Документ z0813-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.08.2012, підстава - z1360-12

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.08.2009 N 735
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2009 р.
за N 813/16829
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 631 ( z1360-12 ) від 30.05.2012 }
Про затвердження Критеріїв оцінки
підприємств-резидентів, до товарів
і транспортних засобів яких може встановлюватися
спрощений порядок застосування процедур
митного контролю та митного оформлення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби
N 161 ( z0387-11 ) від 03.03.2011 }

На виконання абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 14.04.99 N 593 ( 593-99-п ) "Про сприяння
зовнішньоекономічній діяльності" (зі змінами) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Критерії оцінки підприємств-резидентів, до
товарів і транспортних засобів яких може встановлюватися спрощений
порядок застосування процедур митного контролю та митного
оформлення, що додаються.
2. Установити, що ці Критерії можуть бути застосовані до
підприємств-резидентів за таких умов: посадові особи підприємства не притягалися до кримінальної
відповідальності за порушення митних правил протягом одного року,
що передують даті здійснення оцінки діяльності підприємства; { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 161 ( z0387-11 ) від 03.03.2011 }
посадові особи підприємства протягом одного року, що передує
даті здійснення оцінки діяльності підприємства, не притягувалися у
зв'язку з виконанням ними трудових обов'язків до адміністративної
відповідальності за вчинення порушень митних правил, передбачених
статтями 331, 336, 340, 345, 348 - 355 Митного кодексу України
( 92-15 ); підприємство не перебуває на обліку в органі державної
податкової служби за місцем реєстрації як суб'єкт підприємницької
діяльності, що працює за спрощеною системою оподаткування, обліку
та звітності; до підприємства протягом одного року, що передує здійсненню
оцінки його діяльності, не застосовано спеціальних санкцій,
передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ); підприємство не має на момент здійснення оцінки діяльності
підприємства непогашених податкових зобов'язань, виявлених митними
органами за результатами перевірок; підприємство протягом одного року, що передує здійсненню
оцінки його діяльності, не було виключене з Реєстру підприємств,
до товарів і транспортних засобів яких установлено спрощений
порядок застосування процедур митного контролю та митного
оформлення.
3. Департаменту організації митного контролю (Сербайло А.І.)
і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Прес-службі (Судак С.Д.) забезпечити висвітлення цього
наказу в засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Федорова О.О.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Державної
митної служби України А.В.Макаренко

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України І.І.Уманський
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
10.08.2009 N 735
(у редакції наказу Державної
митної служби України
03.03.2011 N 161)
( z0387-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2011 р.
за N 387/19125

КРИТЕРІЇ
оцінки підприємств-резидентів, до товарів
і транспортних засобів яких може встановлюватися
спрощений порядок застосування процедур
митного контролю та митного оформлення

