Документ z0811-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.07.2017. Подивитися в історії? )

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2017  № 175


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 червня 2017 р.
за № 811/30679

Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

Відповідно до статті 102 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженого Указом Президента України від 17 липня 2006 року № 619, з метою вдосконалення порядку застосування його окремих норм НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 28 березня 2012 року № 75, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2012 року за № 592/20905 (зі змінами), що додаються.

2. Управлінню кадрів та Юридичному управлінню Служби зовнішньої розвідки України подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т.в.о. Голови Служби

І. Разінков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби зовнішньої
розвідки України
06.06.2017 № 175


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 червня 2017 р.
за № 811/30679

ЗМІНИ
до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

1. У першому та другому реченнях пункту 4.6 розділу IV слово "року" замінити словами "шести місяців".

2. У розділі VII:

1) у першому та другому реченнях абзацу третього пункту 7.1 слово "року" замінити словами "шести місяців";

2) в абзаці четвертому пункту 7.5 слова "протягом року" замінити словами "протягом шести місяців".

3. У додатках:

1) пункт 12 додатка 6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 13, 14 вважати відповідно пунктами 12, 13;

2) пункт 11 додатка 9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 12, 13 вважати відповідно пунктами 11, 12.

Начальник
Управління кадрів
Служби зовнішньої
розвідки України
Г. Гарбарвгору