Документ z0812-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.08.2018. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.06.2018  № 392


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2018 р.
за № 812/32264

Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння кваліфікації в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 31 липня 2015 року № 463, Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, та з метою приведення нормативно-правових актів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок присвоєння кваліфікації в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 10 грудня 2015 року № 762 «Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння класної кваліфікації в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2015 року за № 1652/28097 (зі змінами).

3. Департаменту спеціального зв’язку Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до розподілу обов’язків.

Т.в.о. Голови Служби
полковник


О.М. ЧаузовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
20 червня 2018 року № 392


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2018 р.
за № 812/32264

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок присвоєння кваліфікації в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок присвоєння, підтвердження, пониження та позбавлення кваліфікації військовослужбовців Держспецзв’язку, які проходять військову службу за контрактом на посадах осіб рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

Кваліфікація відповідного класу (далі - класна кваліфікація) є показником, що відповідає певному рівню майстерності та фахової підготовки військовослужбовця до виконання ним завдань за призначенням і присвоюється за результатами іспитів відповідно до цієї Інструкції.

2. Класна кваліфікація може бути присвоєна військовослужбовцям за спеціальностями, перелік яких наведено у додатку 1 до цієї Інструкції, які за своїми посадовими (функціональними) обов’язками, що встановлені в посадових інструкціях, безпосередньо:

організовують та здійснюють контроль за організацією спеціального зв’язку;

організовують або здійснюють технічну експлуатацію та радіотехнічний контроль засобів й обладнання зв’язку, що встановлені на діючих мережах спеціального зв’язку, а також тих, що призначені для розгортання в умовах надзвичайного стану і в особливий період;

здійснюють експлуатацію та технічне обслуговування засобів спеціального призначення для проведення спеціальних досліджень, спеціальних перевірок та інструментального контролю захисту інформації;

здійснюють експлуатацію та ремонт апаратного забезпечення автоматизованих систем і технічну підтримку функціонування мережевих інформаційних ресурсів у мережах передачі даних.

3. Переліки посад, за якими може присвоюватися класна кваліфікація, визначаються номенклатурами посад військовослужбовців підрозділів Держспецзв’язку, які затверджуються наказами Адміністрації Держспецзв’язку.

Проекти переліків посад, за якими може присвоюватися класна кваліфікація, розглядаються експертною комісією з питань формування номенклатури посад військовослужбовців Держспецзв’язку, за якими може присвоюватися класна кваліфікація (далі - експертна комісія). Положення про експертну комісію та її склад затверджуються наказом Адміністрації Держспецзв’язку.

4. Військовослужбовцям, яким присвоєна (підтверджена) класна кваліфікація, виплачується надбавка за кваліфікацію відповідно до глави 4 розділу ІІІ Інструкції про грошове забезпечення та компенсаційні виплати військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 13 березня 2018 року № 151, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за № 404/31856.

5. Підготовка військовослужбовців до присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації організовується начальниками структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, начальниками територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку і проводиться диференційовано залежно від спеціальності та класної кваліфікації, які вони мають.

6. Військовослужбовці набувають та удосконалюють знання і практичні навички на заняттях з професійного навчання та бойової підготовки.

Під час занять і тренувань відпрацьовуються питання відповідно до загальних вимог, які висуваються до спеціалістів класної кваліфікації, що визначені у розділі IV цієї Інструкції.

7. Курсанти Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - навчальний заклад Держспецзв’язку) набувають знань і практичних навичок на заняттях, під час проведення тактико-спеціальної підготовки, а також у години самостійної підготовки.

8. Військовослужбовцям (крім курсантів) може бути присвоєна кваліфікація третього, другого, першого класів та кваліфікація майстра.

Курсантам, які до вступу до навчального закладу Держспецзв’язку не мали кваліфікації, може бути присвоєна кваліфікація третього класу, що визначена підпунктом 3 пункту 12 цього розділу.

9. Класна кваліфікація присвоюється послідовно:

1) кваліфікація третього класу - військовослужбовцям, які не мають класної кваліфікації;

2) кваліфікація другого класу - військовослужбовцям, які мають кваліфікацію третього класу;

3) кваліфікація першого класу - військовослужбовцям, які мають кваліфікацію другого класу;

4) кваліфікація майстра - військовослужбовцям, які мають кваліфікацію першого класу.

10. Військовослужбовці, яким присвоєна класна кваліфікація (крім третього класу), зобов’язані підтверджувати її один раз на два роки.

11. Військовослужбовцям наступна класна кваліфікація присвоюється не раніше ніж через рік з дня присвоєння попередньої класної кваліфікації.

12. Кваліфікація третього класу присвоюється:

1) військовослужбовцям офіцерського складу - за наявності у них досвіду самостійної роботи на посадах керівного, інженерно-технічного складу або за наявності стажу роботи за спеціальністю не менше року, загальної оцінки «добре» зі спеціальної підготовки, що є складовою професійного навчання, або індивідуальної підготовки, яка входить до бойової підготовки територіальних підрозділів Держспецзв’язку (далі - спеціальна підготовка), уміння технічно грамотно, без аварій і пошкоджень з їх вини експлуатувати техніку спеціального зв’язку та утримувати її технічний стан з оцінкою «добре»;

2) військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу - за наявності у них досвіду самостійної роботи за спеціальністю не менше року, загальної оцінки «добре» з індивідуальної підготовки, уміння технічно грамотно, без аварій і пошкоджень з їх вини експлуатувати техніку спеціального зв’язку та утримувати її технічний стан з оцінкою «добре»;

3) курсантам - після складання ними державної атестації за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра (магістра) та за наявності позитивних результатів іспиту з присвоєння класної кваліфікації.