------------------------------------------------------------------ | N |Критерії оцінки підприємств-резидентів митними органами|Бали| |з/п| | | |----------------------------------------------------------------| | Кількість балів за обсягами оформлених вантажних митних | | декларацій ( za140-07, 910а-2007-п ) | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Кількість оформлених вантажних митних декларацій | 7 | | |( za140-07, 910а-2007-п ) (далі - ВМД) (всі види митних| | | |режимів), у графі 9 яких фігурує підприємство, на | | | |переміщення товарів через державний кордон України | | | |протягом року, що передує даті здійснення оцінки | | | |діяльності підприємства, висока - більше 1% від | | | |загальної кількості всіх ВМД, оформлених митним органом| | | |за вказаний строк | | |---+-------------------------------------------------------+----| | 2 |Кількість оформлених ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) (всі| 5 | | |види митних режимів), у графі 9 яких фігурує | | | |підприємство, на переміщення товарів через державний | | | |кордон України протягом року, що передує даті | | | |здійснення оцінки діяльності підприємства, середня - | | | |від 0,35% до 1% від загальної кількості всіх ВМД, | | | |оформлених митним органом за вказаний строк | | |---+-------------------------------------------------------+----| | 3 |Кількість оформлених ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) (всі| 3 | | |види митних режимів), у графі 9 яких фігурує | | | |підприємство, на переміщення товарів через державний | | | |кордон України протягом року, що передує даті | | | |здійснення оцінки діяльності підприємства, менше за | | | |середню - від 0,01% до 0,35% від загальної кількості | | | |всіх ВМД, оформлених митним органом за вказаний строк | | |----------------------------------------------------------------| | Кількість балів за обсяги переміщення товарів в грошовому | | еквіваленті (гривня) | |----------------------------------------------------------------| | 4 |Обсяги переміщення підприємством товарів у грошовому | 7 | | |еквіваленті (гривня) через державний кордон України | | | |протягом року, що передує даті здійснення оцінки | | | |діяльності підприємства, високі - більше 1% за місяць | | | |або більше 1% за рік від загальних обсягів товарів, | | | |переміщених за вказані строки всіма підприємствами, що | | | |перебувають у зоні діяльності митного органу | | |---+-------------------------------------------------------+----| | 5 |Обсяги переміщення підприємством товарів у грошовому | 5 | | |еквіваленті (гривня) через державний кордон України | | | |протягом року, що передує даті здійснення оцінки | | | |діяльності підприємства, середні - від 0,35% до 1% за | | | |місяць або більше 0,35% до 1% за рік від загальних | | | |обсягів товарів, переміщених за вказані строки всіма | | | |підприємствами, що перебувають у зоні діяльності | | | |митного органу | | |---+-------------------------------------------------------+----| | 6 |Обсяги переміщення підприємством товарів у грошовому | 3 | | |еквіваленті (гривня) через державний кордон України | | | |протягом року, що передує даті здійснення оцінки | | | |діяльності підприємства, менші за середні - від 0,01% | | | |до 0,35% за місяць або не менше 0,01% до 0,35% за рік | | | |від загальних обсягів товарів, переміщених за вказані | | | |строки всіма підприємствами, що перебувають у зоні | | | |діяльності митного органу | | |----------------------------------------------------------------| | Кількість балів за види господарської діяльності | |----------------------------------------------------------------| | 7 |Підприємство є безпосереднім експортером товарів | 8 | | |власного виробництва | | |---+-------------------------------------------------------+----| | 8 |Підприємство є безпосереднім експортером товарів | 10 | | |власного виробництва та здійснює їх гарантійне і | | | |післягарантійне обслуговування | | |---+-------------------------------------------------------+----| | 9 |Підприємство є постійним представництвом іноземного | 9 | | |суб'єкта господарської діяльності в Україні та | | | |одночасно є безпосереднім імпортером товарів торгової | | | |марки цього суб'єкта господарської діяльності | | | |(офіційним дистриб'ютором/дилером), здійснює закупівлю | | | |цих товарів за договорами, здійснює їх гарантійне та | | | |післягарантійне обслуговування, підписало відповідну | | | |угоду про співпрацю між Державною митною службою | | | |України та за наявності з відповідною асоціацією | | | |підприємств | | |---+-------------------------------------------------------+----| |10 |Підприємство є постійним представництвом іноземного | 8 | | |суб'єкта господарської діяльності в Україні та | | | |одночасно є безпосереднім імпортером товарів торгової | | | |марки цього суб'єкта господарської діяльності | | | |(офіційним дистриб'ютором/дилером) і здійснює закупівлю| | | |цих товарів за договорами, здійснює їх гарантійне та | | | |післягарантійне обслуговування | | |---+-------------------------------------------------------+----| |11 |Підприємство є постійним представництвом іноземного | 7 | | |суб'єкта господарської діяльності в Україні та | | | |одночасно безпосереднім імпортером товарів торгової | | | |марки цього суб'єкта господарської діяльності | | | |(офіційним дистриб'ютором/дилером), здійснює закупівлю | | | |цих товарів за договорами | | |---+-------------------------------------------------------+----| |12 |Підприємство є безпосереднім виконавцем робіт, | 5 | | |пов'язаних з ремонтом товарів | | |---+-------------------------------------------------------+----| |13 |Підприємство є виконавцем операцій з давальницькою | 5 | | |сировиною в зовнішньоекономічних відносинах відповідно | | | |до Закону України "Про операції з давальницькою | | | |сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" | | | |( 327/95-ВР ) | | |---+-------------------------------------------------------+----| |14 |Підприємство є безпосереднім виконавцем робіт, | 5 | | |пов'язаних з будівництвом морських і річкових суден, | | | |інших плавучих засобів і повітряних суден, щодо яких | | | |може бути наданий дозвіл на тимчасове ввезення з | | | |умовним повним звільненням від оподаткування | | |---+-------------------------------------------------------+----| |15 |Підприємство є безпосереднім імпортером товарів, що | 3 | | |сплачує податки та збори виключно в грошовій формі | | | |(крім випадків застосування векселів при ввезенні майна| | | |як внеску до статутного капіталу підприємства, товарів | | | |у рамках виробничої кооперації, а також випадків | | | |здійснення операцій з давальницькою сировиною у | | | |зовнішньоекономічних відносинах або ремонту) | | |---+-------------------------------------------------------+----| |16 |Підприємство є суб'єктом виставкової діяльності | 3 | | |(організатором, розпорядником або учасником міжнародних| | | |виставкових заходів) | | |---+-------------------------------------------------------+----| |17 |Підприємство внесено до Реєстру підприємств, до товарів| 8 | | |яких може застосовуватися процедура електронного | | | |декларування | | |---+-------------------------------------------------------+----| |18 |Підприємство є власником митного ліцензійного складу | 2 | | |та/або складу тимчасового зберігання | | |----------------------------------------------------------------| | Кількість балів за тривалість провадження зовнішньоекономічної | | діяльності/належність до 100 найбільших платників податків | |----------------------------------------------------------------| |19 |Підприємство перебуває на обліку в митному органі як | 9 | | |суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності та провадить | | | |таку діяльність на регулярній і постійній основі | | | |протягом більше 10 років, що передують даті здійснення | | | |оцінки діяльності підприємства | | |---+-------------------------------------------------------+----| |20 |Підприємство протягом року, що передує даті здійснення | 10 | | |оцінки діяльності підприємства, належить до | | | |100 найбільших платників податків (мито, акцизний | | | |податок, податок на додану вартість) по митній системі | | | |в цілому (за офіційними даними, затвердженими | | | |Держмитслужбою) | | |----------------------------------------------------------------| | Кількість балів за невчинення порушень митних правил | |----------------------------------------------------------------| |21 |Посадові особи підприємства протягом одного року, що | 5 | | |передує даті здійснення оцінки діяльності підприємства,| | | |не притягувалися у зв'язку з виконанням ними трудових | | | |обов'язків до адміністративної відповідальності за | | | |вчинення порушень митних правил, передбачених статтями | | | |329, 330, 332-335, 337, 338, 341-344, 346, 347 Митного | | | |кодексу України ( 92-15 ) | | ------------------------------------------------------------------ { Критерії в редакції Наказу Державної митної служби N 161
( z0387-11 ) від 03.03.2011 }
Директор Департаменту
організації митного контролю А.І.Сербайловгору