Документ z0809-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.07.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.06.2017  № 583


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 червня 2017 р.
за № 809/30677

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року № 563

З метою реалізації положень підпунктів 267.6.3, 267.6.6, 267.6.7 пункту 267.6 статті 267 розділу XII Податкового кодексу України, Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» та відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року № 563 «Про затвердження форми відомостей, необхідних для розрахунку транспортного податку», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 липня 2015 року за № 785/27230 (далі - наказ), такі зміни:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження форми відомостей, необхідних для розрахунку та справляння транспортного податку»;

2) пункт 1 після слів «для розрахунку» доповнити словами «та справляння»;

3) форму відомостей, необхідних для розрахунку транспортного податку за місцем реєстрації об’єкта оподаткування (форма Л), затверджену наказом, викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М.В.

Міністр

О. ДанилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
16.06.2015  № 563
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
16.06.2017 № 583)

ВІДОМОСТІ,
необхідні для розрахунку та справляння транспортного податку за місцем реєстрації об’єкта оподаткування
(форма Л)

В. о. директора
Департаменту податкової
політикиВ.П. Овчаренковгору