13. Право присвоєння, підтвердження, пониження та позбавлення класної кваліфікації надається:

1) Голові Держспецзв’язку:

третього, другого, першого класів і кваліфікації майстра - військовослужбовцям структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, начальникам територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку відповідно до номенклатур посад, за якими може присвоюватися класна кваліфікація;

кваліфікації майстра - військовослужбовцям територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку відповідно до номенклатур посад, за якими може присвоюватися класна кваліфікація;

2) начальникам територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку:

третього, другого, першого класів - підпорядкованим військовослужбовцям відповідно до номенклатур посад, за якими може присвоюватися класна кваліфікація;

3) начальнику навчального закладу Держспецзв’язку:

третього класу - курсантам.

14. У структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних органах Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділах, закладах та установах Держспецзв’язку ведеться облік військовослужбовців, яким присвоєна класна кваліфікація. За своєчасність та об’єктивність ведення цього обліку відповідає заступник керівника відповідного підрозділу Держспецзв’язку.

Облік передбачає:

1) ведення персонального обліку особового складу, який має класну кваліфікацію, окремо:

за спеціальностями;

за категорією кваліфікації (третій, другий, перший класи і майстер);

2) своєчасність підготовки та подання пропозицій до експертної комісії щодо внесення відповідних змін до номенклатури посад, за якими може присвоюватися класна кваліфікація;

3) організацію підготовки іспитів з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації;

4) інформування відповідного структурного підрозділу Адміністрації Держспецзв’язку щодо результатів проведення іспитів з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації;

5) надання відомостей до підрозділу кадрового забезпечення щодо рівня класної кваліфікації військовослужбовців (витяги з наказів тощо).

ІІ. Кваліфікаційні комісії

1. Для визначення рівня підготовленості військовослужбовців, кандидатури яких подані до присвоєння класної кваліфікації, кожного року наказом Адміністрації Держспецзв’язку призначається центральна кваліфікаційна комісія, наказами начальників територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку - кваліфікаційні комісії для проведення іспитів з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації (далі - кваліфікаційні комісії). До складу центральної кваліфікаційної комісії входять підкомісії за кожною зі спеціальностей.

Підкомісії центральної кваліфікаційної комісії комплектуються військовослужбовцями структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, закладів та установ Держспецзв’язку.

2. Головою центральної кваліфікаційної комісії призначається заступник Голови Держспецзв’язку відповідно до розподілу обов’язків, головами підкомісій центральної кваліфікаційної комісії - керівники (заступники керівників) структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, головами кваліфікаційних комісій з присвоєння класної кваліфікації військовослужбовцям у територіальних органах Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділах, закладах та установах Держспецзв’язку - заступники їх начальників.

Голова центральної кваліфікаційної комісії, голови підкомісій центральної кваліфікаційної комісії та голови кваліфікаційних комісій персонально відповідають за дотримання установленого порядку присвоєння класної кваліфікації і зобов’язані забезпечити виконання членами комісії і тими, хто перевіряється, вимог, що висуваються до них, відповідно до законодавства України.

3. До складу кваліфікаційної комісії (підкомісії) під час проведення іспитів має входити не менше трьох осіб.

Членами кваліфікаційної комісії (підкомісії) призначаються найбільш підготовлені військовослужбовці, які мають вищу (однакову) класну кваліфікацію ніж військовослужбовці, що складають іспити. Кваліфікаційна комісія (підкомісія) забезпечує дотримання встановленого порядку присвоєння класної кваліфікації.

У разі неможливості утворення в підрозділі Держспецзв’язку кваліфікаційної комісії з певної спеціальності військовослужбовці складають іспити з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації за цією спеціальністю у кваліфікаційних комісіях інших підрозділів Держспецзв’язку з дозволу заступника Голови Держспецзв’язку, який є головою центральної кваліфікаційної комісії, про що зазначається у наказі Адміністрації Держспецзв’язку, що визначений пунктом 6 цього розділу.

4. Для проведення іспитів з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації військовослужбовцям до складу комісії (підкомісії) входять тільки військовослужбовці старшого офіцерського складу.

5. На кваліфікаційні комісії (підкомісії) покладаються такі завдання:

перевірка відповідності рівня знань і практичних навичок військовослужбовців, кандидатури яких подані до присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації, обсягу вимог для цього класу кваліфікації, оцінкам зі спеціальної підготовки та стажу практичної роботи за спеціальністю;

оформлення необхідної документації на присвоєння, підтвердження, пониження та позбавлення класної кваліфікації військовослужбовців і надання її відповідному начальнику на затвердження.

6. Строки і порядок роботи кваліфікаційних комісій встановлюються наказами Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку і оголошуються не пізніше ніж за місяць до початку іспитів.

ІІІ. Порядок проведення іспитів та присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації

1. До іспитів з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації допускаються:

військовослужбовці керівного складу, які безпосередньо організовують та контролюють заходи з організації спеціального зв’язку, експлуатації засобів й обладнання зв’язку, що встановлені на діючих мережах спеціального зв’язку, проведення спеціальних досліджень, спеціальних перевірок та інструментального контролю захисту інформації, експлуатації апаратного забезпечення автоматизованих систем і технічної підтримки функціонування мережевих інформаційних ресурсів у мережах передачі даних;

військовослужбовці інженерно-технічного складу, рядового, сержантського і старшинського складу, які сумлінно виконують свої службові обов’язки, мають оцінки «добре» та «відмінно» зі спеціальної підготовки, знають та утримують техніку спеціального зв’язку за оцінкою не нижче ніж «добре», а також не допустили пошкоджень та аварій з їх вини, фактів (випадків) втрат і псування матеріально-технічних засобів.

