | | | | | | | |N 719/3159 (зі змінами) або | | | | | | | |довідка Мінекономіки України | | | | | | | |(наказ Мінекономіки України від | | | | | | | |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | | | | | | |"Про затвердження Порядку | | | | | | | |підтвердження пільг з | | | | | | | |оподаткування при митному | | | | | | | |оформленні товарів які надходять| | | | | | | |у рамках міжнародних договорів | | | | | | | |з надання Україні міжнародної | | | | | | | |технічної допомоги", | | | | | | | |зареєстрований в Мін'юсті | | | | | | | |України 28.09.2007 за | | | | | | | |N 1124/14391) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 30|Товари та інші | 069 | 069 | 069 |Угода про створення Українського |Лист Українського | | |предмети, що ввозяться | | | |науково-технологічного центру ( 998_032 ), |науково-технологічного центру з | | |в Україну на виконання | | | |укладена Україною, Канадою, Сполученими |переліком товарів, що підлягають| | |Угоди про створення | | | |Штатами Америки та Швецією від 25.10.93, |звільненню від оподаткування | | |Українського | | | |стаття X | | | |науково-технологічного | | | | | | | |центру ( 998_032 ), | | | | | | | |укладеної Україною, | | | | | | | |Канадою, Сполученими | | | | | | | |Штатами Америки та | | | | | | | |Швецією | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 31|Предмети, призначені | 070 | - | 070 |Угода між | - |Угода між |Перелік предметів, що | | |для впорядкування місць| | | |Урядом України| |Урядом України |ввозяться, затверджений органом | | |пам'яті і поховання, | | | |і Урядом | |і Урядом |виконавчої влади за місцем | | |які ввозяться | | | |Республіки | |Республіки |проведення робіт, визначених | | |спеціальними робочими | | | |Польща про | |Польща про |Угодою | | |групами в Україну в | | | |збереження | |збереження | | | |рамках Угоди між Урядом| | | |місць пам'яті | |місць пам'яті і|Зобов'язання польської сторони | | |України і Урядом | | | |і поховання | |поховання жертв|про використання предметів за | | |Республіки Польща про | | | |жертв війни та| |війни та |призначенням з відмітками | | |збереження місць | | | |політичних | |політичних |органу виконавчої влади за | | |пам'яті і поховання | | | |репресій | |репресій |місцем проведення робіт, | | |жертв війни та | | | |( 616_014 ) | |( 616_014 ) від|визначених Угодою | | |політичних репресій | | | |від 21.03.94, | |21.03.94, | | | |( 616_014 ) | | | |стаття 8 | |стаття 8 |(наказ Держмитслужби України | | | | | | | | | |від 09.08.2005 N 735 | | | | | | | | | |( z0934-05, z0935-05 ) "Про | | | | | | | | | |запровадження єдиної форми | | | | | | | | | |заяви підприємства, подання | | | | | | | | | |якої митному органу передує | | | | | | | | | |митному оформленню товарів і | | | | | | | | | |транспортних засобів", | | | | | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | | | | | |України 26.08.2005 за | | | | | | | | | |N 934/11214) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 32|Оснащення та матеріали | 071 | 071 | 071 |Угода між Урядом України і Урядом |Перелік товарів, що ввозяться, | | |для забезпечення | | | |Російської Федерації про співробітництво в |оформлений відповідно до | | |аварійно-рятувальних | | | |галузі попередження промислових аварій, |положень Угоди | | |формувань, що ввозяться| | | |катастроф, стихійних лих та ліквідації | | | |в Україну в рамках | | | |їхніх наслідків ( 643_066 ) від 23.04.97, |Зобов'язання Міністерства | | |міжурядових угод про | | | |стаття 12 |України з питань надзвичайних | | |співробітництво в | | | | |ситуацій та у справах захисту | | |галузі попередження | | | |Угода між Кабінетом Міністрів України та |населення від наслідків | | |промислових аварій, | | | |Виконавчою Владою Грузії про |Чорнобильської катастрофи про | | |катастроф, стихійних | | | |співробітництво у галузі попередження |те, що ввезені товари будуть | | |лих і ліквідації їх | | | |промислових аварій, катастроф, стихійних |використані або розподілені під | | |наслідків | | | |лих та ліквідації їхніх наслідків |час операцій з надання допомоги | | | | | | |( 268_036 ) від 07.12.98, стаття 12 |чи вивезені після їх завершення | | | | | | | |з території України | | | | | | |Угода між Кабінетом Міністрів України та | | | | | | | |Урядом Республіки Вірменія про | | | | | | | |співробітництво в галузі попередження | | | | | | | |надзвичайних ситуацій і ліквідації їх | | | | | | | |наслідків ( 051_018 ) від 01.03.2001, | | | | | | | |стаття 10, пункт 1 | | | |-----------------------| | | |-------------------------------------------| | | |Оснащення та предмети | | | |Угода між Кабінетом Міністрів України та | | | |допомоги, що ввозяться | | | |Урядом Словацької Республіки про | | | |в Україну в рамках | | | |співробітництво і взаємну допомогу у разі | | | |Угоди між Кабінетом | | | |виникнення надзвичайних ситуацій | | | |Міністрів України та | | | |( 703_011 ) від 05.12.2000, стаття 8, | | | |Урядом Словацької | | | |пункт 3 | | | |Республіки про | | | | | | | |співробітництво і | | | | | | | |взаємну допомогу у разі| | | | | | | |виникнення надзвичайних| | | | | | | |ситуацій ( 703_011 ) | | | | | | | |-----------------------| | | |-------------------------------------------| | | |Оснащення та вантажі | | | |Угода між Кабінетом Міністрів України і | | | |допомоги, що ввозяться | | | |Урядом Республіки Польща про | | | |в Україну в рамках | | | |співробітництво та взаємну допомогу в | | | |Угоди між Кабінетом | | | |галузі попередження катастроф, стихійних | | | |Міністрів України і | | | |лих, інших надзвичайних ситуацій та | | | |Урядом Республіки | | | |ліквідації їх наслідків ( 616_029 ) від | | | |Польща про | | | |19.07.2002, стаття 7, пункт 3 | | | |співробітництво та | | | | | | | |взаємну допомогу в | | | | | | | |галузі попередження | | | | | | | |катастроф, стихійних | | | | | | | |лих, інших надзвичайних| | | | | | | |ситуацій та ліквідації | | | | | | | |їх наслідків | | | | | | | |( 616_029 ) | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 33|Матеріали та | 072 | 072 | 072 |Угода між Україною та Федеративною |Довідка Державного комітету | | |обладнання, що | | | |Республікою Німеччина про співпрацю у |України у справах | | |імпортуються в Україну | | | |справах осіб німецького походження, які |національностей та міграції | | |в рамках Угоди між | | | |проживають в Україні, ( 276_002 ) від | | | |Україною та | | | |03.09.96, стаття 14 |(надсилається до митних органів | | |Федеративною | | | | |Держмитслужбою України) | | |Республікою Німеччина | | | | | | | |про співпрацю у справах| | | | | | | |осіб німецького | | | | | | | |походження, які | | | | | | | |проживають в Україні | | | | | | | |( 276_002 ) | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 34|Матеріали, | 074 | - | - |Угода між | - | - |Перелік товарів військового | | |напівфабрикати, | | | |Урядом України| | |призначення та подвійного | | |комплектуючі вироби та | | | |та Урядом | | |використання, затверджений | | |інші матеріальні | | | |Російської | | |Міністерством промислової | | |ресурси, потрібні для | | | |Федерації про | | |політики України та Державною | | |виробництва озброєння і| | | |виробничу і | | |службою експортного контролю | | |військової техніки в | | | |науково- | | | | | |рамках коопераційних | | | |технічну | | |Перелік товарів, що не | | |зв'язків, що ввозяться | | | |кооперацію | | |підлягають експортному контролю,| | |в Україну на виконання | | | |підприємств | | |затверджений Міністерством | | |Угоди між Урядом | | | |оборонної | | |промислової політики України за | | |України та Урядом | | | |галузі | | |погодженням з Державною службою | | |Російської Федерації | | | |промисловості | | |експортного контролю | | |про виробничу і | | | |( 643_003 ) | | | | | |науково-технічну | | | |від 18.11.93, | | |Перелік суб'єктів | | |кооперацію підприємств | | | |стаття 5 | | |зовнішньоекономічної діяльності,| | |оборонної галузі | | | | | | |яким надаються повноваження на | | |промисловості | | | | | | |право здійснення імпорту товарів| | |( 643_003 ) | | | | | | |військового призначення для | | | | | | | | | |використання їх у власному | | | | | | | | | |виробництві, затверджений | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів України | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(надсилаються до митних | | | | | | | | | |органів Держмитслужбою України) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Зовнішньоекономічні договори | | | | | | | | | |(контракти), погоджені з | | | | | | | | | |Міністерством промислової | | | | | | | | | |політики України, та на підставі| | | | | | | | | |дозволу Державної служби | | | | | | | | | |експортного контролю (для | | | | | | | | | |товарів військового призначення)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(постанова Кабінету Міністрів | | | | | | | | | |України від 16.01.2003 N 41 | | | | | | | | | |( 41-2003-п ) (переліки товарів | | | | | | | | | |до цієї постанови надсилаються | | | | | | | | | |до митних органів Держмитслужбою| | | | | | | | | |України) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 35|Обладнання й майно, що | 078 | 078 | 078 |Угода між Кабінетом Міністрів України та |Довідка Національного космічного| | |ввозяться відповідно до| | | |Підготовчою комісією Організації Договору |агентства України | | |Угоди між Кабінетом | | | |про всеосяжну заборону ядерних випробувань | | | |Міністрів України та | | | |про проведення заходів, у тому числі |Перелік обладнання й майна, що | | |Підготовчою комісією | | | |післясертифікаційної діяльності, стосовно |ввозяться за контрактом | | |Організації Договору | | | |об'єктів з міжнародного моніторингу за | | | |про всеосяжну заборону | | | |Договором про всеосяжну заборону ядерних |(наказ Національного космічного | | |ядерних випробувань про| | | |випробувань ( 995_412 ) від 17.09.99, |агентства України, Держмитслужби| | |проведення заходів, у | | | |стаття 8 |України від 16.02.2004 N 41/97 | | |тому числі | | | | |( z0255-04 ) "Про затвердження | | |післясертифікаційної | | | | |Порядку підтвердження належності| | |діяльності, стосовно | | | | |обладнання та майна до таких, що| | |об'єктів з міжнародного| | | | |ввозяться для забезпечення | | |моніторингу за | | | | |безперервної роботи сейсмічної | | |Договором про всеосяжну| | | | |станції PS 45 відповідно до | | |заборону ядерних | | | | |Угоди між Кабінетом Міністрів | | |випробувань ( 995_412 )| | | | |України та Підготовчою комісією | | | | | | | |Організації Договору про | | | | | | | |всеосяжну заборону ядерних | | | | | | | |випробувань про проведення | | | | | | | |заходів, у тому числі | | | | | | | |післясертифікаційної діяльності,| | | | | | | |стосовно об'єктів з міжнародного| | | | | | | |моніторингу за Договором про | | | | | | | |всеосяжну заборону ядерних | | | | | | | |випробувань", зареєстрований у | | | | | | | |Мін'юсті України 27.02.2004 за | | | | | | | |N 255/8854) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 36|Матеріали, обладнання | 079 | 079 | 079 |Основна Угода про співробітництво між |Копія протокольного рішення | | |та інші види | | | |Дитячим Фондом Організації Об'єднаних |Комісії з питань гуманітарної | | |постачання, призначені | | | |Націй та Урядом України ( 995_364 ) від |допомоги при Кабінеті Міністрів | | |для програм | | | |07.09.98, стаття VII, пункт 6 |України | | |співробітництва | | | | | | | |відповідно до основного| | | | |(надсилається до митних органів | | |плану діяльності згідно| | | | |Держмитслужбою) | | |з Основною Угодою про | | | | | | | |співробітництво між | | | | |або довідка Мінекономіки України| | |Дитячим Фондом | | | | | | | |Організації Об'єднаних | | | | |(наказ Мінекономіки України від | | |Націй та Урядом України| | | | |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |( 995_364 ) | | | | |"Про затвердження Порядку | | | | | | | |підтвердження пільг з | | | | | | | |оподаткування при митному | | | | | | | |оформленні товарів, які | | | | | | | |надходять у рамках міжнародних | | | | | | | |договорів з надання Україні | | | | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | | | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | | | | | | |юстиції України 28.09.2007 за | | | | | | | |N 1124/14391) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 37|Товари, що ввозяться в | 080 | 080 | 080 |Угода між Урядом України і Урядом |Довідка Мінекономіки України | | |Україну на виконання | | | |Сполучених Штатів Америки про гуманітарне | | | |Угоди між Урядом | | | |і техніко-економічне співробітництво |(наказ Мінекономіки України від | | |України і Урядом | | | |( 840_295 ) від 07.05.92, стаття I |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |Сполучених