Документ z0809-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.04.2017, підстава - z0380-17

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 4
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.6)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до племінних заводів і племінних репродукторів з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід за кількісними та якісними показниками

Показники

Вимоги

до племінного заводу

до племінного репродуктора

1

2

3

Поголів’я корів, голів

100

30

Питома вага у стаді корів
чистопородних і ІV покоління, %


90


60

Класний склад маточного поголів’я “еліта-рекорд” і “еліта”, %

70

-

І клас та вище, %

-

100

Вироблено молочного жиру в середньому за лактацію, % до стандарту породи

130

110

Середній вміст жиру в молоці корів, %

Стандарт породи

Вихід телят від 100 корів, голів

85

80

Реалізація племінної худоби, % від поголів’я корів:бугайців

5

-

телиць, нетелів або первісток

10

5

Класність реалізованого племінного молодняку, % до загальної кількості:бугаїв класів “еліта-рекорд”, “еліта”

100

-

телиць класів “еліта-рекорд”, “еліта”

80

-

телиць І класу

-

80

Поголів’я корів у селекційній групі з надоєм 8000 кг і вище, %

10

-

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 5
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.6)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єктів племінної справи у тваринництві з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):________________________________

Порода

________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів’я великої рогатої худоби на 01 січня, усього голіву тому числі корівз них чистопородних
і IV покоління%Середня жива маса корів, кг:після першого отеленняпісля третього отелення і старшеСередній надій, кг від однієї корови за даними:річного звітубонітуванняСередній надій від однієї корови за І лактацію (за даними бонітування), кгВиробництво молочного жиру від однієї корови:за І лактацію, кг% до стандарту породиза ІІІ лактацію, кг% до стандарту породиКількість корів з надоєм 6000 кг молока і вище, голів%Розподіл корів за комплексним класом:усього, голіву тому числі:“еліта-рекорд” і “еліта”, голів% по стадуІ класу, голів% по стадуЗаписано корів до Державної книги племінних тварин за останні 3 роки, голівЖива маса телиць у віці 18 місяців, кгВік телиць при першому осіменінні, місяцівСередньодобовий приріст живої маси телиць до 18-місячного віку, гСередньодобовий приріст живої маси бугайців до 12-місячного віку, гОсіменено корів і телиць бугаями-поліпшувачами:голів%Вихід телят від 100 корів, голівПродаж племінного молодняку на 100 корів, голівКласність реалізованого племінного молодняку, % від реалізованих:бугайців класів “еліта-рекорд” і “еліта”телиць класів “еліта-рекорд” і “еліта”телиць І класуКількість дочірніх господарствУ тому числі від реалізації племінного молодняку, тис. грнРівень рентабельності молочного скотарства, %Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)Керівник __________ ____________________
                    (підпис)                (ініціали, прізвище)

“____”______ 20_____ року

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 6
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.6)

АКТ
присвоєння статусу суб’єкта племінної справи у тваринництві з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}Додаток 7
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.7)

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до племінних заводів і племінних репродукторів з розведення великої рогатої худоби м’ясних порід за кількісними та якісними показниками

Показники

Вимоги

до племінного заводу

до племінного репродуктора

Поголів’я корів, голів

100

35

Питома вага тварин чистопородних і IV покоління, %:бугаїв-плідників

100

90

корів

90

50

Кількість тварин класів “еліта-рекорд” і “еліта” (за комплексом ознак), %:бугаїв-плідників

100

100

корів

50

45

Кількість молодняку класів “еліта-рекорд” і “еліта” (за живою масою), %:бугаїв

100

50

телиць

60

50

Вихід телят на 100 корів, голів

80

80

Реалізація племінного молодняку від 100 корів, голів

15

10

у тому числі бугаїв

10

-

Кількість реалізованого молодняку класів “еліта-рекорд” і “еліта”, % до загальної реалізації:бугаїв

100

-

телиць

50

45

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 155 від 13.04.2016}


Додаток 8
до Порядку присвоєння
відповідного статусу
суб’єктам племінної справи
у тваринництві
(пункт 6.7)

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єктів племінної справи у тваринництві з розведення великої рогатої худоби м’ясних порід

Область:

________________________________

Район:

________________________________

Суб’єкт господарювання:

________________________________
(скорочене найменування
/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті):________________________________

Порода

________________________________

Показники

Мінімальні вимоги

За останні 4 роки

Примітка

____ р.

____ р.

____ р.

____р.

1

2

3

4

5

6

7

Поголів’я великої рогатої худоби на 01 січня, усього голів*з них чистопородних та IV покоління, голів%У тому числі бугаїв-плідників, з них:усього голівз визначеною племінною цінністю
чистопородних і IV покоління%оцінених за власною продуктивністю, голівз індексом 100 і більше, %оцінених за якістю потомків, усього голіву тому числі: поліпшувачівнейтральнихКорів, усього голівз них чистопородних і IV покоління, голів%Розподіл поголів’я за комплексним класомбугаїв-плідників, усього голіву тому числі: класу “еліта-рекорд”, голів%“еліта”, голів%Корів, усього голіву тому числі: класів “еліта-рекорд” і “еліта”, голів%І класу, голів%Середня жива маса корів, кгу тому числі після першого отелення, кгМолочність корів (за живою масою телят у 205 днів), кг**Уведено нетелів у стадо, %Одержано телят на 100 корів, голіву тому числі від бугаїв-поліпшувачів з індексом 100 і більшеЗагинуло телят при відлученні на 100 корів, голівШтучно осіменено корів і телиць:голів%Використано бугаїв при осіменінні, голіву тому числі: при штучному осіменінніпри ручному паруванніНавантаження маток на плідника, голів:при штучному осіменінніпри ручному паруванніТермін використання плідників, років, міс.Розвиток молодняку:Наявність бугаїв:віком 8 місяців, голівз них класів “еліта-рекорд” і “еліта”, %віком 12-15 місяців, голівз них класів “еліта-рекорд” і “еліта”, %Наявність ремонтних телиць:віком 8 місяців, голівз них класів “еліта-рекорд” і “еліта”, %12-15 місяців, голівз них класів “еліта-рекорд” і “еліта”, %Вік телиць при першому осіменінні, місяцівЖива маса телиць при першому осіменінні, кгКласність реалізованого племінного молодняку, у тому числі:бугайців, усього голівз них класів “еліта-рекорд” і “еліта”, %телиць, усього голівз них класів “еліта-рекорд” і “еліта”, %Забезпеченість худоби кормами (згодовано на 1 корову за рік), ц корм. од.Витрачено кормів на 1 ц приросту живої маси молодняку, корм. од.Ветеринарно-санітарний стан господарства (ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження)

вгору