Документ z0813-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.06.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.07.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.06.2011 N 595
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2011 р.
за N 813/19551

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 26.09.2005 N 557

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 11.05.2011 N 524 ( 524-2011-п ) "Питання оплати праці
працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери" Н А К А З У Ю:
1. Унести до абзацу першого примітки 1 додатка 1 до наказу
Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557
( z1130-05 ) "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження
схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ
освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03.10.2005 за N 1130/11410 (із змінами), такі
зміни: доповнити перше речення після цифр і слова "625 гривень"
словами і цифрами "; з 1 липня - 635 гривень, з 1 вересня -
641 гривня, з 1 жовтня - 660 гривень, з 1 грудня - 704 гривні."; друге речення виключити.
2. Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ у штатному розписі установи установити: 1) з 1 липня, 1 жовтня і 1 грудня 2011 року - посадові оклади
(тарифні ставки) працівників відповідно у таких розмірах: першого тарифного розряду - 960, 985 і 1004 гривні; другого тарифного розряду - 965, 990 і 1009 гривень; третього тарифного розряду - 975, 1000 і 1019 гривень; четвертого тарифного розряду - 985, 1010 і 1029 гривень; п'ятого тарифного розряду - 995, 1020 і 1039 гривень; шостого тарифного розряду - 1005, 1030 і 1049 гривень; 2) з 1 липня і 1 жовтня 2011 року - посадові оклади (тарифні
ставки) працівника сьомого тарифного розряду у розмірах 1015 і
1040 гривень відповідно.
3. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.)
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому
законодавством порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та застосовується з 1 липня 2011 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра П.М.Кулікова.
Міністр Д.В.Табачник
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
соціальної політики України В.В.Надрага
Заступник Міністра
фінансів України С.О.Рибак
Голова Центрального комітету
Профспілки працівників освіти
і науки України Г.Ф.Труханов
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок,
заступник Голови Федерації
профспілок України Г.В.Осовийвгору