При проведенні іспитів з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації до військовослужбовців висуваються загальні вимоги згідно з переліком теоретичних знань і практичних навичок, що визначені у розділі IV цієї Інструкції.

2. Для проведення іспиту з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації виділяються необхідна справна техніка спеціального зв’язку, матеріально-технічні засоби, моторесурси та пально-мастильні матеріали відповідно до встановлених лімітів підрозділів Держспецзв’язку.

3. Іспит з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації проводиться зазвичай один раз на рік після складання заліків із спеціальної підготовки в системі професійного навчання в Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних органах Адміністрації Держспецзв’язку, закладах та установах Держспецзв’язку та проведення підсумкової перевірки з індивідуальної бойової підготовки у територіальних підрозділах Держспецзв’язку. Результати заліків та перевірки враховують при проведенні іспитів.

4. У центральній кваліфікаційній комісії складають іспити:

військовослужбовці структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку - з присвоєння (підтвердження) кваліфікації третього, другого, першого класів і кваліфікації майстра;

начальники територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку та їх заступники - з присвоєння (підтвердження) кваліфікації другого, першого класів і кваліфікації майстра;

військовослужбовці територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку - з присвоєння (підтвердження) кваліфікації майстра.

5. До початку іспитів з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації, але не пізніше ніж за 14 календарних днів заступник начальника підрозділу Держспецзв’язку надає відповідній кваліфікаційній комісії (підкомісії) список військовослужбовців, які допущені до складання іспиту з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації (додаток 2).

Керівник, визначений в абзаці першому цього пункту, зобов’язаний забезпечити правомірність допуску військовослужбовців до складання іспитів відповідно до пункту 1 цього розділу.

6. Курсанти складають іспити з присвоєння класної кваліфікації у 10 територіальному вузлі урядового зв’язку Держспецзв’язку і Державному центрі кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Держспецзв’язку відповідно до спеціальностей.

7. За п’ять робочих днів до початку іспитів кваліфікаційна комісія складає розклад іспитів з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації (далі - розклад). Розклад затверджується посадовою особою, яка призначила кваліфікаційну комісію. У розкладі зазначаються дата, час і місце проведення теоретичної та практичної частин іспитів для кожної спеціальності. Перед початком іспитів розклад оголошується військовослужбовцям, які допущені до складання іспитів.

8. Іспити проводяться у такій послідовності:

перевірка практичних навичок щодо підготовки техніки спеціального зв’язку до застосування, уміння здійснювати її експлуатацію та обслуговування, шукати та усувати несправності, що виникають у процесі експлуатації, проводити поточний ремонт;

перевірка знання техніки спеціального зв’язку, що обслуговується військовослужбовцями або вивчається курсантами, які складають іспити. Знання техніки спеціального зв’язку перевіряється шляхом тестування або усного чи письмового опитування з теоретичних основ, будови, фізичних процесів роботи основних блоків, вузлів, систем, механізмів і агрегатів, конструкції, основ застосування, правил експлуатації, обслуговування, ремонту і зберігання техніки, заходів безпеки;

перевірка знання документів з організації, функціонування та безпеки спеціального зв’язку, застосування й експлуатації техніки спеціального зв’язку, а також правил ведення експлуатаційно-технічної документації.

Кожному кваліфікаційному рівню мають відповідати різні за складністю питання та практичні завдання.

Заліки з перевірки практичних навичок щодо підготовки техніки спеціального зв’язку до застосування, уміння здійснювати її експлуатацію та обслуговування, пошуку та усування несправностей, що виникають у процесі експлуатації, проведення поточного ремонту приймаються:

кваліфікаційними комісіями територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку - у військовослужбовців територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку, в тому числі кандидатури яких подаються на присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації «майстер» (крім начальників та заступників начальників територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку);

центральною кваліфікаційною комісією - у військовослужбовців структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, начальників територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку та їх заступників.

9. Теоретичні знання вважаються достатніми, якщо військовослужбовець відповідно до вимог, які висуваються до спеціаліста відповідної кваліфікації, правильно їх виклав кваліфікаційній комісії (підкомісії). Практичні навички вважаються достатніми, якщо військовослужбовець впевнено та технічно грамотно виконав усі завдання кваліфікаційної комісії у визначений час або на оцінку, встановлену загальними вимогами, що визначені у розділі IV цієї Інструкції.

10. Військовослужбовці, які не склали іспити хоча б з одного з розділів перевірки, до подальшого складання іспитів не допускаються і вважаються такими, що не підтвердили класну кваліфікацію. Таким військовослужбовцям класна кваліфікація понижується на один ступінь, крім кваліфікації третього класу. До повторного випробування на підвищення (підтвердження) класної кваліфікації вони можуть бути допущені не раніше ніж через рік.

11. Результати проведених іспитів у підрозділах Держспецзв’язку з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації щодо кожного військовослужбовця викладаються в акті (додаток 3), що підписується головою та членами кваліфікаційної комісії і подається на затвердження начальнику, який її призначив.

Акти за результатами іспитів з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації подаються на затвердження голові центральної кваліфікаційної комісії:

третього, другого, першого класів і кваліфікації майстра - військовослужбовцям Адміністрації Держспецзв’язку, начальникам (заступникам начальників) територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку;

кваліфікації майстра - військовослужбовцям територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку.

