Документ z0809-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2017, підстава - z0380-17

Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 24
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.9)

ВІДОМІСТЬ
експертної оцінки поголів’я овець

Статево-вікова група

Оцінено

Середня жива маса, кг

Середня довжина вовни, см

Тонина вовни

Результати контрольного бонітування

Примітка

голів

% від загальної кількості
“еліта”

І класу

інші класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Барани-плідники
Вівцематки, усього
із них селекційне ядро
Баранчики у річному віці, усього
у тому числі:
для ремонту стада
для племінної реалізації
Ярки в річному віці, усього
у тому числі:
для ремонту стада
для племінної реалізації
Секретар комісії

______________
(посада)

___________
(підпис)

________________
(ініціали, прізвище)

Член комісії з відповідною фаховою підготовкою______________
(посада)_______
(підпис)________________
(ініціали, прізвище)

{Додаток 24 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 25
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.9)

АКТ
присвоєння статусу суб’єкта племінної справи з вівчарства (козівництва)

{Додаток 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 26
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.10)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до кінних заводів, племінних репродукторів з конярства та конюшні-репродуктора

Показники

Вимоги до:

кінного заводу

племінного репродуктора

конюшні-репродуктора

Кількість племінних коней, голів:
жеребців-плідників (спермодоз)

2 (90)

1 (30)

Наявність*

конематок

30

10

Наявність*

Кількість племінних коней, зареєстрованих у державних книгах племінних коней, %

100

100

100

Клас за бонітуванням, %:
жеребців-плідників класу “еліта”**

100

100,0

100

конематок класу “еліта”

95

80

Не нижче першого класу

конематок І класу

5

20

Випробувано ремонтного молодняку коней призових порід на іподромах, %

80

80

60,0

Вирощено переможців та призерів традиційних призів, %

20

10

Наявність*

Проведено заводських та міжзаводських випробувань ремонтного молодняку коней (для спортивних порід), %

80

80

Наявність*

Вирощено коней з оцінкою робочої продуктивності 8 балів і більше, %

20

10

Наявність*

Продаж племінних коней на 100 маток, %

50

40

-

Вихід лошат на 100 маток за породами, %:
новоолександрівська та інші ваговозні породи

80

70

-

орловська та російська рисисті, гуцульська

75

65

-

українська верхова та інші спортивні породи

70

65

-

чистокровна верхова

60

60

-

__________
* Будь-яка кількість коней, любої статі.
**Допускається наявність жеребців І класу, які мають видатну робочу продуктивність (чемпіони та призери), за результатами іподромних випробувань та спортивних змагань національного та міжнародного рівнів.

{Додаток 26 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 27
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.10)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи з конярства

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):


________________________________

Порода ________________________________


Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

___р.

___р.

___р.

___р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів’я коней на 01 січня, усього голіву тому числі:жеребців-плідниківконематокзареєстрованих у державних книгах племінних конейКількість чистопородних коней, усього голіву тому числі:жеребців-плідниківконематокКількість елітних коней, усього голіву тому числі:жеребців-плідників, голів%конематок, голів%Ремонтного молодняку, голів%Вихід лошат від 100 конематок, %Реалізація племінного молодняку, голів:у тому числі жеребцівРеалізовано молодняку класу “еліта”, %Реалізовано на 100 конематок, %Випробувано ремонтного молодняку, %Кількість виграних призів:у тому числі традиційних або міжнароднихКількість установлених рекордівВирощено переможців та призерів традиційних призів, %Проведено заводських та міжзаводських випробувань ремонтного молодняку коней (для спортивних порід), %Участь у виставках і аукціонахВетеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

вгору