Документ z0811-00, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2000
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 13.11.2000. Подивитися в історії? )

                                                          
УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ОБ'ЄДНАНЬ, ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
N 20 від 27.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2000 р.
за N 811/5032
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського союзу
об'єднань, підприємств і
організацій побутового
обслуговування населення
27 серпня 2000 р. N 20
( z0803-00 )

Інструкція щодо надання послуг з ремонту
побутової радіоелектронної апаратури

1. Загальні положення
1.1. Надання послуг з ремонту радіоелектронної апаратури
здійснюється відповідно до Правил побутового обслуговування
населення, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України
від 04.06.99 N 974 ( 974-99-п ) "Про внесення змін до Правил
побутового обслуговування населення", та цієї Інструкції.
1.2. Приймання, оформлення та виконання замовлень проводяться
як у приміщенні (салоні) підприємства, що надає побутові послуги,
так і в помешканні замовника. Приміщення (салон) підприємства, що надає послуги, має бути
оформлене відповідно до категорії підприємства, яка надається йому
згідно з Положенням про порядок присвоєння категорій
підприємствам, що надають побутові послуги населенню, яке
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.95
N 674 ( 674-95-п ) "Про затвердження Положення про порядок
присвоєння категорій підприємствам, що надають побутові послуги
населенню".
1.3. На робочому місці приймальника замовлень повинна бути
розміщена табличка з його прізвищем, ім'ям та по батькові. У разі приймання замовлення і виконання його вдома в
замовника працівник виконавця повинен мати посвідчення (картку), у
якому зазначені його прізвище, ім'я та по батькові, а також
реквізити підприємства чи фізичної особи, що надає послуги.
1.4. Підприємства і фізичні особи (виконавці) повинні
забезпечити високу професійну етику обслуговування (культуру мови,
доброзичливе ставлення до замовника, професійну грамотність,
ознайомити замовника з вимогами нормативних документів, які
належать до цих послуг).
2. Особливості приймання та оформлення замовлення
2.1. Замовлення оформлюється договором (квитанцією).
2.2. Під час приймання замовлення визначаються ознаки виробу,
його оцінна вартість, які узгоджуються із замовником і
позначаються у договорі (квитанції), що підтверджується підписом
замовника.
2.3. У присутності замовника під час приймання замовлення
визначається перелік несправностей, які мають зовнішні прояви.
Остаточний перелік складових частин, блоків, вузлів і
комплектувальних виробів, необхідних для виконання замовлення,
встановлюється в процесі виконання ремонту й узгоджується із
замовником.
2.4. Вартість прийнятих у ремонт виробів установлюється за
погодженням із замовником або на підставі підтвердних документів з
урахуванням терміну експлуатації і зазначається у договорі
(квитанції).
2.5. Для надання послуги можуть бути використані складові
частини, блоки, вузли і комплектувальні вироби, надані замовником,
якщо вони відповідають вимогам нормативних документів.
2.6. Послуги надаються відповідно до переліку та за цінами,
затвердженими виконавцем. Порядок розрахунків у готівковій або
безготівковій формі визначається виконавцем за погодженням із
замовником (до надання послуги або після її надання, часткова
оплата з остаточним розрахунком під час отримання замовлення).
2.7. При розрахунках із замовником через реєстратори
розрахункових операцій замовнику видається касовий чек касиром
(якщо є центральний розрахунковий вузол) або працівником
виконавця, який має право доступу до реєстратора і свій власний
код. Разом з чеком замовнику видається другий примірник договору
(копія квитанції).
2.8. При розрахунках із замовником без застосування
реєстраторів йому видається квитанція за формою N ПО-Р-1,
затвердженою наказом Українського союзу об'єднань, підприємств і
організацій побутового обслуговування населення від 29.09.95 N 8
( z0389-95 ) "Про затвердження форм документів суворої звітності
та Інструкцій щодо їх використання", зареєстрованим Міністерством
юстиції України 25.10.95 за N 389/925.
3. Порядок виконання послуги
3.1. Надання послуги повинно проводитися відповідно до
замовлення, діючих стандартів (перелік додається) та технологічних
процесів (інструкцій), затверджених у встановленному порядку. Терміни виконання замовлення узгоджується із замовником і
позначаються у договорі (квитанції).
3.2. Ремонт виробів здійснюється у виконавця або за місцем
експлуатації виробу. Місце виконання замовлення визначається виконавцем, зважаючи
на складність ремонту, наявність повторних несправностей,
необхідність проведення випробувань у стаціонарних умовах.
3.3. У виконавця ремонтуються телевізійні приймачі, місце
установки яких знаходиться поза межами зони впевненого приймання
телевізійного сигналу, телевізійні приймачі з розміром по
діагоналі до 42 см, відеомагнітофони, відеокамери, музичні центри,
портативна радіоапаратура, а також автомобільні радіоприймачі та
магнітоли.
3.4. Надані замовником складові частини, блоки, вузли і
комплектувальні вироби підлягають перевірці на їх відповідність
вимогам нормативних документів.
3.5. У період гарантійного терміну відремонтованого виробу
повторний його ремонт в обсязі замовлення здійснюється безкоштовно
за пред'явленням замовником гарантійного документа. Гарантійний термін подовжується на час перебування виробу в
ремонті.
4. Порядок видавання замовлення
4.1. Відремонтовані вироби видаються замовнику після
перевірки в його присутності працездатності виробу в обсязі
замовлення. Вироби видаються з пломбою виконавця, якщо це
передбачено нормативною документацією.
4.2. Замовник має право на перевірку якості наданих послуг та
їх відповідності до замовлення.
4.3. Гарантійні терміни на надані послуги визначаються
відповідно до чинного законодавства та нормативних документів і
позначаються у гарантійному документі.
4.4. Замовлення повинно видаватися замовнику з гарантійним
документом, у якому зазначається дата видачі замовлення. У разі заміни під час ремонту складових частин, блоків,
вузлів і комплектувальних виробів, які мають гарантійні
зобов'язання їхнього виготівника, замовникові видається документ,
який засвідчує наявність таких зобов'язань.
4.5. Під час видавання замовлення замовнику мають бути
повернуті всі замінені за його рахунок складові частини, блоки,
вузли і комплектувальні вироби.
Начальник відділу з питань
розвитку видів послуг та
розробки нормативно-технічної
документації В.О.Улазовський
Додаток до Інструкції щодо
надання послуг з ремонту
побутової радіоелектронної
апаратури
ПЕРЕЛІК
основних нормативних актів і документів на надання
послуг з ремонту побутової радіоелектронної апаратури
Правила побутового обслуговування населення, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. N 974
( 974-99-п ) ДСТУ 2375-94 Побутове обслуговування населення. Терміни та
визначення ГСТУ 201-02-97 Апаратура радіоелектронна побутова
відремонтована. Загальні технічні умови ДНАОП 9.0.30-1.09-97 Правила охорони праці при роботах щодо
устаткування, ремонту і технічного обслуговування побутової
радіоелектронної апаратуривгору