Акти за результатами іспитів з присвоєння кваліфікації третього класу курсантам надсилаються до навчального закладу Держспецзв’язку.

12. На підставі затвердженого акта відповідним начальником видається наказ про присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації військовослужбовцям.

Витяги з наказу Адміністрації Держспецзв’язку надсилаються до відповідних підрозділів Держспецзв’язку:

про присвоєння (підтвердження) кваліфікації третього, другого, першого класів і кваліфікації майстра - начальникам територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку;

про присвоєння (підтвердження) кваліфікації майстра - військовослужбовцям територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів та установ Держспецзв’язку.

13. Датою присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації військовослужбовцю вважається день видання наказу про присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації.

14. Іспит щодо підтвердження класної кваліфікації проводиться кваліфікаційними комісіями (підкомісіями) у порядку та в обсязі вимог, що висуваються при проведенні іспитів з присвоєння класної кваліфікації з відповідної спеціальності.

15. Військовослужбовцям, які мають класну кваліфікацію та вступили до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти і виключені зі списків особового складу Держспецзв’язку, де вони проходили військову службу за контрактом, або які перебувають у довгострокових відрядженнях, класна кваліфікація зберігається протягом всього часу навчання або відрядження.

Після закінчення навчання у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти або повернення до місця служби із довгострокового відрядження зазначені військовослужбовці повинні скласти іспит з підтвердження класної кваліфікації.

Військовослужбовцям, які мають класну кваліфікацію та перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи відпустці, якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, якщо дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежний),- не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, класна кваліфікація зберігається протягом року. У разі непідтвердження класної кваліфікації протягом року класна кваліфікація понижується до третього класу.

Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці під час проведення чергових іспитів та яким необхідно скласти іспит з підтвердження (присвоєння) їм раніше підтвердженої (присвоєної) класної кваліфікації, надається право скласти іспит з прибуттям до місця проведення іспитів.

16. Класна кваліфікація з відповідної спеціальності присвоюється військовослужбовцю згідно з номенклатурою посад, за якою може присвоюватися класна кваліфікація.

Військовослужбовцям, призначеним на посади, за якими передбачена класна кваліфікація з інших спеціальностей, раніше присвоєна класна кваліфікація зберігається протягом одного року з дня призначення на нову посаду. Ці військовослужбовці зобов’язані під час проведення чергових іспитів скласти іспити на присвоєння класної кваліфікації не вище другого класу за спеціальністю, що відповідає посаді, на яку вони призначені.

Військовослужбовцям, призначеним на посади, за якими не передбачена класна кваліфікація, раніше присвоєна класна кваліфікація зберігається протягом року, але не більше двох років з дня останнього іспиту (без виплат надбавки за кваліфікацію), після чого класна кваліфікація понижується до третього класу наказом Адміністрації Держспецзв’язку або начальника, який має право присвоювати відповідну класну кваліфікацію.

IV. Загальні вимоги, які висуваються до військовослужбовців при проведенні іспитів з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації

1. За спеціальностями «Організація спеціального зв’язку», «Організація експлуатації та ремонту техніки спеціального зв’язку», «Експлуатація та ремонт апаратури радіорелейного і тропосферного зв’язку», «Експлуатація та ремонт апаратури радіозв’язку, супутникового зв’язку та радіотехнічного контролю», «Експлуатація та ремонт апаратури засекречування телеграфних передач», «Експлуатація та ремонт апаратури засекречування телефонних переговорів», «Експлуатація та ремонт телефонних станцій, апаратури телефонного і дальнього зв’язку, каналоутворюючого та кросового обладнання», «Експлуатація та ремонт постійних ліній електрозв’язку та польових кабельних ліній зв’язку», «Експлуатація та ремонт електросилових станцій (агрегатів), систем електроживлення і акумуляторного обладнання»:

1) військовослужбовці керівного складу або ті, що навчають особовий склад, повинні:

знати:

тактико-технічні характеристики, функціональну схему, будову, правила використання основних (профілюючих) зразків (типів) техніки спеціального зв’язку, що знаходяться на озброєнні підрозділів Держспецзв’язку, з оцінкою не нижче «добре» для класної кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

основні документи з організації спеціального зв’язку, застосування та експлуатації техніки спеціального зв’язку підрозділу Держспецзв’язку з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

строки і порядок проведення технічного обслуговування і ремонту техніки спеціального зв’язку підрозділу Держспецзв’язку, правила та заходи безпеки при експлуатації, технічному обслуговуванні і ремонті техніки спеціального зв’язку з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

уміти:

розробляти документи з організації спеціального зв’язку;

готувати основні (профілюючі) зразки (типи, системи, станції тощо) техніки спеціального зв’язку підрозділу Держспецзв’язку до використання (роботи);

перевіряти відповідність технічних показників техніки та апаратури зв’язку встановленим нормам;

виконувати нормативи на одному з типів техніки спеціального зв’язку, що знаходиться на озброєнні підрозділу Держспецзв’язку;

користуватися технічними засобами управління, що знаходяться на озброєнні підрозділу Держспецзв’язку, із застосуванням документів прихованого управління;

мати:

загальну оцінку зі спеціальної підготовки (індивідуальної підготовки) не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

виконаними всі завдання (вправи), пов’язані з експлуатацією і застосуванням (роботою) техніки спеціального зв’язку та передбачені відповідними планами щодо організації спеціальної підготовки (індивідуальної підготовки) зі своєї спеціальності (посади) на навчальний рік, з них для кваліфікації другого класу - не менше ніж 50 % з оцінкою не нижче «добре», для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра - не менше ніж 50 % з оцінкою не нижче «відмінно»;