Штатів | | | | |"Про затвердження Порядку | | |Америки про гуманітарне| | | | |підтвердження пільг з | | |і техніко-економічне | | | | |оподаткування при митному | | |співробітництво | | | | |оформленні товарів, які | | |( 840_295 ) | | | | |надходять у рамках міжнародних | | | | | | | |договорів з надання Україні | | | | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | | | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | | | | | | |юстиції України 28.09.2007 за | | | | | | | |N 1124/14391) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 38|Товари та інші | 081 | 081 | 081 |Угода про партнерство та співробітництво |Довідка Мінекономіки України | | |предмети, що ввозяться | | | |між Європейськими Співтовариствами і | | | |в Україну на виконання | | | |Україною ( 998_012 ) від 14.06.94 Додаток |(наказ Мінекономіки України від | | |Угоди про партнерство | | | |до Загальних правил, що застосовуються до |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |та співробітництво між | | | |меморандумів про фінансування ( 994_106 ), |"Про затвердження Порядку | | |Європейськими | | | |від 28.12.94, стаття 13 |підтвердження пільг з | | |Співтовариствами і | | | | |оподаткування при митному | | |Україною ( 998_012 ) з | | | | |оформленні товарів, які | | |метою реалізації | | | | |надходять у рамках міжнародних | | |проектів технічної | | | | |договорів з надання Україні | | |допомоги в рамках | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | |програми TACIS | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | | | | | | |юстиції України 28.09.2007 за | | | | | | | |N 1124/14391) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 39|Матеріали, що | 083 | 083 | 083 |Рамкова угода між Урядом України та |Довідка Мінекономіки України | | |ввозяться в Україну за | | | |Урядом Федеративної Республіки Німеччина | | | |дорученням Уряду | | | |про консультування і технічне |(наказ Мінекономіки України від | | |Федеративної | | | |співробітництво ( 276_730 ) від 29.05.96, |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |Республіки Німеччина | | | |стаття 8 |"Про затвердження Порядку | | |або виконавця для | | | | |підтвердження пільг з | | |реалізації проектів, | | | | |оподаткування при митному | | |укладених у межах | | | | |оформленні товарів, які | | |Рамкової угоди між | | | | |надходять у рамках міжнародних | | |Урядом України та | | | | |договорів з надання Україні | | |Урядом Федеративної | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | |Республіки Німеччина | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | |про консультування і | | | | |юстиції України 28.09.2007 за | | |технічне | | | | |N 1124/14391) | | |співробітництво | | | | | | | |( 276_730 ) | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 40|Обладнання, що | 084 | 084 | 084 |Угода між Урядом України і Урядом |Довідка Мінекономіки України | | |надається Данією як | | | |Королівства Данія щодо допомоги в | | | |технічна допомога для | | | |енергетичній програмі, яка враховує |(наказ Мінекономіки України від | | |впровадження проектів, | | | |аспекти захисту довкілля ( 208_001 ), від |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |розроблених у межах | | | |02.04.97, стаття 7 |"Про затвердження Порядку | | |Угоди між Урядом | | | | |підтвердження пільг з | | |України і Урядом | | | | |оподаткування при митному | | |Королівства Данія щодо | | | | |оформленні товарів, які | | |допомоги в енергетичній| | | | |надходять у рамках міжнародних | | |програмі, яка | | | | |договорів з надання Україні | | |враховує аспекти | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | |захисту довкілля | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | |( 208_001 ) | | | | |юстиції України 28.09.2007 за | | | | | | | |N 1124/14391) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 41|Обладнання та | 085 | 085 | 085 |Угода між Україною та Європейським Банком |Довідка Мінекономіки України | | |матеріали, які | | | |Реконструкції та Розвитку стосовно | | | |фінансуються | | | |діяльності Чорнобильського Фонду "Укриття" |(наказ Мінекономіки України від | | |Європейським Банком | | | |в Україні ( 996_004 ) від 20.11.97, розділ |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |Реконструкції та | | | |6 |"Про затвердження Порядку | | |Розвитку з коштів | | | | |підтвердження пільг з | | |грантів, наданих | | | | |оподаткування при митному | | |Чорнобильським фондом | | | | |оформленні товарів, які | | |об'єкту "Укриття", та | | | | |надходять у рамках міжнародних | | |імпортуються в Україну | | | | |договорів з надання Україні | | |в межах Угоди між | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | |Україною та | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | |Європейським Банком | | | | |юстиції України 28.09.2007 за | | |Реконструкції та | | | | |N 1124/14391) | | |Розвитку стосовно | | | | | | | |діяльності | | | | | | | |Чорнобильського Фонду | | | | | | | |"Укриття" в Україні | | | | | | | |( 996_004 ) | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 42|Товари, обладнання, що | 086 | 086 | 086 |Меморандум про створення і діяльність |Довідка Мінекономіки України | | |імпортуються на | | | |Японського центру в Україні ( 392_001 ) | | | |виконання Меморандуму | | | |від 19.05.97, стаття III |(наказ Мінекономіки України від | | |про створення і | | | | |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |діяльність Японського | | | | |"Про затвердження Порядку | | |центру в Україні | | | | |підтвердження пільг з | | |( 392_001 ) | | | | |оподаткування при митному | | | | | | | |оформленні товарів, які | | | | | | | |надходять у рамках міжнародних | | | | | | | |договорів з надання Україні | | | | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | | | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | | | | | | |юстиції України 28.09.2007 за | | | | | | | |N 1124/14391) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 43|Обладнання, що | 087 | 087 | 087 |Угода (у формі обміну нотами) між |Довідка Мінекономіки України | | |ввозиться в Україну на | | | |Кабінетом Міністрів України та Урядом | | | |виконання Угоди між | | | |Японії щодо надання японського культурного |(наказ Мінекономіки України від | | |Кабінетом Міністрів | | | |гранту на постачання музичних інструментів |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |України та Урядом | | | |Національній філармонії України ( 392_008 )|"Про затвердження Порядку | | |Японії щодо надання | | | |від 13.04.99, пункт 5 |підтвердження пільг з | | |японського культурного | | | | |оподаткування при митному | | |гранту на постачання | | | | |оформленні товарів, які | | |музичних інструментів | | | | |надходять у рамках міжнародних | | |Національній філармонії| | | | |договорів з надання Україні | | |України ( 392_008 ) | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | |-----------------------| | | |-------------------------------------------|зареєстрований в Міністерстві | | |Обладнання, що | | | |Угода (у формі обміну нотами) між |юстиції України 28.09.2007 за | | |ввозиться в Україну на | | | |Кабінетом Міністрів України та Урядом |N 1124/14391) | | |виконання Угоди між | | | |Японії щодо виконання Проекту | | | |Кабінетом Міністрів | | | |вдосконалення рівня медичного обладнання в | | | |України та Урядом | | | |українській спеціалізованій лікарні | | | |Японії щодо виконання | | | |"ОХМАТДИТ" ( 392_088 ) від 22.08.2000, | | | |Проекту вдосконалення | | | |пункт 6 | | | |рівня медичного | | | | | | | |обладнання в | | | | | | | |українській | | | | | | | |спеціалізованій лікарні| | | | | | | |"ОХМАТДИТ" ( 392_088 ) | | | | | | | |-----------------------| | | |-------------------------------------------| | | |Обладнання, що | | | |Угода (у формі обміну нотами) між | | | |ввозиться в Україну на | | | |Кабінетом Міністрів України та Урядом | | | |виконання Угоди між | | | |Японії щодо надання японського культурного | | | |Кабінетом Міністрів | | | |гранту на постачання аудіовізуального | | | |України та Урядом | | | |обладнання Національному музею історії | | | |Японії щодо надання | | | |України ( 392_010 ) від 30.07.99, пункт 5 | | | |японського культурного | | | | | | | |гранту на постачання | | | | | | | |аудіовізуального | | | | | | | |обладнання | | | | | | | |Національному музею | | | | | | | |історії України | | | | | | | |( 392_010 ) | | | | | | | |-----------------------| | | |-------------------------------------------| | | |Обладнання, що | | | |Угода (у формі обміну нотами) між | | | |ввозиться в Україну на | | | |Кабінетом Міністрів України та Урядом | | | |виконання Угоди між | | | |Японії щодо надання японського культурного | | | |Кабінетом Міністрів | | | |гранту на постачання аудіообладнання | | | |України та Урядом | | | |Національному академічному драматичному | | | |Японії щодо надання | | | |театру імені І.Франка ( 392_025 ) від | | | |японського культурного | | | |01.02.2001, пункт 5 | | | |гранту на постачання | | | | | | | |аудіообладнання | | | | | | | |Національному | | | | | | | |академічному | | | | | | | |драматичному театру | | | | | | | |імені І.Франка | | | | | | | |( 392_025 ) | | | | | | | |-----------------------| | | |-------------------------------------------| | | |Обладнання, що | | | |Угода (у формі обміну нотами) між | | | |ввозиться в Україну на | | | |Кабінетом Міністрів України та Урядом | | | |виконання Угоди між | | | |Японії про надання японського культурного | | | |Кабінетом Міністрів | | | |гранту на постачання музичних | | | |України та Урядом | | | |інструментів, аудіо- та відеообладнання | | | |Японії про надання | | | |Київській дитячій Академії мистецтв | | | |японського культурного | | | |( 392_020 ) від 28.03.2003, параграф 6, | | | |гранту на постачання | | | |пункт 1 "b" | | | |музичних інструментів, | | | | | | | |аудіо- та | | | | | | | |відеообладнання | | | | | | | |Київській дитячій | | | | | | | |Академії мистецтв | | | | | | | |( 392_020 ) | | | | | | | |-----------------------| | | |-------------------------------------------| | | |Обладнання, що | | | |Угода (у формі обміну нотами) між | | | |ввозиться в Україну на | | | |Кабінетом Міністрів України та Урядом | | | |виконання Угоди між | | | |Японії про надання японського культурного | | | |Кабінетом Міністрів | | | |гранту на постачання освітлювального | | | |України та Урядом | | | |обладнання Львівському державному | | | |Японії про надання | | | |академічному театру опери та балету імені | | | |японського культурного | | | |С.Крушельницької ( 392_023 ) від | | | |гранту на постачання | | | |01.09.2003, параграф 6, пункт 1 "b" | | | |освітлювального | | | | | | | |обладнання Львівському | | | | | | | |державному академічному| | | | | | | |театру опери та балету | | | | | | | |імені С.