Документ z0809-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2017, підстава - z0380-17

Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 30 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 31
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.11)

ВІДОМІСТЬ
кількісних та якісних показників продуктивності стада з розведення хутрових звірів і кролів

Показники

На кінець року

У середньому за чотири роки

____р.

____р.

____р.

____р.

1

2

3

4

5

6

Кількість хутрових звірів (кролів), усього голів


у тому числі:


основних самок


з них класу “еліта” і І класу, %


основних самців


з них класу “еліта” і І класу, %


ремонтного молодняку


з них класу “еліта” і І класу, %


Відтворювальна здатність самок, голів:


розмір гнізда в 30 днів, голів


жива маса гнізда в 30 днів, кг


жива маса однієї голови в 30 днів, кг


розмір гнізда в 45 днів, голів


жива маса гнізда в 45 днів, кг


жива маса однієї голови в 45 днів, кг


розмір гнізда в 60 днів, голів


жива маса гнізда в 60 днів, кг


жива маса однієї голови в 60 днів, кг


Діловий вихід на одне щеніння (окріл), голів


Вихід щенят на середньорічну самку, голів


Вироблено на середньорічну самку:


м’яса в живій масі, кг


м’яса в забійній масі, кг


шкурок, шт.


Середньодобові прирости молодняку у віці, днів:


1-30


31-45


45-60


61-90


Реалізаційна ціна, грн:


1 кг живої маси


1 кг забійної маси


1 шкурки


Забезпеченість кормами на 1 середньорічну самку, ц корм. од.


Витрати кормів на 1 ц приросту живої маси, корм. од.


у тому числі:


концкормів, %


риб’ячих кормів, %


м’ясних кормів, %


м’яса в забійній масі


шкурок


Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарна довідка, що підтверджує ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)


Секретар комісії

______________
(посада)

___________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Член комісії з відповідною фаховою підготовкою______________
(посада)_______
(підпис)________________
(ініціали, прізвище)

{Додаток 31 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 32
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.11)

АКТ
присвоєння статусу суб’єкта племінної справи з розведення хутрових звірів (кролів)

{Додаток 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 33
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.12)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до племінних заводів з птахівництва

Показники

Мінімальні вимоги

кури

індики

качки

гуси

страуси

перепели

яєчні та м’ясо-яєчні

м’ясні

Оборот стада

1,1

1,4

-

-

-

-

1,2

Кількість селекційних гнізд:
на породу або на батьківську лінію

60

60

60

60

60

30

60

на материнську лінію

100

100

60

60

60

30

60

Відведено молодняку, голів:
від гніздової несучки

4

7

10

10

2

3

5

від гніздового самця

15

42

50

50

8

6

20

Кількість дочок на оцінці в селекційному стаді:
від гніздової несучки

2

5

2

2

1

1

3

від гніздового самця

10

40

15

10

4

2

8

Використання яєць на племінні цілі, %

50

65

75

75

60

80

50

Вивід молодняку, %

72

70

55

55

55

40

75

Падіж молодняку, % *

8

7

15

7

10

25

5

Падіж дорослої птиці за продуктивний період, %**

5

7

3

3

1

1

5

Примусове бракування дорослої птиці за продуктивний період, %**

10

6

5

5

2

2

5

Мінімальний бонітувальний клас:
за основними ознаками

“еліта”

“еліта”

“еліта”

“еліта”

“еліта”

“еліта”

“еліта”

за додатковими ознаками

1

1

1

1

1

1

1

__________
* Для яєчних курей – до 17 тижнів, м’ясної птиці – до комплектування стада.
** Яєчні кури – за 65 тижнів життя; м’ясні кури – за 60 тижнів життя; качки, індики, страуси – за 20 тижнів продуктивного періоду; гуси – за цикл несучості (важкого типу за 15 тижнів, середнього – 17 тижнів, легкого – 21 тиждень); перепели – 42 тижні життя.

