Документ z0814-10, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Н А К А З
26.08.2010 N 274
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2010 р.
за N 814/18109
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про проведення щорічних Всеукраїнських конкурсів
"Кращий дозвільний центр"
та "Кращий державний адміністратор"

Відповідно до Положення про Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року
N 667 ( 667-2007-п ), Н А К А З У Ю:
1. Започаткувати проведення щорічних Всеукраїнських конкурсів
"Кращий дозвільний центр" та "Кращий державний адміністратор".
2. Затвердити: Порядок проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий
дозвільний центр", що додається. Порядок проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий
державний адміністратор", що додається ( z0815-10 ).
3. Утворити Організаційний комітет з проведення щорічних
Всеукраїнських конкурсів "Кращий дозвільний центр" та "Кращий
державний адміністратор".
4. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.) забезпечити
подання в установленому порядку цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Департаменту дозвільної системи (Андрєєв О.В.) спільно з
Департаментом регіональної політики (Буравльов Л.О.) та
Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення
(Жерибор Т.В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України довести цей наказ до відома місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держкомпідприємництва Яцишину Г.М.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва
26.08.2010 N 274
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2010 р.
за N 814/18109

ПОРЯДОК
проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу
"Кращий дозвільний центр"

I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм проведення щорічного
Всеукраїнського конкурсу "Кращий дозвільний центр"
(далі - Конкурс).
2. Метою проведення Конкурсу є виявлення та поширення
передового досвіду роботи дозвільних центрів, підвищення
ефективності їх роботи з надання адміністративних послуг
громадянам та суб'єктам господарювання.
II. Завдання Конкурсу
Завданнями Конкурсу є: сприяння пошуку нових підходів у поліпшенні та оптимізації
роботи дозвільних центрів; забезпечення незалежної та об'єктивної експертної оцінки
діяльності дозвільних центрів; вплив на формування суспільної думки щодо відкритості та
прозорості роботи органів державної влади.
III. Учасники Конкурсу
1. У Конкурсі можуть брати участь: у номінації "Кращий районний дозвільний центр" - районні,
районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації; у номінації "Кращий міський дозвільний центр" - міські ради
міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим
значення (їх виконавчі органи), Київська та Севастопольська міські
державні адміністрації.
2. У Конкурсі не можуть брати участь: органи державної влади за наявності порушень вимог
законодавства, що були виявлені під час перевірок спеціально
уповноваженим органом з питань дозвільної системи у сфері
господарської діяльності (його територіальними органами) та не
усунуті; дозвільні центри, які не забезпечені необхідною
матеріально-технічною базою (зокрема, приміщеннями, меблями,
комп'ютерною та організаційною технікою).
IV. Керівництво Конкурсом
1. Для проведення Конкурсу утворюються:
1.1. Територіальними органами Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі - організаційні комітети з проведення першого туру
Конкурсу (далі - оргкомітет першого туру), які очолюють
представники територіальних органів Держкомпідприємництва.
1.2. Державним комітетом України з питань регуляторної
політики та підприємництва - організаційний комітет
(далі - Оргкомітет), який очолює голова Держкомпідприємництва або
його заступник. Оргкомітет, створений Держкомпідприємництвом, крім прийняття
рішення по визначенню переможців та лауреатів Конкурсу, також
здійснює керівництво Конкурсом та загальну координацію роботи
оргкомітетів першого туру.
2. Оргкомітет щороку в лютому проголошує про початок
проведення Конкурсу на поточний рік.
3. Для оцінювання та надання експертного висновку щодо
діяльності дозвільних центрів утворюється журі.
4. До участі у роботі створених відповідно до пункту 1 цього
розділу організаційних комітетів та журі залучаються провідні
фахівці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, науковці, народні депутати України,
депутати місцевих рад, представники громадськості, засобів масової
інформації, незалежні експерти (за їх згодою).
V. Порядок проведення Конкурсу
1. Конкурс проводить Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва.
2. Конкурс проводиться в номінаціях: "Кращий районний дозвільний центр"; "Кращий міський дозвільний центр".
3. Конкурс проводиться у два тури: перший: березень - травень; другий: червень - серпень.
4. Для участі у першому турі Конкурсу органи державної влади
та органи місцевого самоврядування подають оргкомітету першого
туру: заявку про участь у Конкурсі, яка подається у довільній формі
на бланку органу державної влади або органу місцевого