Крушельницької | | | | | | | |( 392_023 ) | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 44|Матеріали та | 088 | 088 | 088 |Угода (у формі обміну нотами) між | | | |обладнання, що | | | |Кабінетом Міністрів України та Урядом | | | |ввозяться в Україну на | | | |Японії про надання кредиту для | | | |виконання Угоди між | | | |фінансування проекту розвитку Державного | | | |Урядом України та | | | |міжнародного аеропорту "Бориспіль" | | | |Урядом Японії про | | | |( 392_026 ) від 29.03.2005, пункт 7 "с" | | | |надання кредиту для | | | | | | | |фінансування проекту | | | | | | | |розвитку Державного | | | | | | | |міжнародного аеропорту | | | | | | | |"Бориспіль" ( 392_026 )| | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 45|Товари, обладнання, що | 089 | 089 | 089 |Угода про грант (Проект ядерної безпеки |Довідка Мінекономіки України | | |закуплені з | | | |Чорнобильської АЕС) між Європейським | | | |використанням коштів з | | | |Банком Реконструкції та Розвитку як |(наказ Мінекономіки України від | | |рахунку ядерної безпеки| | | |Розпорядником коштів Гранту з Рахунку |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |та імпортуються в | | | |ядерної безпеки Урядом України та |"Про затвердження Порядку | | |Україну на виконання | | | |Чорнобильською атомною електростанцією |підтвердження пільг з | | |Угоди про грант (Проект| | | |( 996_729 ) від 12.11.96, розділ 1.01 |оподаткування при митному | | |ядерної безпеки | | | |Стандартні терміни й умови, які |оформленні товарів, які | | |Чорнобильської АЕС) між| | | |поширюються на гранти з рахунку ядерної |надходять у рамках міжнародних | | |Європейським Банком | | | |безпеки від 14.06.93, розділ 7.01 |договорів з надання Україні | | |Реконструкції та | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | |Розвитку як | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | |Розпорядником коштів | | | | |юстиції України 28.09.2007 за | | |Гранту з Рахунку | | | | |N 1124/14391) | | |ядерної безпеки,Урядом | | | | | | | |України та | | | | | | | |Чорнобильською атомною | | | | | | | |електростанцією | | | | | | | |( 996_729 ) | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 46|Обладнання, матеріали, | 090 | 090 | 090 |Угода між Кабінетом Міністрів України та |Довідка Мінекономіки України | | |що імпортуються в | | | |Урядом Королівства Нідерланди про технічне | | | |Україну в рамках Угоди | | | |та фінансове співробітництво ( 528_002 ) |(наказ Мінекономіки України від | | |між Кабінетом Міністрів| | | |від 11.05.98, стаття 4 |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |України та Урядом | | | | |"Про затвердження Порядку | | |Королівства Нідерланди | | | | |підтвердження пільг з | | |про технічне та | | | | |оподаткування при митному | | |фінансове | | | | |оформленні товарів, які | | |співробітництво | | | | |надходять у рамках міжнародних | | |( 528_002 ) | | | | |договорів з надання Україні | | | | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | | | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | | | | | | |юстиції України 28.09.2007 за | | | | | | | |N 1124/14391) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 47|Обладнання, матеріали, | 091 | 091 | 091 |Угода між Урядом України і Урядом |Довідка Мінекономіки України | | |які фінансуються | | | |Швейцарської Конфедерації про технічне та | | | |швейцарською стороною | | | |фінансове співробітництво ( 756_001 ) від |(наказ Мінекономіки України від | | |на безоплатній основі | | | |13.10.97, стаття 3 |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |та ввозяться в Україну | | | | |"Про затвердження Порядку | | |з метою реалізації | | | | |підтвердження пільг з | | |проектів | | | | |оподаткування при митному | | |співробітництва в | | | | |оформленні товарів, які | | |рамках Угоди між Урядом| | | | |надходять у рамках міжнародних | | |України і Урядом | | | | |договорів з надання Україні | | |Швейцарської | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | |Конфедерації про | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | |технічне та фінансове | | | | |юстиції України 28.09.2007 за | | |співробітництво | | | | |N 1124/14391) | | |( 756_001 ) | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 48|Обладнання, матеріали | 092 | 092 | 092 |Рамкова угода щодо Грантів технічної |Довідка Мінекономіки України | | |та фонди, що | | | |допомоги між Україною та Міжнародним банком| | | |імпортуються в Україну | | | |реконструкції та розвитку ( 996_013 ) від |(наказ Мінекономіки України від | | |в межах Рамкової угоди | | | |14.01.98, стаття IV |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |щодо Грантів технічної | | | | |"Про затвердження Порядку | | |допомоги між Україною | | | | |підтвердження пільг з | | |та Міжнародним банком | | | | |оподаткування при митному | | |реконструкції та | | | | |оформленні товарів, які | | |розвитку ( 996_013 ) | | | | |надходять у рамках міжнародних | | | | | | | |договорів з надання Україні | | | | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | | | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | | | | | | |юстиції України 28.09.2007 за | | | | | | | |N 1124/14391) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 49|Будь-які | 093 | 093 | 093 |Угода між Урядом України і Урядом Японії |Довідка Мінекономіки України | | |матеріально-технічні | | | |відносно співробітництва в скороченні та | | | |засоби, що ввозяться в | | | |ліквідації ядерної зброї в Україні і |(наказ Мінекономіки України від | | |Україну згідно з Угодою| | | |заснування комітету для цього |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |між Урядом України і | | | |співробітництва від 02.03.94, стаття 9 |"Про затвердження Порядку | | |Урядом Японії відносно | | | | |підтвердження пільг з | | |співробітництва в | | | | |оподаткування при митному | | |скороченні та | | | | |оформленні товарів, які | | |ліквідації ядерної | | | | |надходять у рамках міжнародних | | |зброї в Україні і | | | | |договорів з надання Україні | | |заснування комітету для| | | | |міжнародної технічної допомоги",| | |цього співробітництва | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | | | | | | |юстиції України 28.09.2007 за | | | | | | | |N 1124/14391) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 50|Товари, які надходять | 094 | 094 | 094 |Розпорядження Кабінету Міністрів України |Довідка Мінекономіки України | | |на митну територію | | | |від 09.08.2001 N 332-р ( 332-2001-р ) | | | |України як допомога | | | |Угода між Урядом України і Програмою |(наказ Мінекономіки України від | | |Уряду України згідно із| | | |Організації Об'єднаних Націй ( 995_400 ) |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |Угодою між Урядом | | | |від 18.06.93, пункт 2 статті V |"Про затвердження Порядку | | |України і Програмою | | | | |підтвердження пільг з | | |розвитку Організації | | | | |оподаткування при митному | | |Об'єднаних Націй | | | | |оформленні товарів, які | | |( 995_400 ) | | | | |надходять у рамках міжнародних | | | | | | | |договорів з надання Україні | | | | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | | | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | | | | | | |юстиції України 28.09.2007 за | | | | | | | |N 1124/14391) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 51|Товари, крім | 095 | - | 095 |Розпорядження | - |Розпорядження |Довідка Мінекономіки України | | |підакцизних, що | | | |Кабінету | |Кабінету | | | |надходять на митну | | | |Міністрів | |Міністрів |(наказ Мінекономіки України від | | |територію України | | | |України | |України від |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |відповідно до Угоди про| | | |від 12.10.2001| |12.10.2001 |"Про затвердження Порядку | | |Грант Всесвітнього | | | |N 477-р | |N 477-р |підтвердження пільг з | | |екологічного | | | |( 477-2001-р )| |( 477-2001-р ) |оподаткування при митному | | |траст-фонду (Проект | | | |Угода про | |Угода про |оформленні товарів, які | | |вилучення речовин, що | | | |грант | |грант |надходять у рамках міжнародних | | |руйнують озоновий шар) | | | |Всесвітнього | |Всесвітнього |договорів з надання Україні | | |між Україною та | | | |екологічного | |екологічного |міжнародної технічної допомоги",| | |Міжнародним банком | | | |траст-фонду | |траст-фонду |зареєстрований в Міністерстві | | |реконструкції та | | | |(Проект | |(Проект |юстиції України 28.09.2007 за | | |розвитку, що виступає | | | |вилучення | |вилучення |N 1124/14391) | | |як впроваджувальна | | | |речовин, що | |речовин, що | | | |установа Трастового | | | |руйнують | |руйнують | | | |фонду Всесвітнього | | | |озоновий шар) | |озоновий шар) | | | |екологічного фонду | | | |між Україною | |між Україною | | | |( 996_016 ) в рамках | | | |та | |та | | | |зазначеного проекту | | | |Міжнародним | |Міжнародним | | | | | | | |банком | |банком | | | | | | | |реконструкції | |реконструкції | | | | | | | |та розвитку, | |та розвитку, що| | | | | | | |що виступає як| |виступає як | | | | | | | |впроваджуваль-| |впроваджувальна| | | | | | | |на установа | |установа | | | | | | | |Трастового | |Трастового | | | | | | | |фонду | |фонду | | | | | | | |Всесвітнього | |Всесвітнього | | | | | | | |екологічного | |екологічного | | | | | | | |фонду | |фонду | | | | | | | |( 996_016 ) | |( 996_016 ) | | | | | | | |від 15.09.98 | |від 15.09.98 | | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 52|Обладнання й матеріали | 096 | - | 096 |Угода між | - |Угода між |Довідка Мінекономіки України | | |(крім підакцизних), які| | | |Кабінетом | |Кабінетом | | | |ввозяться на митну | | | |Міністрів | |Міністрів |(наказ Мінекономіки України від | | |територію України в | | | |України і | |України і |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |рамках Угоди між | | | |Урядом | |Урядом |"Про затвердження Порядку | | |Кабінетом Міністрів | | | |Турецької | |Турецької |підтвердження пільг з | | |України і Урядом | | | |Республіки про| |Республіки про |оподаткування при митному | | |Турецької Республіки | | | |технічне і | |технічне і |оформленні товарів, які | | |про технічне і | | | |фінансове | |фінансове |надходять у рамках міжнародних | | |фінансове | | | |співробітницт-| |співробітництво|договорів з надання Україні | | |співробітництво | | | |во ( 792_030 )| |( 792_030 ) ві |міжнародної технічної допомоги",| | |( 792_030 ) | | | |від | |14.11.2002, |зареєстрований в Міністерстві | | | | | | |14.11.2002, | |стаття 4 |юстиції України 28.09.2007 за | | | | | | |стаття 4 | | |N 1124/14391) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 53|Обладнання, механізми | 100 | 100 | 100 |Угода між Урядом України та Урядом Японії |Довідка Мінекономіки України | | |та матеріали, що | | | |про технічне співробітництво та грантову | | | |ввозяться в Україну | | | |допомогу ( 392_024 ) від 10.06.2004, |(наказ Мінекономіки України від | | |відповідно до Угоди між| | | |стаття VII |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |Урядом України та | | | | |"Про затвердження Порядку | | |Урядом Японії про | | | | |підтвердження пільг з | | |технічне | | | | |оподаткування при митному | | |співробітництво та | | | | |оформленні товарів, які | | |грантову допомогу | | | | |надходять у рамках міжнародних | | |( 392_024 ) | | | | |договорів з надання Україні | | | | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | | | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | | | | | | |юстиції України 28.09.2007 за | | | | | | | |N 1124/14391) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| |55 |{ Рядок 55 виключено на підставі Наказу Державної митної | | служби N 603 ( z0648-09 ) від 24.06.2009 } |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 54|Фармацевтична | 102 | - | - |Закон України | - | - |Перелік фармацевтичної | | |продукція, сполуки, що | | | |"Про Єдиний | | |продукції та сполук, | | |використовуються для її| | | |митний тариф" | | |затверджений Кабінетом | | |виготовлення, які не | | | |( 2097-12 ), | | |Міністрів України. | | |виробляються в Україні | | | |стаття 19, | | | | | |і класифікуються за | | | |пункт "ц" | | |(надсилається до митних органів | | |групами 28, 29, 30 УКТ | | | | | | |Держмитслужбою України) | | |ЗЕД ( 2371б-14 ), | | | | | | | | | |перелік яких | | | | | | | | | |затверджується | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(постанова Кабінету Міністрів | | | | | | | | | |України від 17.11.2004 N 1568 | | | | | | | | | |( 1568-2004-п ) "Питання | | | | | | | | | |звільнення від обкладення | | | | | | | | | |ввізним митом фармацевтичної | | | | | | | | | |продукції та сполук, що | | | | | | | | | |використовуються для її | | | | | | | | | |виготовлення, які не | | | | | | | | | |виробляються в Україні") | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 55|Озброєння, військова | 103 | 103 | 103 |Угода між Урядом України та Урядом |Підтвердження Міністерства | | |техніка, технічне і | | | |Російської Федерації про використання |оборони України | | |технологічне | | | |полігону злітно-посадкових систем "Нитка" | | | |обладнання, | | | |( 643_198 ) від 07.02.97, стаття 8 |(надсилається до митних органів | | |паливно-мастильні | | | | |Держмитслужбою України) | | |матеріали та інші | | | | | | | |матеріальні засоби, які| | | | | | | |забезпечують | | | | | | | |функціонування | | | | | | | |полігону, що ввозяться | | | | | | | |на митну територію | | | | | | | |України відповідно до | | | | | | | |Угоди між Урядом | | | | | | | |України та Урядом | | | | | | | |Російської Федерації | | | | | | | |про використання | | | | | | | |полігону | | | | | | | |злітно-посадкових | | | | | | | |систем "Нитка" | | | | | | | |( 643_198 ) | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 56|Товари, що ввозяться | 104 | 104 | 104 |Угода між |Угода між |Угода між |Довідка Міністерства освіти і | | |(пересилаються) в | | | |Україною та |Україною та |Україною та |науки України | | |Україну відповідно до | | | |Європейським |Європейським|Європейським | | | |Угоди між Україною та | | | |Співтоварист- |Співтоварис-|Співтовариством|(наказ Міністерства освіти | | |Європейським | | | |вом про |твом про |про наукове і |України та Державної митної | | |Співтовариством про | | | |наукове і |наукове і |технологічне |служби України від 23.12.2004 | | |наукове і технологічне | | | |технологічне |технологічне|співробітництво|N 972/914 ( z0028-05 ) "Про | | |співробітництво | | | |співробітницт-|співробітни-|( 994_194 ) від|затвердження Порядку | | |( 994_194 ) | | | |во ( 994_194 )|цтво |04.07.2002, |підтвердження належності товарів| | | | | | |від |( 994_194 ) |стаття 7 |до таких, що ввозяться | | | | | | |04.07.2002, |від | |(пересилаються) на митну | | | | | | |стаття 7 |04.07.2002, |Закон України |територію України відповідно до | | | | | | | |стаття 7 |"Про податок на|Угоди між Україною та | | | | | | | | |додану |Європейським Співтовариством про| | | | | | | | |вартість" |наукове та технологічне | | | | | | | | |( 168/97-ВР ), |співробітництво", зареєстрований| | | | | | | | |стаття 5, пункт|у Мін'юсті України 12.01.2005 за| | | | | | | | |5.13 |N 28/10308) | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| |57 |Культурні цінності | - | - | 105 | - | - |Закон України |Заповіт або договір дарування | | |згідно з кодами УКТ ЗЕД| | | | | |"Про податок на| | | |( 2371г-14 ) | | | | | |додану |Свідоцтво про включення | | |9701 10 00 00, | | | | | |вартість" |культурних цінностей до реєстру | | |9701 90 00 00, | | | | | |( 168/97-ВР ), |культурних цінностей, операції | | |9702 00 00 00, | | | | | |стаття 5, пункт|з імпорту яких звільняються від | | |9703 00 00 00, | | | | | |5.14 |обкладення податком на додану | | |9704 00 00 00, | | | | | | |вартість, видане на підставі | | |9705 00 00 00, | | | | | | |рішення Державної служби | | |9706 00 00 00, | | | | | | |контролю за переміщенням | | |виготовлені п'ятдесят і| | | | | | |культурних цінностей через | | |більше років тому, | | | | | | |державний кордон | | |внесені до Державного | | | | | | | | | |реєстру культурних | | | | | | |Копія протокольного рішення | | |цінностей України, які | | | | | | |Комісії з питань гуманітарної | | |ввозяться з метою їх | | | | | | |допомоги при Кабінеті Міністрів | | |подальшої передачі | | | | | | |України (надсилається до митних | | |музеям, галереям, | | | | | | |органів Держмитслужбою України) | | |виставковим центрам, | | | | | | | | | |архівам, установам | | | | | | |(постанова Кабінету Міністрів | | |культури або освіти, що| | | | | | |України від 22.02.2006 N 177 | | |знаходяться у державній| | | | | | |( 177-2006-п ) "Про | | |або комунальній | | | | | | |затвердження Порядку створення і| | |власності | | | | | | |ведення Державного реєстру | | | | | | | | | |культурних цінностей, операції з| | | | | | | | | |імпорту яких звільняються від | | | | | | | | | |обкладення податком на додану | | | | | | | | | |вартість", наказ Міністерства | | | | | | | | | |культури і туризму України від | | | | | | | | | |18.05.2006 N 302 ( z0678-06 ) | | | | | | | | | |"Про затвердження форми ведення | | | | | | | | | |Державного реєстру культурних | | | | | | | | | |цінностей та зразка свідоцтва | | | | | | | | | |про включення культурної | | | | | | | | | |цінності до Державного реєстру | | | | | | | | | |культурних цінностей", | | | | | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | | | | | |України 06.06.2006 за | | | | | | | | | |N 678/12552) | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| |58 |Повітряні судна, які | - | - | 106 | - | - |Закон України |Договір оперативного лізингу. | | |ввозяться в Україну за | | | | | |"Про податок на| | | |договорами оперативного| | | | | |додану |Заява-зобов'язання про | | |лізингу | | | | | |вартість" |вивезення повітряного судна | | | | | | | | |( 168/97-ВР ), | | | | | | | | | |стаття 5, пункт|(наказ Держмитслужби України | | | | | | | | |5.17 |від 09.08.2005 N 735 | | | | | | | | | |( z0934-05, z0935-05 ) "Про | | | | | | | | | |запровадження єдиної форми | | | | | | | | | |заяви підприємства, подання | | | | | | | | | |якої митному органу передує | | | | | | | | | |митному оформленню товарів і | | | | | | | | | |транспортних засобів", | | | | | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | | | | | |України 26.08.2005 за | | | | | | | | | |N 934/11214) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| |59 |Обладнання, запаси, | 107 | 107 | 107 |Меморандум про взаєморозуміння між |Заява про розміщення у режим | | |товари та матеріали, що| | | |Кабінетом Міністрів України і штабом |тимчасового ввезення із | | |ввозяться на територію | | | |Верховного головнокомандувача об'єднаних |зобов'язанням про вивезення | | |України у зв'язку з | | | |збройних сил НАТО на Атлантиці та штабом | | | |проведенням операцій | | | |Верховного головнокомандувача об'єднаних |(наказ Держмитслужби України від| | |або навчань НАТО | | | |збройних сил НАТО в Європі щодо |09.08.2005 N 735 ( z0934-05, | | |відповідно до | | | |забезпечення підтримки операцій НАТО з | z0935-05 ) "Про запровадження | | |Меморандуму про | | | |боку України ( 950_005 ) від 09.07.2002, |єдиної форми заяви підприємства,| | |взаєморозуміння між | | | |статті VI, VII |подання якої митному органу | | |Кабінетом Міністрів | | | | |передує митному оформленню | | |України і штабом | | | | |товарів і транспортних засобів",| | |Верховного | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | |головнокомандувача | | | | |України 26.08.2005 за | | |об'єднаних збройних сил| | | | |N 934/11214) | | |НАТО на Атлантиці та | | | | | | | |штабом Верховного | | | | | | | |головнокомандувача | | | | | | | |об'єднаних збройних сил| | | | | | | |НАТО в Європі щодо | | | | | | | |забезпечення підтримки | | | | | | | |операцій НАТО з боку | | | | | | | |України ( 950_005 ) | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| |60 |Озброєння, військова | 108 | 108 | 108 |Угода між Урядом України та Урядом |Довідка відповідного | | |техніка, матеріали та | | | |Російської Федерації про засоби систем |міністерства, іншого | | |обладнання, що | | | |попередження про ракетний напад і |центрального органу виконавчої | | |забезпечують | | | |контролю космічного простору ( 643_125 ) |влади з переліком обладнання | | |комплектацію та | | | |від 28.02.97, стаття 5, пункт 2 | | | |експлуатацію технічних | | | | |(надсилаються до митних органів | | |систем, при ввезенні їх| | | | |Держмитслужбою України) | | |на митну територію | | | | | | | |України в рамках Угоди | | | | | | | |між Урядом України та | | | | | | | |Урядом Російської | | | | | | | |Федерації про засоби | | | | | | | |систем попередження про| | | | | | | |ракетний напад і | | | | | | | |контролю космічного | | | | | | | |простору ( 643_125 ) | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| |61 |Запасні частини, | 109 | 109 | 109 |Конвенція про міжнародну цивільну авіацію |Посвідчення про державну | | |обладнання, бортові | | | |( 995_038 ) від 07.12.44, Додаток 9 |реєстрацію повітряного судна, у | | |запаси та інші | | | |"Спрощення формальностей" ( 995_655 ) |якому міститься інформація про | | |матеріали, які | | | | |країну - учасника Конвенції про | | |імпортуються іноземними| | | | |міжнародну цивільну авіацію | | |експлуатантами | | | | |( 995_038, 995_655 ) | | |повітряних суден у | | | | | | | |зв'язку з виконанням | | | | |Перелік країн, на авіакомпанії | | |міжнародних перевезень | | | | |яких поширюються положення | | |в рамках Конвенції про | | | | |Конвенції та її додатків, | | |міжнародну цивільну | | | | |наданий Державіаслужбою України | | |авіацію ( 995_038, | | | | |(надсилається до митних органів | | |995_655 ) | | | | |Держмитслужбою України) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| |62 |Товари та обладнання, | 110 | 110 | 110 |Угода між Міністерством економіки та з |Довідка Мінекономіки України | | |які ввозяться на митну | | | |питань європейської інтеграції України і | | | |територію України у | | | |Міністерством оборони Сполучених Штатів |(наказ Мінекономіки України від | | |якості технічної | | | |Америки щодо надання Україні допомоги, |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |допомоги на виконання | | | |пов'язаної із встановленням системи |"Про затвердження Порядку | | |Угоди між Міністерством| | | |експортного контролю з метою запобігання |підтвердження пільг з | | |економіки та з питань | | | |розповсюдженню зброї масового знищення з |оподаткування при митному | | |європейської інтеграції| | | |України ( 840_077 ) від 22.10.2001 |оформленні товарів, які | | |України і Міністерством| | | | |надходять у рамках міжнародних | | |оборони Сполучених | | | | |договорів з надання Україні | | |Штатів Америки щодо | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | |надання Україні | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | |допомоги, пов'язаної із| | | | |юстиції України 28.09.2007 за | | |встановленням системи | | | | |N 1124/14391) | | |експортного контролю з | | | | | | | |метою запобігання | | | | | | | |розповсюдженню зброї | | | | | | | |масового знищення з | | | | | | | |України ( 840_077 ) | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| |63 |Товари та обладнання, | 111 | 111 | 111 |Угода між Міністерством охорони здоров'я |Довідка Мінекономіки України | | |які ввозяться на митну | | | |України та Міністерством оборони Сполучених| | | |територію України як | | | |Штатів Америки стосовно співробітництва у |(наказ Мінекономіки України від | | |технічна допомога на | | | |галузі запобігання розповсюдженню |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |виконання Угоди між | | | |технологій, патогенів та знань, які можуть |"Про затвердження Порядку | | |Міністерством охорони | | | |бути використані в ході розробки |підтвердження пільг з | | |здоров'я України та | | | |біологічної зброї від 29.08.2005. |оподаткування при митному | | |Міністерством оборони | | | |Угода між Україною і Сполученими Штатами |оформленні товарів, які | | |США стосовно | | | |Америки щодо надання допомоги Україні в |надходять у рамках міжнародних | | |співробітництва у | | | |ліквідації стратегічної ядерної зброї, а |договорів з надання Україні | | |галузі запобігання | | | |також запобігання розповсюдженню зброї |міжнародної технічної допомоги",| | |розповсюдженню | | | |масового знищення ( 840_007 ) від 25.10.93,|зареєстрований в Мін'юсті | | |технологій, патогенів | | | |стаття VIII |України 28.09.2007 за | | |та знань, які можуть | | | | |N 1124/14391) | | |бути використані в ході| | | | | | | |розробки біологічної | | | | | | | |зброї | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| |66 |{ Рядок 66 виключено на підставі Наказу Державної митної | | служби N 603 ( z0648-09 ) від 24.06.2009 } |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| |64 |Обладнання, механізми | 115 | 115 | 115 |Угода між Урядом України та Урядом |Довідка Мінекономіки України | | |та матеріали, що | | | |Республіки Корея про грантову допомогу та | | | |ввозяться на митну | | | |технічне співробітництво ( 410_014 ) від |(наказ Мінекономіки України від | | |територію України як | | | |20.10.2005, стаття 7 |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |технічна допомога на | | | | |"Про затвердження Порядку | | |виконання Угоди між | | | | |підтвердження пільг з | | |Урядом України та | | | | |оподаткування при митному | | |Урядом Республіки Корея| | | | |оформленні товарів, які | | |про грантову допомогу | | | | |надходять у рамках міжнародних | | |та технічне | | | | |договорів з надання Україні | | |співробітництво | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | |( 410_014 ) | | | | |зареєстрований в Мін'юсті | | | | | | | |України 28.09.2007 за | | | | | | | |N 1124/14391) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| |65 |Обладнання, матеріали | 116 | - | 116 |Угода між | - |Угода між |Довідка Мінекономіки України | | |(крім підакцизних), що | | | |Кабінетом | |Кабінетом | | | |ввозяться на митну | | | |Міністрів | |Міністрів |(наказ Мінекономіки України від | | |територію України для | | | |України та | |України та |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |реалізації проектів на | | | |Урядом | |Урядом |"Про затвердження Порядку | | |виконання Угоди між | | | |Італійської | |Італійської |підтвердження пільг з | | |Кабінетом Міністрів | | | |Республіки про| |Республіки про |оподаткування при митному | | |України та Урядом | | | |технічне | |технічне |оформленні товарів, які | | |Італійської Республіки | | | |співробіт- | |співробіт- |надходять у рамках міжнародних | | |про технічне | | | |ництво | |ництво |договорів з надання Україні | | |співробітництво | | | |( 380_026 ) | |( 380_026 ) |міжнародної технічної допомоги",| | |( 380_026 ) | | | |від | |від |зареєстрований в Мін'юсті | | | | | | |13.03.2003, | |13.03.2003, |України 28.09.2007 за | | | | | | |стаття 4 | |стаття 4 |N 1124/14391) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| |66 |Матеріальні частини та | 117 | 117 | 117 |Угода між державами-учасницями |Заява про мету ввезення | | |провізія, запаси та | | | |Північноатлантичного договору та іншими | | | |інше майно, що | | | |державами, які беруть участь у програмі |(наказ Держмитслужби України від| | |ввозяться для потреб | | | |"Партнерство заради миру", щодо статусу |09.08.2005 N 735 ( z0934-05 ) | | |збройних сил відповідно| | | |їхніх збройних сил |"Про запровадження єдиної форми | | |до Угоди між | | | |та Додатковий протокол до цієї Угоди |заяви підприємства подання якої| | |державами-учасницями | | | |( 994_042 ) від 06.05.96. |митному органу передує митному | | |Північноатлантичного | | | | |оформленню товарів і | | |договору та іншими | | | |Угода між Сторонами Північноатлантичного |транспортних засобів", | | |державами, які беруть | | | |договору щодо статусу їхніх збройних сил |зареєстрований у Мін'юсті | | |участь у програмі | | | |від 19.06.51, стаття 11 |України 26.08.2005 за | | |"Партнерство заради | | | | |N 934/11214) | | |миру", щодо статусу | | | | | | | |їхніх збройних сил та | | | | |Рішення Президента України про | | |Додаткового протоколу | | | | |допуск підрозділів збройних сил | | |до цієї Угоди та Угоди | | | | |інших держав на територію | | |між Сторонами | | | | |України | | |Північноатлантичного | | | | | | | |договору щодо статусу | | | | |(Закон України "Про порядок | | |їхніх збройних сил | | | | |допуску та умови перебування | | |( 994_042 ) | | | | |підрозділів збройних сил інших | | | | | | | |держав на території України") | | | | | | | |( 1479-14 ). | | | | | | | | | | | | | | | |Доручення для вчинення дій, | | | | | | | |пов'язаних з митним оформленням | | | | | | | |військової техніки, видане | | | | | | | |відповідним центральним органом | | | | | | | |виконавчої влади. | | | | | | | | | | | | | | | |Переліки посадових осіб, які | | | | | | | |мають право підписувати такі | | | | | | | |доручення, що визначаються | | | | | | | |відповідними центральними | | | | | | | |органами виконавчої влади за | | | | | | | |погодженням з Держмитслужбою, | | | | | | | |або письмове підтвердження | | | | | | | |уповноваженої особи Міноборони, | | | | | | | |що засвідчує достовірність | | | | | | | |даних, які вносяться до | | | | | | | |вантажної митної декларації | | | | | | | |уповноваженою особою сторони, що| | | | | | | |приймає військову техніку | | | | | | | | | | | | | | | |(постанова Кабінету Міністрів | | | | | | | |України від 18.01.2003 N 63 | | | | | | | |( 63-2003-п ) "Про затвердження | | | | | | | |Порядку митного оформлення | | | | | | | |військової техніки та військових| | | | | | | |транспортних засобів, які | | | | | | | |перетинають митний кордон | | | | | | | |України") | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| |67 |З 1 січня 2008 року до | 118 | - | - |Закон України | - | - |Перелік та обсяги таких товарів,| | |1 вересня 2012 року | | | |"Про Єдиний | | |з визначенням їх кодів згідно з | | |товари (крім | | | |митний тариф" | | |Українською класифікацією | | |підакцизних), які не | | | |( 2097-12 ), | | |товарів зовнішньоекономічної | | |виробляються в Україні | | | |стаття 19, | | |діяльності ( 2371а-14, 2371б-14,| | |або виробляються | | | |пункт "щ" | | | 2371в-14, 2371г-14 ), | | |але не відповідають | | | |Закон України | | |затверджуються Кабінетом | | |технічним | | | |"Про | | |Міністрів України. | | |характеристикам | | | |організацію | | | | | |світового рівня та | | | |та проведення | | |(Закон України "Про організацію | | |вимогам міжнародних | | | |фінальної | | |та проведення фінальної частини| | |спортивних організацій,| | | |частини | | |чемпіонату Європи 2012 року з | | |що ввозяться на митну | | | |чемпіонату | | |футболу в Україні" ( 962-16 ), | | |територію України. | | | |Європи 2012 | | |частина третя статті 5) | | | | | | |року з футболу| | | | | |Перелік та обсяги таких| | | |в Україні" | | | | | |товарів затверджуються | | | |( 962-16 ), | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | |стаття 5, | | | | | |України | | | |пункт 3 | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| |68 |Товари, які ввозяться | 119 | - | 119 |Угода про | |Угода про |Перелік товарів встановлено | | |(у тому числі такі, що | | | |звільнення від| |звільнення від |Державним комітетом | | |ввозяться після | | | |сплати мита, | |сплати мита, |стандартизації метрології та | | |тимчасового вивезення) | | | |податків і | |податків і |сертифікації України | | |з метою перевірки та | | | |видачі | |видачі | | | |метрологічної | | | |спеціальних | |спеціальних |(Угода про звільнення від сплати| | |атестації. | | | |дозволів за | |дозволів за |мита, податків і видачі | | | | | | |провезення | |провезення |спеціальних дозволів за | | |Перелік таких товарів | | | |нормативних | |нормативних |провезення нормативних | | |установлюється | | | |документів, | |документів, |документів, еталонів, засобів | | |Державним комітетом | | | |еталонів, | |еталонів, |вимірювань і стандартних | | |стандартизації | | | |засобів | |засобів |зразків, що провозяться з метою | | |метрології та | | | |вимірювань і | |вимірювань і |повірки та метрологічної | | |сертифікації України | | | |стандартних | |стандартних |атестації ( 997_746 ), від | | | | | | |зразків, що | |зразків, що |10.02.95, стаття 2) | | | | | | |провозяться з | |провозяться з | | | | | | | |метою | |метою перевірки| | | | | | | |перевірки та | |та | | | | | | | |метрологічної | |метрологічної | | | | | | | |атестації | |атестації | | | | | | | |( 997_746 ), | |( 997_746 ), | | | | | | | |від | |від | | | | | | | |10.02.95, | |10.02.95, | | | | | | | |стаття 2 | |стаття 2 | | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| |69 |Устаткування, яке | 120 | - | 120 |Закон України | |Закон України |Перелік та обсяги | | |працює на нетрадиційних| | | |"Про Єдиний | |"Про податок на|енергозберігаючих матеріалів, | | |та поновлюваних | | | |митний тариф" | |додану |обладнання, устаткування та | | |джерелах енергії, | | | |( 2097-12 ), | |вартість" |комплектуючих, що звільняються | | |енергозберігаюче | | | |стаття 19, | |( 168/97-ВР ), |від ввізного мита | | |обладнання і матеріали,| | | |пункти "ч", | |підпункти | | | |засоби вимірювання, | | | |"щ" | |5.18.1-5.18.2 |(постанова Кабінету Міністрів | | |контролю та управління | | | | | |пункту 5.18 |України від 14.05.2008 N 444 | | |витратами | | | | | |статті 5 |( 444-2008-п ) "Питання ввезення| | |паливно-енергетичних | | | | | | |на митну територію України | | |ресурсів, обладнання та| | | | | | |енергозберігаючих матеріалів, | | |матеріали для | | | | | | |обладнання, устаткування та | | |виробництва | | | | | | |комплектуючих") | | |альтернативних видів | | | | | | | | | |палива (далі - товари) | | | | | | | | | |за умови, якщо ці | | | | | | | | | |товари застосовуються | | | | | | | | | |платником податку для | | | | | | | | | |власного виробництва та| | | | | | | | | |якщо ідентичні товари з| | | | | | | | | |аналогічними якісними | | | | | | | | | |показниками не | | | | | | | | | |виробляються в Україні.| | | | | | | | | |Матеріали, устаткування| | | | | | | | | |та комплектуючі, що | | | | | | | | | |використовуються для | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | |устаткування,яке працює| | | | | | | | | |на нетрадиційних та | | | | | | | | | |поновлюваних джерелах | | | | | | | | | |енергії, яке виробляє | | | | | | | | | |альтернативні види | | | | | | | | | |палива, | | | | | | | | | |енергозберігаюче | | | | | | | | | |обладнання і матеріали,| | | | | | | | | |вироби, експлуатація | | | | | | | | | |яких забезпечує | | | | | | | | | |економію та раціональне| | | | | | | | | |використання | | | | | | | | | |паливно-енергетичних | | | | | | | | | |ресурсів, засоби | | | | | | | | | |вимірювання, контролю | | | | | | | | | |та управління | | | | | | | | | |витратами, | | | | | | | | | |паливно-енергетичні | | | | | | | | | |ресурси, якщо ідентичні| | | | | | | | | |товари з аналогічними | | | | | | | | | |якісними показниками не| | | | | | | | | |виробляються в Україні.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Переліки та обсяги | | | | | | | | | |таких товарів | | | | | | | | | |затверджено Кабінетом | | | | | | | | | |Міністрів України | | | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| |70 |Майно, у тому числі | 121 | 121 | 121 |Угода про привілеї та імунітети Організації|Копія посвідчення про | | |видання, що ввозиться | | | |за демократію та економічний розвиток - |акредитацію дипломатичної місії | | |ГУАМ для службового | | | |ГУАМ ( 886_009 ) від 19.06.2007, стаття 8 |в Міністерстві закордонних справ| | |використання | | | | |України або копія дипломатичної | | | | | | | |чи службової картки акредитації | | | | | | | |в Міністерстві закордонних справ| | | | | | | |України. | | | | | | | | | | | | | | | |Заява про мету ввезення | | | | | | | | | | | | | | | |(наказ Міністерства закордонних | | | | | | | |справ України від 13.01.2003 | | | | | | | |N 11 ( z0062-03 ) "Про | | | | | | | |затвердження Положення про | | | | | | | |акредитацію співробітників | | | | | | | |дипломатичних і консульських | | | | | | | |установ іноземних держав, | | | | | | | |міжнародних організацій та їхніх| | | | | | | |представництв, інших іноземних | | | | | | | |організацій", зареєстрований у | | | | | | | |Мін'юсті України 28.01.2003 за | | | | | | | |N 62/7383, | | | | | | | | | | | | | | | |наказ Держмитслужби України | | | | | | | |України від 19.07.2001 N 491 | | | | | | | |( z0723-01 ) "Про затвердження | | | | | | | |Правил митного контролю та | | | | | | | |митного оформлення предметів | | | | | | | |дипломатичних представництв, | | | | | | | |консульських установ, | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | |організацій, а також їх | | | | | | | |персоналу та членів сімей | | | | | | | |персоналу, які користуються на | | | | | | | |території України митними | | | | | | | |пільгами", зареєстрований у | | | | | | | |Мін'юсті України 20.08.2001 за | | | | | | | |N 723/5914, | | | | | | | |наказ Держмитслужби | | | | | | | |України від 09.08.2005 N 735 | | | | | | | |( z0934-05 ) "Про запровадження | | | | | | | |єдиної форми заяви підприємства,| | | | | | | |подання якої митному органу | | | | | | | |передує митному оформленню | | | | | | | |товарів і транспортних засобів",| | | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | | | |України 26.08.2005 за | | | | | | | |N 934/11214) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| |71 |Бланки книжок МДП | 122 | - | 122 |Митна | |Митна конвенція|Угода, укладена між | | | | | | |конвенція | |про міжнародне |Держмитслужбою та організацією, | | | | | | |про міжнародне| |перевезення |що ввозить книжки МДП, про | | | | | | |перевезення | |вантажів із |визнання такої організації як | | | | | | |вантажів із | |застосуванням |гарантійного об'єднання та | | | | | | |застосуванням | |книжки МДП |організації, уповноваженої | | | | | | |книжки МДП | |(Конвенція МДП)|Міжнародним союзом | | | | | | |(Конвенція | |( 995_012 ) |автомобільного транспорту | | | | | | |МДП) | |1975 року, |видавати книжки МДП національним| | | | | | |( 995_012 ) | |стаття 7 |перевізникам (надсилається | | | | | | |1975 року, | | |Держмитслужбою) | | | | | | |стаття 7 | | | | | | | | | | | | |(Митна конвенція про міжнародне | | | | | | | | | |перевезення вантажів із | | | | | | | | | |застосуванням книжки МДП | | | | | | | | | |(Конвенція МДП) ( 995_012 ) | | | | | | | | | |1975 року) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| |72 |Товари, що імпортуються| 123 | 123 | 123 |Договір між Урядом України та Європейським |Копія посвідчення про | | |ЄБРР в Україну і | | | |банком реконструкції та розвитку про |акредитацію дипломатичної місії | | |необхідні для | | | |співробітництво та діяльність Постійного |в Міністерстві закордонних справ| | |здійснення його | | | |представництва ЄБРР в Україні ( 985_012 ) |України або копія дипломатичної | | |офіційної діяльності. | | | |від 12.06.2007, стаття 7 |чи службової картки акредитації | | | | | | | |в Міністерстві закордонних справ| | |Товари, що імпортуються| | | | |України. | | |ЄБРР в Україну для | | | | | | | |користування Постійним | | | | |Заява про мету ввезення | | |Представництвом, мають | | | | | | | |імпортуватись на ім'я | | | | |(наказ Міністерства закордонних | | |ЄБРР. | | | | |справ України від 13.01.2003 | | | | | | | |N 11 ( z0062-03 ) "Про | | |Товари мають | | | | |затвердження Положення про | | |використовуватись | | | | |акредитацію співробітників | | |банком лише для | | | | |дипломатичних і консульських | | |здійснення його | | | | |установ іноземних держав, | | |офіційної діяльності | | | | |міжнародних організацій та їхніх| | |без права відчуження на| | | | |представництв, інших іноземних | | |території України | | | | |організацій", зареєстрований у | | | | | | | |Мін'юсті України 28.01.2003 за | | | | | | | |N 62/7383, | | | | | | | |наказ Держмитслужби України | | | | | | | |від 