досвід у виконанні функціональних обов’язків на заняттях з групової підготовки підрозділу Держспецзв’язку;

стаж практичної роботи на посаді за спеціальністю: 1 рік - для кваліфікації другого класу, 3 роки - для кваліфікації першого класу, 5 років - для кваліфікації майстра;

2) військовослужбовці інженерно-технічного складу повинні:

знати:

у повному обсязі технічні описи, принципові схеми, обладнання, правила експлуатації, зберігання і ремонту основних (профілюючих) зразків (типів) техніки спеціального зв’язку, технічних засобів управління, які знаходяться на озброєнні підрозділу Держспецзв’язку, зі своєї спеціальності з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

основні документи, які регламентують строки, порядок проведення та обсяг оглядів, профілактик, технічного обслуговування і ремонту техніки спеціального зв’язку, з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

основні вимоги і заходи, які забезпечують підтримання техніки спеціального зв’язку у постійній готовності до застосування (роботи);

правила ведення експлуатаційно-технічної документації техніки спеціального зв’язку;

правила і заходи безпеки при експлуатації, технічному обслуговуванні і ремонті техніки спеціального зв’язку;

уміти:

готувати техніку спеціального зв’язку підрозділу Держспецзв’язку до застосування (роботи), проводити контроль її технічного стану чи безпосередньо її експлуатувати;

організовувати і проводити технічне обслуговування та ремонт техніки спеціального зв’язку підрозділу Держспецзв’язку;

користуватися технічними засобами управління, які знаходяться на озброєнні підрозділу Держспецзв’язку, із застосуванням документів прихованого управління;

виконувати нормативи зі своєї спеціальності з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

мати:

загальну оцінку із спеціальної підготовки (індивідуальної підготовки) не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

виконаними всі завдання (вправи), які пов’язані з експлуатацією і застосуванням (роботою) техніки спеціального зв’язку, зі своєї спеціальності (посади) на навчальний рік, з них для кваліфікації другого і першого класів - не менше ніж 50 % з оцінкою не нижче «добре», для кваліфікації майстра - не менше ніж 50 % з оцінкою не нижче «відмінно»;

досвід у виконанні функціональних обов’язків на заняттях з групової підготовки підрозділу Держспецзв’язку;

стаж практичної роботи на посаді за спеціальністю: 1 рік - для кваліфікації другого класу, 3 роки - для кваліфікації першого класу, 5 років - для кваліфікації майстра;

3) військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу повинні:

знати в обсязі програми спеціальної підготовки (індивідуальної підготовки):

тактико-технічні характеристики, основи застосування, правила експлуатації і зберігання штатної техніки спеціального зв’язку або техніки зв’язку, що вивчається, з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого і першого класів та «відмінно» для кваліфікації майстра;

строки, порядок проведення та обсяг технічного обслуговування техніки спеціального зв’язку з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого і першого класів та «відмінно» для кваліфікації майстра;

правила та порядок перевірки справності техніки спеціального зв’язку, характерні пошкодження, що виникають при роботі, їх причини, способи запобігання та порядок усунення з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого і першого класів та «відмінно» для кваліфікації майстра;

порядок ремонту техніки спеціального зв’язку з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого і першого класів та «відмінно» для кваліфікації майстра;

порядок ведення технічної та іншої документації в обсязі функціональних обов’язків з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого і першого класів та «відмінно» для кваліфікації майстра;

правила та заходи безпеки при експлуатації, технічному обслуговуванні і ремонті техніки спеціального зв’язку.

Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, яким присвоюється (підтверджується) кваліфікація майстра, також повинні знати з оцінкою не нижче «відмінно»:

особливості обладнання і роботи двох суміжних зразків техніки спеціального зв’язку;

принципові (електричні, кінематичні тощо) схеми, функціональний зв’язок та взаємодію механізмів, приладів і систем штатної техніки спеціального зв’язку в обсязі посібників і технічних описів;

технологію ремонту штатної техніки спеціального зв’язку, порядок і правила заміни основних її вузлів, агрегатів і механізмів;

порядок ведення технічної документації, облік і звітність зі штатної техніки спеціального зв’язку в обсязі обов’язків свого начальника;

уміти в обсязі програми спеціальної підготовки (індивідуальної підготовки):

зберігати й утримувати в належному стані штатну техніку спеціального зв’язку, готувати її до застосування (роботи), безпосередньо працювати на ній, визначати та усувати несправності з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого і першого класів та «відмінно» для кваліфікації майстра;

виконувати роботи з технічного обслуговування та ремонту закріпленої техніки спеціального зв’язку з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого і першого класів та «відмінно» для кваліфікації майстра;

виконувати обов’язки будь-якого спеціаліста свого екіпажу (зміни) та нормативи зі своєї спеціальності з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого і першого класів та «відмінно» для кваліфікації майстра;

усувати пошкодження (несправності), які потребують знань принципових схем обладнання, агрегатів та вузлів;

проводити заміну основних вузлів, агрегатів і механізмів штатної техніки спеціального зв’язку, перевіряти якість її ремонту;

мати:

загальну оцінку із спеціальної підготовки (індивідуальної підготовки) з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого і першого класів та «відмінно» для кваліфікації майстра;

виконаними всі завдання (вправи) і практичні роботи з підготовки до роботи, застосування, зберігання, обслуговування та ремонту техніки спеціального зв’язку в обсязі програми спеціальної підготовки (індивідуальної підготовки);

досвід у виконанні функціональних обов’язків на заняттях з групової підготовки підрозділу Держспецзв’язку;

стаж практичної роботи на посаді за спеціальністю: 1 рік - для кваліфікації другого класу, 3 роки - для кваліфікації першого класу, 5 років - для кваліфікації майстра.