самоврядування за підписом керівника або особи, що його заміщає; аналітичні матеріали щодо діяльності дозвільного центру
(паспорти дозвільного центру, інформацію про діяльність
дозвільного центру); інформацію про нововведення в організації роботи дозвільного
центру, що дали позитивний результат (за наявності); інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян,
колективів з оцінкою діяльності претендента, фото-, відеоматеріали
тощо).
5. Після визначення переможців першого туру Конкурсу ці
матеріали передаються до Оргкомітету для визначення переможців та
лауреатів Конкурсу.
6. Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною
кампанією за участю засобів масової інформації з метою
об'єктивного, відкритого доступу до інформації та її
безпосереднього відстеження громадськістю.
VI. Показники оцінювання учасників
першого та другого туру Конкурсу
1. Відбір переможців та лауреатів Конкурсу здійснюється за
такими показниками оцінювання роботи дозвільних центрів:
1.1. Відповідність вимогам до приміщень дозвільних центрів: розміщення; створення умов для вільного доступу осіб з обмеженими
фізичними можливостями; створення вільного доступу до інформаційних стендів; створення умов для заповнення документів, необхідних для
видачі документів дозвільного характеру; облаштування місць для відвідувачів; облаштування приміщень для збереження документів (архів).
1.2. Кількість видів документів дозвільного характеру, що
видаються в дозвільному центрі, наявність регламентів
(інформаційних карток) для отримання документів дозвільного
характеру.
1.3. Кількість видів адміністративних послуг, які надаються
за принципом організаційної єдності.
1.4. Ефективність роботи за кількістю: звернень до дозвільного центру; виданих документів дозвільного характеру; зареєстрованих декларацій про відповідність
матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання вимогам
законодавства; наданих консультацій. Вказаний показник розраховується відповідно до кількості
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що перебувають на
обліку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців.
1.5. Участь представників місцевих дозвільних органів
(кількість та результат роботи) та динаміка участі у порівнянні з
попереднім роком.
1.6. Пропагування діяльності дозвільного центру: кількість
публікацій у друкованих та електронних засобах масової інформації
щодо діяльності дозвільних центрів, фото-, відеорепортажі та інше.
1.7. Наповненість веб-сайтів інформацією (якість, об'ємність
та доступність) щодо діяльності дозвільного центру.
1.8. Відгуки суб'єктів господарської діяльності та
представників місцевих дозвільних органів про організацію роботи
дозвільного центру, зареєстровані в установленому порядку.
2. Додатковим критерієм, який може впливати на результати
відбору, є наявність будь-яких новацій у роботі дозвільного
центру, що забезпечили ефективне його функціонування:
обслуговування фізичних осіб - кількість звернень та результати
роботи, запровадження в роботі дозвільного центру електронного
документообігу, електронних стендів, електронної черги та інше.
VII. Визначення переможців Конкурсу
1. Діяльність дозвільних центрів оцінюється журі за
десятибальною шкалою.
2. Результати кожного туру Конкурсу оформлюються протоколом,
який підписує голова та члени відповідного журі.
3. Оргкомітет першого туру на підставі поданих документів
визначає переможця першого туру Конкурсу та приймає рішення щодо
його участі у другому турі Конкурсу, про що інформується орган
державної влади або орган місцевого самоврядування, дозвільний
центр якого став переможецем першого туру Конкурсу.
4. Усі документи переможців першого туру разом з протоколами
надсилаються до Оргкомітету. У разі проведення обласного, республіканського в Автономній
Республіці Крим конкурсу з визначення кращого дозвільного центру
за рішенням оргкомітету першого туру до Оргкомітету подаються
документи, передбачені цим Порядком, для участі переможця
зазначеного обласного, республіканського конкурсу у другому турі
Конкурсу.
5. На підставі вказаних протоколів Оргкомітет визначає
переможців та лауреатів.
6. Переможцями у кожній номінації Конкурсу вважаються
учасники, які за оцінками журі зайняли перше місце,
лауреатами - учасники, які зайняли друге, третє та четверте місця.
VIII. Відзначення переможців Конкурсу
1. Переможці і лауреати Конкурсу нагороджуються: переможці - статуеткою та дипломом; лауреати - дипломами відповідно I, II і III ступенів.
2. Нагородження переможців та лауреатів Конкурсу провадиться
в обстановці урочистості і широкої гласності.
3. Переможці та лауреати Конкурсу можуть бути відзначені
також грошовими преміями та цінними подарунками за рахунок джерел,
не заборонених законодавством.
4. Держкомпідприємництво створює та веде базу даних
учасників, переможців та лауреатів Конкурсу.
5. Інформаційні матеріали про учасників Конкурсу, його
проведення розміщуються на офіційному веб-сайті
Держкомпідприємництва в мережі Інтернет.
Директор департаменту
дозвільної системи
Держкомпідприємництва О.В.Андрєєввгору