Документ z0809-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2017, підстава - z0380-17

Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 27 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 28
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.10)

АКТ
присвоєння статусу суб’єкта племінної справи з конярства

{Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 29
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.11)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до племінних заводів і племінних репродукторів з хутрового звірівництва та кролівництва

Показники

Вимоги

до племінного заводу

до племінного репродуктора

1

2

3

Поголів’я основних кролематок, голів

1000

500

Поголів’я ремонтних кролематок, голів

2000

1000

Кількість основних і ремонтних самок класу “еліта” і І класу, %

70

60

Вирощено молодняку від основної самки за рік, голів

24-20

22-18

з них класу “еліта” і І класу, %

70

60

Затрати кормів на 1 ц приросту живої маси кроленят (при комбінованому типі годівлі), корм. од.

8

9

Поголів’я основних самок звірів породи (відтінку забарвлення), голів:норки

2000

1500

лисиці

1000

700

песці

1000

700

єноти

1000

700

тхори

1000

700

нутрії

1000

700

Вихід щенят за рік на самку, голів:норки

6,0-5,5

5,5-5,0

з них класу “еліта” і І класу, %

70

60

лисиці

6,0-5,5

5,5-5,0

з них класу “еліта” і І класу, %

70

60

песці

7,0-6,5

6,5-6,0

з них класу “еліта” і І класу, %

70

60

єноти

6,0-5,5

5,5-5,0

з них класу “еліта” і І класу, %

70

60

тхори

14-10

12-10

з них класу “еліта” і І класу, %

70

60

нутрії

14-12

12-10

з них класу “еліта” і І класу, %

70

60

Багатоплідність середньорічної самки, голівкролів:сірий велетень

8

7

білий велетень

9

8

радянська шиншила

8

7

сріблястий

9

8

каліфорнійська

8

7

біла пухова

8

7

хутрових звірів:норки

7,0

6,5

лисиці

7,0

6,5

песці

9,0

8,0

єноти

7,0

6,5

тхори

7,0

6,0

нутрії

8,0

7,0

Вихід молодняку (на окріл, щеніння) на середньорічну самку, голівкролів:сірий велетень

5

5

білий велетень

6

5

радянська шиншила

5

5

сріблястий

6

5

каліфорнійська

5

5

біла пухова

5

5

хутрових звірів:норки

6,0-5,5

5,5-5,0

лисиці

6,0-5,5

5,5-5,0

песці

7,0-6,5

6,5-6,0

єноти

6,0-5,5

5,5-5,0

тхори

8,0-6,0

7,0-5,0

нутрії

9,0-7,0

8,0-6,0

Розвиток тварин племінного ядра


Жива маса, кг

кролів:сірий велетень

5,3

4,6

білий велетень

5,5

4,8

радянська шиншила

5,3

4,6

сріблястий

5,3

4,6

каліфорнійська

4,5

3,8

біла пухова

4,6

3,9


Жива маса, розмір


кг

см

кг

см

хутрових звірів:

норки:

самців

3,0

51

2,8

49

самок

1,4

41

1,2

38

лисиці:

самців

-

78

-

76

самок

-

72

-

70

песці:

самців

-

73

-

70

самок

-

68

-

66

єноти:

самців

-

70

-

68

самок

-

68

-

66

тхори:

самців

-

47

-

45

самок

-

40

-

38

нутрії:

самців

5,2

-

4,8

-

самок

5,0

-

4,8

-

Пухова продуктивність кролів (за породами), гбіла пухова:дорослі:самці

400

350

самки

450

400

молодняк

50

40

ангорська:дорослі:самці

380

320

самки

420

380

молодняк

45

35

{Додаток 29 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 30
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.11)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єктів племінної справи з хутрового звірівництва і кролівництва

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):


________________________________

Вид хутрових звірів, порода кролів

________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

___р.

____р.

____р.

____р.

1

2

3

4

5

6

7

Чисельність кролів (звірів) на 01 січня, усього голіву тому числі самців основного стада, голівз них класу “еліта”, І класу, %самок основного стада, голівз них класу “еліта”, І класу, %ремонтного молодняку, голівз них класу “еліта”, І класу, %:самцівсамокмолодняку для реалізації, голів:самцівсамокКласність кролів основного стада на початок рокуСелекційна група:самців дорослих класу “еліта”, голів%І класу, голів%самців молодих класу “еліта”, голів%І класу, голів%самок дорослих класу “еліта”, голів%самок молодих класу “еліта”, голів%І класу, голів%Користувальна частина стада:самців дорослих класу “еліта”, голів%І класу, голів%самців молодих класу “еліта”, голів%І класу, голів%самок дорослих класу “еліта”, голів%І класу, голів%самок молодих класу “еліта”, голів%І класу, голів%Ремонтного молодняку у 3-4-місячному віці класу “еліта”, голів%І класу, голів%Вихід молодняку від основної самки за окріл (щеніння), голівза рік, голівЖива маса ремонтного молодняку, кгу 3-місячному віці (кролів)у 4-місячному віці (кролів)у 6-місячному віці (звірів)Реалізовано племінного молодняку, % від одержаного приплодуу тому числі класу “еліта” і І класу, %оцінка племінних тваринВетеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

вгору