19.07.2001 N 491 | | | | | | | |( z0723-01 ) "Про затвердження | | | | | | | |Правил митного контролю та | | | | | | | |митного оформлення предметів | | | | | | | |дипломатичних представництв, | | | | | | | |консульських установ, | | | | | | | |представництв міжнародних | | | | | | | |організацій, а також їх | | | | | | | |персоналу та членів сімей | | | | | | | |персоналу, які користуються на | | | | | | | |території України митними | | | | | | | |пільгами", зареєстрований у | | | | | | | |Мін'юсті України 20.08.2001 за | | | | | | | |N 723/5914, | | | | | | | |наказ Держмитслужби України від | | | | | | | |09.08.2005 N 735 ( z0934-05 ) | | | | | | | |"Про запровадження єдиної форми | | | | | | | |заяви підприємства, подання якої| | | | | | | |митному органу передує митному | | | | | | | |оформленню товарів і | | | | | | | |транспортних засобів", | | | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | | | |України 26.08.2005 за | | | | | | | |N 934/11214) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| |73 |Обладнання та | 124 | 124 | 124 |Договір між Урядом України та Європейським |Довідка Мінекономіки України | | |матеріали, які | | | |банком реконструкції та розвитку про | | | |використовуються | | | |співробітництво та діяльність Постійного |(наказ Мінекономіки України від | | |для надання ЄБРР | | | |представництва ЄБРР в Україні ( 985_012 ) |05.09.2007 N 291 ( z1124-07 ) | | |технічної допомоги або | | | |від 12.06.2007, стаття 8 |"Про затвердження Порядку | | |для грантового | | | | |підтвердження пільг з | | |співфінансування і | | | | |оподаткування при митному | | |фінансуються за рахунок| | | | |оформленні товарів, які | | |грантових коштів | | | | |надходять у рамках міжнародних | | | | | | | |договорів з надання Україні | | | | | | | |міжнародної технічної допомоги",| | | | | | | |зареєстрований в Мін'юсті | | | | | | | |України 28.09.2007 за | | | | | | | |N 1124/14391) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 74|Товари, що надаються |125 |125 |125 |Угода (у формі обміну нот) між Урядом |Довідка Мінекономіки України | | |Урядом Японії Уряду | | | |України та Урядом Японії про надання | | | |України в межах Гранту | | | |грантової допомоги для реалізації проекту |(наказ Мінекономіки України | | | | | | |"Оновлення освітлювального обладнання |від 05.09.2007 N 291 | | | | | | |Харківського державного академічного |( z1124-07 ) "Про | | | | | | |театру опери та балету імені М.В.Лисенка" |затвердження Порядку | | | | | | |від 06.08.2008, стаття 6 |підтвердження пільг з | | | | | | | |оподаткування при митному | | | | | | | |оформленні товарів, | | | | | | | |які надходять у рамках | | | | | | | |міжнародних договорів | | | | | | | |з надання Україні міжнародної | | | | | | | |технічної допомоги", | | | | | | | |зареєстрований в Міністерстві | | | | | | | |юстиції України 28.09.2007 | | | | | | | |за N 1124/14391) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 75|У період з 1 січня 2009|- |- |126 |- |- |Закон України |Свідоцтво про реєстрацію | | |до 1 січня 2012 року, | | | | | |"Про податок на|сільськогосподарського | | |племінні чистопородні | | | | | |додану |підприємства як суб'єкта | | |тварини великої | | | | | |вартість" |спеціального режиму | | |рогатої худоби | | | | | |( 168/97-ВР ), |оподаткування. | | |або генетичний | | | | | |стаття 11, | | | |матеріал (коди | | | | | |пункт 11.46 |Реєстр суб'єктів спеціального | | |УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) | | | | | | |режиму оподаткування. | | |0102 10 10 00, | | | | | | | | | |0102 10 30 00, | | | | | | |Племінне свідоцтво (сертифікат),| | |0102 10 90 00, | | | | | | |яке використовується при | | |0511 10 00 00 | | | | | | |визначенні цінності племінних | | |0511 99 90 10), | | | | | | |(генетичних) ресурсів, видане | | |при ввезенні суб'єктами| | | | | | |уповноваженим державним органом.| | |спеціального режиму | | | | | | | | | |оподаткування, | | | | | | |(Постанова Кабінету Міністрів | | |встановленого | | | | | | |України від 21.01.2009 N 23 | | |статтею 8-1 Закону | | | | | | |( 23-2009-п ) "Про затвердження | | |України "Про податок | | | | | | |переліку видів діяльності, на | | |на додану вартість" | | | | | | |які поширюються норми статті | | |( 168/97-ВР ) | | | | | | |8-1 Закону України | | | | | | | | | |"Про податок на додану вартість"| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Закон України від 15.12.93 | | | | | | | | | |N 3691-XII ( 3691-12 ) "Про | | | | | | | | | |племінну справу у тваринництві",| | | | | | | | | |статті 12-13 | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 76|Тимчасово, |127 |- |- |Закон України |- | |Перелік промислових підприємств | | |до 1 січня 2011 року, | | | |"Про Єдиний | | |та товарів що ввозяться ними на | | |обладнання та | | | |митний тариф" | | |митну територію України з метою | | |комплектуючі | | | |( 2097-12 ), | | |створення нових виробництв із | | |вироби до нього | | | |стаття 19, | | |впровадженням енергозберігаючих | | |товарних груп 84, | | | |пункт "ю" | | |технологій утворюється | | |85, 90 УКТ ЗЕД | | | | | | |Міжвідомчою комісією та | | |( 2371г-14 ), які | | | | | | |затверджуються Кабінетом | | |не виробляються в | | | | | | |Міністрів України. | | |Україні та ввозяться | | | | | | |(Постанова Кабінетом Міністрів | | |на митну територію | | | | | | |України від 18.03.09 N 284 | | |України промисловими | | | | | | |( 284-2009-п ) "Питання ввезення| | |підприємствами, а | | | | | | |на митну територію України | | |також основні фонди, | | | | | | |промисловими підприємствами | | |матеріали, обладнання, | | | | | | |товарів з метою створення нових | | |устаткування та | | | | | | |виробництв із впровадженням | | |комплектуючі вироби, | | | | | | |енергозберігаючих технологій" | | |крім підакцизних | | | | | | | | | |товарів, які ввозяться | | | | | | | | | |промисловими | | | | | | | | | |підприємствами | | | | | | | | | |з метою створення | | | | | | | | | |нових виробництв із | | | | | | | | | |впровадженням | | | | | | | | | |енергозберігаючих | | | | | | | | | |технологій, у тому | | | | | | | | | |числі ввезення таких | | | | | | | | | |товарів як внесків до | | | | | | | | | |статутних фондів | | | | | | | | | |цих підприємств. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Порядок ввезення | | | | | | | | | |промисловими | | | | | | | | | |підприємствами на | | | | | | | | | |митну територію | | | | | | | | | |України товарів з | | | | | | | | | |метою створення | | | | | | | | | |нових виробництв | | | | | | | | | |із впровадженням | | | | | | | | | |енергозберігаючих | | | | | | | | | |технологій | | | | | | | | | |затверджуються | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |У разі порушення | | | | | | | | | |вимог щодо цільового | | | | | | | | | |використання зазначених| | | | | | | | | |товарів платник податку| | | | | | | | | |зобов'язаний сплатити | | | | | | | | | |ввізне мито та пеню у | | | | | | | | | |порядку і розмірах, | | | | | | | | | |визначених законом. | | | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 77|Тимчасово, |- |- |128 |- |- |Закон України |Перелік промислових підприємств | | |до 1 січня 2011 року, | | | | | |"Про податок |та товарів що ввозяться ними на | | |основні фонди, | | | | | |на додану |митну територію України з метою | | |матеріали, обладнання, | | | | | |вартість" |створення нових виробництв із | | |устаткування та | | | | | |( 168/97-ВР ), |впровадженням енергозберігаючих | | |комплектуючі вироби | | | | | |стаття 5, |технологій утворюється | | |(крім підакцизних | | | | | |пункт 5.18, |Міжвідомчою комісією та | | |товарів) промислових | | | | | |підпункт 5.18.3|затверджуються Кабінетом | | |підприємств, які | | | | | | |Міністрів України. | | |створюють нові | | | | | | | | | |виробництва із | | | | | | |(Постанова Кабінету Міністрів | | |впровадженням | | | | | | |України від 18.03.09 N 284 | | |енергозберігаючих | | | | | | |( 284-2009-п ) "Питання | | |технологій, у тому | | | | | | |ввезення на митну територію | | |числі ввезення таких | | | | | | |України промисловими | | |товарів як внесків до | | | | | | |підприємствами товарів | | |статутних фондів | | | | | | |з метою створення нових | | |цих підприємств. | | | | | | |виробництв із впровадженням | | | | | | | | | |енергозберігаючих технологій" | | |Порядок ввезення | | | | | | | | | |промисловими | | | | | | | | | |підприємствами на | | | | | | | | | |митну територію | | | | | | | | | |України товарів з метою| | | | | | | | | |створення нових | | | | | | | | | |виробництв із | | | | | | | | | |впровадженням | | | | | | | | | |енергозберігаючих | | | | | | | | | |технологій | | | | | | | | | |затверджуються | | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів | | | | | | | | | |України. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |У разі порушення | | | | | | | | | |вимог щодо цільового | | | | | | | | | |використання зазначених| | | | | | | | | |товарів платник податку| | | | | | | | | |зобов'язаний збільшити | | | | | | | | | |податкові зобов'язання | | | | | | | | | |за результатами | | | | | | | | | |податкового періоду, | | | | | | | | | |на який припадає таке | | | | | | | | | |порушення, на суму | | | | | | | | | |податку на додану | | | | | | | | | |вартість, що мала бути | | | | | | | | | |сплачена в момент | | | | | | | | | |ввезення таких товарів,| | | | | | | | | |а також сплатити пеню, | | | | | | | | | |нараховану на таку | | | | | | | | | |суму податку виходячи | | | | | | | | | |із 120 відсотків | | | | | | | | | |облікової ставки | | | | | | | | | |Національного банку | | | | | | | | | |України, що діяла на | | | | | | | | | |день збільшення | | | | | | | | | |податкового | | | | | | | | | |зобов'язання, та за | | | | | | | | | |період від дати | | | | | | | | | |ввезення таких товарів | | | | | | | | | |до дати збільшення | | | | | | | | | |податкових зобов'язань.| | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ 2. Застосування інших видів податкових пільг | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Товари, що ввозяться в | - | - | - |Закон України | - |Закон |Копія векселя, авізованого | | |Україну відповідно до | | | |"Про Єдиний | |України "Про |органом державної податкової | | |режиму переробки на | | | |митний тариф" | |податок на |служби за місцезнаходженням | | |митній території | | | |( 2097-12 ), | |додану |виконавця | | |України з метою ремонту| | | |стаття 23 | |вартість" | | | |та модернізації | | | | | |( 168/97-ВР ), |(Закон України "Про операції | | | | | | | | |стаття 11, |з давальницькою сировиною у | | | | | | | | |пункт 11.43 |зовнішньоекономічних | | | | | | | | | |відносинах" ( 327/95-ВР ), | | | | | | | | | |постанова Кабінету Міністрів | | | | | | | | | |України від 17.11.2004 N 1524 | | | | | | | | | |( 1524-2004-п ) "Про порядок | | | | | | | | | |випуску, обігу і погашення | | | | | | | | | |простих векселів при ввезенні | | | | | | | | | |(пересиланні) на митну | | | | | | | | | |територію України товарів з | | | | | | | | | |метою ремонту" (зі змінами), | | | | | | | | | |розпорядження Кабінету Міністрів| | | | | | | | | |України від 21.01.2006 N 26-р | | | | | | | | | |( 26-2006-р ) "Про застосування | | | | | | | | | |простого векселя за окремими | | | | | | | | | |товарними позиціями у разі | | | | | | | | | |здійснення операцій з | | | | | | | | | |давальницькою сировиною у | | | | | | | | | |зовнішньоекономічних | | | | | | | | | |відносинах", наказ Державної | | | | | | | | | |податкової адміністрації України| | | | | | | | | |від 25.02.2002 N 83 ( z0248-02 )| | | | | | | | | |"Про затвердження Порядку | | | | | | | | | |видачі, обліку, відстрочення та | | | | | | | | | |оплати (погашення) векселя | | | | | | | | | |(письмового зобов'язання), що | | | | | | | | | |видається суб'єктом | | | | | | | | | |підприємницької діяльності при | | | | | | | | | |здійсненні операції з | | | | | | | | | |давальницькою сировиною у | | | | | | | | | |зовнішньоекономічних | | | | | | | | | |відносинах", зареєстрований у | | | | | | | | | |Мін'юсті України 13.03.2002 за | | | | | | | | | |N 248/6536 (зі змінами) | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 2 |Товари, щодо яких | 098 | 098 | 098 |Конвенція про |Конвенція |Конвенція про |Зобов'язання про зворотне | | |надається дозвіл на | | | |тимчасове |про |тимчасове |вивезення товарів. | | |тимчасове ввезення з | | | |ввезення |тимчасове |ввезення | | | |умовним повним | | | |( 995_472 ) |ввезення |( 995_472 ) від|Дозвіл митного органу на | | |звільненням від | | | |від 26.06.90, |( 995_472 ) |26.06.90, |тимчасове ввезення товарів | | |оподаткування (на | | | |стаття 2, |від |стаття 