2. За спеціальністю «Експлуатація технічних засобів з проведення спеціальних досліджень, спеціальних перевірок та інструментального контролю захисту інформації»:

1) військовослужбовці керівного складу або ті, що навчають особовий склад, повинні:

знати:

нормативно-правові акти та документи з технічного захисту інформації;

норми ефективності захисту секретної інформації, методики з проведення спеціальних досліджень технічних засобів на наявність технічних каналів витоку інформації та контролю захищеності інформації від витоку технічними каналами при її обробці технічними засобами;

норми ефективності захисту секретної інформації, методики з проведення оцінки захищеності мовної інформації від її витоку акустичними та віброакустичними каналами, а також каналом при використанні лазерних засобів акустичної розвідки;

тактико-технічні характеристики та методологію використання контрольно-вимірювальної техніки і спеціального обладнання для проведення спеціальних досліджень та контролю захищеності;

методологію пошуку закладних пристроїв;

класифікацію, тактико-технічні характеристики та демаскувальні ознаки сучасних закладних пристроїв;

тактико-технічні характеристики та методологію застосування приладів та спеціального обладнання, призначених для пошуку та локалізації закладних пристроїв;

заходи з безпеки при використанні контрольно-вимірювальної техніки та спеціального обладнання;

уміти:

проводити калібрування контрольно-вимірювальної техніки та контроль працездатності спеціального обладнання;

організовувати та проводити технічне обслуговування контрольно-вимірювальної техніки та спеціального обладнання;

проводити спеціальні дослідження технічних засобів на наявність технічних каналів витоку інформації, спеціальні перевірки на наявність закладних пристроїв на об’єктах інформаційної діяльності, контроль захищеності інформації, яка озвучується на об’єктах інформаційної діяльності, із застосуванням наявного парку контрольно-вимірювальної техніки та спеціального обладнання;

проводити обрахунки вимірювань і визначати показники захищеності інформації за результатами проведення спеціальних досліджень технічних засобів та контролю захищеності інформації від витоку технічними каналами при її озвученні на об’єктах інформаційної діяльності та обробці технічними засобами;

виконувати нормативи зі своєї спеціальності з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

мати:

загальну оцінку зі спеціальної підготовки (індивідуальної підготовки) не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

виконаними всі завдання (вправи), пов’язані із застосуванням (роботою) контрольно-вимірювальної техніки і спеціального обладнання та передбачені відповідними планами щодо організації спеціальної підготовки (індивідуальної підготовки) зі своєї спеціальності (посади) на навчальний рік, з них для кваліфікації другого класу - не менше ніж 50 % з оцінкою не нижче «добре», для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра - не менше ніж 50 % з оцінкою не нижче «відмінно»;

досвід у виконанні функціональних обов’язків на заняттях з групової підготовки підрозділу Держспецзв’язку;

стаж практичної роботи на посаді за спеціальністю: 1 рік - для кваліфікації другого класу, 3 роки - для кваліфікації першого класу, 5 років - для кваліфікації майстра;

2) військовослужбовці інженерно-технічного складу повинні:

знати:

нормативно-правові акти та документи з технічного захисту інформації;

норми ефективності захисту секретної інформації, методики з проведення спеціальних досліджень технічних засобів на наявність технічних каналів витоку інформації та контролю захищеності інформації від витоку технічними каналами при її обробці технічними засобами;

норми ефективності захисту секретної інформації, методики з проведення оцінки захищеності мовної інформації від її витоку акустичним та віброакустичним каналами, а також каналом при використанні лазерних засобів акустичної розвідки;

тактико-технічні характеристики та методологію використання контрольно-вимірювальної техніки і спеціального обладнання з проведення спеціальних досліджень та контролю захищеності;

методологію пошуку закладних пристроїв;

класифікацію, тактико-технічні характеристики та демаскувальні ознаки сучасних закладних пристроїв;

тактико-технічні характеристики та методологію застосування приладів і спеціального обладнання, призначених для пошуку та локалізації закладних пристроїв;

заходи з безпеки при використанні контрольно-вимірювальної техніки та спеціального обладнання;

уміти:

проводити калібрування контрольно-вимірювальної техніки та контроль працездатності спеціального обладнання;

проводити технічне обслуговування контрольно-вимірювальної техніки та спеціального обладнання;

проводити спеціальні дослідження технічних засобів на наявність технічних каналів витоку інформації, спеціальні перевірки на наявність закладних пристроїв на об’єктах інформаційної діяльності, контроль захищеності інформації, яка озвучується на об’єктах інформаційної діяльності, із застосуванням наявного парку контрольно-вимірювальної техніки та спеціального обладнання;

проводити обрахунки вимірювань і визначати показники захищеності інформації за результатами проведення спеціальних досліджень технічних засобів та контролю захищеності інформації від витоку технічними каналами при її озвученні на об’єктах інформаційної діяльності та обробці технічними засобами;

виконувати нормативи зі своєї спеціальності з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

мати:

загальну оцінку зі спеціальної підготовки (індивідуальної підготовки) не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

виконаними всі завдання (вправи), пов’язані із застосуванням (роботою) контрольно-вимірювальної техніки та спеціального обладнання, зі своєї спеціальності (посади) на навчальний рік, з них для кваліфікації другого і першого класів - не менше ніж 50 % з оцінкою не нижче «добре», для кваліфікації майстра - не менше ніж 50 % з оцінкою не нижче «відмінно»;

досвід у виконанні функціональних обов’язків на заняттях з групової підготовки підрозділу Держспецзв’язку;

стаж практичної роботи на посаді за спеціальністю: 1 рік - для кваліфікації другого класу, 3 роки - для кваліфікації першого класу, 5 років - для кваліфікації майстра.