{Додаток 33 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 34
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.12)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до племінних птахорепродукторів

Показники

Племінні птахорепродуктори

І порядку

II порядку

1

2

3

Середнє поголів’я дорослої птиці, тис. голів:курей: прабатьківських (ППР-1) та
батьківських (ППР-2) форм яєчних кросів

10

15

прабатьківських (ППР-1) та
батьківських (ППР-2) форм м’ясних кросів

10

10

окремих порід та популяцій

3

4

індиків

1,5

1,5

качок

2

3

гусей

2

3

цесарок

2

2

перепелів

2

7

страусів

0,03

0,03

Несучість, штук:курей: яєчних кросів за 65 тижнів життя

225

230

м’ясних кросів за 60 тижнів життя

155

160

м’ясо-яєчних порід за 65 тижнів життя

175

180

індичок за 20 тижнів продуктивності

70

70

качок за 20 тижнів продуктивності

90

90

гусей за цикл яйцекладки: важкого типу

32

30

середнього типу

37

35

легкого типу

42

40

цесарок за 64 тижні життя

90

100

перепелів за 42 тижні життя: яєчні

185

180

м’ясні

173

170

страусів за 20 тижнів продуктивності

20

20

Падіж молодняку, %:яєчних та м’ясо-яєчних курей до 17-тижневого віку

5

5

м’ясних курей до 6-тижневого віку

5

4

індиків до 16-тижневого віку

13

15

качок до 7-тижневого віку

5

5

гусей до 9-тижневого віку

13

13

цесарок до 10-тижневого віку

7

7

перепелів до 5-тижневого віку

10

10

страусів до 43-тижневого віку

25

25

Падіж дорослої птиці, %:курей: яєчних кросів за 65 тижнів життя

6

6

м’ясних кросів за 60 тижнів життя

8

8

м’ясо-яєчних порід за 65 тижнів життя

6

6

індичок за 20 тижнів продуктивності

2

2

качок за 20 тижнів продуктивності

2

2

гусей за цикл яйцекладки

1

1

цесарок за 64 тижні життя

4

4

перепелів за 42 тижні життя

3

3

страусів за 20 тижнів продуктивності

1

1

Примусове бракування дорослої птиці, %:курей: яєчних кросів та м’ясо-яєчних порід за 65 тижнів життя

10

10

м’ясних кросів за 60 тижнів життя

6

6

індичок за 20 тижнів продуктивності

5

5

качок за 20 тижнів продуктивності

5

5

гусей за цикл яйцекладки

2

2

цесарок за 64 тижні життя

1

1

перепелів за 42 тижні життя

5

5

страусів за 20 тижнів продуктивності

1

1

Вивід молодняку, %курей: прабатьківських (ППР-1) та
батьківських (ППР-2) форм яєчних кросів

76

76

прабатьківських (ППР-1) та
батьківських (ППР-2) форм м’ясних кросів

72

73

окремих порід та популяцій

78

78

індиків

62

62

качок

70

70

гусей

60

60

цесарок

55

60

перепелів

60

60

страусів

50

50

Використання яєць на племінні цілі, %*курей: прабатьківських (ППР-1) форм яєчних кросів

30

-

прабатьківських (ППР-1) форм м’ясних кросів

45

-

окремих порід та популяцій

50

-

індиків

30

-

качок

45

-

гусей

30

-

цесарок

30

-

перепелів

50

-

страусів

50

-

Використання інкубаційних яєць, %**курей: прабатьківських (ППР-1) форм яєчних кросів

60

80

прабатьківських (ППР-1) форм м’ясних кросів

45

90

окремих порід та популяцій

40

60

індиків

60

90

качок

45

90

гусей

60

95

цесарок

65

70

перепелів

35

70

страусів

45

95

Жива маса молодняку кожного виду птиці не нижче вимог другого бонітувального класу вихідних лінійвгору