2, | | | |умовах, визначених | | | |пункт 2 |26.06.90, |пункт 2 |(Митний кодекс України | | |Конвенцією про | | | | |стаття 2, | |( 92-15 ) (статті 205, 207), | | |тимчасове ввезення | | | |Закон України |пункт 2 |Закон України |постанова Кабінету Міністрів | | |( 995_472 ) від | | | |"Про Єдиний | |"Про податок на|України від 12.12.2002 N 1855 | | |26.06.90, Митним | | | |митний тариф" |Митний |додану |( 1855-2002-п ) "Про допущення | | |кодексом України | | | |( 2097-12 ), |кодекс |вартість" |товарів до переміщення через | | |( 92-15 ) | | | |стаття 23 |України |( 168/97-ВР ), |митний кордон України в режимі | | | | | | | |( 92-15 ), |стаття 5, |тимчасового ввезення | | | | | | |Митний кодекс |стаття 206 |пункт 5.17 |(вивезення)" (зі змінами), наказ| | | | | | |України | | |Держмитслужби України від | | | | | | |( 92-15 ), | |Митний кодекс |09.08.2005 N 735 ( z0934-05, | | | | | | |стаття 206 | |України | z0935-05 ) "Про запровадження | | | | | | | | |( 92-15 ), |єдиної форми заяви підприємства,| | | | | | | | |стаття 206 |подання якої митному органу | | | | | | | | | |передує митному оформленню | | | | | | | | | |товарів і транспортних засобів",| | | | | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | | | | | |України 26.08.2005 за | | | | | | | | | |N 934/11214) | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 3 |Товари та інші | - | - | - |Закон України |Декрет |Закон України |Копія вивізної вантажної митної | | |предмети, що знову | | | |"Про Єдиний |Кабінету |"Про податок на|декларації | | |ввозяться на митну | | | |митний тариф" |Міністрів |додану | | | |територію України і | | | |( 2097-12 ), |України "Про|вартість" | | | |були попередньо | | | |стаття 23 |акцизний |( 168/97-ВР ), | | | |оформлені відповідно до| | | | |збір" |стаття 5, пункт| | | |режиму тимчасового | | | | |( 18-92 ) |5.17 | | | |вивезення (увізне мито,| | | | | | | | | |податок на додану | | | | | |Митний кодекс | | | |вартість не | | | | | |України | | | |справляються) | | | | | |( 92-15 ), | | | | | | | | | |стаття 206 | | | |Пільга зі сплати мита | | | | | | | | | |застосовується при | | | | | | | | | |зворотному ввезенні на | | | | | | | | | |митну територію України| | | | | | | | | |товарів та інших | | | | | | | | | |предметів у незмінному | | | | | | | | | |стані (крім природного | | | | | | | | | |зношення) | | | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 4 |Давальницька сировина, | - | - | - |Закон України "Про операції з давальницькою|Копія векселя, авізованого | | |що ввозиться на митну | | | |сировиною у зовнішньоекономічних |органом державної податкової | | |територію України | | | |відносинах" ( 327/95-ВР ), стаття 2 |служби за місцезнаходженням | | |іноземним замовником. | | | | |виконавця | | | | | | | | | | |Сплата ввізного мита, | | | | |(розпорядження Кабінету | | |акцизного збору та | | | | |Міністрів України від | | |податку на додану | | | | |21.01.2006 N 26-р ( 26-2006-р ) | | |вартість провадиться | | | | |"Про застосування простого | | |українським виконавцем | | | | |векселя за окремими товарними | | |шляхом видачі векселя | | | | |позиціями у разі здійснення | | |органом державної | | | | |операцій з давальницькою | | |податкової служби за | | | | |сировиною у зовнішньоекономічних| | |місцезнаходженням | | | | |відносинах", наказ Державної | | |виконавця з терміном | | | | |податкової адміністрації України| | |платежу, що дорівнює | | | | |від 25.02.2002 N 83 ( z0248-02 )| | |терміну здійснення | | | | |"Про затвердження Порядку | | |операції з | | | | |видачі, обліку, відстрочення та | | |давальницькою | | | | |оплати (погашення) векселя | | |сировиною, але не більш| | | | |(письмового зобов'язання), що | | |як на 90 календарних | | | | |видається суб'єктом | | |днів з моменту | | | | |підприємницької діяльності при | | |оформлення ввізної | | | | |здійсненні операції з | | |вантажної митної | | | | |давальницькою сировиною у | | |декларації | | | | |зовнішньоекономічних | | | | | | | |відносинах", зареєстрований у | | | | | | | |Мін'юсті України 13.03.2002 за | | | | | | | |N 248/6536 (зі змінами) | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 5 |Майно, що ввозиться в | - | - | - |Закон України | - | - |Простий вексель | | |Україну як внесок | | | |"Про режим | | | | | |іноземного інвестора до| | | |іноземного | | |(постанова Кабінету Міністрів | | |статутного фонду | | | |інвестування" | | |України від 07.08.96 N 937 | | |підприємства з | | | |( 93/96-ВР ), | | |( 937-96-п ) "Про затвердження | | |іноземними інвестиціями| | | |стаття 18 | | |Порядку видачі, обліку і | | |(крім товарів для | | | | | | |погашення векселів, виданих під | | |реалізації або власного| | | | | | |час ввезення в Україну майна як | | |споживання). | | | | | | |внеску іноземного інвестора до | | | | | | | | | |статутного фонду підприємства з | | |Сплата ввізного мита | | | | | | |іноземними інвестиціями, а також| | |провадиться | | | | | | |за договорами (контрактами) про | | |підприємством шляхом | | | | | | |спільну інвестиційну діяльність,| | |видачі митному органу | | | | | | |та сплати ввізного мита у разі | | |простого векселя на | | | | | | |відчуження цього майна" (зі | | |суму мита з | | | | | | |змінами) | | |відстроченням платежу | | | | | | | | | |не більш як на 30 | | | | | | | | | |календарних днів з дня | | | | | | | | | |оформлення ввізної | | | | | | | | | |вантажної митної | | | | | | | | | |декларації | | | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+--------------+------------+---------------+--------------------------------| | 6 |Майно (крім товарів для| - | - | - |Закон України | - | - |Простий вексель | | |реалізації або власного| | | |"Про режим | | | | | |споживання), що | | | |іноземного | | |(постанова Кабінету Міністрів | | |ввозиться в Україну | | | |інвестування" | | |України від 07.08.96 N 937 | | |іноземними інвесторами | | | |( 93/96-ВР ), | | |( 937-96-п ) "Про затвердження | | |на строк не менше трьох| | | |стаття 24 | | |Порядку видачі, обліку і | | |років з метою | | | | | | |погашення векселів, виданих під | | |інвестування на | | | | | | |час ввезення в Україну майна як | | |підставі зареєстрованих| | | | | | |внеску іноземного інвестора до | | |договорів (контрактів) | | | | | | |статутного фонду підприємства з | | |про спільну | | | | | | |іноземними інвестиціями, а також| | |інвестиційну | | | | | | |за договорами (контрактами) про | | |діяльність. | | | | | | |спільну інвестиційну діяльність,| | | | | | | | | |та сплати ввізного мита у разі | | |Сплата ввізного мита | | | | | | |відчуження цього майна" (зі | | |провадиться шляхом | | | | | | |змінами) | | |видачі митному органу | | | | | | | | | |простого векселя на | | | | | | | | | |суму мита з | | | | | | | | | |відстроченням платежу | | | | | | | | | |не більш як на 30 | | | | | | | | | |календарних днів з дня | | | | | | | | | |оформлення ввізної | | | | | | | | | |вантажної митної | | | | | | | | | |декларації | | | | | | | | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 7 |Товари, які ввозяться в| - | - | - |Угода про загальні умови і механізм |Копія договору (контракту) на | | |Україну відповідно до | | | |підтримки розвитку виробничої кооперації |поставку товарів, укладеного | | |угод про виробничу | | | |підприємств і галузей держав - учасниць |підприємством - учасником | | |кооперацію між | | | |Співдружності Незалежних Держав |міжвідомчої угоди й завіреного | | |Кабінетом Міністрів | | | |( 997_014 ) від 23.12.93, стаття 5 |відповідальним міністерством. | | |України й урядами | | | | | | | |держав - учасниць СНД. | | | |Міжурядові угоди України з країнами - |Інформаційний лист | | | | | | |членами СНД про виробничу кооперацію |Держмитслужби України до митниць| | |Сплата ввізного мита, | | | | |із зазначенням переліків товарів| | |акцизного збору та | | | | |та переліків підприємств, що | | |податку на додану | | | | |здійснюють експортно-імпортні | | |вартість провадиться | | | | |поставки відповідно до | | |шляхом видачі простих | | | | |міжгалузевих угод з виробничої | | |векселів з терміном | | | | |кооперації. | | |погашення не більш як | | | | | | | |180 календарних днів з | | | | |Копія простого векселя, | | |дати складання векселя,| | | | |авізованого Державною податковою| | |якою є день оформлення | | | | |адміністрацією (інспекцією) за | | |ввізної ВМД | | | | |місцезнаходженням векселедавця | | | | | | | | | | | | | | | |(постанова Кабінету Міністрів | | | | | | | |України від 24.11.97 N 1303 | | | | | | | |( 1303-97-п ) "Про затвердження | | | | | | | |Порядку оформлення векселями | | | | | | | |сплати податків з продукції, що | | | | | | | |поставляється за виробничою | | | | | | | |кооперацією, та їх погашення") | |---+-----------------------+--------+-------+------+-------------------------------------------+--------------------------------| | 8 |Товари (крім | - | - | - |Митний кодекс | - |Митний кодекс |Наявність суб'єкта | | |підакцизних товарів та | | | |України | |України |підприємницької діяльності, що | | |товарів 1-24 груп | | | |( 92-15 ), | |( 92-15 ), |реалізує інвестиційні проекти | | |УКТЗЕД ( 2371а-14 ), | | | |глава 36, | |глава 36, |у спеціальних (вільних) | | |що ввозяться | | | |статті 231 | |статті 231 |економічних зонах, у | | |(пересилаються) на | | | |та 232 | |та 232 |відповідному переліку, який | | |митну територію | | | | | | |ведеться Держмитслужбою | | |України в рамках | | | |Постанова | |Постанова |України | | |реалізації | | | |Кабінету | |Кабінету | | | |інвестиційних проектів | | | |Міністрів | |Міністрів |Копія векселя, авізованого | | |у спеціальних | | | |України від | |України від |органом державної податкової | | |(вільних) економічних | | | |30.11.2005 | |30.11.2005 |служби за місцезнаходженням | | |зонах з метою | | | |N 1119 | |N 1119 |виконавця | | |здійснення операцій, | | | |(1119-2005-п )| |( 1119-2005-п )| | | |зазначених у статті | | | |"Деякі питання| |"Деякі питання |(постанова Кабінету Міністрів | | |231 Митного кодексу | | | |ввезення | |ввезення |України від 17.11.2004 N 1524 | | |України ( 92-15 ), із | | | |(пересилання) | |(пересилання) |( 1524-2004-п ) "Про порядок | | |встановленням строку | | | |товарів у | |товарів у |випуску, обігу і погашення | | |переробки таких | | | |спеціальні | |спеціальні |простих векселів при ввезенні | | |товарів відповідно до | | | |(вільні) | |(вільні) |(пересиланні) на митну | | |статті 232 Митного | | | |економічні | |економічні |територію України товарів з | | |кодексу України | | | |зони та | |зони та |метою ремонту" (зі змінами) | | |( 92-15 ) | | | |вивезення | |вивезення | | | | | | | |товарів за їх | |товарів за їх | | | | | | | |межі" | |межі" | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби N 1195 ( z1114-08 ) від 27.10.2008, N 603
( z0648-09 ) від 24.06.2009 }
Додаток 2
до Порядку подання
документів,
які підтверджують право
суб'єктів підприємницької
діяльності на користування
встановленими законодавством
податковими пільгами
під час митного оформлення
товарів, що ввозяться
на митну територію України
або вивозяться з митної
території України

ПЕРЕЛІК
документів, подання яких потрібне для застосування
пільгового режиму оподаткування при митному оформленні
товарів, що вивозяться з митної території України