3. За спеціальністю «Експлуатація та ремонт апаратного забезпечення автоматизованих систем і технічна підтримка функціонування мережевих інформаційних ресурсів (web-сайтів) у відомчих, міжнародних мережах передачі даних»:

1) військовослужбовці керівного складу або ті, що навчають особовий склад, повинні:

знати:

порядок доступу і роботи до (в) мережі Інтернет, використання її інформаційних ресурсів у підрозділі Держспецзв’язку, правила використання автоматизованих систем, призначених для забезпечення функціонування мережевих інформаційних ресурсів (web-сайтів), що експлуатуються в підрозділі Держспецзв’язку, з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого, другого класів і кваліфікації майстра;

основні нормативні документи (ДСТУ, НД ТЗІ, накази, настанови з експлуатації, інструкції, посібники тощо) з організації експлуатації автоматизованих систем, призначених для забезпечення функціонування мережевих інформаційних ресурсів (web-сайтів), що експлуатуються в підрозділі Держспецзв’язку, з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

строки і порядок проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання, призначеного для забезпечення функціонування мережевих інформаційних ресурсів (web-сайтів) підрозділу Держспецзв’язку, правила та заходи безпеки при його експлуатації, технічному обслуговуванні і ремонті з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

уміти:

розробляти документи з організації експлуатації обладнання автоматизованих систем, призначених для забезпечення функціонування мережевих інформаційних ресурсів (web-сайтів);

організовувати заходи щодо експлуатації та ремонту апаратного забезпечення автоматизованих систем і технічної підтримки функціонування мережевих інформаційних ресурсів (web-сайтів);

виконувати налаштування автоматизованих систем, призначених для забезпечення функціонування мережевих інформаційних ресурсів (web-сайтів), що експлуатуються підрозділом Держспецзв’язку;

виконувати нормативи зі своєї спеціальності з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

мати:

загальну оцінку зі спеціальної підготовки (індивідуальної підготовки) не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

виконаними всі завдання (вправи), пов’язані з експлуатацією і застосуванням (роботою) автоматизованих систем та передбачені відповідними планами щодо організації спеціальної підготовки (індивідуальної підготовки) зі своєї спеціальності (посади) на навчальний рік, з них для кваліфікації другого класу - не менше ніж 50 % з оцінкою не нижче «добре», для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра - не менше ніж 50 % з оцінкою не нижче «відмінно»;

досвід у виконанні функціональних обов’язків на заняттях з групової підготовки підрозділу Держспецзв’язку;

стаж практичної роботи на посаді за спеціальністю: 1 рік - для кваліфікації другого класу, 3 роки - для кваліфікації першого класу, 5 років - для кваліфікації майстра;

2) військовослужбовці інженерно-технічного складу повинні:

знати:

порядок доступу і роботи до (в) мережі Інтернет, номенклатуру штатної техніки підрозділу, правила використання автоматизованих систем, призначених для забезпечення функціонування мережевих інформаційних ресурсів (web-сайтів), що експлуатуються в підрозділі Держспецзв’язку, з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

основні нормативні документи (ДСТУ, НД ТЗІ, накази, настанови з технічної експлуатації, інструкції, посібники, правила та порядок проведення регламентних робіт на штатній техніці тощо) з організації експлуатації автоматизованих систем, призначених для забезпечення функціонування мережевих інформаційних ресурсів (web-сайтів), що експлуатуються в підрозділі Держспецзв’язку, з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

строки і порядок проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання, призначеного для забезпечення функціонування мережевих інформаційних ресурсів (web-сайтів) підрозділу Держспецзв’язку, правила та заходи безпеки при його експлуатації, технічному обслуговуванні і ремонті з оцінкою не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

уміти:

експлуатувати обладнання автоматизованих систем, призначених для забезпечення функціонування мережевих інформаційних ресурсів (web-сайтів), із відповідним оформленням технічної документації;

проводити організацію заходів щодо експлуатації та ремонту апаратного забезпечення автоматизованих систем і технічної підтримки функціонування мережевих інформаційних ресурсів (web-сайтів) за напрямами діяльності підрозділу Держспецзв’язку;

проводити періодичний контроль параметрів (показників) та виконувати налаштування автоматизованих систем, призначених для забезпечення функціонування мережевих інформаційних ресурсів (web-сайтів), що експлуатуються підрозділом Держспецзв’язку;

виконувати нормативи на одному з видів обладнання автоматизованих систем, призначених для забезпечення функціонування мережевих інформаційних ресурсів (web-сайтів), що знаходяться на озброєнні підрозділу Держспецзв’язку;

мати:

загальну оцінку зі спеціальної підготовки (індивідуальної підготовки) не нижче «добре» для кваліфікації другого класу та «відмінно» для кваліфікації першого класу і кваліфікації майстра;

виконаними всі завдання (вправи), пов’язані з експлуатацією і застосуванням (роботою) автоматизованих систем, зі своєї спеціальності (посади) на навчальний рік, з них для кваліфікації другого класу і першого класу - не менше ніж 50 % з оцінкою не нижче «добре», для кваліфікації майстра - не менше ніж 50 % з оцінкою не нижче «відмінно»;

досвід у виконанні функціональних обов’язків на заняттях з групової підготовки підрозділу Держспецзв’язку;

стаж практичної роботи на посаді за спеціальністю: 1 рік - для кваліфікації другого класу, 3 роки - для кваліфікації першого класу, 5 років - для кваліфікації майстра.

