Документ z0809-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2017, підстава - z0380-17

{Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 13
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.8)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності й виробничо-господарської діяльності суб’єктів племінної справи у тваринництві зі свинарства

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):________________________________

Порода

________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

_____р.

____р.

____р.

____р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів’я свиней на 01 січня, усього голіву тому числі: кнурів основнихз них класів “еліта-рекорд” та “еліта”, %свиноматок основнихз них класів “еліта-рекорд” та “еліта”, %кнурів ремонтнихз них класу “еліта”, %свинок ремонтнихз них класу “еліта”, %Характеристика продуктивності маток (у середньому по усіх урахованих опоросах):багатоплідність, голівмаса гнізда у 2 місяці, кгУведено першоопоросок в основне стадо, %Інтенсивність використання основних свиноматок (поросят від однієї матки за рік), голівПеревірено тварин за рік, голівЗа контрольною відгодівлею потомків:кнурів, голівматок, голівЗа власною продуктивністю:кнурівсвинокКількість тварин, оцінених за якістю потомків, %:кнурівсвинокОдержано приплоду, голівРеалізація племінних тварин, голів:кнурів, усьогоу тому числі класу “еліта”, %свинок, усьогоу тому числі класу “еліта”, %Забезпеченість кормами на умовну голову, ц корм. од.Витрати кормів на 1 ц приросту живої маси, корм. од.у тому числі концкормівВетеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 14
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.8)

АКТ
присвоєння статусу суб’єкта племінної справи із свинарства

{Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 15
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.9)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до племінних заводів і племінних репродукторів за кількістю поголів’я баранів-плідників та вівцематок

Показники

Кількість тварин, гол.

у племінному заводі

у племінному репродукторі

Кількість баранів-плідників

20

10

Кількість вівцематокТонкорунні і напівтонкорунні породи:
асканійська, прекос, полварс, цигайська, асканійська м’ясо-вовнова з кросбредною вовною, темноголові і чорноголові, північнокавказька, мериноландшаф, їх внутрішньопородні та заводські типи, інші вітчизняні та імпортовані за цим напрямом продуктивності породи

700

60

Грубововнові:
українська гірськокарпатська,
асканійська каракульська та її типи,
сокільська, романівська, бергшаф, інші вітчизняні та імпортовані за цим напрямом продуктивності породи


350
400
300


30
50
50

М’ясні:
суффольк, шароле, олібс, тексель, дорпер, інші вітчизняні та імпортовані за цим напрямом продуктивності породи
М’ясо-сальні:
гісарська, едельбаєвська, інші вітчизняні та імпортовані за цим напрямом продуктивності породи
Молочні:
остфрізька, авасcі, ассаф, лаконе, інші вітчизняні та імпортовані за цим напрямом продуктивності породи

300


300


300

30


30


30

Вівці будь-якої породи, типу, віднесених до категорії закритих генофондних популяцій, за наявності оптимальної генетичної структури стада, штучного осіменіння, контролю походження:
барани-плідники
вівцематки
50
250
-
-

{Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 16
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.9)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до племінних заводів і племінних репродукторів за живою масою овець, кг

Породи і типи овець

Барани-плідники

Вівцематки

Барани у 12 місяців

Ярки у 12 місяців

племзаводи

племрепродуктори

плем заводи

плем репродуктори

плем заводи

плем репродуктори

плем заводи

плем репродуктори

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тонкорунні

Вовново-м’ясна асканійська

90

85

52

50

50

48

42

38

М’ясо-вовнові:

прекос

90

85

56

52

50

48

43

40

мерино-фляйш

85

80

53

50

52

50

44

40

полварс

90

85

53

50

50

48

40

37

Напівтонкорунні

Цигайська:

приазовський тип

85

80

55

50

50

48

42

38

кримський тип

82

80

53

48

48

46

40

36

асканійська м’ясо-вовнова з кросбредною вовною:

асканійські кросбреди

90

85

55

50

52

50

45

40

асканійський тип чорноголових овець з кросбредною вовною

95

90

60

55

55

48

48

45

одеський тип

85

80

52

50

50

48

45

40

буковинський тип

85

80

52

52

50

48

45

40

дніпропетровський тип

85

80

52

50

50

48

45

40

М’ясо-вовнові

харківський тип кросбредних овець

85

80

55

50

50

46

40

36

ромні-марш

85

80

55

50

48

43

40

36

чорноголові і темноголові

95

90

57

53

55

50

43

38

мериноландшаф

100

95

65

60

60

55

50

45

Грубововнові

українська гірськокарпатська

55

50

38

36

36

34

30

28

романівська та інші багатоплідні

65

60

45

40

35*

30*

30*

28*

М’ясні

100-120

95-100

65

60

55

50

48

45

М’ясо-сальні

100

95

60

58

58

52

48

45

Молочні

85-100

80

60

55

50

45

43

40вгору