-------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва товару |Код пільги| Підстава для | Назва документа та | |з/п| | в |надання пільги в| нормативно-правовий акт, | | | |обкладенні| обкладенні | яким передбачено подання | | | | вивізним | вивізним митом | цього документа | | | | митом | | | |---+------------------------------------+----------+----------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ 1. Застосування податкових пільг, наданих у вигляді звільнення від оподаткування | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Транспортні засоби, що здійснюють | 001 |Закон України |Документи | | |регулярні міжнародні перевезення | |"Про Єдиний |(рахунки-фактури), на | | |вантажів, багажу та пасажирів, а | |митний тариф" |підставі яких були | | |також предмети | |( 2097-12 ), |закуплені запаси | | |матеріально-технічного постачання і | |стаття 19, пункт| | | |спорядження, паливо, продовольство | |"а" |Документи на оприбуткування| | |та інше майно, необхідні для їх | | |товарів | | |нормальної експлуатації на час | | | | | |перебування в дорозі, у пунктах | | | | | |проміжної зупинки | | | | |---+------------------------------------+----------+----------------+---------------------------| | 2 |Предмети матеріально-технічного | 002 |Закон України |Документи | | |постачання та спорядження, паливо, | |"Про Єдиний |(рахунки-фактури), на | | |сировина для промислової переробки, | |митний тариф" |підставі яких були | | |продовольство та інше майно, що | |( 2097-12 ), |закуплені запаси | | |вивозяться за межі митної території | |стаття 19, пункт| | | |України для забезпечення виробничої | |"б" |Документи на оприбуткування| | |діяльності українських та | | |товарів | | |орендованих (зафрахтованих) | | | | | |українськими підприємствами й | | | | | |організаціями суден, які ведуть | | | | | |морський промисел | | | | |---+------------------------------------+----------+----------------+---------------------------| | 3 |Товари іноземного походження, які | 005 |Закон України |Сертифікат про походження | | |вивозяться назад за межі митної | |"Про Єдиний |товару | | |території України в незмінному | |митний тариф" | | | |стані | |( 2097-12 ), | | | | | |стаття 19, | | | | | |пункт "є" | | |---+------------------------------------+----------+----------------+---------------------------| | 4 |Товари та інші предмети, що знову | 006 |Закон України |Попередня ВМД на вивезення | | |вивозяться за межі митної території | |"Про Єдиний | | | |України і походять з цієї | |митний тариф" | | | |території, які були оплачені митом | |( 2097-12 ), | | | |при первісному вивезенні за межі | |стаття 19, | | | |митної території України та | |пункт "з" | | | |тимчасово ввозилися на цю територію | | | | |---+------------------------------------+----------+----------------+---------------------------| | 5 |{ Рядок 5 виключено на підставі Наказу Державної митної | | служби N 603 ( z0648-09 ) від 24.06.2009 } |---+------------------------------------+----------+----------------+---------------------------| | 5 |Готова продукція, що вироблена з | 020 |Закон України |У разі потреби - експертний| | |давальницької сировини, увезеної | |"Про операції з |висновок про вироблення | | |іноземним замовником на митну | |давальницькою |готової продукції з | | |територію України або закупленої | |сировиною у |давальницької сировини | | |іноземним замовником на митній | |зовнішньо- | | | |території України, і вивозиться з | |економічних |(наказ Мінекономіки України| | |митної території України | |відносинах" |від 26.11.2003 N 340 | | | | |( 327/95-ВР ), |( z1146-03 ) "Про | | | | |стаття 2, |затвердження Положення про | | | | |частина 14, |порядок надання висновків | | | | |стаття 4, |щодо визначення операцій як| | | | |частина 5 |таких, що належать до | | | | | |операцій з давальницькою | | | | | |сировиною у | | | | | |зовнішньоекономічних | | | | | |відносинах", зареєстрований| | | | | |у Мін'юсті України | | | | | |11.12.2003 за N 1146/8467 | | | | | |(зі змінами) | |---+------------------------------------+----------+----------------+---------------------------| | 6 |Гуманітарна допомога, що надається | 030 |Закон України |Копія протокольного рішення| | |Україною | |"Про |Комісії з питань | | | | |гуманітарну |гуманітарної допомоги при | | | | |допомогу" |Кабінеті Міністрів України | | | | |( 1192-14 ), | | | | | |стаття 6 |(надсилається до митних | | | | | |органів Держмитслужбою | | | | | |України) | |---+------------------------------------+----------+----------------+---------------------------| | 7 |Предмети, що вивозяться з України | 062 |Закон України |Копія посвідчення про | | |для офіційного користування | |"Про Єдиний |акредитацію дипломатичної | | |організаціями, які відповідно до | |митний тариф" |місії в Міністерстві | | |міжнародних договорів України і | |( 2097-12 ), |закордонних справ України | | |законів України користуються правом | |стаття 19, |або копія дипломатичної чи | | |безмитного вивезення з України таких| |пункт "е" |службової картки | | |предметів | |Відповідна |акредитації в Міністерстві | | | | |міжнародна |закордонних справ України | | | | |угода України | | | | | | |Заява про мету ввезення | | | | | | | | | | | |(наказ Міністерства | | | | | |закордонних справ України | | | | | |від 13.01.2003 N 11 | | | | | |( z0062-03 ) "Про | | | | | |затвердження Положення про | | | | | |акредитацію співробітників | | | | | |дипломатичних і | | | | | |консульських установ | | | | | |іноземних держав, | | | | | |міжнародних організацій та | | | | | |їхніх представництв, інших | | | | | |іноземних організацій", | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | |України 28.01.2003 за | | | | | |N 62/7383, наказ | | | | | |Держмитслужби України від | | | | | |19.07.2001 N 491 | | | | | |( z0723-01 ) "Про | | | | | |затвердження Правил митного| | | | | |контролю та митного | | | | | |оформлення предметів | | | | | |дипломатичних | | | | | |представництв, консульських| | | | | |установ, представництв | | | | | |міжнародних організацій, а | | | | | |також їх персоналу та | | | | | |членів сімей персоналу, які| | | | | |користуються на території | | | | | |України митними пільгами", | | | | | |зареєстрований у | | | | | |Мін'юсті України 20.08.2001| | | | | |за N 723/5914, наказ | | | | | |Держмитслужби України від | | | | | |09.08.2005 N 735 | | | | | |( z0934-05, z0935-05 ) "Про| | | | | |запровадження єдиної форми | | | | | |заяви підприємства, подання| | | | | |якої митному органу передує| | | | | |митному оформленню товарів | | | | | |і транспортних засобів", | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | |України 26.08.2005 за | | | | | |N 934/11214) | |---+------------------------------------+----------+----------------+---------------------------| | 8 |Товари, що вивозяться з України | 065 |Міжурядові |Сертифікат про походження | | |згідно з міжурядовими угодами | |угоди України з |товару. | | |України з країнами СНД, з | |країнами СНД, з |Договір (контракт) між | | |Республікою Македонія про вільну | |Республікою |резидентами держав - | | |торгівлю | |Македонія про |учасниць Угоди про | | | | |вільну торгівлю |створення зони вільної | | | | | |торгівлі (наявність розділу| | | | | |"Застереження про | | | | | |реекспорт" та зобов'язання | | | | | |покупця про надання | | | | | |продавцю цього товару - | | | | | |резиденту України | | | | | |інформації про перепродаж | | | | | |товару з визначенням країни| | | | | |призначення) | | | | | | | | | | | |Дозвіл Мінекономіки України| | | | | |на реекспорт товарів, | | | | | |переліки яких | | | | | |оприлюднюються цим | | | | | |міністерством | | | | | | | | | | | |(Правила визначення країни | | | | | |походження, затверджені | | | | | |Рішенням Ради глав урядів | | | | | |Співдружності Незалежних | | | | | |Держав ( 997_484 ) від | | | | | |30.11.2000, постанова | | | | | |Кабінету Міністрів України | | | | | |від 06.08.2003 N 1211 | | | | | |( 1211-2003-п ) "Деякі | | | | | |питання реекспорту | | | | | |товарів", наказ | | | | | |Мінекономіки України від | | | | | |15.01.2002 N 12 | | | | | |( z0073-02 ) "Про заходи | | | | | |щодо запобігання реекспорту| | | | | |товарів українського | | | | | |походження в рамках | | | | | |міждержавних двосторонніх | | | | | |Угод про вільну торгівлю", | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | |України 29.01.2002 за | | | | | |N 73/6361, наказ | | | | | |Мінекономіки України від | | | | | |10.02.2004 N 52 | | | | | |( z0270-04 ) "Про | | | | | |затвердження Положення про | | | | | |порядок оформлення та | | | | | |видачі Міністерством | | | | | |економіки та з питань | | | | | |європейської інтеграції | | | | | |України дозволів на | | | | | |реекспорт товарів | | | | | |іноземного походження та | | | | | |товарів українського | | | | | |походження", зареєстрований| | | | | |у Мін'юсті України | | | | | |02.03.2004 за N 270/8869 | | | | | |(зі змінами), Перелік | | | | | |товарів українського | | | | | |походження, на які | | | | | |законодавством України | | | | | |встановлені ставки | | | | | |вивізного (експортного) | | | | | |мита та реекспорт яких з | | | | | |митних територій іноземних | | | | | |країн, відповідно до | | | | | |міжнародних договорів | | | | | |України, потребує дозволу | | | | | |Міністерства економіки та з| | | | | |питань європейської | | | | | |інтеграції України, | | | | | |затверджений Мінекономіки | | | | | |України ( n0001569-04 ) від| | | | | |10.03.2004, Перелік товарів| | | | | |іноземного походження, | | | | | |реекспорт яких з митної | | | | | |території України потребує | | | | | |дозволу Міністерства | | | | | |економіки та з питань | | | | | |європейської інтеграції | | | | | |України ( n0002569-05 ), | | | | | |затверджений Мінекономіки | | | | | |України від 10.02.2005) | |---+------------------------------------+----------+----------------+---------------------------| | 9 |Товари, які вивозяться з України в | 066 |Угода про |Договір (контракт) на | | |межах виробничої кооперації | |загальні умови |поставку товарів, укладений| | |підприємств і галузей держав - | |і механізм |підприємством - учасником | | |учасниць СНД | |підтримки |міжвідомчої угоди та | | | | |розвитку |завірений відповідальним | | | | |виробничої |міністерством | | | | |кооперації | | | | | |підприємств і |Інформаційний лист | | | | |галузей держав -|Держмитслужби до митниць із| | | | |учасниць |зазначенням переліків | | | | |Співдружності |товарів і переліків | | | | |Незалежних |підприємств, що здійснюють | | | | |Держав |експортно-імпортні поставки| | | | |( 997_014 ) від |відповідно до міжгалузевих | | | | |23.12.93, |угод з виробничої | | | | |стаття 5 |кооперації | | | | | | | | | | |Міжурядові | | | | | |угоди України з | | | | | |країнами СНД | | | | | |про виробничу | | | | | |кооперацію | | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | Розділ 2. Застосування інших видів податкових пільг | |------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Товари та інші предмети, що | 098 |Закон України |Зобов'язання про зворотне | | |вивозяться за межі митної території | |"Про Єдиний |ввезення товарів | | |України в режимі тимчасового | |митний тариф" | | | |вивезення і призначені для | |( 2097-12 ), |Дозвіл митного органу на | | |зворотного ввезення на цю територію | |стаття 23 |тимчасове вивезення товарів| | |у встановлені строки в незмінному | | | | | |стані (умовно-безмитне вивезення, | |Митний кодекс |(Митний кодекс України | | |мито не справляється) | |України |( 92-15 ) (статті 205, | | | | |( 92-15 ), |207), постанова Кабінету | | | | |стаття 206 |Міністрів України від | | | | | |12.12.2002 N 1855 | | | | | |( 1855-2002-п ) "Про | | | | | |допущення товарів до | | | | | |переміщення через митний | | | | | |кордон України в режимі | | | | | |тимчасового ввезення | | | | | |(вивезення)" (зі змінами), | | | | | |наказ Держмитслужби України| | | | | |від 09.08.2005 N 735 | | | | | |( z0934-05, z0935-05 ) "Про| | | | | |запровадження єдиної форми | | | | | |заяви підприємства, подання| | | | | |якої митному органу передує| | | | | |митному оформленню товарів | | | | | |і транспортних засобів", | | | | | |зареєстрований у Мін'юсті | | | | | |України 26.08.2005 за | | | | | |N 934/11214) | |---+------------------------------------+----------+----------------+---------------------------| | 2 |Товари, що знову вивозяться за межі | - |Закон України | - | | |митної території України і були | |"Про Єдиний | | | |попередньо оформлені відповідно до | |митний тариф" | | | |режиму тимчасового ввезення | |( 2097-12 ), | | | |(умовно-безмитне вивезення, мито не | |стаття 23 | | | |справляється) | | | | |---+------------------------------------+----------+----------------+---------------------------| | 3 |Давальницька сировина, яка | - |Закон України |Копія авальованого векселя,| | |вивозиться за межі митної території | |"Про операції з |авізованого Державною | | |України українським замовником. | |давальницькою |податковою інспекцією | | | | |сировиною у |(адміністрацією) за | | |Сплата ввізного мита провадиться | |зовнішньо- |місцезнаходженням виконавця| | |українським замовником шляхом видачі| |економічних | | | |авальованого векселя з відстроченням| |відносинах" |(наказ Державної податкової| | |платежу на період здійснення | |( 327/95-ВР ), |адміністрації України від | | |операції з давальницькою сировиною, | |стаття 5, |25.02.2002 N 83 | | |але не більш як на 90 календарних | |частина 5 |( z0248-02 ) "Про | | |днів з моменту оформлення вивізної | | |затвердження Порядку | | |вантажної митної декларації | | |видачі, обліку, | | | | | |відстрочення та оплати | | | | | |(погашення) векселя | | | | | |(письмового зобов'язання), | | | | | |що видається суб'єктом | | | | | |підприємницької діяльності | | | | | |при здійсненні операції з | | | | | |давальницькою сировиною у | | | | | |зовнішньоекономічних | | | | | |відносинах", зареєстрований| | | | | |у Мін'юсті України | | | | | |13.03.2002 за N 248/6536 | | | | | |(зі змінами) | --------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 603 ( z0648-09 ) від 24.06.2009 }вгору