V. Порядок пониження класної кваліфікації

1. Військовослужбовцям, призначеним на посади, за якими класна кваліфікація не передбачена, раніше присвоєна класна кваліфікація зберігається протягом року, але не більше двох років з дня останнього іспиту (без виплат надбавки за кваліфікацію), після чого класна кваліфікація понижується до третього класу.

2. Військовослужбовцям понижується класна кваліфікація на один ступінь або більше (в тому числі і до третього класу) залежно від наслідків порушень і рівня виявлених знань у таких випадках:

1) порушення правил експлуатації, ремонту, обслуговування і зберігання техніки спеціального зв’язку, що призвело до її пошкодження з їх вини;

2) отримання незадовільної оцінки зі спеціальної підготовки (зі стану утримання закріпленої техніки) на підсумковій перевірці за навчальний рік або під час інспектування, перевірок організації технічної експлуатації мереж і комплексів та безпеки спеціального зв’язку;

3) непідтвердження раніше присвоєної їм класної кваліфікації під час проведення іспитів з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації.

3. Військовослужбовцям, зазначеним у пункті 10 розділу IІІ цієї Інструкції, класна кваліфікація понижується на один ступінь, крім кваліфікації третього класу.

4. Військовослужбовцям, зазначеним в абзаці третьому пункту 15 розділу ІІІ цієї Інструкції, класна кваліфікація понижується до третього класу у разі, якщо вони перебувають у відпустці більше ніж один рік.

5. Військовослужбовцям, зазначеним в абзаці другому пункту 16 розділу ІІІ цієї Інструкції, класна кваліфікація понижується до третього класу у разі, якщо вони не склали іспит на присвоєння кваліфікації другого класу.

6. Військовослужбовцям, які не склали іспит з підтвердження присвоєної їм раніше класної кваліфікації в установлений термін без поважних причин, класна кваліфікація понижується на один ступінь.

Військовослужбовці, які не склали іспит з підтвердження класної кваліфікації з поважних причин (визнані в установленому порядку непрацездатними через хворобу, відрядження), не позбавляються права на присвоєну їм раніше класну кваліфікацію до проведення іспитів у наступному році. У такому випадку збереження класної кваліфікації допускається один раз, після чого класна кваліфікація понижується на один ступінь.

7. Класна кваліфікація понижується наказом Адміністрації Держспецзв’язку або начальника, який має право присвоювати відповідну класну кваліфікацію.

8. Військовослужбовці, яким класна кваліфікація понижена, можуть бути допущені до іспитів з відновлення попередньої класної кваліфікації на загальних умовах і в строки, визначені цією Інструкцією, але не раніше ніж через рік з дня пониження їм класної кваліфікації.

VІ. Порядок позбавлення класної кваліфікації

1. Військовослужбовці можуть бути позбавлені присвоєної класної кваліфікації начальником, який має право присвоювати відповідну класну

кваліфікацію, у випадках:

1) порушення правил експлуатації, ремонту, обслуговування і зберігання техніки спеціального зв’язку, що призвело до її знищення та аварій з їх вини;

2) порушення правил чергування, оперативно-технічної служби, прихованого управління підрозділами, а також правил безпеки спеціального зв’язку;

3) втрати документів або розголошення відомостей, що становлять державну таємницю;

4) втрати або псування матеріально-технічних засобів.

2. Військовослужбовці, яких позбавили класної кваліфікації, можуть бути допущені до іспитів на відновлення класної кваліфікації (починаючи з кваліфікації на ступінь нижче від класної кваліфікації, яку мав військовослужбовець до позбавлення) на загальних умовах і в строки, визначені цією Інструкцією, але не раніше ніж через рік з дня позбавлення їх класної кваліфікації.

Директор Департаменту
спеціального зв’язку
Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
полковник


В.М. Дзюндзік


Додаток 1
до Інструкції про порядок присвоєння
кваліфікації в Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 2 розділу І)

ПЕРЕЛІК
спеціальностей, за якими може присвоюватися класна кваліфікація

№ з/п

Назва спеціальності

1

Організація спеціального зв’язку

2

Організація експлуатації та ремонту техніки спеціального зв’язку

3

Експлуатація та ремонт апаратури радіорелейного і тропосферного зв’язку

4

Експлуатація та ремонт апаратури радіозв’язку, супутникового зв’язку та радіотехнічного контролю

5

Експлуатація та ремонт апаратури засекречування телеграфних передач

6

Експлуатація та ремонт апаратури засекречування телефонних переговорів

7

Експлуатація та ремонт телефонних станцій, апаратури телефонного і дальнього зв’язку, каналоутворюючого та кросового обладнання

8

Експлуатація та ремонт постійних ліній електрозв’язку та польових кабельних ліній зв’язку

9

Експлуатація та ремонт електросилових станцій (агрегатів), систем електроживлення і акумуляторного обладнання

10

Експлуатація технічних засобів з проведення спеціальних досліджень, спеціальних перевірок та інструментального контролю захисту інформації

11

Експлуатація та ремонт апаратного забезпечення автоматизованих систем і технічна підтримка функціонування мережевих інформаційних ресурсів (web-сайтів) у відомчих, міжнародних мережах передачі даних


Додаток 2
до Інструкції про порядок присвоєння
кваліфікації в Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 5 розділу ІІІ)

СПИСОК
військовослужбовців, які допущені до складання іспиту з присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації


Додаток 3
до Інструкції про порядок присвоєння
кваліфікації в Державній службі
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 11 розділу ІІІ)

АКТвгору